บทความ

ป่าวประกาศการเริ่มต้นใหม่(Start Up)ในเดือนอับ(Av)

รูปภาพ
ป่าวประกาศการเริ่มต้นใหม่(Start Up)ในเดือนอับ(Av) ในเย็นย่ำค่ำวันนี้(23 ก.ค.2017)เป็นการเข้าสู่เดือนใหม่หรือ โรช โคเดช (Rosh Chodesh) เป็นการเริ่มต้นใหม่ในเดือนอับ(Av) ปี 5777 (ช่วงวันที่ 24 ก.ค. -22 ส.ค.2017)
คำว่า“Av” ในรากศัพท์ภาษาฮีบรูหมายถึง “บิดา” ผู้ให้กำเนิด" พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระบิดาทรงมีเป้าประสงค์ลิขิตสำหรับเราทุกคน
เราต้องทำความเข้าใจถึงหัวใจของพระบิดาโดยสดับฟังพระสุรเสียงของพระองค์ เพื่อตั้งชีวิตของเราเชื่อมตรงกับเป้าประสงค์(Alignment)
เดือนนี้เป็นการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ (Start Up)  ชีวิตของเราจะไม่อับเฉาและไม่อับแสง เพราะแสงแห่งพระสิริของพระยาห์เวห์จะฉายส่องเหนือชีวิตของเรา ให้เราลุกขึ้น(Stand up)ฉายแสง  อิสยาห์ 60:1-2  1 จง​ลุก​ขึ้น ฉาย​แสง เพราะ​ว่า​ความ​สว่าง​ของ​เจ้า​มา​แล้ว และ​พระ​สิริ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​ขึ้น​มา​เหนือ​เจ้า  2 เพราะ​ว่า​ดู​สิ ความ​มืด​จะ​ปกคลุม​แผ่น​ดิน​โลก และ​ความ​มืด​ทึบ​คลุม​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย แต่​พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ทรง​ขึ้น​มา​เหนือ​เจ้า และ​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์​จะ​ปรากฏ​เหนือ​เจ้า
เป็นเดือนที่เราจะยืนขึ้นและกล่าวถ้อยคำแห่งความจริง(Stand up,Speak up)เพ…

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับยอดวิวทะลุ 700,000

รูปภาพ
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับยอดวิวทะลุ 700,000
ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตาม Blog และกำลังใจที่มอบให้กันตลอด 7 ปีที่ผ่านมานะครับ

คนใหม่คนเดียวกัน : ความ​ล้ำ​ลึก​ของ​พระ​เมสสิยาห์(One New Man: The Mystery of Messiah)

รูปภาพ
บทความเรื่อง "คนใหม่คนเดียวกัน : ความ​ล้ำ​ลึก​ของ​พระ​เมสสิยาห์" (One New Man: The Mystery of Messiah) โดย เอเรียล บูลเมนธัล (Ariel Blumenthal)


อัครทูตเปาโลได้สรุปคำสอนในเรื่อง คนใหม่คนเดียวกัน(One New Man)ใน 6 ข้อแรกของพระธรรมเอเฟซัส บทที่ 3 ท่านใช้คำว่า "ข้อ​ล้ำ​ลึก"  (mystery) และ "ความ​ล้ำ​ลึก​ของ​พระ​คริสต์​" (the mystery of Christ) เป็นคำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เชื่อมกับพระคุณของพระเจ้า  ท่านได้ป่าวประกาศถึงสิ่งที่เป็นข้อความลึกลับนั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยสำแดงผ่านทางการเผยพระวจนะในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม(OT) แต่บัดนี้ได้เปิดเผยสำแดงผ่านทางพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่(NT)โดยอัครทูตและผู้เผยพระวจนะ
ท่านได้สรุปไว้อย่างเจาะจงว่า คนต่างชาติ(Gentile)ได้เป็น​ผู้รับ​มรดก​ร่วมกัน และ​เป็น​อวัยวะ​ของ​กาย​อัน​เดียว​กัน และ​มี​ส่วน​ได้​รับ​คำ​สัญญา​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​โดย​ข่าว​ประเสริฐ​นั้น เอเฟซัส 3:4-6 
4 และ​โดย​คำ​เหล่า​นั้น เมื่อ​ท่าน​อ่าน​แล้ว ท่าน​ก็​รู้​ถึง​ความ​เข้าใจ​ของ​ข้าพเจ้า​ใน​เรื่อง​ความ​ล้ำ​ลึก​ของ​พระ​คริสต์​
5 ซึ่ง​ใน​สมัยก่อน​พระ​องค์​ไม่ได้​…

ในโบสถ์เดียวกัน ทุกคนต้องมีความเห็นด้านคำสอนเหมือนกันหรือไม่?

