31 ธันวาคม 2558

การเคลื่อนไหวกำลังเปิดออกสู่อนาคตของคุณ!(The Movement is Opening for Your Future!)

คำเผยพระวจนะล่าสุดจาก Glory of Zion 


คำเผยพระวจนะหลัก : การเคลื่อนไหวกำลังเปิดออกสู่อนาคตของคุณ!

ช่างเป็นเช้าวันอาทิตย์(27/12/2015) ที่เหลือเชื่อจริงๆ พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังวนเวียนรอคอยที่สำแดงความคิดและน้ำพระทัยของพระเจ้า  นี่เป็นเวลาที่เราต้องฟังและจดจ่อต่อการเคลื่อนไหวที่จะนำเราไปสู่อนาคต  ผมได้ยินพระเจ้าตรัสว่า “สวรรค์กำลังเริ่มเคลื่อนไหวอย่างมากในเวลานี้  มีการเคลื่อนไหวหลายอย่างเกิด
ขึ้นในสวรรค์  การเคลื่อนไหวเหล่านี้กำลังมายังมิติของโลก  ซึ่งนั่นก็หมายถึงเจ้ากำลังเดินเข้าไปสู่มิติของสวรรค์ เพราะเราทำให้เกิดการเคลื่อนไหวภายในกระดูกของเจ้าผ่านเลือดของเจ้า  ฉะนั้นเราจึงจะใช้เจ้าให้เป็นผู้ที่ปรับเปลี่ยนโลกนี้ บรรดาประชาชาติจะรับการปรับแต่งใหม่  เราจะทำให้เจ้าต้องประหลาดใจด้วยการเผชิญหน้ากับเราหลายต่อหลายครั้ง 

เราจะปรับแต่งเจ้าใหม่ให้อยู่ในแนวเดียวกับสวรรค์ซึ่งกำลังเข้ามายังโลกนี้  และเจ้าอาจถามว่า “สิ่งต่างๆจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกหรือไม่” และเราบอกเจ้าว่า “ไม่  ขอย้ำว่า ไม่” เพราะสิ่งที่เราทำให้รุดหน้าไปนั้นมันเกินกว่าประสบการณ์ที่เจ้าเคยมีมาก่อนหน้านี้  จงก้าวเข้ามาสู่การเคลื่อนไหว เพราะการเคลื่อนไหวกำลังมาแล้ว  เราจะกลับไปยังอดีตของเจ้าและปรับแต่งความผิดพลาดของเจ้าเสียใหม่อย่างรวดเร็ว  เราปรับแต่งเจ้าก็เพื่อให้เจ้าสามารถเคลื่อนไปกับเราได้  อย่ามัวเสียเวลามองดูอดีต มิฉะนั้นเจ้าจะพลาดการเคลื่อนไหวครั้งนี้ที่กำลังจะเปิดออกเพื่อเจ้าในอนาคต  ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกกำลังเชื่อมต่อกันในวันนี้เหนือชีวิตของเจ้าและผ่านกระดูกของเจ้า”

นี่เป็นเวลาของการปรับแต่งเพื่ออนาคตของคุณ  และเป็นเวลาของการป่าวประกาศว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังรออยู่ข้างหน้า


ขอบคุณข้อมูลจาก อ.นิมิต พานิช

Key Prophecy: The Movement is Opening for Your Future!

What an incredible morning we had on Sunday!  Holy Spirit was hovering and waiting to express the mind and heart of God.  Now is a time to listen and watch carefully for the movement that will take us into our future.  I heard the LORD say, “The heavens are now beginning to move greatly.  There are many movements in the heavens. These movements are now coming into the earth realm, the Heaven that you’re walking in.  Because of My Movement in your bones through your blood, 

I will use you to re-arrange the earth. Nations will re-align.   I will surprise you with confrontations; I will re-align you for the alignment of Heaven that is entering into the earth! And you might say, 'Will things ever be the same again?' And I say to you, 'No, an emphatic NO!' For what I have ahead is beyond even what you experienced earlier today.  Get in the Movement for the Movement is now coming! I will go back in your past and in an accelerated moment re-align your mistakes.  I can re-align you so that you move with Me.  Don't spend so much time looking in the past or you’ll lose the Movement that is opening for you in the future. Heaven and Earth are re-aligning today over you and through your bones!”

