26 ธันวาคม 2557

คลื่นสึนามิฝ่ายวิญญาณ (Spiritual Tsunami Wave)กำลังเข้ามา!

วันที่ 26 ธ.ค.2014เป็นการรำลึกถึง 10 ปี เหตุการณ์คลื่นยักษ์ สึนามิ (Tsunami )ที่เป็นการทำลายล้าง สร้างความความเสียหายและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก


ขอร่วมไว้อาลัยสำหรับทุกครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

แต่ในปีนี้ ผมเชื่อว่าจะเป็นคลื่นแห่งความรักของพระเจ้า(Tsunami of love) เป็นความสร้างสรรค์ไม่ใช่การทำลายที่เข้ามาถาโถมกระหน่ำในหัวใจของเราอย่างต้านทานไม่ไหว เพราะเราจะสัมผัสถึงพระสิริที่ท่วมท้น ตามพระวจนะในฮาบากุก 2:14 ที่กล่าวว่า  "เพราะ​ว่า​พิภพ​จะ​เต็ม​ไป​ด้วย ความ​รู้​ใน​เรื่อง​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า ดัง​น้ำ​ที่​เต็ม​ทะเล"

เมื่อมองตามพระคัมภีร์ในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 6-8 เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมโลกสมัยของโนอาห์ มี 3 สิ่งที่พระเจ้าทำในเวลานั้น คือ

1.การชำระล้างความบาปชั่วร้ายของมนุษย์ (7:6-10)

2.นำทุกสิ่งกลับมาสู่การเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้า(7:11-24) โนอาห์ต่อเรือตามที่พระเจ้าบอกแบบทุกประการ(6:22)

3.รื้อฟื้นพันธสัญญา (8:20,9:9-13) เมื่อโนอาห์ออกจากเรื่อสิ่งแรกคือการนมัสการ
พระเจ้าทรงให้รุ้งเป็นพันธสัญญาจะไม่มีน้ำท่วมโลกอีก

หากเฝ้าสังเกต สิ่งนี้เป็นภาพคู่ขนานในฝ่ายกายภาพและฝ่ายวิญญาณ เป็นภาพสัญญาณเตือนใจถึงการรื้อฟื้นและการฟื้นฟูในประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่

การนมัสการ 40 วันแห่งพระสิริทั่วทุกภาาคในประเทศไทย เป็นดั่งฝนที่ตก 40 วันนำความชุ่มฉ่ำใจ ฟื้นใจเพื่อการฟื้นฟู  การฟื้นฟูครั้งนี้ไม่ใช่งานประกาศใหญ่ แต่เป็นหัวใจที่โหยหาความรักและพระองค์เติมเต็มเข้าไปด้วยหัวใจของพระบิดาที่นำการกลับคืนดี ของพ่อกับลูก(มลค.4:6)

คริสตจักรต้องรื้อฟื้นการประกาศ และเตรียมคริสตจักรให้พร้อมเพื่อรองรับคนทั้งหลายมารับความรอด เปรียบดั่งโนอาห์สร้างเรือและเชื้อเชิญคนเพื่อขึ้นเรือรับความรอด
คริสตจักรควรจะสร้างเรือเพื่อคนมารอดไม่ใช่หอบาเบล(ปฐก.11)เพื่อชื่อเสียงของตนเอง
 สิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากเหตุกาณ์สึนามิที่ผ่านมา คือ การทำสัญญาณเตือนภัย แต่สิ่งที่ต้องเรียนรู้คือ เครื่องมือที่ทันสมัยและการศึกษาข้อมูลด้วยความรู้  ก็ยังไม่สามารถรับมือกับภัยธรรมชาติได้  หากไม่เข้าใจธรรมชาติและเรียนรู้จากความใกล้ชิดติดตามธรรมชาติ

เช่นเดียวกับชีวิตฝ่ายวิญญาณ  คลื่นสึนามิฝ่ายวิญญาณ (Spiritual Tsunami Wave)

 เราต้องเรียนรู้เหตุการณ์จากพระคัมภีร์เป็น สัญญาณเตือนใจ ให้เรากลับมาทำความเข้าใจและเรียนรู้พระทัยของพระเจ้า เฝ้าระวังอยู่เสมอ  


คลื่นสึนามิใหม่และการฟื้นฟูใหญ่ในประเทศไทยกำลังจะเกิดขึ้น!

25 ธันวาคม 2557

ของขวัญอัศจรรย์วันคริสต์มาส(Amazing Christmas Gift)

ในช่วงวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี คนทั่วโลกมีความชื่นชมยินดีเพราะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาส  เป็นเทศกาลของการมอบของขวัญให้แก่กันและกัน   ผู้ที่เป็นคริสเตียนหลายคนเชื่อว่าเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์    แล้วเราทราบได้อย่างไรว่าพระเยซูคริสต์ประสูติเมื่อใด เพราะในพระคริสตธรรมคัมภีร์ไม่ได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์ประสูติเมื่อวันที่เท่าไหร่ เราคงไม่ต้องมาถกเถียงกันเรื่องวันประสูติที่แท้จริงของพระคริสต์ วันที่สำคัญกว่านั้นคือ วันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมารับเราต่างหากที่สำคัญที่เราตั้งตารอคอย  แต่ในความมั่นใจของคริสเตียนคือ พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่ลงมาประสูติเป็นมนุษย์และพระองค์เพื่อตายไถ่บาปให้กับเราบนไม้กางเขน พระเยซูคริสต์จึงเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรา
(สามารถอ่านบทความ เรื่อง ความเข้าใจและหลักปฏิบัติในเทศกาลคริสต์มาส ตาม Link ได้นะครับ  )

ยน.3:16เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​รัก​โลก จน​ได้​ทรง​ประทาน​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วางใจ​ใน​พระ​บุตร​นั้น​จะ​ไม่​พินาศ แต่​มี​ชีวิต​นิรันดร์​

