23 กันยายน 2558

ข้อคิดจาก "สงครามยมคิปปูร์" ในอดีต : พระยาห์เวห์ สะบาโอท ผู้ประทานชัย

 ข้อคิดจาก "สงครามยมคิปปูร์" ในอดีต : พระยาห์เวห์ สะบาโอท ผู้ประทานชัย
วันลบมลทินบาป(Yom Kippur-ยม คิปปูร์)ปี 2015 ตรงกับ วันที่ 23 ก.ย. (วันที่ 10 เดือนทิชรี) ในช่วงระหว่างวันที่ 13-23 ก.ย. ช่วงเวลา 10 วันแห่งความยำเกรงพระเจ้า (Days of Awe) เป็นเวลาที่จะหันชีวิตออกจากวิถีแห่งความบาป และหันกลับมาหาพระเจ้าโดยการอดอาหารอธิษฐานเป็นการเตรียมชีวิตกลับใจจากความบาป)


ณ ที่ราบสูงโกลาน (Golan Height)เป็นที่ตั้งของฐานทัพที่อิสราเอลใช้ในการต่อสู้กับประเทศอาหรับ เช่น เลบานอน ซีเรีย และจอร์แดน เป็นจุดเหนือสุดของประเทศอิสราเอล ณ จุดนี้เราจะสามารถเห็นภูเขาเฮอร์โมน(Hermon)ที่กล่าวถึงในสดด.133

และเห็นเขตแดนติดต่อประเทศเลบานอนและประเทศซีเรีย เป็นที่ตั้งของหุบเขาบาคา(สดด.84:6) หุบเขาแห่งน้ำตา (Valley of Tear) ทำไมถึงมีชื่อว่า "หุบเขาแห่งน้ำตา (Valley of Tear)" ทั้งนี้เพราะว่าในเดือน ต.ค.ปีค.ศ.1973 เกิดสงครามที่เรียกว่า "สงครามยมคิปปูร์"(Yom Kippur -เทศกาลลบมลทินบาป -เป็นช่วงเวลาอดอาหารอธิษฐานแสวงหาพระเจ้า)กับประเทศซีเรีย

ในเหตุการณ์นั้นกองทัพซีเรียบุกมาด้วยรถถัง 500 คัน ขณะที่อิสราเอลมีรถถังเพียง 50 คันและน้ำมันเกิดหมดต้องกลับไปเติมน้ำมัน ระหว่างนั้นเมื่อกองทัพซีเรียมาประชิดชายแดน ทหารอิสราเอลที่มีกำลังน้อยกว่าหลายเท่า จึงตัดสินใจบุกเข้าไปโจมตีทั้งที่ไม่มีรถถังต่อสู้ กองทัพซีเรียก็ไม่สามารถยิงปืนใหญ่จากรถถังได้เพราะระยะใกล้มาก จนวิถีของกระสุนเลยกองทัพอิสราเอลไป ผลสุดท้ายพระเจ้าจอมพลโยธา(Yahweh Sabaoth)เป็นผู้ประทานชัยชนะให้กับชนชาติอิสราเอลของพระองค์

หนังสือตำราพิชัยสงคราม กล่าวยุทธศาสตร์แห่งชัยชนะไว้ว่า “ถอยเมื่อข้าศึกแกร่งกว่ามารุก ก่อกวนให้โกรธและสับสนเมื่อข้าศึกหยุด โจมตีเมื่อข้าศึกยังไม่เตรียมตัว ไล่ตามเมื่อข้าศึกถอย และเราจะได้ชัยชนะ” แต่ยุทธศาสตร์แห่งชัยชนะของพระเจ้า คือ “อธิษฐานเมื่อต้องต่อสู้ กล้าหาญเมื่อต้องเผชิญอุปสรรค ทำอย่างเต็มที่เมื่อต้องรับผิดชอบในส่วนของเรา ยืนหยัดมั่นคงเมื่อพระเจ้าทรงใช้ให้ไป แล้วพระเจ้าจะประทานชัยชนะมาให้เอง”

แม้พวกเขาจะเป็นศัตรูกับคนของพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงรักคนซีเรีย และปรารถนาให้คนซีเรีย กลับใจ ...
2 ผู้ยิ่งใหญ่ Moshe Dayan นายพลตาเดียว และ Ariel Sharon ต่อมาเป็นผู้นำประเทศอิสราเอล ชื่อของท่านให้ความหมายในฝ่ายวิญญาณ Moshe โมเช่ คือ โมเสส , Ariel หมายถึง สิงห์(Lion of God) สิงห์แห่งยูดาห์คำรามเหนือศัตรู...

