31 ธันวาคม 2558

การเคลื่อนไหวกำลังเปิดออกสู่อนาคตของคุณ!(The Movement is Opening for Your Future!)

คำเผยพระวจนะล่าสุดจาก Glory of Zion 


คำเผยพระวจนะหลัก : การเคลื่อนไหวกำลังเปิดออกสู่อนาคตของคุณ!

ช่างเป็นเช้าวันอาทิตย์(27/12/2015) ที่เหลือเชื่อจริงๆ พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังวนเวียนรอคอยที่สำแดงความคิดและน้ำพระทัยของพระเจ้า  นี่เป็นเวลาที่เราต้องฟังและจดจ่อต่อการเคลื่อนไหวที่จะนำเราไปสู่อนาคต  ผมได้ยินพระเจ้าตรัสว่า “สวรรค์กำลังเริ่มเคลื่อนไหวอย่างมากในเวลานี้  มีการเคลื่อนไหวหลายอย่างเกิด
ขึ้นในสวรรค์  การเคลื่อนไหวเหล่านี้กำลังมายังมิติของโลก  ซึ่งนั่นก็หมายถึงเจ้ากำลังเดินเข้าไปสู่มิติของสวรรค์ เพราะเราทำให้เกิดการเคลื่อนไหวภายในกระดูกของเจ้าผ่านเลือดของเจ้า  ฉะนั้นเราจึงจะใช้เจ้าให้เป็นผู้ที่ปรับเปลี่ยนโลกนี้ บรรดาประชาชาติจะรับการปรับแต่งใหม่  เราจะทำให้เจ้าต้องประหลาดใจด้วยการเผชิญหน้ากับเราหลายต่อหลายครั้ง 

เราจะปรับแต่งเจ้าใหม่ให้อยู่ในแนวเดียวกับสวรรค์ซึ่งกำลังเข้ามายังโลกนี้  และเจ้าอาจถามว่า “สิ่งต่างๆจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกหรือไม่” และเราบอกเจ้าว่า “ไม่  ขอย้ำว่า ไม่” เพราะสิ่งที่เราทำให้รุดหน้าไปนั้นมันเกินกว่าประสบการณ์ที่เจ้าเคยมีมาก่อนหน้านี้  จงก้าวเข้ามาสู่การเคลื่อนไหว เพราะการเคลื่อนไหวกำลังมาแล้ว  เราจะกลับไปยังอดีตของเจ้าและปรับแต่งความผิดพลาดของเจ้าเสียใหม่อย่างรวดเร็ว  เราปรับแต่งเจ้าก็เพื่อให้เจ้าสามารถเคลื่อนไปกับเราได้  อย่ามัวเสียเวลามองดูอดีต มิฉะนั้นเจ้าจะพลาดการเคลื่อนไหวครั้งนี้ที่กำลังจะเปิดออกเพื่อเจ้าในอนาคต  ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกกำลังเชื่อมต่อกันในวันนี้เหนือชีวิตของเจ้าและผ่านกระดูกของเจ้า”

นี่เป็นเวลาของการปรับแต่งเพื่ออนาคตของคุณ  และเป็นเวลาของการป่าวประกาศว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังรออยู่ข้างหน้า


ขอบคุณข้อมูลจาก อ.นิมิต พานิช

Key Prophecy: The Movement is Opening for Your Future!

What an incredible morning we had on Sunday!  Holy Spirit was hovering and waiting to express the mind and heart of God.  Now is a time to listen and watch carefully for the movement that will take us into our future.  I heard the LORD say, “The heavens are now beginning to move greatly.  There are many movements in the heavens. These movements are now coming into the earth realm, the Heaven that you’re walking in.  Because of My Movement in your bones through your blood, 

I will use you to re-arrange the earth. Nations will re-align.   I will surprise you with confrontations; I will re-align you for the alignment of Heaven that is entering into the earth! And you might say, 'Will things ever be the same again?' And I say to you, 'No, an emphatic NO!' For what I have ahead is beyond even what you experienced earlier today.  Get in the Movement for the Movement is now coming! I will go back in your past and in an accelerated moment re-align your mistakes.  I can re-align you so that you move with Me.  Don't spend so much time looking in the past or you’ll lose the Movement that is opening for you in the future. Heaven and Earth are re-aligning today over you and through your bones!”

Now is the time to align for your future, and declare that the best is yet ahead!


ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/TheElijahList

10 ธันวาคม 2558

รวมบทความเทศกาลคริสต์มาสที่น่าสนใจ

รวมบทความเทศกาลคริสต์มาสที่น่าสนใจ สามารถ Click เข้าไปอ่านได้ตาม Link นะครับ  

Christmas เทศกาลแห่งการให้: ความสุขของผู้ให้ รอยยิ้มของผู้รับ

คริสต์มาส อัศจรรย์แห่งรัก

Faith makes all things possible,
 Hope makes all things work,
 Love makes all things beautiful,

 May you have all the three for this Christmas.