รูปภาพ
ในโบสถ์เดียวกัน ทุกคนต้องมีความเห็นด้านคำสอนเหมือนกันหรือไม่? โดย Haiyong Kavilar
อัครทูตปีเตอร์ แวกเนอร์ ได้ให้ความเห็นว่าตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมา คริสตจักรในโลกตะวันตกก็ได้ประสบกับการปฏิรูปเรื่องสำคัญ นั่นก็คือการปฏิรูปเรื่องอัครทูตครั้งใหม่(New Apostolic Reformation) ซึ่งการปฏิรูปนี้กำลังนำการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อรูปแบบการทำคริสตจักร นับตั้งแต่การจัดวางลำดับสิทธิอำนาจ รูปแบบการนมัสการ และอื่นๆ การปฏิรูปเรื่องอัครทูตครั้งใหม่นี้กำลังพลิกโฉมคริสตจักรอย่างลึกซึ้งนับตั้งแต่ที่มีการปฏิรูปโปรเตสแตนต์เป็นต้นมา
ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีทางการสื่อสารพัฒนาไปมาก แม้เราจะเป็นสมาชิกในโบสถ์หนึ่ง แต่ด้วยเทคโนโลยีทางอินเตอร์เนท เราก็สามารถฟังคำเทศนาของโบสถ์อื่นๆได้อย่างง่ายดาย ปัจจุบันนี้ สมมติถ้าเราอยู่คณะเพนเทคอส เราก็สามารถหาฟังคำสอนจากคณะเพรสไบทีเรียนหรือคณะอื่นๆได้ไม่ยาก ด้วยเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่กว้างไกล แม้ว่าเราจะอยู่ไปโบสถ์หนึ่งเป็นประจำ แต่เราอาจจะชอบคำเทศนาของโบสถ์อื่นมากกว่า ซึ่งท้ายสุด แม้ร่างกายเราจะไปโบสถ์หนึ่งเป็นประจำ แต่หัวใจของเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับคำสอนในโบสถ์ที่เราไปเป็นประจำ…

คนใหม่คนเดียวกันพระคริสต์ (One New Man) ร่วมใจอธิษฐานเพื่ออิสราเอล

รูปภาพ
ร่วมใจอธิษฐานเพื่ออิสราเอล
Theme: คนใหม่คนเดียวกันพระคริสต์ (One New Man)
เอเฟซัส 2:14 เพราะ​ว่า​พระ​องค์​เอง​ทรง​เป็น​สันติภาพ​ของ​เรา โดย​ร่างกาย​ของ​พระ​องค์ ทรง​ทำ​ให้​ทั้ง​สอง​ฝ่าย​เป็น​หนึ่ง​เดียว​กัน…
One - Oneness หนึ่งเดียวกันในความเชื่อ เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระ​เมส​สิ​ยาห์​ ผู้มาตายไถ่บาปบนกางเขน เป็นทางสู่ความรอดทางเดียว (กจ.4:12)
New -New wineskin - หนึ่งเดียวกันในความคิด เรื่องคริสตจักรแบบถุงหนังใหม่ (มธ.9:17)
Man - Manifesto prayer – หนึ่งใจเดียวกันในถ้อยแถลงการณ์อธิษฐาน (สดด.122:6, อสย.62:1-2)
หัวข้อในการอธิษฐาน
1.ขอความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างคริสเตียนกับอิสราเอล เป็นคนใหม่คนเดียวกันในพระคริสต์ อฟ.2:14
2.ขอความเป็นเอกภาพในคริสตจักรต่างๆ เพื่อรับการอวยพระพร สดด.133
3.อธิษฐานป่าวประกาศการยืนคียงข้างอิสราเอลในฝ่ายวิญญาณและฝ่ายกายภาพ ระหว่างไทยและอิสราเอล
4.อธิษฐานขอสันติภาพเกิดขึ้น สดด.122:6
5.อธิษฐานเผื่อคนยิวที่จะเปิดใจรับความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ อสย.62:1-2
6.อธิษฐานเผื่อคริสตจักรต่างๆที่มีความเข้าใจในเรื่องคนใหม่คนเดียวในพระคริสต์ รม.9-11
7.อธิษฐานอวยพรเศรษฐกิจและความสัมพัน…

ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของอัครทูตในอิสราเอล(Apostolic Integrity and Authenticity in Israel)

รูปภาพ
ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของอัครทูตในอิสราเอล(Apostolic Integrity and Authenticity in Israel)  โดย อาเชอร์ อินเทรเตอร์( Asher Intrater) ในยุคนี้ เรากำลังได้เห็นการริ้อฟื้นพันธกิจของอัครทูตและผู้เผยพวจนะ (เอเฟซัส 4:11-13) ในพระกายของพระเมสสิยาห์ และทีละเล็กทีละน้อยพันธกิจของอัครทูตและผู้เผยพวจนะก็กำลังได้รับการรื้อฟื้นท่ามกลางผู้ที่หลงเหลืออยู่ในอิสราเอล แต่แล้วพันธกิจของอัครทูตและผู้เผยพวจนะส่วนใหญ่ในอิสราเอลนั้นถูกขยายเกินจริงหรือไม่ก็เป็นของปลอม และการเคลื่อนที่สามารถวัดในมาตฐานสากลว่าถูกต้องนั้นก็ถูกนำเข้ามาจากต่างชาติ ไม่ได้กำเนิดที่อิสราเอลแต่อย่างใด (ไม่ใช่พันธกิจท้องถิ่น) อาจารย์เปาโล (เซาโล) ได้กล่าวถึงสงครามเหนือธรรมชาติใน 2 โครินธ์ 10:3-5 และสาระสำคัญของ         2 โครินธ์ 10-12 ก็ได้กล่าวถึงการต่อสู้เพื่อแยกแยะให้ออกระหว่างอัครทูตแท้ และอัครทูตเทียม (2 โครินธ์ 11:13) สงครามฝ่ายวิญญาณหลักที่อาจารย์เปาโลได้เผชิญ ใน 3 บทนี้ เกี่ยวกับความถูกต้องและ       ความน่าเชื่อถือของพันธกิจอัครทูต และช่างเป็นมุมมองที่เปิดโลกทัศน์ให้เราเป็นอย่างมาก! ความท้าทายฝ่ายวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ต่อหน้าพว…

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Remnant(คนที่เหลืออยู่)

รูปภาพ
บทความเรื่อง "ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Remnant(คนที่เหลืออยู่)" 
โดย Haiyong Kavilar            ในหลายปีที่ผ่านมาผมได้พบปะกับพี่น้องหลายโบสถ์หลายคณะและหลายองค์กรบางทีผมยังได้พบปะกับพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มที่ลึกลับบางกลุ่มด้วยจากประสบการณ์ของผม มีความเข้าใจผิดประการหนึ่งที่ทำให้การร่วมประสานกันในพระกายมีปัญหานั่นก็คือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องRemnant อันแปลเป็นภาษาไทยว่า “คนที่เหลืออยู่”              คำว่าคนที่เหลืออยู่ เป็นคำที่ใช้ในพระคัมภีร์ ซึ่งมักมีการใช้ในบริบทที่ว่าแม้ว่าคนอิสราเอลจะมีอยู่มากมายทว่าคนอิสราเอลส่วนใหญ่กลับไม่ได้นับถือองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยไปปรนนิบัติพระอื่นแต่ยังมีคนอิสราเอลจำนวนหนึ่งที่เป็นคนส่วนน้อยที่ยังคงสัตย์ซื่อและนับถือองค์พระผู้เป็นเจ้าคนอิสราเอลส่วนน้อยที่ยังคงสัตย์ซื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านี้ถูกเรียกว่า “คนที่เหลืออยู่”
            คริสเตียนบางคนได้เปรียบเปรยความหมายของคนที่เหลืออยู่ไว้ว่าแม้จะมีคริสเตียนบนแผ่นดินโลกมากมายทว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ได้ร้อนรนและไม่ได้ยืนอยู่บนฐานที่ถูกต้องแต่บนแผ่นดินโลกนี้จะมีคริสเตียนสักกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นคริสเตียนส่วนน…