14 กันยายน 2558

5776 ปีเสียงเขาสัตว์ (Jubilee) ปีแห่งอิสรภาพและการไถ่

สวัสดีครับเพื่อนผู้อ่านที่รักทุกท่าน  เนื่องในโอกาสการเริ่มต้นปีใหม่ Rosh Hashanah(โรชชะชานาห์)  ในปี 5776 นี้ผมขอกล่าวคำว่า Shana Tovah (ชานา โตวาห์)    ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพระพรให้สุขสวัสดีในปีใหม่ 5776 นี้สำหรับในปีนี้ Rosh Hashanah จะเริ่มในเย็นวันที่ 13 .. 2015 นี้ และหลังจากนั้นในช่วงวันที่  13-23 ..  เป็นช่วง10 วันห่งความยำเกรง (Days of Awe-
เดย์ อ๊อฟ ออว์)  ในวันที่ 23 ..จะเป็นวันลบมลทินบาป(Yom Kippur) หลังจากนั้นจะเป็นเทศกาลอยู่เพิง หรือ Sukkot สุคคท ในช่วงวันที่ 28 ..  – 4 .. จะเห็นได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการนัดหมาย(Divine Appointment)กับพระยาห์เวห์เพื่อจะพักสงบในการทรงสถิตของพระองค์
ในปี 5776 นี้ตามปฏิทินฮีบรูถือเป็นปีพิเศษที่เรียกว่า ปีเสียงเขาสัตว์ (Jubilee Year) หรือภาษาฮีบรูคือ โยเบล (Yovel)  ถือเป็นปีเสียงเขาสัตว์ (Jubilee) ปีแห่งอิสรภาพและการไถ่ คือปีที่ครบ 50 ปีในรอบแห่งการพักสงบตามวงจรเวลาของพระยาห์เวห์ ตามที่กล่าวในพระธรรมเลวีนิติ 25:8-12 
เหตุที่ชาวยิวเชื่อว่าปี 5776 นี้เป็นปีเสียงเขาสัตว์ (Jubilee) ปีแห่งอิสรภาพและการไถ่  เมื่อศึกษาประวัติของประเทศอิสราเอล  หลังจากปี ค.ศ.70 พระวิหารหลังที่ 2 ถูกทำลายโดยชาวโรมันและชาวยิวได้กระจัดกจะจายไปทั่วโลก ไม่มีชาติและแผ่นดินของตนเอง จนกระทั้งมติของสหประชาชาติในวันที่ 14 พ.ค.ปี 1948 ประเทศอิสราเอลจึงได้กลับมาเป็นประเทศอีกครั้ง แต่เขายังไม่สามารถยึดกรุงเยรูซาเล็มมาครองได้ จนกระทั้งเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ในช่วงระหว่างวันที่ 24 กันยายน ปี1966 จนถึง13 ตุลาคม ปี1967 ช่วงเวลานั้นเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองปีเสียงเขาสัตว์ (Jubilee)  เป็นปีที่พวกเขาได้รับการไถ่ตามพระสัญญา เป็นปีที่พวกยิวชนะสงครามที่เรียกว่า สงคราม 6 วัน (Six days War) สามารถครองกรุงเยรูซาเลมกลับมาได้สำเร็จในวันที่7 มิถุนายน 1967 ฉะนั้นในวันที่  23 ก.ย. 2015  จะครบ 50 ปีซึ่งเป็นปีเสียงเขาสัตว์ (Jubilee) ปีแห่งอิสรภาพและการไถ่อีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนับย้อนไปในเรื่องของประวติศาสตร์และในปี 5776 นี้มีหมายสำคัญเกิดขึ้นคือ จะมีดวงจันทร์สีเลือด(Blood moon) ในวันที่ 28 ก.ย.2015 เป็นการเกิดขึ้น 4 ครั้งในรอบปีปฏิทินเดียวกัน ที่เรียกว่า เทดแทรด (Tetrad) ตรงกับวันแรกเทศกาลอยู่เพิงและในปีนี้เป็นปีพิเศษที่จะมีเดือนอาดาร์ 2 ครั้ง 
เรามาทำความเข้าใจในเรื่อง ปีเสียงเขาสัตว์ (Jubilee) ปีแห่งอิสรภาพและการไถ่ ร่วมกัน
เมื่อกล่าวถึง ปีเสียงเขาสัตว์ (Jubilee Year (Yovel)" ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "ยูบิลลี่" - Jubilee และในภาษาฮีบรูคือ โยเบล- Yovel: יובל)  ความหมายตามตัวอักษร( literally) หมายถึง เขาของแกะ (Ram's Horn)  แตรเขาสัตว์จะมีอีกคำที่เราคุ้นเคยคือ โชฟาร์ (Shofar)
แต่พระคัมภีร์ฉบับแปลจากภาษาฮีบรูเป็นกรีก หรือ เซ็ปทัวจินท์  (Septuagint-LXX)  แปลคำว่า Yovel ว่า เสียงแตรแห่งอิสรภาพ "a trumpet-blast of liberty" ในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ใน เลวีนิติ 25:8-12 (ในฉบับมตรฐานปี 2011 ใช้คำว่า ปีอิสรภาพ ฉบับปี 1971 ใช้คำว่า ​ปีเสียงเขาสัตว์)