ความเชื่อทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้
 ความหวังทำให้ทุกสิ่งเป็นรูปเป็นร่าง
 ความรักทำให้ทุกสิ่งเป็นความงดงาม

 ขอให้ทุกท่านมีทั้ง3 สิ่งนี้ในเทศกาลคริสต์มาสนี้นะครับ

08 ธันวาคม 2558

“ฮานุกะห์ เทศกาลแห่งแสงสว่าง การชำระ และชัยชนะ”

เทศกาลแห่งแสงสว่าง (Festival of lights) หรือ เทศกาลคานุกะห์ (Chanukah)  ภาษาอังกฤษอ่านว่า ฮานุกะห์ (Hanukah)  เทศกาลนี้เราอาจจะไม่คุ้นเคยนัก เพราะไม่ได้เป็นเทศกาลหลัก 3 เทศกาลตามพระคัมภีร์คือ ปัสกา เพ็นเทคอสต์ และอยู่เพิง แต่สำหรับคนยิวนั้นเทศกาลนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะเป็นเทศกาลที่รำลึกถึงชัยชนะของกลุ่มมัคคาบี นำโดย ยูดาห์ มัคคาบีที่มีต่อกองทัพของกษัตริย์อันทิโอกัสที่ แห่งซีเรียเมื่อประมาณ 165 ปีก่อนคริสตศักราช เพราะกษัตริย์อันทิโอกัสที่ 4 ได้ทำรูปปั้นพระซุส เทพเจ้าของกรีกนำไปไว้ในพระวิหาร และถวายสุกร (ซึ่งเป็นสัตว์มลทิน) เป็นเครื่องบูชาในพระวิหารของพระเจ้า  กลุ่มมัคคาบีจึงได้ทำการบูรณะและชำระพระวิหาร โดยการจุดคันประทีป 7 กิ่ง ได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ขึ้นนั่นคือ น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ที่ใช้จุดเทียนที่คันประทีปซึ่งเหลืออยู่เพียง 1 ขวดนั้นสามารถเป็นเชื้อเพลิงให้แสงเทียนส่องสว่างได้ยาวนานถึง 8 วัน (ปกติน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ 1 ขวดใช้ได้เพียง 1 วัน และต้องมีกรรมวิธีในการทำทั้งหมด 8 วันด้วยกัน) 

นี่จึงเป็นที่มาของการเฉลิมฉลองเทศกาล “ฮานุกะห์” เป็นระยะเวลา 8 วัน  โดยคันประทีปที่ใช้ในเทศกาลนี้จะมี 8 กิ่ง เรียกว่า “ฮานุคิอาห์(Hanukiah)  แต่จะเพิ่มอีก 1 กิ่งเพื่อตั้งเทียนเล่มกลางที่เรียกว่า ชาแมช (Shamash) เป็นเทียนผู้รับใช้ (Servant Candle)

คำว่า “คานุกะห์”   ในภาษาฮีบรู หมายถึง  การอุทิศตน การชำระ และยังหมายถึงเลข 25เทศกาลนี้จะเริ่มต้นฉลองในวันที่ 25 เดือนคิสเลฟ ไปจนถึงวันที่ 2 เดือนเทเบท (ปีนี้อยู่ในช่วงเย็นวันที่  6 – 14 ธันวาคม 2015 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 วัน)  การจุดคันประทีปในการฉลองเทศกาลฮานุกะห์จะเริ่มจุดเทียนเล่มกลางหรือชาแมก่อนและจุดเทียนเล่มแรกในวันแรก จากนั้นจะจุดเทียนแต่ละเล่มเพิ่มขึ้นวันละ 1 เล่มทุกๆ วันจนครบทั้ง 8 เล่มในวันที่ 8  คันประทีปฮานุคิอาห์จะส่องสว่างอย่างครบบริบูรณ์เป็นการแสดงความเคารพของชาวยิวต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและวีรบุรุษของชนชาติอิสราเอลที่ล่วงหลับไป หลังจากจุดเทียนจึงจะมีการรับประทานอาหารร่วมกัน และมอบของขวัญให้กับคนในครอบครัว  นอกจากนี้ยังมีการหมุน “ลูกข่างเดรเดล” (Dreidel) เป็นลูกข่าง 4 ด้านมีตัวอักษรฮีบรู 4 ตัว คืออักษรนูน กิเมล เฮ้ และชิน เมื่อนำทั้ง 4 ตัวมารวมกันจะหมายความว่า  "ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นที่นั่น"  เป็นการแสดงถึงการขอบพระคุณพระยาห์เวห์ สำหรับชัยชนะที่น่าอัศจรรย์โดยพระองค์ 