แม้ว่าวันที่ 25 ธ.ค.ไม่ได้เป็นวันประสูติที่แท้จริง แต่เป็นโอกาสที่ดีเพราะช่วงนี้ผู้คนมากมายเปิดใจที่จะรับฟังความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาส เพราะเทศกาลคริสต์มาส คือ เทศกาลที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง 

คำว่า Christmas มีความหมายว่า เทศกาลของพระคริสต์ หากตัดพระเยซูคริสต์ออกไป 
บางคนมักจะเขียนว่า X'mas คือ การใส่สมการ X เข้าไปแทนที่พระคริสต์ ในภาษาไทย คำว่า "มาส" แปลว่า เดือนหรือดวงจันทร์ การตัดเอาพระคริสต์ออกไปจากเทศกาลนี้ จะเท่ากับ ไม่มีพระคริสต์ในเทศกาลคริสต์มาส ก็เป็นเหมือน "เดือนที่ดับอับแสง"
เพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแสงสว่างที่เข้ามาในโลก ทำให้เกิดความหวังใจ

ยอห์น 8:12 เมื่อพระเยซูตรัสกับประชาชนอีก พระองค์ตรัสว่า “เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดเลยแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต”

ด้วยเหตุนี้พระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นของขวัญอันอัศจรรย์ในวันคริสต์มาส(Amazing Christmas Gift)

ในประวัติศาสตร์ของโลกได้บันทึกถึงของขวัญที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือ  

 Statue of Liberty
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ หรือ เทพีเสรีภาพ เป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ และมีคุณค่าทางจิตใจ ในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Statue of Liberty แต่เดิมชื่อว่า Liberty Enlightening the World ตั้งอยู่ ณ เกาะลิเบอร์ตี อ่าวนิวยอร์ก ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบให้แก่ชาวอเมริกัน ในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปี ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2419 โดยส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยมี ประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลีฟแลนด์ ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2429
เทพีเสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซ้ายถือถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และมีอักษรสลักว่า "JULY IV MDCCLXXVI" หรือ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2319(ค.ศ. 1776) เท้าข้างหนึ่งมีโซ่ที่ขาด แสดงถึงความหลุดพ้นจากการเป็นทาส สวมมงกุฎ 7 แฉกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทะเลทั้งเจ็ด หรือทวีปทั้งเจ็ด

แต่หนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้บันทึกถึง ของขวัญชิ้นสำคัญของโลกนั่นคือ พระเยซูคริสต์

700 ปีก่อนที่พระเยซูคริสต์ทรงลงมาประสูติ มีถ้อยคำการเผยพระวจนะล่วงหน้าโดยอิสยาห์ ใน 

อิสยาห์ 9:6  ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช

และคำเผยพระวจนะได้สำเร็จด้วยถ้อยคำแห่งการอวยพรในพระธรรมยอห์น 3:16
เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

พระเยซูคริสต์จึงเป็น “ของขวัญชิ้นสำคัญวันคริสต์มาส” พระเจ้าพระบิดาไม่ได้ให้สิ่งของทั่วไปแต่ได้ของขวัญที่ดีที่สุด นั้นคือ พระบุตรองค์เดียว พระคัมภีร์กล่าวไว้ดังนี้

ยากอบ 1:17 ของประทานอันดีทุกอย่าง และของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบน และส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระบิดาไม่มีการแปรปรวน หรือไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ด้วยใจแห่งการขอบพระคุณนี้อัครทูตเปาโลจึงได้เขียนในพระคัมภีร์ว่า พระเจ้าทรงประทานของขวัญอันอัศจรรย์จนไม่สามารถจะพรรณาไ้ด้ (Unspeakable gift) 

2  โครินธ์ 9:15 จงขอบพระคุณพระเจ้า เพราะของประทานซึ่งพระองค์ทรงประทานนั้นที่เหลือจะพรรณนาได้   

เทศกาลคริสต์มาสจึงเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขของปี  จะเห็นได้ว่าผู้คนจำนวนมากจะไปหาซื้อของขวัญและให้แก่กันและกัน เป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจจะคล่องตัวเพราะมีการใช้เงินจำนวนมหาศาลสำหรับของขวัญคริสมาสต์ในแต่ละปี

การให้จึงเป็นคุณธรรมของคริสเตียน ที่เราอยู่ได้ด้วยการไม่เพิกเฉยการให้ที่ยิ่งใหญ่ออกไป เป็นการรักษาความสุขเอาไว้ ซึ่งการให้ออกไป เป็นการยกภาระของผู้อื่นคือการแบ่งเบาของเราเอง
เป็นดั่งสายน้ำที่ทะลักออกมาจากภายใน และสายน้ำที่ไหลจากเบื้องบนไหลลงสู่เบื้องล่าง เป็นสิ่งที่สูงส่งของชีวิต  เป็นการหลีกหนีออกไปจากจิตวิญญาณที่เห็นแก่ตัวเอง

ในขณะที่เราคิดว่าจะให้ของขวัญกับใครในเทศกาลคริสต์มาสนี้ ให้เราอธิษฐานด้วยความจริงที่ว่า
  
 โรม 8:32 พระองค์ผู้มิได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เรา ถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลาย ด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ

แม้แต่พระบุตรพระเจ้าก็ไม่เคยหวง ดั้งนั้นสำหรับพวกเราทุกคนว่าจะพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานให้เราทุกสิ่ง หรือ  ความรอดจึงเป็นของขวัญจากพระเจ้า

พระคัมภีร์ในพระธรรม โรม 6:23 กล่าวว่า เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

ลองคิดดูสิ่งครับว่า สง่าราศีในวันคริสมาสต์จะเป็นอย่างไร  และของขวัญชิ้นสำคัญที่น่าอัศจรรย์ใจในวันคริสต์มาสจะเป็นอย่างไร เราจะมาพิจารณาร่วมกัน ว่าของขวัญอัศจรรย์วันคริสต์มาส(Amazing  Christmas Gifts) เป็นอย่างไร 

1.ของขวัญที่ให้โดยไม่มีเงื่อนไข( Unconditional Gift)