8“จงนับปีสะบาโตเจ็ดปีคือเจ็ดคูณเจ็ดปี (7X7) เวลาปีสะบาโตเจ็ดปีจึงเป็นสี่สิบเก้า(49)​ปีแก่เจ้า
9จงให้เป่าเขาสัตว์ดังสนั่นในวันที่สิบเดือนที่เจ็ด เจ้าจงให้เป่าเขาสัตว์ทั่วแผ่นดินในวันลบมลทิน 
10จงถือปีที่ห้าสิบ​ (50)ไว้เป็นปีบริสุทธิ์ และประกาศอิสรภาพแก่บรรดาคนที่อาศัยอยู่ทั่วแผ่นดินของเจ้า ให้เป็นปีอิสรภาพแก่เจ้า ให้ทุกคนกลับไปยังภูมิลำเนาอันเป็นทรัพย์สินของตน และกลับไปสู่ครัวเรือนของตน 
11ปีที่ห้าสิบ(50)​นั้นเป็นปีอิสรภาพ(Jubilee)​ของเจ้า ในปีนั้นเจ้าอย่าหว่านพืชหรือเกี่ยวเก็บผลที่เกิดขึ้นมาเอง หรือเก็บองุ่นจากเถาที่ไม่ได้ตกแต่ง
12เพราะเป็นปีอิสรภาพ จะเป็นปีบริสุทธิ์แก่เจ้า เจ้าจงรับประทานพืชผลที่งอกขึ้นเองในปีนั้น

ในพระคัมภีร์กล่าวถึงปีสะบาโต  (Sabbatical year) ในภาษาฮีบรูเรียกว่า ซามิตะห์ (שמיטה -Shmita  หรือ Shemitah ซึ่งหมายถึง การปลดปล่อย (release)  มาจากคำว่า เชวิอิท ( sheviit    שביעית) หมายถึงลำดับที่  7 (seventh) ซึ่งในปี 5775 หรือ 2014 ที่ผ่านมาเป็นปีซามิตะห์ 

(ผมได้เขียนบทความเรื่อง พักสงบในปีสะบาโต (Shmita year) สามารถ click เข้าไปอ่านได้ครับ)

และเมื่อปีซามิตะห์ครบ 7 รอบ (49 ปี) ในปีที่50 จะเป็นเวลาของการเฉลิมฉลองและดีใจสำหรับชาวอิสราเอล เขาแกะที่ถูกเป่าในวันที่ 10 เดือนที่ 7 (เดือนทิชรี) (ลนต.25:9)  ที่จะเริ่มต้นปีที่ 50 หรือ ปีปีเสียงเขาสัตว์( Jubilee Year (Yovel) ของการไถ่ถอน การปลดปล่อยภาระหนี้สิน
เหตุที่เป่าในวันที่ 10 ทั้งนี้เนื่องจากในวันที่ 1 ของเดือนทิชรี จะเป็นการเป่าเขาสัตว์(Shofar) เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ หรือที่เรียกว่า โรช ชะชานาห์  (Rosh  Hashanah) หลังจากนั้นจะเป็นช่วง 10 วันตั้งแต่ Rosh Hashanah ถึง Yom Kippur (วันลบมลทินบาป) เป็นช่วงวันแห่งความยำเกรงพระเจ้า (Days of Awe)(Awesome) ก่อนจะเข้าสู่เทศกาลอยู่เพิง หรือสุคคท(Sukkot) ในวันที่ 15 ดือนที่ 7 (เดือนทิชรี) 
สามารถอ่านได้ในพระธรรมเลวีนิติ บทที่ 23:23-37