Now is the time to align for your future, and declare that the best is yet ahead!


ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/TheElijahList

10 ธันวาคม 2558

รวมบทความเทศกาลคริสต์มาสที่น่าสนใจ

รวมบทความเทศกาลคริสต์มาสที่น่าสนใจ สามารถ Click เข้าไปอ่านได้ตาม Link นะครับ  

Christmas เทศกาลแห่งการให้: ความสุขของผู้ให้ รอยยิ้มของผู้รับ

คริสต์มาส อัศจรรย์แห่งรัก

Faith makes all things possible,
 Hope makes all things work,
 Love makes all things beautiful,

 May you have all the three for this Christmas.

ความเชื่อทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้
 ความหวังทำให้ทุกสิ่งเป็นรูปเป็นร่าง
 ความรักทำให้ทุกสิ่งเป็นความงดงาม

 ขอให้ทุกท่านมีทั้ง3 สิ่งนี้ในเทศกาลคริสต์มาสนี้นะครับ

08 ธันวาคม 2558

“ฮานุกะห์ เทศกาลแห่งแสงสว่าง การชำระ และชัยชนะ”

เทศกาลแห่งแสงสว่าง (Festival of lights) หรือ เทศกาลคานุกะห์ (Chanukah)  ภาษาอังกฤษอ่านว่า ฮานุกะห์ (Hanukah)  เทศกาลนี้เราอาจจะไม่คุ้นเคยนัก เพราะไม่ได้เป็นเทศกาลหลัก 3 เทศกาลตามพระคัมภีร์คือ ปัสกา เพ็นเทคอสต์ และอยู่เพิง แต่สำหรับคนยิวนั้นเทศกาลนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะเป็นเทศกาลที่รำลึกถึงชัยชนะของกลุ่มมัคคาบี นำโดย ยูดาห์ มัคคาบีที่มีต่อกองทัพของกษัตริย์อันทิโอกัสที่ แห่งซีเรียเมื่อประมาณ 165 ปีก่อนคริสตศักราช เพราะกษัตริย์อันทิโอกัสที่ 4 ได้ทำรูปปั้นพระซุส เทพเจ้าของกรีกนำไปไว้ในพระวิหาร และถวายสุกร (ซึ่งเป็นสัตว์มลทิน) เป็นเครื่องบูชาในพระวิหารของพระเจ้า  กลุ่มมัคคาบีจึงได้ทำการบูรณะและชำระพระวิหาร โดยการจุดคันประทีป 7 กิ่ง ได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ขึ้นนั่นคือ น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ที่ใช้จุดเทียนที่คันประทีปซึ่งเหลืออยู่เพียง 1 ขวดนั้นสามารถเป็นเชื้อเพลิงให้แสงเทียนส่องสว่างได้ยาวนานถึง 8 วัน (ปกติน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ 1 ขวดใช้ได้เพียง 1 วัน และต้องมีกรรมวิธีในการทำทั้งหมด 8 วันด้วยกัน) 

นี่จึงเป็นที่มาของการเฉลิมฉลองเทศกาล “ฮานุกะห์” เป็นระยะเวลา 8 วัน  โดยคันประทีปที่ใช้ในเทศกาลนี้จะมี 8 กิ่ง เรียกว่า “ฮานุคิอาห์(Hanukiah)  แต่จะเพิ่มอีก 1 กิ่งเพื่อตั้งเทียนเล่มกลางที่เรียกว่า ชาแมช (Shamash) เป็นเทียนผู้รับใช้ (Servant Candle)