 มันยอดเยี่ยมขนาดไหนที่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เราได้รับพระพร โดยได้ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยได้รับเป็นของขวัญที่ไม่มีเงื่อนไข ตามพระธรรมโรม 5:8 กล่าวไว้ "ในขณะที่เรายังเป็นคนบาปพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา" 

เป็นของขวัญที่ให้ด้วยพระคุณ(Grace- Gift หรือ ในภาษากรีกคือ แคริส -มาทา Charis-Mata) เป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้โดยไม่ได้เพราะเราทำสิ่งดีจึงสมควรที่จะได้  

ดังนั้นของขวัญ(Gift) จึงไม่ใช่ของรางวัล(reward)  ทุกคนได้ของขวัญเหมือนกันแต่รางวัล เราแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันตามการกระทำ รางวัลสำหรับผู้เชื่อที่จะได้คือ "มงกุฏต่างๆ" (วว.2:4,1 ปต. 5:2-4,2 ทธ. 4:8,1 ธส. 2:19-20,1 คร. 9:5-7)


เมื่อเรารับของขวัญ เราจะเข้าใจความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าที่มีคำว่าพระคุณและพระเมตตาแก่เรา 
 "พระคุณ"(grace)คือเราไม่สมควรแต่เราได้รับ เป็นเพราะ "พระเมตตา"(mercy)ของพระเจ้าที่ให้กับเรา คือเราสมควรจะได้รับคือการลงโทษแต่เราไม่ต้องรับโทษ

 อเฟซัส 2:8-9  
ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่าน ทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ 
9 ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้ คนหนึ่งคนใดอวดได้

ของขวัญที่พระเจ้าให้กับเรานั้นไม่มีเงื่อนไข  ไม่ว่าเราจะเป็นใครไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพื่อพระองค์
ของขวัญที่พระเจ้าให้กับเรานั้นไม่มีเงื่อนงำ  ไม่มีผลประโยชน์ซ่อนเร้น 
ของขวัญที่พระเจ้าให้กับเรานั้นไม่มีเงื่อนเวลา ไม่ว่าเวลาจะผ่านไป พระคุณไม่เคยเปลี่ยนแปลงไป


2. ของขวัญที่ให้อย่างไม่จำกัด (Unlimited Gift)

ห้างสรรพสินค้า มักจะที่จะตอบสนองความรวย ของขวัญที่พวกเขาเสนอขายจึงราคาแพงมาก จนคนทั่วไปไม่สามารถซื้อได้ บางครอบครัวที่น่าสงสารมากไม่สามารถที่จะเพลิดเพลินกับการซื้อของขวัญได้  
แต่ของขวัญคริสต์มาสชิ้นสำคัญที่พระเจ้าทรงให้ไม่จำกัด  พระองค์สัญญาไว้ในในยอห์น 3:16 คือ "เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์."
  
พระเยซูคริสต์เป็นของขวัญของพระเจ้าที่ให้กับคนทั้งโลก ไม่มีใครไม่ได้รับ ไม่ว่าจะยากจนขนาดไหน ก็สามารถรับของขวัญนี้ได้
1ยอน. 2:2 และพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลาย เพราะบาปของเรา และไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียว แต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วย

ฮบ. 2:9 แต่เราก็เห็นพระเยซู ผู้ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้น ทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎ เพราะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ด้วยความทุกข์ทรมาน ทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จึงได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคน

พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์สำหรับทุกคนไม่ว่าจะมีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษา  ไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจน ไม่ว่าจะได้รับการยกเว้นหรือด้อยโอกาส  ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่มีใครรักหรือไม่พึงประสงค์  ของขวัญคริสต์มาสนี้ไม่ จำกัด
.
ของขวัญนี้เพื่อทุกคน เป็นของขวัญชิ้นเดียวแต่เพียงพอกับทุกคนในโลก (one and all)และไม่มีใครได้รับการยกเว้น  ยกเว้นผู้ที่ปฏิเสธที่จะไว้วางใจพระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอด
เป็นคำเชิญที่ยอดเยี่ยมมาก พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของแผ่นดินสวรรค์ที่พร้อมจะเปิดประตูให้กว้างมากที่สุดเท่าที่จะกว้างได้เพื่อเชิญผู้คนให้เข้ามา พักสงบให้หายเหนื่อยในบ้านของพระองค์

วิวรณ์ 22:17 พระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่าเชิญมาเถิดและให้ผู้ที่ได้ยินคำกล่าวว่าเชิญมาเถิดและให้ผู้ที่กระหายเข้ามา ผู้ใดมีใจปรารถนาก็ให้ผู้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิต โดยไม่ต้องเสียอะไรเลย     

3.ของขวัญที่ไม่เปลี่ยนแปลง (Unchanging Gift)


ในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมฮีบรู 13:8 กล่าวว่า พระ‍เยซู‍คริสต์​ทรง​เหมือน​เดิม​ทั้ง​วาน‍นี้ และ​วัน‍นี้ และ​ตลอด‍ไป​เป็น​นิตย์.

เราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกวัน แต่พระเยซูคริสต์ พระองค์ไม่เคยเปลี่ยน พระองค์ทรงดีตลอดเวลา 

ของขวัญที่เป็นของขวัญอัศจรรย์วันคริสต์มาส คือ  ของขวัญที่ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีวันหมดอายุ ไม่ล้าสมัย  แม้ว่า เวลาเปลี่ยน รูปแบบมีการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติและรสนิยมเปลี่ยน หนังสือประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์เปลี่ยน เกือบทุกอย่างที่เรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลง แต่พระเยซูคริสต์เป็นของขวัญที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ความสมบูรณ์แบบของพระองค์เปลี่ยนไม่ได้

ความรักที่พระเยซูคริสต์ทรงมีต่อเราไม่เคยเปลี่ยนแปลง แม้เราจะเปลี่ยนไป แต่พระองค์ทรงรักเราเสมอ 