เหตุที่มีการเป่าเขาแกะในวันที่ 10 ของเดือนทิชรี(ปี 5776 นี้จะเริ่มเข้าสู่ปีเสียงเขาสัตว์ (Jubilee)ในเย็นวันที่ 23 ก.ย.2015 นี้)  ทั้งนี้เพราะเป็นการป่าวประกาศการยกโทษบาปแล้วโดยพระยาห์เวห์ สิ่งเหล่านี้เล็งถึงพระเยซูคริสต์ที่ทำการลบมลทินให้กับเราผ่านทางกางเขนแล้ว เราไม่ต้องชำระมลทินบาปผ่านทางมหาปุโรหิตที่ทำตั้งแต่สมัยพันธสัญญาเดิม 

(ผมได้เขียนบทความเรื่องนี้ไว้ คือ เทศกาลลบมลทินบาป สามารถเข้าไปอ่านได้ครับ)

การเป่าแตรของปีเสียงเขาสัตว์( Jubilee Year (Yovel) เล็งถึงเสียงแตรสุดท้ายของโอกาสแห่งการกลับใจใหม่ แตรสุดท้ายเพื่อการพิพากษาโลกและพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาเป็นครั้งที่ 2 เพื่อมารับผู้เชื่อไปร่วมครอบครองในแผ่นดินสวรรค์ด้วย
พระเยซูคริสต์กล่าวถึงการให้อภัยและเล็งถึงโอกาสสุดท้ายในการกลับใจใหม่ก่อนจะมีการพิพากษาโลกนี้ 
พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เรามิได้ว่าเพียงเจ็ดครั้งเท่านั้น แต่เจ็ดสิบครั้งคูณด้วยเจ็ด (มธ.18:22) 
(สิ้นสุดสัปตะสุดท้าย 70 สัปตะ (70x7=490)

ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยเสียงกู่ก้อง ด้วยสำเนียงของเทพบดี และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน   ( 1 ธส.4:16)

แต่บัดนี้เขาปรารถนาที่จะอยู่ในเมืองที่ประเสริฐกว่านั้น คือเมืองสวรรค์ เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงมิได้ทรงละอายเมื่อเขาเรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าของเขา เพราะพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สำหรับเขาแล้ว (ฮบ.11:16)

หลังจากนั้น ข้าพเจ้าเห็นพระวิหารคือเต็นท์แห่งสักขีพยานในสวรรค์เปิดออก  (วว. 15:5) 

ปีเสียงเขาสัตว์( Jubilee Year :Yovel) เป็นปีแห่งการปลดปล่อยจากภาระหนี้ (เลวีนิติ 25: 23-38) และการไถ่จากการเป็นทาสให้เป็นไท (เลวีนิติ 25: 39-55) นักโทษและเชลยถูกปล่อยเป็นอิสระพวกเขาได้รับการอภัยและบ้านเรือนไร่นาที่ถูกยึดก็จะต้องคืนกลับไปสู่เจ้าของเดิม  นอกจากนี้งานทุกอย่างก็จะยุติการเป็นเวลา 1 ปีและสัญญาแรงงานจะสิ้นสุด ลูกจ้างได้รับการปล่อยตัว  ประโยชน์ของปีเสียงเขาสัตว์ หรือปีอิสรภาพ( Jubilee Year :Yovel) คือที่ดินและผู้คนก็สามารถที่จะพักผ่อน

ปีเสียงเขาสัตว์ หรือปีอิสรภาพ( Jubilee Year :Yovel) เป็นภาพที่สวยงามในรูปแบบพันธสัญญาใหม่ของการไถ่ถอนและการให้อภัย พระคริสต์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ผู้ที่เป็นทาสได้กลายเป็นไทและพ้นจากความบาป  
รม. 8:2 เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย

 กท. 5:1 เพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไท เหตุฉะนั้นจงตั้งมั่น และอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย

 กท. 3:22 แต่พระคัมภีร์ได้บ่งว่าทุกคนอยู่ในความบาป เพื่อจะประทานตามพระสัญญาแก่คนทั้งปวง ที่เชื่อโดยอาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นหลัก


หนี้ของบาปเราเป็นหนี้กับพระเจ้าได้จ่ายเป็นบนไม้กางเขนพระเยซูสิ้นพระชนม์ในนามของเรา 

คส. 2:13 -14
13และท่านที่ตายแล้วด้วยการละเมิดทั้งหลายของท่าน และด้วยเหตุที่เนื้อหนังของท่านมิได้เข้าสุหนัตพระองค์ได้ทรงให้ท่านมีชีวิตร่วมกับพระองค์ และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทั้งหลายของท่าน
14 ​พระองค์ทรงฉีกกรมธรรม์ซึ่งได้ผูกมัดเราด้วยบัญญัติต่างๆ ซึ่งขัดขวางเรา และได้ทรงหยิบเอาไปเสียให้พ้นโดยทรงตรึงไว้ที่กางเขน