          ดังนั้น เทศกาลแห่งแสงสว่าง หรือเทศกาลฮานุกะห์ จึงเป็นภาพเงาที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในโลกที่ถูกปกคลุมด้วยความมืด (ยอห์น  8:12)  เมสไซยานิคยิวเชื่อว่าในเทศกาลฮานุกกะห์นี้ มารีย์หญิงพรหมจารีย์ได้ปฏิสนธิด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์  และได้ให้กำเนิดองค์พระเยซูคริสต์ในช่วงเทศกาลอยู่เพิง พระองค์ทรงเป็นเพิงแห่งพระสิริที่อยู่ท่ามกลางเรา (ยอห์น 1:4-5,14)  
พระเยซูคริสต์ทรงอยู่ร่วมเทศกาลฮานุกะห์ หรือที่เรียกอีกอย่างว่า เทศกาลฉลองพระวิหาร(ยอห์น 10:22-23)  พระองค์ทรงให้เกียรติพระวิหาร และเรียกที่นั่นว่า นิเวศแห่งพระบิดาของเรา    (ลูกา 2)  พระองค์ทรงชำระพระวิหารที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นมลทิน (มาระโก 11:15-17)  
ดังนั้น ทุกครั้งที่มีเทศกาลฮานุกะห์ พระองค์ยังคงปรารถนาจะรื้อฟื้นพระวิหารของพระองค์ต่อไป
เราทั้งหลายคือ พระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1 โครินธ์ 3:16-19)  นี่จึงเป็นเวลาที่เราจะอุทิศตัวเพื่อรับการชำระสิ่งมลทินออกไปและรับพระสิริเข้ามาฉายส่องในชีวิตของเรา (อิสยาห์ 60)
เราทั้งหลายสามารถฉลองเทศกาลฮานุกะห์เพื่อการชำระและป่าวประกาศชัยชนะเหนือความมืดในภาคปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.      จุดเทียนในครอบครัวของเราด้วยการใคร่ครวญภาวนาพระวจนะ ให้พระคำของพระยาห์เวห์เป็นโคมที่ส่องสว่างในชีวิต (สดุดี 119:105)  
2.      อธิษฐานเพื่อรับการปกคลุมด้วยพระสิริของพระยาห์เวห์ และรับการปกป้องให้พ้นจากเงามืดของศัตรู  
3.      ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เราเป็นพระวิหารของพระองค์ ใช้เวลาอธิษฐานชำระชีวิตให้บริสุทธิ์
4.      อธิษฐานป่าวประกาศฤทธิ์เดชของพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิต ให้เราเรียนรู้ที่จะคาดหวังในการอัศจรรย์ของพระองค์เพื่อจะมีชัยชนะเหนือกิจการแห่งความมืด
5.      ตระหนักว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความสว่างของโลกนี้ (ยอห์น 8:12) ให้เราดำเนินชีวิตในความสว่างและพร้อมที่จะออกไปส่องสว่างท่ามกลางความมืดของโลกนี้  เราเป็นตะเกียงที่ถูกจุดเพื่อส่องสว่างเพื่อออกไปทำสิ่งดีและเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐกับคนทั้งปวง (มัทธิว 5:14-16)

(บทความนี้ลงในสูจิบัตรของคริสตจักรแห่งพระบัญชา(UCC) วันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค.2015)

02 ธันวาคม 2558

รวบรวมบทความเนื่องใน "วันพ่อ"

รวบรวมบทความเนื่องใน "วันพ่อ" ที่ผมได้เขียนไว้ 

ความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติ
http://pattamarot.blogspot.com/2010/12/blog-post.html


ทำเนียบพ่อต้นแบบ
 http://pattamarot.blogspot.com/2010/12/blog-post_03.html


บทความเรื่อง ศรัทธา 
http://pattamarot.blogspot.com/2010/12/blog-post_21.html


สายธารแห่งน้ำพระทัยของพ่อหลวง
http://pattamarot.blogspot.com/2011/12/blog-post_09.html


เรียกพระบิดาว่า พ่อจ๋า
http://pattamarot.blogspot.com/2012/11/blog-post.html

01 ธันวาคม 2558

รวบรวมข้อคิดคำคมจากผู้รับใช้พระเจ้า

Bill Johnson
 ข้อคิดจากบิล จอห์นสัน (Bill Johnson)
เมื่อคุณขอต้นไม้ใหญ่ พระเจ้าให้เมล็ด - จงอย่าดูหมิ่นการเริ่มต้นที่เล็กน้อย

สิ่งหนึ่งที่อันตรายที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้คือ การคิดเกี่ยวกับตัวเราแตกต่างไปจากที่พระเจ้าคิด

ข้อคิดจากฮาวิลาห์ คันนิงตัน (Havilah Cunnington)
Havilah Cunnington
"จงอย่าประหลาดใจ หากสิ่งที่คุณกลัวที่จะทำกลับกลายเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้คุณทำ


ข้อคิดจากฟรานซิส แฟรงกิเพน (Francis Frangipane) 
Francis Frangipane
ตัวเก่า/ธรรมชาติเก่าของเราพร้อมกับความอิจฉาริษยา ราคะตัณหา และความกลัวไม่ได้ต้องการการให้คำปรึกษาหรือการบำบัด สิ่งที่ต้องทำคือนำมันไปที่กางเขน -- In Christ's Image Training

ข้อคิดจากโจเอล ออสตีน (Joel Osteen)
Joel Osteen
"พวกเราต้องตระหนักถึงความจริงว่า พระเจ้าทรงมีเอกสิทธิ์ เพราะเราจะไม่สามารถเข้าใจว่าทำไมสิ่งต่างๆ จึงเกิดขึ้นแบบนั้น มีบางสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงเอาออกไป และมีบางสถานการณ์ที่พระองค์ทรงรอคอยมาอย่างยาวนานที่จะเปลี่ยนแปลงมัน แต่คุณต้องวางใจว่า พระองค์ทรงรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีกับคุณอย่างแท้จริง"