คำว่า “คานุกะห์”   ในภาษาฮีบรู หมายถึง  การอุทิศตน การชำระ และยังหมายถึงเลข 25เทศกาลนี้จะเริ่มต้นฉลองในวันที่ 25 เดือนคิสเลฟ ไปจนถึงวันที่ 2 เดือนเทเบท (ปีนี้อยู่ในช่วงเย็นวันที่  6 – 14 ธันวาคม 2015 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 วัน)  การจุดคันประทีปในการฉลองเทศกาลฮานุกะห์จะเริ่มจุดเทียนเล่มกลางหรือชาแมก่อนและจุดเทียนเล่มแรกในวันแรก จากนั้นจะจุดเทียนแต่ละเล่มเพิ่มขึ้นวันละ 1 เล่มทุกๆ วันจนครบทั้ง 8 เล่มในวันที่ 8  คันประทีปฮานุคิอาห์จะส่องสว่างอย่างครบบริบูรณ์เป็นการแสดงความเคารพของชาวยิวต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและวีรบุรุษของชนชาติอิสราเอลที่ล่วงหลับไป หลังจากจุดเทียนจึงจะมีการรับประทานอาหารร่วมกัน และมอบของขวัญให้กับคนในครอบครัว  นอกจากนี้ยังมีการหมุน “ลูกข่างเดรเดล” (Dreidel) เป็นลูกข่าง 4 ด้านมีตัวอักษรฮีบรู 4 ตัว คืออักษรนูน กิเมล เฮ้ และชิน เมื่อนำทั้ง 4 ตัวมารวมกันจะหมายความว่า  "ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นที่นั่น"  เป็นการแสดงถึงการขอบพระคุณพระยาห์เวห์ สำหรับชัยชนะที่น่าอัศจรรย์โดยพระองค์ 

          ดังนั้น เทศกาลแห่งแสงสว่าง หรือเทศกาลฮานุกะห์ จึงเป็นภาพเงาที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในโลกที่ถูกปกคลุมด้วยความมืด (ยอห์น  8:12)  เมสไซยานิคยิวเชื่อว่าในเทศกาลฮานุกกะห์นี้ มารีย์หญิงพรหมจารีย์ได้ปฏิสนธิด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์  และได้ให้กำเนิดองค์พระเยซูคริสต์ในช่วงเทศกาลอยู่เพิง พระองค์ทรงเป็นเพิงแห่งพระสิริที่อยู่ท่ามกลางเรา (ยอห์น 1:4-5,14)  
พระเยซูคริสต์ทรงอยู่ร่วมเทศกาลฮานุกะห์ หรือที่เรียกอีกอย่างว่า เทศกาลฉลองพระวิหาร(ยอห์น 10:22-23)  พระองค์ทรงให้เกียรติพระวิหาร และเรียกที่นั่นว่า นิเวศแห่งพระบิดาของเรา    (ลูกา 2)  พระองค์ทรงชำระพระวิหารที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นมลทิน (มาระโก 11:15-17)  
ดังนั้น ทุกครั้งที่มีเทศกาลฮานุกะห์ พระองค์ยังคงปรารถนาจะรื้อฟื้นพระวิหารของพระองค์ต่อไป
เราทั้งหลายคือ พระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1 โครินธ์ 3:16-19)  นี่จึงเป็นเวลาที่เราจะอุทิศตัวเพื่อรับการชำระสิ่งมลทินออกไปและรับพระสิริเข้ามาฉายส่องในชีวิตของเรา (อิสยาห์ 60)
เราทั้งหลายสามารถฉลองเทศกาลฮานุกะห์เพื่อการชำระและป่าวประกาศชัยชนะเหนือความมืดในภาคปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.      จุดเทียนในครอบครัวของเราด้วยการใคร่ครวญภาวนาพระวจนะ ให้พระคำของพระยาห์เวห์เป็นโคมที่ส่องสว่างในชีวิต (สดุดี 119:105)  
2.      อธิษฐานเพื่อรับการปกคลุมด้วยพระสิริของพระยาห์เวห์ และรับการปกป้องให้พ้นจากเงามืดของศัตรู  
3.      ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เราเป็นพระวิหารของพระองค์ ใช้เวลาอธิษฐานชำระชีวิตให้บริสุทธิ์
4.      อธิษฐานป่าวประกาศฤทธิ์เดชของพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิต ให้เราเรียนรู้ที่จะคาดหวังในการอัศจรรย์ของพระองค์เพื่อจะมีชัยชนะเหนือกิจการแห่งความมืด
5.      ตระหนักว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความสว่างของโลกนี้ (ยอห์น 8:12) ให้เราดำเนินชีวิตในความสว่างและพร้อมที่จะออกไปส่องสว่างท่ามกลางความมืดของโลกนี้  เราเป็นตะเกียงที่ถูกจุดเพื่อส่องสว่างเพื่อออกไปทำสิ่งดีและเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐกับคนทั้งปวง (มัทธิว 5:14-16)