และเราได้รับการอภัยหนี้ไปตลอดกาล เราไม่ได้อยู่ในทาสทาสไม่ทำบาปได้รับอิสระจากพระคริสต์และเราอย่างแท้จริงสามารถเข้าสู่ส่วนที่เหลือให้พระเจ้าที่เราหยุดทำงานหนักเพื่อให้ตัวเองได้รับการยอมรับจากผลงานของพระเจ้าของเราเอง (ฮีบรู 4: 9-10) .
ฮบ. 4:9-10
9 ฉะนั้นจึงยังมีการพำนักสะบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้า
 10 เพราะว่าผู้ใดที่ได้เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้วก็ได้พักงานของตน เหมือนพระเจ้าได้ทรงพักพระราชกิจของพระองค์

สำหรับเราในฐานะคริสตชน ปีเสียงเขาสัตว์ (Jubilee) มีความหมายอย่างไรในชีวิตของเรา
  1. เป็นปีแห่งการพักสงบเพื่อที่จะวางใจในการจัดสรรของพระยาห์เวห์ ยีเรห์
  2. เป็นปีแห่งการไถ่ เราจึงเชื่อในเรื่องการไถ่จากพันธนาการทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายกายภาพ เชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการจัดสรรด้านการเงินให้เราพ้นจากสภาวะหนี้สิน เราจะได้รับการไถ่จากพระองค์
  3. เป็นปีแห่งการหันกลับมาแสวงหาพระยาห์เวห์ เพราะเสียงแตรเป็นสัญญาณเตือนใจเราให้เรากลับใจจากบาป ก่อนที่วาระแห่งการอภัยจะสิ้นสุดเสียงแตรสุดท้ายจะดังขึ้นและการพิพากษาของพระยาห์เวห์จะมาถึง
  4. เป็นปีแห่งการนัดหมาย ทุกเทศกาลเป็นเวลาที่เราจะเตรียมพร้อมเสมอในการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์
  5. เป็นปีแห่งการป่าวประกาศอิสรภาพให้แก่บรรดาเชลยเพื่อจะรับการไถ่ให้เป็นไท เช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์เริ่มต้นพระราชกิจด้วยการอ่านพระวจนะในพระธรรมอิสยาห์ 61:1-4 และพระองค์ก็เป็นผู้นำการไถ่มาถึงเราทั้งหลาย และพระองค์มอบหมายให้เราออกไปประกาศข่าวดีนี้เพื่อให้คนได้รับความรอด
นอกจากนี้ยังเป็นปีที่เราจะต้องจับตาและเฝ้าระวังในการอธิษฐานเผื่ออิสราเอลและสถานการณ์ต่างๆของโลก ที่กำลังเคลื่อนไปสู่วาระเวลาของพระยาห์เวห์ มีหลายสถานะการณ์ของโลกที่เราจะเฝ้าดูและอธิษฐานเผื่อ   เช่น ในระหว่างวันที่25ถึง27กันยายน 2015 นี้ ที่เมืองนิวยอร์ค  ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีผู้นำโลกทั้วโลกรวมทั้งพระสันตปะปาฟรานซิสไปร่วมประชุมและกล่าวสุนทรพจน์ หัวใจของการประชุมเรื่องความยั่งยืนคือธรรมาภิบาลของโลก (global governance)  เพื่อจะมีการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Summit)  สิ่งนี้อาจจะเป็นการรวมตัวของรัฐบาลของโลกใหม่หรือ (New world order) และจะนำไปสู่การเกิดผู้ที่ต่อต้านพระคริสต์หรือ The Anti Christ หรืออื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามที่พระคัมภีร์ในพระธรรมวิวรณ์ได้กล่าวไว้หรือไม่ 

 ติดตามในบทความครั้งต่อไปนะครับ ขอพระเจ้าอวยพระพร

09 กันยายน 2558

ย้อนกลับไปนับพระพรก่อนเข้าสู่ปี 5776

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เทศกาล Rosh Hashanah ปี 5776 ปี Ayin Vav ในค่ำวันที่ 14 ก.ย.นี้ ผมขอนำเพื่อนผู้อ่านทุกท่านย้อนกลับไปนับพระพรถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำตั้งแต่ปี 5771-5775 ที่ผ่านมา 

