08 มีนาคม 2560

รวบรวมบทความเกี่ยวกับ “12 เผ่าประจำแต่ละเดือนของอิสราเอล”

รวบรวมบทความ เกี่ยวกับ 12 เผ่าประจำแต่ละเดือนของอิสราเอล 
(สามารถ Click เข้าไปอ่านบทความต่างๆได้ตาม link)

อิสยาห์ 66:22-23
22 “เพราะ​สวรรค์​ใหม่ และ​แผ่นดิน​โลก​ใหม่ ซึ่ง​เรา​จะ​สร้าง จะ​ยัง​อยู่​ต่อ​หน้า​เรา​ฉัน​ใด ​พระ​เจ้า​ตรัส​ดังนี้ เชื้อ​สาย​ของ​เจ้า​และ​ชื่อ​ของ​เจ้า​จะ​ยัง​อยู่​ฉัน​นั้น
23 ​พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า ทุก​วัน​ขึ้น​ค่ำ และ​ทุก​วันสะบาโต มนุษย์​ทั้งสิ้น​จะ​มา​นมัสการ​ต่อ​เรา

No.
เดือน
เผ่า
ความหมาย
ชื่อเล่นภาษาไทย
บทความ
1.
นิสาน
ยูดาห์     
การยกมือขึ้นสรรเสริญ
“สรรเสริญ”
2.
อิยาร์
อิสสาคาร์  
สินจ้าง    
"สินชัย"
3.
สิวัน
เศบูลุน  
การให้เกียรติ
"สมเกียรติ"
4.
ทัมมุส
รูเบน  
บุตรชาย
"สมชาย"
5.
อับ
สิเมโอน
รับฟัง
"สดับฟัง"
6.
เอลูล  
กาด 
โชค 
"สบโชค"
7.
ทิชรี
เอฟราอิม  
เกิดผลและทวีคูณ
"เสริมพงศ์"
8.
เชสวาน
มนัสเสห์  
ทำให้ลืม
"สิ้นโศก"
9.
คิสเลฟ
เบนยามิน
บุตรชายแห่งศักดิ์ศรี
"ศักดิ์ชาย"
10.
เทเบท
ดาน
การพิพากษา 
"สมควร"

11.
เชบัท
อาเชอร์   
 ความสุข
สุขใจ
12.
อาดาร์
นัฟทาลี   
พละกำลัง,ความแข็งแรง
สมชัย


ขอบคุณข้อมูลจาก... 

หนังสือเรื่อง “วงจรเวลาแห่งพระพร”  โดย  อ.นิมิต พานิช 
หนังสือเรื่อง   "A Time to Advance : Understanding the Significance of the Hebrew Tribes and Months! " โดย ดร.ชัค เพียร์ซ (Chuck D. Pierce) และ ดร.โรเบิร์ต ไฮด์เลอร์ (Robert Heidler)   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น