"ทุกครั้งที่คุณขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าก่อนที่สิ่งต่างๆ จะเกิดขึ้น คุณไม่ได้เป็นแค่คนที่มองโลกในแง่บวกเท่านั้น หรือเป็นแค่คนที่มีท่าทีดีเท่านั้น แต่คุณกำลังถูกเติมให้เต็ม เพราะพระเจ้าจะเทกำลัง และสันติสุขกลับคืนเข้าไปในคุณ จงพัฒนานิสัยนี้ที่จะรับการเติมเต็มจากพระเจ้าตลอดไป


"ถ้าคุณต้องการจะไปให้ถึงศักยภาพสูงสุดของชีวิต คุณต้องห้อมล้อมตัวคุณเองด้วยฝูงนกอินทรีย์ คือคนที่จะดันให้คุณก้าวไปข้างหน้า คนที่จะช่วยให้คุณดีกว่าเดิม และคนที่จะช่วยให้คุณบินทะยานขึ้นไป"


"คุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจไปเสียหมดทุกอย่าง ทั้งหมดที่พระเจ้าขอจากคุณคือ จงเชื่อเถิด เพราะเมื่อคุณเชื่อ ทุกสิ่งก็เป็นไปได้ เมื่อคุณเชื่อ สิ่งที่เคยปิดจะเปิดประตูให้แก่คุณ เมื่อคุณเชื่อ พระเจ้าจะทรงนำคุณจากข้างหลังมาอยู่ข้างหน้า"


"อย่าให้เราเผชิญกับชีวิตด้วยความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหมายอะไรในสายตาของคนอื่น แต่จงเชิดศีรษะของคุณขึ้น - เพราะองค์พระผู้สร้างแห่งจักรวาลนี้ได้ระบายลมหายใจแห่งชีวิตของพระองค์เข้าไปในคุณ จงเตรียมตัวให้พร้อม นี่เป็นวันใหม่แล้ว คุณกำลังจะเห็นประตูใหม่ๆ เปิด พระองค์ทรงรวมคุณเข้ามาแล้ว ทรงทำให้คุณมีคุณสมบัติแล้ว และสิ่งที่พระเจ้าตรัสเหนือชีวิตของคุณจะเกิดขึ้น จงป่าวประกาศในวันนี้ว่า "ข้าพเจ้ามีความหมาย ข้าพเจ้ามีความสำคัญในสายพระเนตรของพระองค์"


ข้อคิดจาก ริค เรนเนอร์  (Rick Renner)
Rick Renner
"สำหรับอัครทูตเปาโลแล้ว ไม่ว่าสิ่งต่างๆจะดูเลวร้ายสักแค่ไหนก็ตาม ก็ไม่สามารถเอาชีวิตของท่านไปได้ หรือทำให้ท่านไม่สามารถทำให้ภาระกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ต้องล้มเหลว แม้มันอาจจะจะดูเหมือนว่าไปต่อไม่ได้อีกแล้วสำหรับอัครทูตเปาโล แต่ ณ จุดนั้นเอง ที่จริงกลับเป็นการเริ่มต้นไหลมาของฤทธิ์อำนาจที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าในระดับใหม่สำหรับชีวิตท่าน นั่นเองเป็นสาเหตุที่ท่านกล่าวว่า ท่ามกลางทั้งหมดนี้เองที่ท่านเรียนรู้ที่จะไม่ไว้ใจตัวเอง หากแต่ไว้ใจพระเจ้าผู้ทรงให้คนทั้งหลายเป็นขึ้นจากตาย"  
2 โครินธ์ 1:8-9  
8พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย เรา​อยาก​ให้​พวก‍ท่าน​รู้​ถึง​ความ​ยาก‍ลำ‌บาก​ที่​เกิด​กับ​เรา​ใน​แคว้น​เอ‌เชีย คือ​เรา​เผชิญ​ความ​ทุกข์​หนัก​อย่าง‍ยิ่ง​ชนิด​ที่​เกิน​กำลัง จน​เรา​หมด‍หวัง​ที่​จะ​เอา​ชีวิต‍รอด​มา​ได้ 
9ที่‍จริง​เรา​รู้‍สึก​ว่า​ถูก​ตัด‍สิน​ให้​ถึง​ที่​ตาย​แล้ว ทั้ง‍นี้​เพื่อ​เรา​จะ​ไม่​ไว้​ใจ​ตัว​เอง แต่​ไว้‍ใจ​พระ‍เจ้า​ผู้​ทรง​ให้​คน​ทั้ง‍หลาย​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย

Doug Addison

คำหนุนใจจากดั๊ก แอดดิสัน (Doug Addison)
"คนมากมายที่เคยคิดว่าตนเองพลาดการทรงเรียกที่ยิ่งใหญ่กว่าของพระเจ้าในชีวิต จะถูกวางให้อยู่ในจุดที่ถูกต้องเพื่อการรุดหน้าไปที่รวดเร็วยิ่งขึ้น"


