10 มีนาคม 2560

คำเผยพระวจนะเดือนมีนาคม 2017 (The Wind of Change & the Glory of God Returning)

Prophetic Word for March: "The Wind of Change & the Glory of God Returning" 

By  Doug Addison

ลมแห่งการเปลี่ยนแปลงของเดือนมีนาคม (March Wind of Change)

ทุกปีลมแห่งการเปลี่ยนแปลงจากสวรรค์เริ่มต้นที่จะพัดสิ่งต่างๆ เข้าไปสู่ที่ต่างๆ ปีนี้มันจะเริ่มต้นในเดือนมีนาคมและต่อเนื่องไปจนเถึงเดือนพฤษภาคม ผมได้สังเกตทูตสวรรค์องค์นี้ตลอดมาตั้งแต่ปี 2012 และในขณะที่ลมแห่งทูตสวรรค์องค์นี้เริ่มที่จะพัด มันก็มักจะพัดเอาซากปรักหักพังในชีวิตของเราขึ้นมา ซึ่งมันอาจจะก่อให้เกิดการสูญเสียนิมิตเป็นการชั่วคราว แต่จะไม่นาน
ผู้​ทรง​ใช้​ลม​เป็น​ทูต​สื่อสาร​ของ​พระ​องค์ ไฟ​และ​เปลว​เป็น​ผู้รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์ สดุดี 104:4
เมื่อทูตลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัด มันจะเปิดเผยสิ่งต่างๆ ที่ถูกซ่อนเอาไว้ (สดุดี 104:4) 
สิ่งต่างๆ ที่ถ่วงรั้งคุณไว้จะชัดเจนขึ้น ลมนี้จะพัดเมฆแห่งความหมดหวังที่หนักหน่วงไปเสีย คนมากมายจะถูกทดลองให้ยอมแพ้ต่อความท้อแท้ แต่อย่ายอมแพ้เพราะเวลาของการต่อต้านนี้จะไม่ยืนยาว สิ่งที่จะมาจากสิ่งนี้จะเป็นการสำแดงที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เข้ามาในการทรงเรียกและภาระกิจจากสวรรค์ของพระเจ้า
เช่นเดียวกับคำอธิบายเรื่องข้าวสาลี เมล็ดถูกเปลือกข้าวห่อหุ้มไว้เพื่อรักษาให้มันมีชีวิตอยู่ในขณะที่กำลังเติบโต แต่เมื่อเมล็ดข้าวเติบโตเต็มที่และสุกพร้อมเก็บเกี่ยวแล้ว สิ่งที่ครั้งหนึ่งทำหน้าที่ปกป้องเมล็ดไว้ก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เปลือกข้าวกลายเป็นแกลบ ลมที่พัดมาในระหว่างการเก็บเกี่ยวก็พัดมันไปเสีย พระเจ้าจะทรงใช้ลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดการโจมตีคุณไปเสีย
 “ให้เขาทั้งหลายเป็นเหมือนแกลบต่อหน้าลม โดยมีทูตของพระยาเวห์ขับไล่เขาไป "สดุดี 35:5

เสียงใหม่นำการหันกลับอย่างรวดเร็ว (A new sound brings fast turnaround)

สิ่งต่างๆ จะดูเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าจากลักษณะภายนอกหรือในฝ่ายธรรมชาติ พระเจ้ากำลังปลดปล่อยสิ่งต่างๆ อย่างมียุทธศาสตร์ในเดือนนี้ มีหลายสิ่งที่คุณต่อสู้เพื่อมันในอดีต แต่เพราะคุณเผชิญหน้ากับการต่อต้านอย่างมากทำให้คุณอาจจะถอยร่นหรือเลิกรา แต่นี่เป็นเวลาที่จะหันกลับมาและขอพระเจ้าให้เปิดประตูต่างๆ เพื่อสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นความจริงขึ้นมา
ในขณะที่ลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้พัด มันจะปลดปล่อยเสียงใหม่ที่จะเริ่มทำให้คนที่เคยเป็น "กองหนุนที่บาดเจ็บ" หรือรู้สึกพระเจ้าลืมพวกเขาไปแล้วเริ่มตื่นตัวขึ้น เช่นเดียวกับโยเซฟในปฐมกาล 41 ที่อยู่ในคุกแต่เขาได้รับ 24 ชั่วโมงแห่งการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ในชีวิตของเขา จงคาดหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และการหลุดแบบทันทีทันใด
“ความหวังที่ถูกหน่วงไว้ทำให้อ่อนใจ แต่การสมปรารถนาเป็นต้นไม้แห่งชีวิต” สุภาษิต 13:12
มองหาการเชื่อมต่อต่างๆ อย่างมียุทธศาสตร์จากสวรรค์ที่จะเริ่มมา ผมเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นหลายครั้งในอดีต เมื่อพวกเราเคลื่อนเข้าสู่ฤดูกาลของการตั้งศูนย์ใหม่ ส่วนหนึ่งที่ลมแห่งการเปลี่ยนแปลงทำคือ จะนำการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ บางอย่างมาในความสัมพันธ์ การร่วมงานกัน ที่ตั้งและที่มากที่สุดคือ มันจะนำภาระกิจที่ถูกมอบหมายใหม่มาให้แก่คุณ 