เราจะเห็นว่าของขวัญอัศจรรย์วันคริสต์มาส(Amazing  Christmas Gift) เป็นของขวัญที่ให้โดยไม่มีเงื่อนไข  เป็นของขวัญที่ให้อย่างไม่จำกัด สำหรับทุกๆคน และเป็นของขวัญที่ไม่เปลี่ยนแปลง

ขอให้เราทั้งหลายเปิดใจ รับของขวัญนี้เข้าไปในหัวใจของเราทั้ง 4 ห้อง ผมขอใช้คำว่า "GIFT" แทนคำว่า "ของขวัญ" ที่เราจะได้รับ 4 สิ่งใน 4 ห้องหัวใจนั่นคือ 


G: Grace พระคุณที่เราได้รับโดยไม่มีเงื่อนไข

I : Identity อัตลักษณ์ใหม่  ไม่ใช่สิ่งที่โลกให้ แต่เป็นสิ่งใหม่คืออัตลักษณ์แห่งการเป็นบุตรของพระเจ้า 

F: Father Heart หัวใจของพระบิดา พระเจ้าจะทรงมอบหัวใจนี้ใหม่กับลูกของพระองค์ที่เข้ามาร้องทูลขอทุกสิ่งจากพ่อ 

T: Truth ความจริง พระองค์ จะใส่ความจริงเข้าไปในใจแทนที่คำโกหกของศัตรู ความจริงทำให้เราทั้งหลายเป็นไท และมีเสรีภาพใหม่

ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ  Merry Christmas สุขสันต์วันคริสต์มาส 

24 ธันวาคม 2557

21 วันแห่งการใคร่ครวญเพื่อการทะลุทะลวง#Day 11

บทความคำหนุนใจของดร.ชัค เพียร์ส ( Dr.Chuck Pierce) เนื่องใน 21 วันแห่งการทะลุทะลวงจนไปสู่เทศกาลคริสต์มาส โดยเริ่มจากวันที่ 4 ธ.ค. จนถึง 25 ธ.ค. ผมได้นำข้อความนี้มาลงใน Blog ขอบคุณอ.ใหญ่ ศิริพร สุกัญจนสิริ ที่ช่วยแปลให้ได้อ่านกันนะครับ


วันที่ 11 ของ 21 วัน: เชื่อมต่อผ่าน ฮานุกกาห์ ปีนี้  การปลดปล่อยฮาเลลูยาครั้งยิ่งใหญ่ภายในคุณ!

ไบรอัน โคยแมนมาหาผมเช้าวันนี้และแบ่งปันสิ่งต่อไปนี้:
การเฉลิมฉลองฮานุกกาห์จะเริ่มในคืนนี้ตอนดวงอาทิตย์ตก เทศกาลฮานุกกาห์เป็นเวลาที่พวกเราเฉลิมฉลอง "ผู้ทรงเป็นความสว่าง" ที่เสด็จเข้ามาในโลก... พระวาทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ และทรงจัดเตรียมโคมส่องให้เราเห็นทางเดินที่เราจะเดินไป ความสว่างของโลกเสด็จมาเพื่อเชื่อมต่อเรากับพระบิดาในสวรรค์ของเราอย่างถูกต้อง และเพื่อจะทรงอธิษฐานวิงวอนเพื่อเราจะนั่งอยู่กับพระองค์ในสวรรคสถาน

ห้าปีที่แล้ว คุณ (ชัค) ส่งอีเมล์ออกไปเกี่ยวกับการสำแดงเชิงเผยพระวจนะเพื่อเตรียมเราสำหรับเทศกาลฮานุกกาห์ พระวิญญาณของพระเจ้าหนุนใจให้เรายังคงเชื่อมต่อต่อไป และไม่ตัดการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันหรือหยุดการเชื่อมต่อกับท้องพระโรงของพระองค์ (ที่พระบังลังก์ตั้งอยู่) ในเวลานั้นผม (ไบรอัน) จำได้ว่าตัวเองต่อสู้ที่จะแยกตัวเองออกและไม่ต้องการที่จะเข้าสู่การเฉลิมฉลองในเทศกาลฮานุกกาห์ รวมทั้งเทศกาลแห่งความสว่าง (ใหญ่ - เป็นเทศกาลเดียวกับ Feast of Dedication ในยอห์น 10:22 หรือเทศกาลฉลองพระวิหารในฤดูหนาว) ดังนั้น ผมจึงตัดสินใจผิดหลายอย่างและพลาดพระพรทั้งหมดของฤดูกาลนี้ ผมจึงรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้ฤดูกาลนี้กับเราอีกเพื่อจะเฉลิมฉลอง
ผมเชื่อว่าเทศกาลฮานุกกาห์ปีนี้เป็นโอกาสพิเศษที่จะเชื่อมต่อในลักษณะใหม่ และเพื่อจะรับเอาความชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยมที่คอยท่าอยู่สำหรับลูกๆ ของพระเจ้าแต่ละคน ผมเชื่อว่าถ้าเราเฉลิมฉลองเทศกาลฮานุกกาห์ในปีนี้จะทำให้ประตูต่างๆ ของศัตรูถูกปิดลง มากกว่านั้นอีก เราจะเอาตัวเรามาอยู่ในจุดที่จะรับการปลดปล่อยการเจิมใดๆ ของพระเจ้าที่จะเติมเต็มความปรารถนาต่างๆ ที่อยู่ลึกที่สุดในใจของเรา และจะทำให้อัตลักษณ์ของเราในพระองค์ลุกโชติช่วงสุกใสเพื่อทั้งโลกจะเห็นได้

