19 เมษายน 2554

อาหารในเทศกาลปัสกา


รายการอาหารในเทศกาลปัสกา มี 6 อย่างด้วยกัน คือ

  1. ขนมปังมาทซาห์ไร้เชื้อ (Matzot) เพื่อระลึกถึงอาหาร ซึ่งบรรพบุรุษของเราถูกบังคับให้กินระหว่างการลี้ภัยในอียิปต์ (อพยพ 12:15-20,เลวีนิติ 23:6)

  2. กระดูกซี่โครง (Shank bone) เป็นสัญญาลักษณ์ทำให้เราระลึกลูกแกะแห่งปัสกา ซึ่งเป็นสัตว์ที่ใช้ในพิธีสัตวบูชาบนโต๊ะบูชาในพระวิหารแห่งกรุงเยรูซาเรม (อพยพ 12:3-13)

  3. ไข่ เพื่อระลึกถึงการนำไข่ไปถวายบูชาในพระวิหารระหว่างงานเทศกาลสำคัญ

  4. มอโรร์ (Moror) หรือผักขมเพื่อระลึกถึงความขมขื่นของบรรพบุรุษที่อดทนต่อการตกเป็นทาส (อพยพ 12:8)

  5. คาโรเซต (Charoset) คาโรเชต คืออาหารผสมที่มีสัดส่วนของแอปเปิ้ล ถั่ว ไวน์และอบเชย มีลักษณะคล้ายดินสอซึ่งบรรพบุรุษของเราใช้ทำก้อนอิฐในการก่อสร้างหัวเมืองอียิปต์ (อพย1:8-14,3:7-9,5:7-9)

  6. ผักเขียวสด (ภาษาฮีบรู แปลว่า คาพัส Karpas) ทำให้เราจำได้ว่า ปัสกาจะนำไปสู่ฤดูใบไม้ผลิและการเก็บเกี่ยว ในยุคสมัยก่อนปัสกามีความหมายทางการเกษตรเพื่อถวายขอบพระคุณสำหรับความอุดมสมบูรณ์แห่งแผ่นดิน

มีการจุดเทียนไว้ 2 เล่ม เป็นสัญลักษณ์แทนพระหัตถ์แห่งการทรงนำของพระเจ้าที่ทรงนำชาวฮีบรูออกจากอียิปต์


มีการตั้งถ้วยเหล้าองุ่นไว้ 4 ถ้วยมีความหมายดังนี้


1. ถ้วยแห่งการชำระให้บริสุทธิ์
2. ถ้วยแห่งการทรงไถ่

3. ถ้วยแห่งพระพร
4. ถ้วยแห่งการขอบคุณ
ชาวยิวยังจัดที่ว่างบนโต๊ะอาหารไว้หนึ่งที่ สำหรับเอลียาห์ผู้เผยพระวจนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น