พระสิริของพระเจ้ากำลังกลับคืนมาในปี 2017 (The Glory of God is returning in 2017)
ลมแห่งการเปลี่ยนแปลงระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมจะเตรียมเวทีสำหรับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่รอคอยกันมาอย่างยาวนาน มันจะเริ่มเปิดฟ้าสวรรค์เหนือเราในวิถีใหม่ และปลุกผู้คนให้ตื่นตัวต่อความต้องการที่พวกเขามีสำหรับความรักและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า สิ่งนี้จะปลดปล่อยพระสิริและการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างมากมาย 
"ในทันใดนั้น มีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้น" 
กิจการฯ 2:2
การฟื้นฟูครั้งสุดท้ายในอเมริกาเหนือคือ การเคลื่อนไหวมวลชนคนของพระเยซู (the Jesus People movement) ในตอนต้นของทศวรรษ 1970 มีการทรงสถิตของพระสิริพระเจ้าอย่างรุนแรงในช่วงเวลานี้ มันเป็นเหมือนการเจิมที่มีลักษณะเหมือนของเหลว หรือบรรยากาศฝ่ายวิญญาณที่เหมือนจับต้องได้ซึ่งคนมากมายสามารถสัมผัสรับรู้ได้ หากปราศจากพระสิริและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่มากกว่าเดิม เราไม่สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูและการขับเคลื่อนมวลชนที่ใหญ่เท่ากับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเรา 
ในปี 1975 พระเจ้าตรัสกับผู้เผยพระวจนะบ๊อบ โจนส์ที่เสียชีวิตไปแล้วว่า พระสิริที่ยิ่งใหญ่กว่าของพระเจ้ากำลังพรากไปจากคริสตจักร เพราะพระสิริถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ แทนที่จะใช้เพื่อการฟื้นฟูและพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า ในวันที่ 17 มีนาคม 1977 บ๊อบเห็นพระสิรินี้ลอยขึ้น แล้วพรากไปจากคริสตจักร และไม่กลับคืนมาอีกเลย จริงอยู่ที่ยังมีคนมากมายที่ยังมีส่วนหนึ่งของมัน แต่โดยรวมแล้ว พระสิริของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในคริสตจักรในภาพรวมตั้งแต่เวลานั้น 
Doug Addison
มีนาคม 2017 ครบรอบ 40 ปีของพระสิริที่พรากไป นี่เป็นปีที่พระสิริของพระเจ้ากำลังจะกลับคืนสู่คริสตจักร เช่นเดียวกับพระสิริในปีทศวรรษที่ 1970 ซึ่งไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ภายในคริสตจักร เหมือนกับการเคลื่อนไหวมวลชนคนของพระเยซูที่พระสิริของพระเจ้ามาพร้อมกับหมายสำคัญและการอัศจรรย์ การรักษาโรค การอิทธิฤทธิ์ และจะเริ่มแตะต้องคนทั้งหลายนอกคริสตจักร รวมทั้งตามท้องถนน 
ผมไม่ได้กำลังบอกว่าทั้งหมดนี้คือการฟื้นฟูใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในปี 2017 หรือบอกว่านี่จะปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนในเดือนมีนาคม แต่พระเจ้ากำลังจะปลดปล่อยบางอย่างหลังจากวันที่ 17 มีนาคม ซึ่งจะวางเราในจุดที่จะรับพระสิริและการทรงสถิตของพระองค์ที่สัมผัสได้มากยิ่งขึ้น 
ปีนี้เป็นปีที่เปิดตัวด้วยสิ่งที่ดูเหมือนชั่วร้ายและมืดคลุ้ม แต่มันจะจบลงด้วยความหวังใจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม รวมทั้งความสว่างขององค์พระผู้เป็นเจ้าถูกปลดปล่อย จงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะก้าวข้ามเข้าไปสู่ฤดูกาลใหม่ในเดือนนี้!

ข้อมูล จาก http://dougaddison.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น