ขอบคุณข้อมูลจาก FB ของอ.
ศิริพร สุกัญจนะศิริ(อ.ใหญ่)

30 ตุลาคม 2558

เตรียมพบกับบทความใหม่จากการเดินทางไปอิสราเอล

เนื่องจากผมจะเดินทางไปอิสราเอลในช่วงวันที่ 1-8 พ.ย. ผู้อ่านทุกท่าน
เตรียมพบกับบทความใหม่จากการเดินทางไปอิสราเอลในครั้งนี้ครับ

13 ตุลาคม 2558

เดือนเชสวาน (Cheshvan) เตือนใจให้ระวังเทศกาลและบาปของเยโรโบอัม

เรากำลังที่จะเข้าสู่เดือนที่  8 ตามปฏิทินศาสนา (Ecclesiastical calendar) ของอิสราเอลซึ่งในปี 2015 จะอยู่ในช่วงวันที่ 14 ..-12 ..  
ในเดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนทิชรี(Tishri)  เป็นช่วงเวลานัดหมาย(Divine Appointment) ที่จะพักสงบเพื่อพบพระพักตร์ของพระยาห์เวห์เนื่องจากเป็นเดือนแห่งเทศกาลของพระยาห์เวห์ ตามพระวจนะของพระยาห์เวห์ที่กล่าวไว้ในพระธรรมเลวีนิติ บทที่ 23 เดือนนี้มีเทศกาล ถึง เทศกาล นั่นคือ 
1. เทศกาลเสียงแตรเขาสัตว์(Rosh Hashanah- เริ่มต้นในช่วงเย็นวันที่ 13 .. ที่ผ่านมา ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ ปี 5776  ปีแห่งตัวอักษร Ayin Vav ปีแห่งหลักหมุดเต็นท์ 


ลนต. 23:24 “จง​กล่าว​แก่​คน​อิสราเอล​ว่า ใน​วันที่​หนึ่ง​ของ​เดือน​ที่​เจ็ด(Tishri)  เจ้า​ทั้ง​หลาย​จง​ถือ​เป็น​วันหยุด​พัก​สงบ​วัน​หนึ่ง เป็น​วัน​ประชุม​บริสุทธิ์​ประกาศ​เป็น​ที่​ระลึก​ด้วย​เสียง​แตร​...2.เทศกาลลบมลทินบาป( Yom Kippur  เริ่มต้นในช่วงเย็นวันที่ 23 ..) 
ลนต. 23:27 “​ใน​วันที่​สิบ​ของ​เดือน​ที่​เจ็ด​(Tishri) นี้​เป็น​วัน​ทำ​การ​ลบ​มลทิน จะ​เป็น​วัน​ประชุม​บริสุทธิ์​แก่​เจ้า และ​เจ้า​จง​บังคับ​ใจ​ตนเอง และ​นำ​เครื่องบูชา​ด้วย​ไฟ​ถวาย​แด่​พระ​เจ้า​


3.เทศกาลอยู่เพิง (Sukkot เริ่มต้นในช่วงเย็นวันที่ 28 ..-4 ..) 
ลนต. 23:34-35 ​34 “จง​กล่าว​แก่​คน​อิสราเอล​ว่า ใน​วันที่​สิบ​ห้า​เดือน​ที่​เจ็ด​(Tishri) นี้ เป็น​วัน​เทศกาล​อยู่​เพิงถวาย​แด่​พระ​เจ้า​สิ้น​เจ็ด​วัน​  35 จะ​มี​การ​ประชุม​บริสุทธิ์​ใน​วัน​แรก เจ้า​อย่า​ทำงาน​หนัก​...

เมื่อเราดำเนินตามวาระเวลาของพระยาห์เวห์ เราจะอยู่ในวงจรเวลาแห่งพระพรที่เราจะมีประสบการณ์ที่สวรรค์บุกรุก(Vav)เข้ามาในชีวิตของเรา

แต่ในเดือนที่ 8 นี้ คือเดือนเชสวาน (Cheshvan) ในช่วงวันที่ 14 ..-12 .. นี้ เป็นเดือนที่สำคัญที่ผมเขียนในบทความนี้คือ เดือนเชสวาน (Cheshvan) เตือนใจให้ระวังเทศกาลและบาปของเยโรโบอัม

(เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเดือนนี้ คือ “เชสวาน”   (Cheshvan) ในภาษาอังกฤษจะเขียนว่า Heshvan เพราะเป็นแปลมาจากภาษากรีกจะใส่ตัว H แทน Ch เพราะภาษาฮีบรูจะออกเป็นเสียง ฆ เพราะสะกดด้วยตัว Chet ח (เฆท)  จะออกเป็น "เฆทวาน"  
คำว่า “เชสวาน”  חֶשְׁוָן,(Cheshvanในภาษาฮีบรู  จะมีคำนำหน้าเป็นคำว่า “มาร์เชสวาน” Marcheshvan  מַרְחֶשְׁוָןแปลว่า ขม (bitter) ทั้งนี้เพราะเป็น"เดือนแห่งความขมขื่นใจ" เพราะที่ไม่มีเทศกาลอะไรเลยเป็นช่วงเวลาแห่งการอดอาหารอธิษฐาน เป็นการระลึกถึงเหตุการณ์น้ำท่วมโลก(ปฐก.7)และระลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธฺ์ยิว (Holocaust)  ปีค.ศ. 1938 ในวันที่ 15 เดือนเชสวาน  ในพระคัมภีร์ชื่อเดิมคือเดือนบูล (Bul) 
1พกษ. 6:38 และ​ใน​ปี​ที่​สิบ​เอ็ด ใน​เดือน​บูล (Bul) ซึ่ง​เป็น​เดือน​ที่​แปด พระ​นิเวศ​นั้น​ก็​สำเร็จ​หมด​ทุก​ส่วน​ตาม​ที่​กำหนด​ไว้​ทุก​อย่าง พระ​องค์​ทรง​สร้าง​พระ​นิเวศ​นั้น​เจ็ด​ปี )

ในวันที่ 15 เดือนเชสวาน  ค.ศ.1938 เกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธฺ์ยิว (Holocaust) เริ่มต้นขึ้นและท้ายที่สุดคนยิวถูกฆ่าตายมากกว่า 6 ล้านคน จะกระทั่งพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริง ทำให้พวกเขาได้รับแผ่นดินตามพระสัญญาในปี 1948 และในปี 1967 ช่วง "ปีแห่งอิสรภาพ(Jubilee)" พวกเขาได้ยึดกรุงเยรูซาเล็มกลับคืนมาได้ตามพระสัญญาของพระยาห์เวห์ 

แต่ผมขอเน้นไปในวันที่ 15 เดือนเชสวาน มันมีความหมายที่เตือนใจในฝ่ายวิญญาณให้ระวังเทศกาลและบาปของเยโรโบอัม

เทศกาลของพระยาห์เวห์ VS เทศกาลของเยโรโบอัม

วันที่ 15 เดือนเชสวาน ในประวัติศาสตร์ของอิสราเอล ซึ่งพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ในหนังสือ 
1 พงศ์กษัตริย์ บทที่ 12 :32-33

32 และ​เย​โร​โบ​อัม​ทรง​กำหนด​เทศกาล​เลี้ยง​ใน​วันที่​สิบ​ห้า​ของ​เดือน​ที่​แปด​(Cheshvan)เหมือนกับ​การ​เลี้ยง​ที่​อยู่​ใน​ยูดาห์ และ​พระ​องค์​ทรง​ถวาย​เครื่อง​สัตว​บูชา​บน​แท่น​บูชา ​พระ​องค์​ทรง​กระทำ​ใน​เบธเอล​ดังนี้​แหละ คือ​ถวาย​เครื่อง​สัตว​บูชา​แก่​รูป​ลูก​วัว​ที่​พระ​องค์​ได้​ทรง​สร้าง​ไว้​นั้น และ​พระ​องค์​ทรง​สถาปนา​ปุโรหิต​ใน​เบธเอลป​ระ​จำ​ที่​ปู​ชนีย​สถาน​สูง ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​สร้าง​ไว้​
33 ​พระ​องค์​ทรง​ขึ้น​ไป​ยัง​แท่น​บูชา ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​สร้าง​ไว้​ที่​เบธเอล​ใน​วันที่​สิบ​ห้า​เดือน​ที่​แปด ใน​เดือน​ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​ดำริ​เอง และ​พระ​องค์​ทรง​กำหนด​เทศกาล​เลี้ยง​สำหรับ​คน​อิสราเอล และ​ทรง​ขึ้น​ไป​ยัง​แท่น​บูชา​เพื่อ​ถวาย​เครื่อง​หอม​

นี่คือการจงใจที่จะทำของเทียมเพื่อเลียนแบบของแท้ ของนายโยเย หรือกษัตริย์เยโรโบอัม ของอิสราเอล(สะมาเรีย)ที่กบฎต่อพระยาห์เวห์

นายโยเย หรือ เยโรโบอัมเป็นใครกันนะ? 

เยโรโบอัมเป็นบุตรเนบัทและนางเศรุวาห์ คนเอฟราอิมชาวเมืองเศเรดาห์ เป็นทแกล้วทหารของ
กษัตริย์ซาโลมอน(พระโอรสของกษัตริย์ดาวิด)  พระเจ้าได้ทรงใช้อาหิยาห์ผู้เผยพระวจนะให้สําแดงแก่เยโรโบอัมว่า เขาเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลปกครอง 10 เผ่า โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าเยโรโบอัมเชื่อฟังทุกสิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชา  ดําเนินในทางของพระองค์ด้วยความเที่ยงธรรมและตามกฎบัญญัติ  พระองค์จะทรงอยู่ด้วยและจะสร้างให้เขาเป็นราชวงศ์ที่มั่นคง แต่ถ้าเขาเป็น"คนโยเย"ไม่ทําตาม เขาจะประสบกับความทุกข์ใจเป็นนิตย์  ดังที่ราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดประสบ เมื่อกษัตริย์ซาโลมอนทราบข่าวเช่นนั้นก็หาทางฆ่าเยโรโบอัม แต่เยโรโบอัมหลบหลีกไปอยู่อียิปต์ จนกระทั่งซาโลมอนสิ้นพระชนม์ (1 พกษ.11:26-40)

เราทราบกันดีถึงสิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาไว้ถึงพันธสัญญาแห่งรักนิรันดร์ที่มีต่อราชวงค์กษัตริย์ดาวิดแต่เมื่อกษัตริย์ซาโลมอนทำบาปและไม่ดำเนินตามสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดพระราชบิดาทรงกระทำ พระยาห์เวห์ทรงต้องลงโทษ นั่นคือ ฉีกอาณาจักรอิสราเอล เป็น 2 อาณาจักรคือ ยูดาห์และสะมาเรีย

พระเจ้าตรัสกับกษัตริย์ซาโลมอนว์า  

11 ... “เพราะ​เจ้า​ทำ​เช่น​นี้ และ​เจ้า​ไม่​ได้​รัก​ษา​พันธ​สัญญา​และ​กฎ​เกณฑ์​ของ​เรา ซึ่ง​เรา​ได้​บัญ​ชา​เจ้า เรา​จะ​ฉีก​อา​ณา​จักร​เสีย​จาก​เจ้า​อย่าง​แน่​นอน และ​มอบ​ให้​ข้า​ราช​การ​ของ​เจ้า
12 อย่าง​ไร​ก็​ตาม เพื่อ​เห็น​แก่​ดา​วิด​บิดา​ของ​เจ้า เรา​จะ​ไม่​ทำ​ใน​สมัย​ของ​เจ้า แต่​เรา​จะ​ฉีก​มัน​ออก​จาก​มือ​บุตร​ชาย​ของ​เจ้า

13 อย่าง​ไร​ก็​ดี เรา​จะ​ไม่​ฉีก​อา​ณา​จักร​เสีย​ทั้ง​หมด แต่​เรา​จะ​ให้​เผ่า​หนึ่ง​แก่​บุตร​ชาย​ของ​เจ้า เพื่อ​เห็น​แก่​ดา​วิด​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา และ​เพื่อ​เห็น​แก่​เย​รู​ซา​เล็ม​ซึ่ง​เรา​ได้​เลือก​ไว้”    (1 พกษ.11:11-13)

หลังจากที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงสิ้นพระชนม์ กษัตริย์เรโหโบอัมราชโอรสทรงขึ้นครองราชย์(อาณาจักรฝ่ายใต้ คือ ยูดาห์)  กษัตริย์เรโหโบอัมปกครองด้วยความโหดร้ายข่มเหงประชาชน  (1 พกษ. 12:11) 
อาณาจักรอิสราเอลถูกแยกออกเป็น 2 อาณาจักรหลังจากที่กษัตริย์ซาโลมอนสิ้นพระชนม์  
พระเจ้าทรงยกอาณาจักรฝ่ายเหนือ (อาณาจักรสะมาเรีย) ให้แก่เยโรโบอัม (1 พกษ. 12:19-20) 

เมื่อเยโรโบอัมขึ้นครองราชย์แล้ว พระองค์ทรงได้ทําสิ่งที่ชั่ว
ร้ายต่อพระยาห์เวห์ โดยหันเหความเชื่อศรัทธาของชาวอิสราเอลที่มีต่อพระยาห์เวห์ไปหารูปเคารพ  

ตามธรรมเนียมของคนอิสราเอลจะถวายเครื่องสัตวบูชาในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ที่กรุงเยรูซาเล็ม  กษัตริย์เยโรโบอัมเกรงว่าจิตใจของชาวอิสราเอลจะฝักใฝ่และกลับไปสวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์เรโหโบอัม 

ดังนั้นพระองค์จึงทรงได้สร้างรูปเคารพ คือ สร้างวัวทองคํา 2 ตัว ที่เมืองเบธเอล 1 ตัว และที่เมืองดาน 1 ตัว (1 พกษ. 12: 28)
เพื่อให้คนมากราบไหว้โคทองคำแทนที่จะต้องเดินทางไกลไปถึงเยรูซาเล็ม
นอกจากนี้พระองค์ทรงทำผิดต่อพระบัญญัติ  นั่นคือทําหน้าที่เป็นปุโรหิตถวายเครื่องบูชาเอง (1 พกษ.12: 32)และทรงแต่งตั้งปุโรหิตจากคนที่ไม่ใช่จากตระกูลเลวี  (1 พกษ.12: 31, 13:33)

สิ่งที่กษัตริย์เยโรโบอัมยังทำบาปอีกประการคือ พระองค์ทรงกําหนดเทศกาลตามใจชอบ (1 พกษ.12: 32)  และ​เย​โร​โบ​อัม​ทรง​กำหนด​เทศกาล​เลี้ยง​ใน​วันที่​สิบ​ห้า​ของ​เดือน​ที่​แปด​(Cheshvan)เหมือนกับ​การ​เลี้ยง​ที่​อยู่​ใน​ยูดาห์ 


