23 สิงหาคม 2559

เผ่าสิเมโอน(Simeon) กระบี่ในใจที่ร้ายกาจ

นิยายเรื่อง เซียวลี้ปวยตอ (ฤทธิ์มีดสั้นฯ)ของโกวเล้ง  กล่าวว่า "กระบี่อยู่ที่ใจ หากเยี่ยมยุทธแล้วไซร้ แม้กิ่งไผ่ก็ยังไร้เทียมทาน"

ให้ความหมายถึงใจของคนเป็นอาวุธที่ร้ายกาจกว่าอาวุธใดๆ  กระบี่ที่อยู่ในมือว่าร้ายกาจแล้ว แต่กระบี่ที่อยู่ในใจร้ายกาจมากกว่านัก


สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ "ใจ" ของเรา เพราะเพียงแค่เราใช้ใจคิด หรือใช้สติปัญญาที่มีอยู่ค่อย ๆ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบสงบนิ่ง แม้เราจะไม่มีอาวุธใดๆ เลย เราก็อาจเอาชนะอุปสรรค หรือคู่แข่งที่มีความพร้อมทุกอย่างได้

เมื่อนำคำกล่าวนี้มาเทียบกับเผ่าของอิสราเอลทั้ง 12 เผ่า เผ่าที่มีลักษณะตรงกับสุภาษิตจีนนี้คงจะเป็นเผ่า "สิเมโอน" (Simeon -  שִׁמְעוֹן ) เนื่องจากสัญลักษณ์ประจำเผ่าคือ กระบี่หรือดาบ(Sword) 

ทั้งนี้มาจากคำอวยพรและคำเผยพระวจนะของยาโคบผู้เป็นบิดา กล่าวว่า



ปฐมกาล 49:5 สิเมโอนกับเลวีเป็นพี่น้องกัน กระบี่(Sword) ของเขาเป็นเครื่องอาวุธร้ายกาจ


เผ่าสิเมโอน(Simeon) เป็นเผ่าประจำเดือนนี้  คือ เดือนอับ(Av-אָב)   (ปี 5776 จะอยู่ช่วงวันที่ 5 .-..2016)


เดือนอับ เป็นเดือนที่ 5 ตามปฏิทินศาสนาและเป็นเดือนที่ 11 ตามปฏิทินราชการของอิสราเอล คำว่า Av-אָב  ในรากศัพท์ภาษาฮีบรู  หมายถึง บิดา ผู้ให้กำเนิด หรือเรียกว่า "อับบา" พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาทรงมีน้ำพระทัยและเป้าประสงค์ลิขิตสำหรับเราทุกคน 


ในเดือนนี้เป็นเดือนที่เราต้องทำความเข้าใจถึงหัวใจของพระบิดาโดยสดับฟังพระสุรเสียงของพระองค์ เราเป็นลูกแกะและเราสามารถได้ยินเสียงของพระองค์ พระองค์จะทรงนำเราไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์(ยอห์น 10)   


เดือนนี้เราจะมาเรียนรู้จักลักษณะของเผ่าสิเมโอนด้วยกัน ว่า "ทำไมเผ่าสิเมโอน(Simeon) จึงเป็นกระบี่ที่อยู่ในใจที่ร้ายกาจพร้อมที่จะทำลายล้างผู้ที่เป็นศัตรู?"

(หมายเหตุ เรียนรู้จักลักษณะของเผ่าต่างๆประจำเดือนของอิสราเอล สามารถอ่านได้ตาม Link นี้ครับ



สิเมโอน เป็นบุตรคนที่ 2 ของยาโคบหรืออิสราเอล ต่อจากรูเบน เกิดจากนางเลอาห์  และนางตั้งชื่อบุตรคนที่ 2 ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจที่นางไม่ได้เป็นหญิงที่ยาโคบรัก  แต่เพราะพระเจ้าทรงได้ยินเสียงของนาง จึงทำให้นางมีบุตรอีกคนหนึ่ง 


ปฐมกาล 29:33 เมื่อนางเลอาห์ตั้งครรภ์และคลอดลูกคนที่สองเป็นบุตรชาย นางได้กล่าวว่า "เหตุพระเจ้าทรงได้ยินว่า ข้าพเจ้าเป็นที่ชัง พระองค์จึงทรงประทานบุตรชายคนนี้ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย" 


สิเมโอน ในภาษาฮีบรู มาจากคำว่า  "ชามา"(Shama)  หมายถึง  "ได้ยินและตระหนักรับรู้" 

เด็กชายสิเมโอน หรือ เด็กชายสดับฟัง จึงมีความรู้สึกไม่มั่นคงทางจิตใจ(Insecure) เป็น "เด็กเก็บกด" เก็บซ่อนความรู้สึกไว้ภายในใจ แต่เมื่อเจอสถานการณ์บางอย่างที่กดดันและทำให้โกรธแค้น 