ถ้อยคำของการสำแดงที่เคยปลดปล่อยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2009 ช่วงเทศกาลฮานุกกาห์!
คำเผยพระวจนะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะถ้าปราศจากการสำแดง (การเผยธรรม) เราพินาศ ผมรู้ว่าพวกเรามากมายหลายคนกำลังเผชิญกับการทดสอบอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เรากำลังได้รับคำพยานจากคนมากมายถึงการทะลุทะลวงออกมาได้อย่างอัศจรรย์ นี่เป็นคำเผยพระวจนะเพื่อจะหนุนจิตชูใจพวกคุณ:
"จงเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ จงเชื่อมต่อต่อไปในสัปดาห์นี้!
มีบางสิ่งบางอย่างที่เจ้าจะต้องเผชิญกับมันด้วยการสรรเสริญจะทะลุออกไปได้ สัปดาห์นี้ให้เชื่อต่อต่อไป! จงเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้! จงอย่าหยุดการเชื่อมต่อจากเรา จงอย่าหยุดการเชื่อมต่อกับท้องพระโรงของเรา จงอย่าหยุดการเชื่อมต่อจากที่ๆ เจ้าอยู่ จงอย่าหยุดการเชื่อมต่อจากซึ่งกันและกัน จงเชื่อมต่อต่อไปเพื่อเจ้าจะสามารถฝ่าสิ่งที่เจ้าจะต้องเผชิญออกไปได้
"เจ้าจงอยู่ในที่ๆ เรากำหนดเจ้าไว้ จะมีการเชื่อมต่อใหม่ๆ เข้ามาในเส้นทางของเจ้าในสัปดาห์นี้
เจ้าจะเริ่มมีประสบการณ์กับชีวิตในแบบที่เจ้าไม่เคยรู้จักมาก่อน ดังนั้นจงอยู่ในที่ๆ เจ้าควรจะอยู่ และเฝ้าดูเราทำกิจของเราเพื่อเจ้า จงวางการผลัดวันประกันพรุ่งไว้ใต้เท้าของเจ้า เอาความขี้เกียจวางไว้ใต้เท้าของเจ้าและจงอยู่ในที่ๆ เราบอกให้เจ้าอยู่ วางความอับอายไว้ใต้เท้าข้างหนึ่งและเอาความรังเกียจและความล่าช้าอยู่เบื้องหลังไว้ใต้เท้าอีกข้างหนึ่ง จงอยู่ในที่ๆ เราบอกให้เจ้าอยู่! เพราะการอยู่ที่นั่นจะทำให้เจ้าเริ่มที่จะเห็น
"เรากำลังดึงการสำแดงลงมาในยามกลางคืน เรากำลังส่งเหล่าทูตสวรรค์แห่งการตระเตรียมและทูตสวรรค์เพื่อการจัดวางตำแหน่ง เรากำลังทำให้เจ้าชัดเจนในวิถีใหม่ ทูตสวรรค์เหล่านี้ไม่ใช่กองทัพทูตสวรรค์ที่เจ้าเคยรู้จักในฤดูกาลอื่น ทูตสวรรค์เหล่านี้กำลังทำให้พระคำในปากของเจ้าแหลมคม พวกเขากำลังทำให้กำหนดการและวาระเวลาของเจ้าชัดเจนเพื่อจะวางเจ้าในจุดที่เราได้เรียกเจ้า เจ้ากำลังเขย่าสิ่งที่ไม่ได้มาจากเราออกไป เจ้ากำลังเขย่าสิ่งต่างๆ ที่เจ้าเคยได้ยินและพูดถึงซึ่งไม่ใช่ของฤดูกาลนี้ออกไป เรากำลังส่งกองกำลังใหม่ของทูตสวรรค์มา เจ้ากำลังรับรู้ถึงแรงอัดของพวกเขาเพราะพวกเขาทำงานเพื่อลับเจ้าเข้าที่ๆ แหลมคมที่เรากำลังวางเจ้าไว้ในวันนี้ จงคงการเชื่อมต่อไว้! เชื่อมต่อต่อไปแม้ว่านี่ไม่ใช่ถ้อยคำที่เจ้าคาดหวังการเยี่ยมเยียนของเหล่าทูตสวรรค์จากฤดูกาลที่แล้ว
"มีที่แห่งใหม่ให้เจ้าไป มีการงานใหม่ที่กำลังรอเจ้าอยู่ มีความสัมพันธ์ที่กำลังรอเจ้าอยู่ มีที่แห่งใหม่ที่เรากำลังมอบให้แก่เจ้า จงเฝ้าดูอย่างระมัดระวัง จงไปในที่ๆ เราส่งเจ้าไป จงอย่าไปด้วยกำลังของเจ้าเอง เพราะมันเป็นเราเองที่กำลังส่งเจ้าออกไป เรากำลังขับเคลื่อนเจ้า เรากำลังให้พละกำลังใหม่แก่เจ้าที่จะพลุ่งขึ้น จงไปในที่ๆ เราใช้เจ้าไป จงอย่ารู้สึกตกใจเพราะสิ่งที่เจ้าได้ยิน จงอย่าถอยหลังเพียงเพราะว่ายักษ์ทั้งหลายดูเหมือนอยู่ใกล้ จงยืนหยัดเพราะเราเองกำลังไปล่วงหน้าเจ้า เพียงแต่เจ้าไปกับเราและกล่าวว่า "ข้าพเจ้าถูกส่งมาเพื่อจะรับพระพรนี้"
"เราสามารถแยกสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกได้ เราสามารถทำให้สิ่งที่ไม่ยอมปล่อยจนเดี๋ยวนี้แยกออกเพื่อเจ้าจะสามารถผ่านไปได้ นี่เป็นเวลาของสำแดงให้เห็น เราวางแผนที่จะสำแดงให้แก่เจ้าสิ่งที่เจ้ากำลังมองหา จงอย่าถอยหลังเพราะการสำแดงให้เห็นพร้อมแล้วที่จะเริ่ม! การสำแดงให้เห็นพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นขึ้น! ดังนั้น หาที่นั่งของเจ้าในเราและเตรียมตัวให้พร้อมที่จะชมการสำแดงให้เห็นในสิ่งที่เจ้าได้ขอเรามาตลอด
"ที่นั่งของเจ้าและจุดที่เจ้าอยู่ได้ถูกเตรียมเอาไว้แล้วเพื่อเจ้า จงขึ้นมา! ผ่านการนมัสการของเจ้า จงลุกขึ้นและมานั่งกับเรา เราและเจ้าจะป่าวประกาศเข้าไปในบรรยากาศของเจ้าและทำให้ปัจจัยแวดล้อมของเจ้าเปลี่ยน จงขึ้นมา นั่งลง และเฝ้าดูบริเวณรอบตัวเจ้าในโลกถูกเติมเต็มด้วยการทรงสถิตของเรา จงเข้ามาอยู่ในที่ใหม่กับเรา ร่วมมือกับเราในวิถีใหม่ เรามีพระพรมากมายที่เจ้าไม่รู้ที่เรารอคอยมายาวนานเพื่อจะเทออกมาเหนือชีวิตของเจ้า
"เรามองหาคนกลุ่มหนึ่งตลอดมา เรามองหาตลอดมาสำหรับผู้ที่จะรับการเจิมในเวลานี้ มันมีการเจิมที่เรากำลังนำลงมาจากสวรรค์เพื่อเจ้าจะยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกันและทะลุทะลวงฝ่าเครื่องกีดขวางที่ศัตรูได้ก่อขึ้นมา เราเป็นกำลังเสด็จเข้ามาเดี๋ยวนี้!
"เรากำลังเข้ามาในชีวิตของเจ้าในวิถีใหม่ เรากำลังทำลายสิ่งที่เคยอยู่รอบตัวเจ้าตลอดมา เรากำลังทำให้เจ้าสัมผัสการทรงสถิตของเราในวิถีใหม่ เรากำลังทำให้เจ้าได้รับความโปรดปรานในวิถีใหม่ เรากำลังทะลุทะลวงสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อเลือดในสมองของเจ้า เจ้าเคยคิดว่าความรู้จะสามารถทำให้ผ่านไปได้ แต่เราต้องทะลุทะลวงสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อเลือดนั้นเพราะการไหลของละเมิดนั้นไหลจากคนรุ่นต่างๆ ในชีวิตของเจ้ายังคงมีสิทธิที่จะทำงานของมันอย่างต่อเนื่อง เราจะทำให้เจ้ามีชีวิตชีวาขึ้นและเห็นในสิ่งที่เราเห็น เรากำลังทะลวงสิ่งที่ปิดกั้นอยู่ในเลือด! เรากำลังทะลวงสิ่งที่ปิดกั้นอยู่ในเลือด! สิ่งที่ใส่แฟ้มไว้และจัดบันทึกรายการไว้บัดนี้กำลังมีชีวิตขึ้นมา เรากำลังย้อนกลับบางส่วนของโรคอัลไซเมอร์ เรากำลังกลับสภาพบางส่วนของโรคจิตเสื่อม (ที่มีผลต่อการคิด ความจำ และพฤติกรรม - dementia) เรากำลังเปลี่ยนบาสิ่งบางอย่าง เรากำลังกลับสภาพบางส่วนของการพูดตะกุกตะกัก/ติดอ่าง เรากำลังกลับสภาพของความบกพร่องของความสามารถในการอ่าน (dyslexia) เรากำลังทะลุทะลวงตัวปิดกั้นเลือดในสมองของเจ้า การทรงสถิตของเราสามารถทะลุทะลวงได้
"เราจะสำแดงพระสิริของเรา เรากำลังมาสำแดงเพื่อเราจะสามารถเปิดสิ่งที่ปิดบังสิ่งที่เจ้ากำลังมองหามาตลอด เรากำลังทำให้รูปแบบต่างๆ ของการละเมิดในโครโมโซมของเจ้าเป็นกลาง (ไม่สามารถมีอิทธิพลกับเราอีก) จงให้พระสิริของเราทะลุทะลวง! จงให้พระสิริของเราทะลุทะลวง! เรากำลังทำลายสิ่งที่ปิดกั้นจากความรู้สึกขาดความมั่นคงของเจ้า เรากำลังเปิดขุมทรัพย์ที่เจ้าตามหา เรากำลังถอนรากสิ่งที่ถูกฝังลึก และทำให้เจ้าผลิดอกและเบ่งบานในวิถีใหม่ จงยอมให้เราถอนราก! จงยอมให้เราถอนราก!"
ขอพระเจ้าอวยพระพร
ชัค ดี. เพียร์ส