(บทความนี้ลงในสูจิบัตรของคริสตจักรแห่งพระบัญชา(UCC) วันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค.2015)

02 ธันวาคม 2558

รวบรวมบทความเนื่องใน "วันพ่อ"

รวบรวมบทความเนื่องใน "วันพ่อ" ที่ผมได้เขียนไว้ 

ความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติ
http://pattamarot.blogspot.com/2010/12/blog-post.html


ทำเนียบพ่อต้นแบบ
 http://pattamarot.blogspot.com/2010/12/blog-post_03.html


บทความเรื่อง ศรัทธา 
http://pattamarot.blogspot.com/2010/12/blog-post_21.html


สายธารแห่งน้ำพระทัยของพ่อหลวง
http://pattamarot.blogspot.com/2011/12/blog-post_09.html


เรียกพระบิดาว่า พ่อจ๋า
http://pattamarot.blogspot.com/2012/11/blog-post.html

01 ธันวาคม 2558

รวบรวมข้อคิดคำคมจากผู้รับใช้พระเจ้า

Bill Johnson
 ข้อคิดจากบิล จอห์นสัน (Bill Johnson)
เมื่อคุณขอต้นไม้ใหญ่ พระเจ้าให้เมล็ด - จงอย่าดูหมิ่นการเริ่มต้นที่เล็กน้อย

สิ่งหนึ่งที่อันตรายที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้คือ การคิดเกี่ยวกับตัวเราแตกต่างไปจากที่พระเจ้าคิด

ข้อคิดจากฮาวิลาห์ คันนิงตัน (Havilah Cunnington)
Havilah Cunnington
"จงอย่าประหลาดใจ หากสิ่งที่คุณกลัวที่จะทำกลับกลายเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้คุณทำ


ข้อคิดจากฟรานซิส แฟรงกิเพน (Francis Frangipane) 
Francis Frangipane
ตัวเก่า/ธรรมชาติเก่าของเราพร้อมกับความอิจฉาริษยา ราคะตัณหา และความกลัวไม่ได้ต้องการการให้คำปรึกษาหรือการบำบัด สิ่งที่ต้องทำคือนำมันไปที่กางเขน -- In Christ's Image Training

ข้อคิดจากโจเอล ออสตีน (Joel Osteen)
Joel Osteen
"พวกเราต้องตระหนักถึงความจริงว่า พระเจ้าทรงมีเอกสิทธิ์ เพราะเราจะไม่สามารถเข้าใจว่าทำไมสิ่งต่างๆ จึงเกิดขึ้นแบบนั้น มีบางสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงเอาออกไป และมีบางสถานการณ์ที่พระองค์ทรงรอคอยมาอย่างยาวนานที่จะเปลี่ยนแปลงมัน แต่คุณต้องวางใจว่า พระองค์ทรงรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีกับคุณอย่างแท้จริง"


"ทุกครั้งที่คุณขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าก่อนที่สิ่งต่างๆ จะเกิดขึ้น คุณไม่ได้เป็นแค่คนที่มองโลกในแง่บวกเท่านั้น หรือเป็นแค่คนที่มีท่าทีดีเท่านั้น แต่คุณกำลังถูกเติมให้เต็ม เพราะพระเจ้าจะเทกำลัง และสันติสุขกลับคืนเข้าไปในคุณ จงพัฒนานิสัยนี้ที่จะรับการเติมเต็มจากพระเจ้าตลอดไป


"ถ้าคุณต้องการจะไปให้ถึงศักยภาพสูงสุดของชีวิต คุณต้องห้อมล้อมตัวคุณเองด้วยฝูงนกอินทรีย์ คือคนที่จะดันให้คุณก้าวไปข้างหน้า คนที่จะช่วยให้คุณดีกว่าเดิม และคนที่จะช่วยให้คุณบินทะยานขึ้นไป"


"คุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจไปเสียหมดทุกอย่าง ทั้งหมดที่พระเจ้าขอจากคุณคือ จงเชื่อเถิด เพราะเมื่อคุณเชื่อ ทุกสิ่งก็เป็นไปได้ เมื่อคุณเชื่อ สิ่งที่เคยปิดจะเปิดประตูให้แก่คุณ เมื่อคุณเชื่อ พระเจ้าจะทรงนำคุณจากข้างหลังมาอยู่ข้างหน้า"


"อย่าให้เราเผชิญกับชีวิตด้วยความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหมายอะไรในสายตาของคนอื่น แต่จงเชิดศีรษะของคุณขึ้น - เพราะองค์พระผู้สร้างแห่งจักรวาลนี้ได้ระบายลมหายใจแห่งชีวิตของพระองค์เข้าไปในคุณ จงเตรียมตัวให้พร้อม นี่เป็นวันใหม่แล้ว คุณกำลังจะเห็นประตูใหม่ๆ เปิด พระองค์ทรงรวมคุณเข้ามาแล้ว ทรงทำให้คุณมีคุณสมบัติแล้ว และสิ่งที่พระเจ้าตรัสเหนือชีวิตของคุณจะเกิดขึ้น จงป่าวประกาศในวันนี้ว่า "ข้าพเจ้ามีความหมาย ข้าพเจ้ามีความสำคัญในสายพระเนตรของพระองค์"


ข้อคิดจาก ริค เรนเนอร์  (Rick Renner)
Rick Renner
"สำหรับอัครทูตเปาโลแล้ว ไม่ว่าสิ่งต่างๆจะดูเลวร้ายสักแค่ไหนก็ตาม ก็ไม่สามารถเอาชีวิตของท่านไปได้ หรือทำให้ท่านไม่สามารถทำให้ภาระกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ต้องล้มเหลว แม้มันอาจจะจะดูเหมือนว่าไปต่อไม่ได้อีกแล้วสำหรับอัครทูตเปาโล แต่ ณ จุดนั้นเอง ที่จริงกลับเป็นการเริ่มต้นไหลมาของฤทธิ์อำนาจที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าในระดับใหม่สำหรับชีวิตท่าน นั่นเองเป็นสาเหตุที่ท่านกล่าวว่า ท่ามกลางทั้งหมดนี้เองที่ท่านเรียนรู้ที่จะไม่ไว้ใจตัวเอง หากแต่ไว้ใจพระเจ้าผู้ทรงให้คนทั้งหลายเป็นขึ้นจากตาย"  
2 โครินธ์ 1:8-9  
8พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย เรา​อยาก​ให้​พวก‍ท่าน​รู้​ถึง​ความ​ยาก‍ลำ‌บาก​ที่​เกิด​กับ​เรา​ใน​แคว้น​เอ‌เชีย คือ​เรา​เผชิญ​ความ​ทุกข์​หนัก​อย่าง‍ยิ่ง​ชนิด​ที่​เกิน​กำลัง จน​เรา​หมด‍หวัง​ที่​จะ​เอา​ชีวิต‍รอด​มา​ได้ 
9ที่‍จริง​เรา​รู้‍สึก​ว่า​ถูก​ตัด‍สิน​ให้​ถึง​ที่​ตาย​แล้ว ทั้ง‍นี้​เพื่อ​เรา​จะ​ไม่​ไว้​ใจ​ตัว​เอง แต่​ไว้‍ใจ​พระ‍เจ้า​ผู้​ทรง​ให้​คน​ทั้ง‍หลาย​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย

Doug Addison

คำหนุนใจจากดั๊ก แอดดิสัน (Doug Addison)
"คนมากมายที่เคยคิดว่าตนเองพลาดการทรงเรียกที่ยิ่งใหญ่กว่าของพระเจ้าในชีวิต จะถูกวางให้อยู่ในจุดที่ถูกต้องเพื่อการรุดหน้าไปที่รวดเร็วยิ่งขึ้น"


ขอบคุณข้อมูลจาก FB ของอ.
ศิริพร สุกัญจนะศิริ(อ.ใหญ่)