ตอนนี้เรากำลังเริ่มต้นปีใหม่!  พวกเรากำลังเข้าสู่ปีฮีบรู 577ุ6   
5700 = “ขอให้เป็นปีแห่ง...”   70 = อักษรฮีบรู  เรายังอยู่ในช่วงทศวรรษ 70 ทศวรรษแห่งการมองเห็น  อักษร Ayin  “อัยยิน”  เป็นภาพของดวงตา”  ในฤดูกาลอัยยิน พระเจ้าต้องการเพิ่มความสามารถของเราในการเห็น!   พระองค์กำลังบอกว่า  ดูใหม่อีกครั้ง!   เราคิดว่าเราเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้ว แต่ให้มองใหม่อีกครั้งและเราจะเห็นชัดเจนขึ้นอีก!  เราลองมองกลับไปนับพระพรในแต่ละปีกันอีกครั้งดังนี้

 (สามารถ click เข้าไป อ่านบทความแต่ละปีตาม link ได้นะครับ)

ปี 5771 ปี Ayin Aleph  ปีแห่งฤดูกาลแห่งสิทธิอำนาจใหม่ ด้วยฤทธานุภาพ การยอมจำนนต่อจอมกษัตรา (A season of new authority,power,and submission to the King)


ปี 5772 ปี Ayin Beth ปีแห่งพันธสัญญา พระเจ้าทรงมองมาที่บ้านของพระองค์

 ปี 5773 ปี Ayin Gimel ปีแห่งมวลอฐ ปีแห่งพระพรความมั่งคั่ง ปีการรื้อฟื้นสู่การไถ่กลับมาทั้งหมด ปีที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างช่องว่างของอดีตไปสู่อนาคต (From recovery to wholeness : A year to bridge the gap between past and future)ปี 5774 ปี Ayin Dalet ปีแห่งประตู "เชิญเข้ามาเถิด เพื่อจะเห็นการเปิดประตูสู่สายธารน้ำพุใหม่" (Enter In! Seeing the Open Door to New Springs!)ปี 5775 เป็นปีแห่งอักษร  เฮ้  ถ้าเรามองดูสิ่งที่ขัดเป็นตารางบนหน้าต่าง มันทำจากตัวอักษรเฮ้ตัว
เล็กๆ จำนวนมาก!  ภาพของหน้าต่าง  

ความหมายของ เฮ้คือ  เสียงลมที่พัดผ่านช่องตารางบนหน้าต่าง นอกจากนี้ยังหมายถึง ลม 
เสียง
คำว่า เฮ้ หมายถึง  ลมหายใจ พระวิญญาณ และการสำแดง  การสรรเสริญเสียงดังอย่างรุนแรง! “ฮาเลล!” (ฮาเลลูยา)
       
ดังนั้น ปีแห่งอักษรเฮ้ เป็นปีแห่งลม เสียง ถ้อยคำ ลมหายใจ พระวิญญาณ และการสำแดง
        
สดุดี 91  กล่าวถึง  “การดำเนินชีวิตในตาแห่งพายุ        ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลาง
คืนหรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน   หรือโรคภัยที่ไล่มาในความมืด หรือโรคซึ่งทำลายใน
เที่ยงวัน …เพราะท่านได้กระทำให้พระเจ้าผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า คือองค์ผู้สูงสุด เป็นที่อยู่
ของท่านไม่มีการร้ายใดๆ จะตกมาบนท่าน ไม่มีภัยมาใกล้เต็นท์ของท่าน 

ในปีฮีบรูที่ 5775 เสียงแห่งสวรรค์จะซึมซาบในที่ใหม่ของคุณ     ปีข้างหน้าดูเหมือนกับลม
หมุน เป็นลมพายุที่จะปลดปล่อยเมล็ดต่างๆ เพื่อจะหว่านสำหรับ  อนาคตของคุณ ประตูต่างๆ 
ของยุ้งฉางที่กักเมล็ดพันธุ์ทั้งหลายสำหรับอนาคตของเรา จะถูกพัดให้เปิดออก    จงโอบรับเอา
เสียงแห่งลมพายุ จากสวรรค์ และปลดปล่อยเมล็ดพันธุ์ต่างๆ สำหรับอนาคตของเรา!"