สิ่งที่เก็บไว้ในใจก็จะระเบิดออกมา เหมือนกับกระบี่หรือดาบที่อยู่ในใจหรือในฝัก ชักออกมาเมื่อไหร่ก็ต้องมีการฆ่าฟันกัน

เหตุการณ์ที่ทำให้สิเมโอนโกรธจัดและชักดาบออกมาฆ่าฟันคนตายนั่นคือ การฆ่าล้างบางชาวเมืองเชเคม(Shechem)  เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ในพระธรรมปฐมกาล บทที่ 34



เมื่อยาโคบเดินทางมาพำนักอยู่ในเมืองเชเคม แคว้นคานาอันนั้น ดีนาห์ บุตรสาวของยาโคบ ซึ่งเป็นน้องสาวของสิเมโอนถูกข่มขืน ซึ่งคนที่ข่มขืนคือ เชเคม บุตรชายโฮเมอร์ เจ้าเมืองเชเคม  
ต่อมาโฮเมอร์จะมาทำการสู่ขอดีนาห์ให้กับเชเคม
แต่สิเมโอนไม่ยอมและโกรธมากจึงออกอุบายให้โฮเมอร์ เชเคม และบรรดาผู้ชายชาวเมืองนั้นตัดปลายหนังองคชาต เพื่อเข้าสุหนัตก่อนจะยกนางดีนาห์ให้แก่เชเคม  

ครั้นเมื่อชาวเมืองนั้นอยู่ระหว่างพักฟื้น สิเมโอน และเลวีได้ถือดาบเข้าไปฆ่าฟันชาวเมืองนั้น และปล้นริบเอาทรัพย์สิน และจับบุตรภรรยาของคนเหล่านั้นไปเป็นทาส ซึ่งเหตุการณ์นั้นทำให้ยาโคบไม่พอใจอย่างมากเพราะทำให้ความเดือดร้อนกับตนและครอบครัวที่จะเป็นศัตรูกับคนคานาอัน เปริสซี (ปฐมกาล 34:25-31)


ส่งผลให้ยาโคบไม่พอใจทั้งสิเมโอนและเลวี จึงไม่ได้ยกการอวยพรสิทธิบุตรหัวปีให้แทนรูเบนที่ทำบาปไปหลับนอนกับภรรยาน้อยของตน(ปฐมกาล 35:22) แต่ยกการอวยพรสิทธิบุตรหัวปีให้กับยูดาห์ บุตรคนที่ 4 ของตนแทน 


ยาโคบจึงกล่าวคำอวยพรและเผยพระวจนะให้กับสิเมโอนและเลวีดังนี้ 
ปฐมกาล 49:5-7
5“สิเมโอนกับเลวีเป็นพี่น้องกัน กระบี่ของพวกเขาเป็นอาวุธร้ายแรง
6จิตใจของเราเอ๋ย อย่าเข้าไปในที่ชุมนุมของพวกเขา ศักดิ์ศรีของเราเอ๋ย อย่าเข้าร่วมในที่ประชุมของพวกเขา เพราะพวกเขาฆ่าคนด้วยความโกรธ เขาตัดเอ็นโคตัวผู้ตามอำเภอใจพวกเขา
7ให้ความโกรธของพวกเขาถูกแช่งเพราะรุนแรง ให้ความโมโหของพวกเขาถูกแช่งเพราะดุร้าย
เราจะให้พวกเขาแตกแยกกันในยาโคบ จะให้พวกเขาพลัดพรากกันไปในอิสราเอล 
 เหตุเพราะสิเมโอนกับเลวี สองพี่น้องนี้แสดงใจที่โหดร้ายเมื่อเข้าไปฆ่าฟันชายชาวเมืองเชเคมล้มตาย ลูกหาลานของสองเผ่านี้จึงกระจัดกระจายไปในอิสราเอล
มรดกในการแบ่งดินแดนเผ่าสิเมโอนอยู่ภาคใต้สุดของคานาอันแต่หลังจากนั้น เผ่าสิเมโอนถูกเผ่ายูดาห์กลืนไป (โยชูวา 19:1,9) 
สำหรับเผ่าเลวีก็กระจัดกระจายไปทั่วอิสราเอล แต่ภายหลังกลับใจใหม่ และพวกเขามีส่วนช่วยขจัดศาสนาเทียมเท็จที่แทรกแซงเข้ามาในอิสราเอล  พระยาห์เวห์จึงทรงโปรดให้เผ่าเลวีนี้เป็นเผ่าที่ทำหน้าที่ในการปรนนิบัติรับใช้ในพลับพลา และจัดเมืองไว้สำหรับพวกเขาในอิสราเอล (อพยพ 32:26-29 ; กันดารวิถี 35:2-8)
เกร็ดชีวิตส่วนหนึ่งของสิเมโอน ในช่วงสมัยที่โยเซฟ​เป็น​ผู้สำเร็จ​ราชการ​แผ่นดินในอียิปต์และเกิดกันดารอาหารในอิสราเอล(ปฐมกาล 42:18-38) สิเมโอนและพี่น้องได้เดินทางไปอียิปต์เพื่อซื้อข้าวจากโยเซฟ  สิเมโอนถูกจับมัดไว้เป็นตัวประกันในอียิปต์ (อาจจะเป็นเพราะสิเมโอนนี่เอง ที่คิดจะฆ่าโยเซฟแต่แรกเพียงแต่ยูดาห์ห้ามไว้ จึงขายไปเป็นทาสในอียิปต์) เพื่อให้ไปนำเบนยามินมาหาโยเซฟ ตามแผนการของโยเซฟ ก่อนที่โยเซฟจะเปิดเผยตัวเองว่าเป็นน้องชายที่ถูกขายไปเป็นทาสในอียิปต์ และยาโคบกับลูกๆทุกคนก็ได้พบเจอกันพร้อมหน้ากัน(ปฐมกาล 45)

สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากชีวิตของสิเมโอนคือ ความใจร้อน ความรู้สึกที่เก็บกดอารมณ์ไว้ และเมื่อระเบิดอารมณ์ออกมาเกิดความเสียหายและเกิดความขัดแย้งตามมา ดั่งเช่นสิเมโอน ที่ขาดความรักความเข้าใจที่ได้รับจากผู้ที่เป็นพ่อ คือ ยาโคบ 


ในพระธรรมสุภาษิต  29:11 สอนให้เราระงับอารมณ์โกรธไว้ ดังนี้ ​"คน​โง่​ระบาย​ความ​โกรธ​ออกมา​เต็มที่ ​แต่​คน​มี​ปัญญา​ย่อม​ยับยั้ง​ไว้​เงียบๆ "

เผ่าสิเมโอนพลาดการได้รับสิทธิบุตรหัวปีและเกือบที่จะสิ้นเผ่าพันธุ์และถูกทำลายไปเพราะการระบายความโกรธเป็นการสร้างศัตรูที่จะกลับมาทำร้ายตนเอง  


นอกจากนี้เผ่าสิเมโอนยังไม่ได้รับพรจากโมเสสในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 33 เพียงแต่ได้รับการอวยพรรวมๆว่าอย่าให้ชนเผ่านี้หายจากไป เช่นเดียวกับรูเบน

ฉธบ. 33:5-6 
5 ดังนี้​แหละ ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​พระ​ราชา​ใน​เย​ชู​รูน เมื่อ​หัวหน้า​ชน​ชาติ​ชุมนุม​กัน เมื่อ​คน​อิสราเอล​ทุก​เผ่า​รวมกัน​อยู่
6 "ขอ​ให้​รู​เบน​ดำรง​ชีวิต​อยู่ อย่า​ให้​ตาย ​หรือ​ให้​ผู้คน​ของ​เขา​มี​จำนวน​น้อย” 


ฉธบ. 33:26 “โอ เย​ชู​รูน ไม่​มี​ผู้ใด​เหมือน​พระ​เจ้า ​พระ​องค์​เสด็จ​มา​ทาง​ฟ้า​สวรรค์​เพื่อ​ช่วย​ท่าน เสด็จ​มา​เปี่ยม​ด้วย​ความ​โอ่​อ่า​ตระการ​ของ​พระ​องค์​ตาม​ท้องฟ้า 

โมเสสใช้คำว่า เยชูรุน (ישרון = the upright one) หมายถึงผู้ชอบธรรม มือสะอาด  ในข้อที่ 5 กับข้อ 26 แทนชื่อ สิเมโอน ที่เป็นเผ่าหนึ่งของอิสราเอล 12 เผ่า เพื่อไม่ต้องเอ่ยชื่อของ สิเมโอนคนใจดำอำมหิต   แต่ก็ไม่ได้ตัดชื่อออกจากชนชาติอิสราเอล โดยทำอย่างที่พ่อของเขาคือ ยาโคบกระทำต่อสิเมโอน คือการไม่อวยพรให้แก่เขา

ฉะนั้น สิเมโอน(Simeon) เป็นเผ่าที่มีกระบี่อยู่ในใจที่ร้ายกาจ แต่ควรจะเก็บไว้เป็นคนประเภทคมในฝัก นำมาใช้ในเวลาที่เหมาะสมและสำแดงความชอบธรรมจะเกิดผลสูงสุดมากกว่า


ดังนั้นในเดือนอับนี้เราต้องตระหนักถึงความรักของพระบิดา อย่าเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงทางจิตใจเหมือนกับสิเมโอน  เพราะความไม่มั่นคงส่งผลต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา เพราะวิญญาณชั่วจะเข้ามาจากความรู้สึกนี้  

เดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการพบพระพักตร์ ตระหนักรับรู้ถึงความรักของพระบิดา  มีความมั่นคงทางจิตใจและรับการปลดปล่อยจากพันธนาการที่ถ่วงรั้งอยู่เพื่อไปสู่เป้าประสงค์ของพระองค์   

ผมขอปิดท้ายบทความนี้ ด้วยการยกตัวอย่างของสิเมโอน ในพระธรรมลูกา 2:25-35  แม้ชายคนนี้ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าอยู่ในเผ่าไหนของอิสราเอล แต่ท่านสิเมโอนคนนี้มีความชอบธรรม ผู้รอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า และท่านได้เป็นผู้กล่าวอวยพรพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงเป็นทารก ถ้อยคำของท่านคือดาบหรือกระบี่ที่มีถ้อยคำอันชอบธรรมดั่งพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นดั่งดาบสองคม



​25 มี​ชาย​คน​หนึ่ง​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​ชื่อ​สิ​เม​โอน เป็น​คน​ชอบธรรม​และ​ยำเกรง​พระ​เจ้า ท่าน​คอย​เวลา​ที่​พวก​อิสราเอล​จะ​ได้รับ​การ​ปลอบโยน​ใจ และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ก็​สถิต​กับ​ท่าน...

27เมื่อ​สิ​เม​โอน​เข้า​ไป​ใน​บริเวณ​พระ​วิหาร​โดย​การ​ทรง​นำ​ของ​พระ​วิญญาณ และ​ขณะที่​บิดา​มารดา​นำ​พระ​กุมาร​เยซู​เข้า​ไป​เพื่อ​จะ​ทำ​ต่อ​พระ​กุมาร​ตาม​ธรรม​เนียม​ของธรรม​บัญญัติ​นั้น...

สิ​เม​โอน​เข้า​ไป​อุ้ม​พระ​กุมาร และ​สรรเสริญ​พระ​เจ้า​ว่า “ข้า​แต่​องค์​เจ้านาย บัดนี้​ขอ​ทรง​ให้​ทาส​ของ​พระ​องค์​ไป​เป็น​สุข ​ตาม​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​องค์  ​เพราะ​ว่า​ตา​ของ​ข้า​พระ​องค์​ได้​เห็น​ความ​รอด​ของ​พระ​องค์​แล้ว​ ​​ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​จัดเตรียม​ไว้​ต่อ​หน้า​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย ​เป็น​ความ​สว่าง​ที่​ส่อง​แก่​คน​ต่างชาติ​​​ ​และ​เป็น​ศักดิ์ศรี​ของ​พวก​อิสราเอล​ชน​ชาติ​ของ​พระ​องค์” ...

​แล้ว​สิ​เม​โอน​ก็​อวย​พร​เขา แล้ว​กล่าว​แก่​นาง​มารีย์​มารดา​พระ​กุมาร​นั้น​ว่า “นี่​แน่ะ ​พระ​กุมาร​นี้​ได้รับ​การ​เลือกสรร​เพื่อ​เป็น​เหตุ​ให้​หลาย​คน​ใน​พวก​อิสราเอล​ล้ม​ลง​หรือ​ลุก​ขึ้น และ​จะ​เป็น​หมาย​สำคัญ​ที่​คน​จะ​ปฏิเสธ เพื่อ​ที่ว่า​ความ​คิด​ใน​ใจ​ของ​คน​จำนวน​มาก​จะ​ปรากฏ​แจ้ง ถึง​หัวใจ​ของ​ท่าน​เอง​ก็​จะ​ถูก​ดาบ​แทง​ทะลุ​ด้วย” 

ฮีบรู 4:12 ​เพราะ​ว่า ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​นั้น​มี​ชีวิต​และ​ทรงพ​ลา​นุ​ภาพ​อยู่​เสมอ และ​คม​ยิ่ง​กว่า​ดาบ​(sword)สอง​คม​ใดๆ แทง​ทะลุ​กระทั่ง​แยก​จิต​และ​วิญญาณ ทั้ง​ข้อ​กระดูก​และ​ไข​ใน​กระดูก และ​สามารถ​วินิจฉัย​ความ​คิด​และ​ความ​มุ่ง​หมาย​ใน​ใจ​ด้วย

ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพระพรตลอดเดือนนี้ ให้เราเป็นคนที่มั่นคงในจิตใจ รับความรักจากพระบิดาและกล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยสิทธิอำนาจดั่งเช่นดาบหรือกระบี่ที่มีความคมที่ถูกลับไว้อย่างดี

พบกันใหม่เดือนหน้า เดือนเอลูล (Elul) เดือนแห่งเผ่ากาด เชื่อว่าเราจะไม่พลาดจากพระพร