Day 11 of 21 Days: Stay Connected this Hanukkah!
Brian Kooiman came to me this morning and shared the following:
The celebration of Hanukkah will begin tonight at sundown. Hanukkah is a time that we celebrate the Light that came to the world … the Word that became flesh, and that provides a lamp to our feet. This Light of the World came to rightly connect us with our Heavenly Father, and to make intercession for us so that we are seated with Him in heavenly places.
Five years ago, you sent out an emailer with prophetic revelation to prepare us for Hanukkah. The Spirit of God exhorted us to stay connected, and not to disconnect from each other or the Throne Room. At that time, I remember wrestling with isolation and not wanting to enter into the celebration of Hanukkah and the Festival of Lights. Therefore, I made some wrong decisions and missed the whole blessing of this season. I am just grateful to God that He gives us another season to celebrate.
I believe this Hanukkah is a unique opportunity to align in new ways, and to receive a fullness of joy that awaits each of God’s children. I believe that if we celebrate Hanukkah this year any portal of the enemy will be shut. Furthermore, we will position ourselves for a release of God’s anointing that will fill our deepest desires and cause our identity in Him to blaze brightly for all the world to see. 

Prophetic Revelation Previously Released on December 10, 2009 at Hanukkah!
Prophecy is so important. Without prophecy we perish. I know that so many of us are going through tremendous trials. However, we are receiving incredible breakthrough reports from many. Here is a prophetic word to encourage you:
"Stay connected this week! Stay connected this week!
There is something that you are going to have to praise your way through. Stay connected this week! Stay connected this week! Do not disconnect from Me. Do not disconnect from My Throne Room. Do not disconnect from where you are. Do not disconnect from each other. Stay connected so you can press on through what you'll be going through.
"Be where I assign you, when I assign you. There are new connections coming into your path this week.
You will begin to experience life in a way that you've not known in the past. So be where you are to be, when you are to be there, and watch Me work on your behalf. Put procrastination under your feet. Put laziness under your feet, and be where I tell you to be. Put shame under one foot and put disgust and lagging behind under the other foot. Be where I tell you to be! It's at that place you will begin to see.