ในปี 5776 นี้เราจะมีการนมัสการเฉลิมฉลองและอธิษฐานป่าวประกาศการเริ่มต้นปี Rosh Hashanah  ด้วยเสียงแตรเขาสัตว์ (Shofar)เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับประเทศอิสราเอล ในวันจันทร์ที่ 14 ก.ย. เวลา 18.30 - 22.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 ตึก Glory บางนา

ลนต. 23:24 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า ในวันที่หนึ่งของเดือนที่เจ็ด(Tishrei) เจ้าทั้งหลายจงถือเป็นวันหยุดพักสงบวันหนึ่ง เป็นวันประชุมบริสุทธิ์ประกาศเป็นที่ระลึกด้วยเสียงแตร(Shofar)

สำหรับความหมายปี 5776 ปี Ayin Vav เราจะได้รับฟังจากอ.นิมิต และร่วมฉลอง Rosh Hashanah 5776 ในวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย.2015  โปรดติดตามอ่านได้เร็วๆนี้ครับ 

04 กันยายน 2558

วันสำคัญของอิสราเอล ตามปฏิทินปี 5776 ปี Ayin Vav (เอยิน วาฟว์ –หลักหมุดเต้นท์)

วันสำคัญของอิสราเอล ตามปฏิทินปี 5776  ปี  Ayin Vav (เอยิน วาฟว์ หลักหมุดเต้นท์)

วันตามปฎิทินฮีบรู 5776
วันตามปฏิทินโรมัน
วันสำคัญและเทศกาล
ความสำคัญ
เดือนทิชรี  Tishrei
 เย็นวันที่ 13 ..  2015
Rosh Hashanah  5776  
โรช ฮาชชะนาห์
เทศกาลเสียงแตรเขาสัตว์   เป็นการเริ่มวันขึ้นปีใหม่ยิวตามแบบการปกครอง(Civil calendar)*
1-10 เดือนทิชรี
13-23 ..  
Days of Awe
เดย์ อ๊อฟ ออว์
10 วันห่งความยำเกรง
10 เดือนทิชรี
 23 .
Yom Kippur
ยม คิปปูร์
วันลบมลทินบาป
15 -21 เดือนทิชรี
28 ..  – 4 ..
เทศกาลอยู่เพิง Sukkot
สุคคท
เทศกาลพักสงบในเพิง
(วันที่ 28 ..มีปรากฏการณ์ดวงจันทร์สีเลือด(Blood moon)**
23 เดือนทิชรี
..
Simchat Torah
ชิมหัต โทราห์
ชื่นชมยินดีในพระบัญญัติ(Torah) ที่พระเจ้าทรงประทาน
เชสวาน Cheshvan
14 ..
Rosh Chodesh  Cheshvan
โรช โคเดช เชสวาน
วันเริ่มต้นเดือนเชสวาน 
คิสเลฟ Kislev
12 ..
Rosh Chodesh Kislev
โรช โคเดช คิสเลฟ
วันเริ่มต้นเดือนคิสเลฟ
24 Kislev – 2 Tevet เทเบท
6-14 ..
เทศกาลคานุกกะห์ หรือ ฮานุกาะห์Hanukkah(Chanukah)
เทศกาลแห่งแสงสว่าง(Chanukah) 8 วันฉลองการมีชัยชนะจากโรมันที่ทำให้พระวิหารมีมลทิน
เทเบท Tevet
13 ..
Rosh Chodesh Tevet เทเบท
วันเริ่มต้นเดือนเทเบท
เชบัท  Shevat
11 .. 2016
Rosh Chodesh Shevat
โรช โคเดช  เชบัท
วันเริ่มต้นเดือนเชบัท
15 เชบัท  Shevat
25 .. 2016
Tu B’Shvat
ทิวบา เชบัท
วันเริ่มต้นปีใหม่ของต้นไม้
อาดาร์ที่ 1 Adar I
..2016
Rosh Chodesh Adar I
โรช โคเดช อาดาร์ที่ 1
วันเริ่มต้นเดือนอาดาร์ที่ 1
(ปี 5776 มีเดือนอาดาร์ 2 เดือน)**
อาดาร์ที่ 2 Adar II
10 มี..2016
Rosh Chodesh Adar II
โรช โคเดช อาดาร์ที่ 2
วันเริ่มต้นเดือนอาดาร์ที่ 2
13-15 อาดาร์ที่ 2  Adar II
23-25 มี..2016
เทศกาลปูริม Purim
เทศกาลปูริม Purim ระลึกถึงราชินีเอสเธอร์ที่ช่วยคนยิวจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยฮามาน(อสธ.3:7;9:24-26) 
1  นิสาน Nisan
เม..2016
Rosh Chodesh Nisan
โรช โคเดช อาดาร์ที่ 2
วันเริ่มต้นเดือนนิสาน(ถือเป็นเริ่มต้นเดือนแรกตามปฏิทินศาสนา(Ecclesiastical calendar)
เดือนนิสานชื่อเดิมคือ อาบีบ(Aviv)
15-21  นิสาน Nisan
 เย็นวันที่ 22 -30 เม..2016
เทศกาลปัสกา(Passover)หรือ เพสัคห์(Pesach) 
เทศกาลที่ระลึกถึงการไถ่
จากการเป็นทาสในอียิปต์ กินขนมปังไร้เชื้อ ถวายผลแรก
อิยาร์ Iyyar
..2016
Rosh Chodesh Iyyar
โรช โคเดช  อิยาร์
วันเริ่มต้นเดือนอิยาร์
14 ..2016
วันประกาศเอกราชของอิสราเอล
สิวัน Sivan
มิ.. 2016
Rosh Chodesh Sivan
โรช โคเดช  สิวัน
วันเริ่มต้นเดือนสิวัน
6-7 สิวัน
เย็น วันที่ 11-เย็น 13 มิ.. 2016
เทศกาลสัปดาห์ หรือชาวูโอต) (Shavuot) หรือเพ็นเทคอสต์
เทศกาลสัปดาห์ หรือชาวูโอต) (Shavuot) หรือเพ็นเทคอสต์ 50 วันนับจากปัสกา เป็นเทศกาลที่พระวิญญาณเสด็จมา(กจ.2)
เป็นเทศกาลฉลองพระบัญญัติ 10 ประการที่พระเจ้ามอบให้ที่ภูเขาซีนาย
ทัมมุส Tammuz
.. 2016
Rosh Chodesh Tammuz
โรช โคเดช  ทัมมุส
วันเริ่มต้นเดือนทัมมุส
อับ Av
.. 2016
Rosh Chodesh Av
โรช โดเดช  อับ
วันเริ่มต้นเดือนอับ
อับ Av
14 .. 2016
Tisha B'Av
ทิสชาบับ
วันที่ระลึกถึงพระวิหารถูกทำลาย
เอลูล Elul
4 ก.ย. 2016
Rosh Chodesh Elul
โรช โคเดช  เอลูล
วันเริ่มต้นเดือนเอลูล
เดือนทิชรี  Tishrei
..2016
Rosh Hashanah  5777  
โรช ฮาชชะนาห์
เทศกาลเสียงแตรเขาสัตว์   เป็นการเริ่มวันขึ้นปีใหม่ยิวตามแบบการปกครอง(Civil calendar) ปี 5777 ปี Ayin Zayin ปีแห่งดาบหรือสงคราม

