11 มีนาคม 2560

รวมบทความ "สนุกเพลิดเพลินกับการอ่านพระคัมภีร์"

รวมบทความ "สนุกเพลิดเพลินกับการอ่านพระคัมภีร์" เพื่อสะดวกในการติดตามนะครับ มี 3 ตอน 3 ส.นะครับ นั่นคือ สนุกกับพระคำ,สนิทกับพระวจนะและสะสมพระดำรัส

บทความที่ผมเขียน ผมขอแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้นะครับ
ตอนแรก สนุกกับพระคำ เป็นการแบ่งปันเกี่ยวกับ ความสนุกในการศึกษาพระคำที่เป็นสัจจะวาทะ(Logos-โลกอส) และการนำไปใช้
ตอนที่ 2 สนิทกับพระวจนะ เป็นการฝึกฝนการเฝ้าเดี่ยวเพื่อเราจะสนิทสนมในพระวจนะฟังเสียงพระวจนะที่เป็นถ้อยคำมาถึงชีวิตเรียกว่า "Rhema
-เรม่า"
ตอนที่ 3 สะสมพระดำรัส เป็นการศึกษาพระดำรัสที่สั่งสอนเราที่เป็นข้อคิดในชีวิตเพื่อเราจะสะสมไว้เพื่อห่างไกลจากบาป
ติดตามอ่านได้นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น