"I am pulling down revelation in the night season. I am sending angels of preparation and angels of positioning. 

I am defining you in a new way. These are not the angelic hosts that you have known in other seasons. These are angels that are sharpening the Word that is in your mouth. They are sharpening your schedule and your timing to put you in the position to which I have called you. You are shaking off what is not of Me. You are shaking off things you have heard and said that were not about this season. I am sending a new angelic force. You are feeling their pressure as they work to hone you into that sharp place I am putting you in this day. Stay connected! Stay connected even though this is not the message you have expected from a former season of angelic visitation.
"There is a new place for you to go. There is a new job waiting on you. There is a relationship waiting on you. There is a new place that I am assigning you. Watch carefully. Go where I send you. Do not go in your own strength, for it is Me that is sending you forth. I AM mobilizing you. I AM giving you the strength to rise up. Go where I send you. Do not be frightened by what you hear. Do not back up just because giants seem near. Stand firm for I AM going before you. Just go with Me and say, 'I have been sent to receive this blessing.'
"I can part what is un-partable. I can cause that which would not let go to now come apart so you can pass through. This is a time of showing. I plan on showing you what you are looking for. Do not back up for the show is ready to begin! The show is ready to begin! Therefore, find your seat in Me and get ready to watch the manifestation that you have been asking Me about.
"Your seat and your position have already been prepared for you. Come up! Through your worship, rise up and be seated with Me. Together we will decree into your atmosphere and change your condition. Come up, be seated, and watch that area around you in the earth realm be filled with My presence. Come into a new place with Me. Join Me in a new way. I have blessings that you know not of that I long to pour out over you.
"I have been looking for a group. I have been looking for the ones to anoint now. There is an anointing that I am bringing down from heaven so you can stand as one and break through the barrier that the enemy has erected. I AM coming in NOW!"
"I am coming into your life in new ways. I am breaking that which has been around you. I am causing you to feel My presence in new ways. I am causing you to be favored in new ways. I am breaking through the blood carrier in your brain. You thought that knowledge could get through, but I have got to break that blood barrier where the iniquitous flow from generations in your life continues to have right to operate. I will cause you to come alive and see what I would see. I am breaking through a blood barrier! I am breaking through a blood barrier! What has been filed and catalogued is now coming alive. I am going to reverse some Alzheimer's. I am going to reverse some dementia. I am changing some things. I am going to reverse stuttering. I am going to reverse dyslexia. I am breaking through the blood barrier in your brain. My presence can penetrate.
"I will reveal My glory. I am coming to reveal so I can break open the seal that has closed up what you have been looking for. I am neutralizing your chromosomes from iniquitous patterns. Let My glory penetrate! Let My glory penetrate! I am breaking your insecurity barrier. I am uncovering the treasure that you have been. I am uprooting what has been buried deep, and causing you to flower and blossom forth in a new way. Let Me uproot! Let Me uproot!"
Blessings,
Chuck D. Pierce

17 ธันวาคม 2557

รวมบทความเทศกาลคริสต์มาสที่น่าสนใจ

รวมบทความเทศกาลคริสต์มาสที่น่าสนใจ สามารถ Click เข้าไปอ่านได้ตาม Link นะครับ  

Christmas เทศกาลแห่งการให้: ความสุขของผู้ให้ รอยยิ้มของผู้รับ


Faith makes all things possible,

 Hope makes all things work,

 Love makes all things beautiful,
 May you have all the three for this Christmas.

ความเชื่อทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้
 ความหวังทำให้ทุกสิ่งเป็นรูปเป็นร่าง
 ความรักทำให้ทุกสิ่งเป็นความงดงาม

 ขอให้ทุกท่านมีทั้ง3 สิ่งนี้ในเทศกาลคริสต์มาสนี้นะครับ

21 วันแห่งการใคร่ครวญเพื่อการทะลุทะลวง#Day 7

บทความคำหนุนใจของดร.ชัค เพียร์ส ( Dr.Chuck Pierce) เนื่องใน 21 วันแห่งการทะลุทะลวงจนไปสู่เทศกาลคริสต์มาส โดยเริ่มจากวันที่ 4 ธ.ค. จนถึง 25 ธ.ค. ผมได้นำข้อความนี้มาลงใน Blog ขอบคุณอ.ใหญ่ ศิริพร สุกัญจนสิริ ที่ช่วยแปลให้ได้อ่านกันนะครับ


วันที่ 7 ของ 21 วัน: ความฝันที่เต็มไปด้วยรูกระสุนมากมาย! จงให้โล่แห่งความเชื่อของท่านรับการซ่อมแซม!
ยุทธภัณฑ์ชิ้นหนึ่งที่เราสวมไว้คือโล่แห่งความเชื่อ! โล่แห่งความเชื่อมีความสำคัญมากเพราะเมื่อมันอยู่ในที่ของมัน สามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหลายของศัตรูลง! ในขณะที่เราดำเนินชีวิตเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ศัตรูชอบที่จะทำให้ความเชื่อของเราไม่ทำงานและไม่สามารถนำมาใช้ได้ มีพวกหัวขโมยมากมายที่ปล้นความความเชื่อ เช่น ความขมขื่น ความโศกเศร้า ความชอกช้ำ/การกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความทรงจำของเรา ความไม่เชื่อ ความสงสัย ขาดความซื่อสัตย์สุจริตใจ ความกลัว และประเด็นอื่นๆ มากมายที่ศัตรูสามารถใช้เพื่อหยุดยั้งเราจากการรุกหน้าต่อไป เมื่อไม่นานมานี้คุณรีเบคค่า ฟาวบีออน (Rebekah Faubion) ได้แบ่งปันความฝันซึ่งเป็นกุญแจสำคัญตามเนื้อหาข้างล่างนี้ และตามด้วยคำเผยพระวจนะที่ช่วยให้เรารุกหน้าต่อไป!

ดิฉันฝันเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา ในความฝันนั้น ดิฉันเต็มไปด้วยรูกระสุนมากมาย แต่แม้ว่าดิฉันจะมีชีวิตที่มีรูพรุนและรั่วแบบนี้ ดิฉันยังคงเดินหน้าต่อไป ไม่มีใครดูเหมือนจะสนใจว่าดิฉันมีรูกระสุนมากมายเหล่านี้ตามตัวและบาดเจ็บ ดิฉันมีบาดแผลจากมีดที่ท้องและร้องตะโกนออกมาตลอดเวลา "ฉันกำลังเลือดออก ฉันกำลังจะตาย!" ทุกคนรอบตัวดิฉันไม่มีใครใยดี ไม่สนใจ และยังคงเดินหน้าต่อไปกับชีวิตของตัวเอง ทั้งหมดที่ดิฉันคิดได้ก็คือว่าไม่มีใครดูเหมือนจะสังเกตเห็นว่าดิฉันกำลังจะตายจากสิ่งนี้! ดิฉันคิดตลอดเวลาว่า "ฉันกำลังจะตายและคุณไม่แม้แต่จะสนใจ!"

พระเจ้าเริ่มพูดกับดิฉันว่า: "เจ้าบาดเจ็บ! เจ้าบาดเจ็บมาตลอดและเจ้ายอมให้ตัวเจ้าเองบาดเจ็บ และเจ้าไม่ใส่ใจบาดแผลนั้นมาตลอดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ เราพร้อมแล้วที่จะรักษาบาดแผลที่อยู่ในที่ลึกภายในเจ้า! เวลาของการละเลยบาดแผลต่างๆ ในพระกายของเราจบลงแล้ว จะไม่มีการแบกต่อไปหรือมาสู่เป้าประสงค์ของเราได้ในฤดูกาลของการบาดเจ็บ เราพร้อมแล้วที่จะรักษาบาดแผลนั้นในเจ้า บาดแผลจากอดีตสร้างให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยในเจ้า มันมีความอิดโรยอยู่ภายในเจ้าจากบาดแผลและความเจ็บปวดที่ทำให้เจ้านอนเหยียดยาว กลายเป็นไม่มีความรู้สึกรู้สาใดๆ และแม้กระทั่งมีคำพูดและทำสัญญากับความตายจากความบาดเจ็บเหล่านั้น วันนี้ เรากำลังบอกเจ้าว่า ลุกขึ้น! เราไม่ได้เรียกให้เจ้านอนเหยียดยาว เรากำลังเรียกเจ้าเดี๋ยวนี้ให้ลุกขึ้น จงลุกขึ้น! จงพูดออกมาด้วยเสียงอันดังว่า... "ซาตานเอ๋ย ข้าพเจ้าจะไม่นั่งอยู่ในฤดูการของความบาดเจ็บอีกต่อไป ข้าพเจ้าจะไม่นอนเหยียดยาว ตาย หรือยอมให้เจ้าเหยียบย่ำเหนือข้าพเจ้าอีกต่อไป" จงลุกขึ้น จงลุกขึ้น รับเอาพลังแห่งความเชื่อ กำลังใหม่ที่จะผงาดขึ้นและเอาชนะความอิดโรยของเจ้า! เราบอกว่า "ไม่มีอีกต่อไป!" เจ้าจงพูดสิ่ง "เราเป็น" กำลังพูด!"

ผมอยากจะหนุนใจท่านให้ร้องตะโกนออกมาว่า "ไม่มีอีกต่อไป!!! อ่านสดุดี 47!!! ผมขอเสนอให้คุณอ่าน "รื้อฟื้นโล่แห่งความเชื่อของท่าน" โดย ชัค ดี เพียร์ส และโรเบิร์ต ไฮด์เล่อร์

Day 7 of 21 Days: A Dream Full of Bullet Holes! Let Your Shield of Faith Be Restored!

One of the pieces of our armor that we put on is the Shield of Faith! The Faith Shield is so important because when it is in place, all the fiery darts of the enemy are quenched! The enemy loves to make our faith inactive and not applicable, as we walk through life’s circumstances. There are many faith robbers: bitterness, grief, traumas of all types that affect our memories, unbelief, doubt, lack of integrity, fear, and many other issues can be used by the enemy to stop us from advancing. Rebekah Faubion recently shared a key dream that follows below and then prophesied to help us move forward!

I had a dream this past Saturday night. In the dream, I was filled with bullet holes. However, even though I was riddled and leaking life, I continued to move forward. Nobody seemed to care that I had all these bullet holes in me and that I was wounded. I had a knife wound in my stomach and kept shouting, ‘I’m bleeding out, I’m going to die!’ Everyone around me was nonchalant, uncaring, and kept proceeding forward with their own lives. All I could think was that nobody seemed to notice that I was dying from this! I kept thinking, ‘I am going to die and you don’t even care!’

The Lord began to speak to me: “You are wounded! You have been wounded and you have allowed yourself to be wounded, and you have ignored the wound until now. I am getting ready to heal the wound in your belly! The time for ignoring the wounds in My body has ended. There will be no carrying on or accomplishing My purpose in the wounded season. I am ready to heal the wound in you. The wounding of the past has created a tiredness in you. There has been an exhaustion in you from your wounds and hurts that has caused you to lie down, become passive and even put casualty death covenant and words in motion. Today, I am saying, RISE UP! I am not calling you to lie down. I am calling you right now to get up, get up! Say out loud… ‘I am no longer going to sit in a wounded season. I am no longer going to lay down and die and allow you to trample over me, Satan’. Get up! Get up! Receive a new faith energy. New strength will arise and overtake your exhaustion! I say, ‘NO MORE!’ You say what I AM saying!”

I want to encourage you to SHOUT: NO MORE!!!! Read Psalm 47!!! I also want to suggest you read Restoring Your Shield of Faith by Chuck D. Pierce and Robert Heidler.