หมายเหตุ
  * ปี 5776 หากนับตามปฏิทินยิวแบบใหม่จะเป็นปีที่ 50 หรือปีเสียงเขาสัตว์ เรียกว่า โยเบล(Yobel)หรือ จูบิลี่ (Jubilee) (ลนต.25:10 เจ้าจงถือปีที่ห้าสิบไว้เป็นปีบริสุทธิ์ และประกาศอิสรภาพแก่บรรดาคนที่อาศัยอยู่ทั่วแผ่นดินของเจ้า ให้เป็นปีเสียงเขาสัตว์แก่เจ้า ให้ทุกคนกลับไปยังภูมิลำเนาอันเป็นทรัพย์สินของตน และกลับไปสู่ตระกูลของตน)
**วันที่ 28 ..มีปรากฏการณ์ดวงจันทร์สีเลือด(Blood moon)* เป็นครั้งที่ 4 ในรอบปี เรียกว่า เทแทรด (Tetrad) มักจะมีเหตุการณ์ร้ายเกี่ยวกับอิสราเอล
***  ปี 5776 ในปีพิเศษ ปีอธิกมาส (leap year) จะมีเดือนอาดาร์ 2 เดือน (เดือนอาดาร์ที่ 1 หรือ อาดาร์ อาเลฟ (Adar א เดือนอาดาร์ที่ หรือ อาดาร์ เบท (Adar בสาเหตุที่มีเดือนอาดาร์ 2 หนในปีที่เป็นปีอธิกมาส (leap year) ทั้งนี้เพราะปฏิทินฮีบรูเป็นการนับปฏิทินสุริยจันทรคติ  จะมีการนับเดือนจันทรคติที่ 13 โดยการเพิ่ม 7 ครั้งทุก 19 ปีเข้าไปในเดือนจันทรคติ 12 เดือนในปีอธิกมาส เพื่อให้ปีปฏิทินไม่คาดเคลื่อนจากฤดูกาลเร็วเกินไป