นี่คือการตั้งตนเองเป็นพระเจ้าแทนพระยาห์เวห์ โดยต้องการปรับเปลี่ยนวาระเวลาแห่งพระพรมาเป็นของตนเอง แต่นั่นเป็นวงจรที่นำไปสู่การแช่งสาป


ความบาปกษัตริย์เยโรโบอัมที่ได้กระทำ จึงเป็นความบาปที่เรียกว่า "บาปของเยโรโบอัม"และอิทธิพลความบาปนี้นำคำแช่งสาปตกทอดไปสู่ลูกหลานของอิสราเอล  

ลูกหลานกษัตริย์ในอาณาจักรอิสราเอลจึงไม่มีสักคนหนึ่งที่กระทําสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย ทุกคนทําตาม
เยโรโบอัมต้นแบบของกษัตริย์ที่ชั่วร้าย นี่เองจึงเป็นเหตุนําความหายนะ และการทําลายมาถึงราชวงศ์นี้
จนหมดสิ้นแผ่นดิน
แต่พระยาห์เวห์มีพระเมตตาต่อราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงให้มีการรื้อฟื้นความเชื่อในพระยาห์เวห์ และทำลายปูชนีย์สถานที่สร้างเพื่อรูปเคารพ ผ่านทางกษัตริย์โยสิยาห์ในเวลาต่อมา

(เรื่องราวของกษัติย์โยสิยาห์อ่านได้ในบทความเรื่อง "คนรุ่นใหม่หัวใจโยสิยาห์" ) 

พระยาห์เวห์ทรงให้คำเผยพระวจนะล่วงหน้าโดยผู้เผยพระวจนะจากยูดาห์ไปที่เบธเอลเพื่อกล่าวต่อ กษัตริย์เยโรโบอัม
(1พกษ.13:1-3)  2...และ​ชาย​คน​นั้น​ได้​ร้อง​กล่าวโทษ​แท่น​นั้น​โดย​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​ว่า “โอ แท่น​บูชา แท่น​บูชา​พระ​เจ้า​ตรัส​ดังนี้​ว่า ‘ดู​เถิด โอรส​องค์​หนึ่ง​จะ​ประสูติ​มา​ใน​ราชวงศ์​ของ​ดาวิด ชื่อ​โย​สิ​ยาห์​และ​บน​เจ้า แท่น​นี้​จะ​ฆ่า​ปุโรหิต​แห่ง​ปู​ชนีย​สถาน​สูง​ผู้​ซึ่ง​เผา​เครื่อง​หอม​บน​เจ้า และ​เขา​จะ​เผา​กระดูก​คน​บน​เจ้า’...

นี่คือข้อคิดให้กับเรา เพื่อเตือนใจเราให้เราเชื่อมต่อกับวงจรเวลาของพระเจ้า เพื่อเราจะไม่ถูกหันเหใจไปในความบาปที่ล่อลวงเราออกจากทางของพระเจ้า

มารซาตานพยายามดึงใจเราให้ไปสนใจกับเทศกาลต่างๆของโลกนี้ เช่น เทศกาลฮาโลวีน หรือเทศกาลเกี่ยวกับดวงจันทร์และบูชาเทพเจ้าต่างๆ
เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่คริสตชนจำนวนมากไม่สนใจที่จะฉลองเทศกาลที่อยู่ในพระคัมภีร์เช่นเทศกาลปัสกา(Passover) เทศกาล
เพ็นเทคอสต์(Pentecost)  หรือ เทศกาลอยู่เพิง(Sukkot) แต่กลับไปจัดงานฉลองเทศกาลอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์แทน

โดยเฉพาะในเดือนเชสวาน (Cheshvan) ที่กำลังจะมาถึงเพื่อเตือนใจให้ระวังเทศกาลและบาปของเยโรโบอัม

กษัตริย์เยโรโบอัม เป็นเงา(Type) เล็งถึง "ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์"(The Antichrist)ที่จะมาในภายหลัง ?

ในทางศาสนศาสตร์ นักวิชการพระคัมภีร์หลายท่านให้มุมมองโดยเทียบกับ กษัตริย์เยโรโบอัม ว่าเป็นเงา(Type) เล็งถึง "ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์"(The Antichrist) โดยเทียบจากหนังสือพระคัมภีร์ที่กล่าวคำพยากรณ์ไว้ถึง "ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์"(The Antichrist)

 มีข้อสังเกตดังนี้ 
(1) กษัตริย์เยโรโบอัมปกครอง 10 ชนเผ่าตอนเหนือของอิสราเอล  ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ได้ครอบครองราชอาณาจักร 10 อาณาจักร 

วว. 13:1 และ​ข้าพเจ้า​ได้​เห็น​สัตว์​ร้าย​ตัว​หนึ่ง​ขึ้น​มา​จาก​ทะเล มัน​มี​เจ็ด​หัว​และ​สิบ​เขา ที่​เขา​ทั้ง​สิบ​นั้น​มี​มงกุฎ​สิบ​อัน และ​มี​ชื่อ​ที่​เป็น​คำ​หมิ่น​ประมาท​พระ​เจ้า​จารึก​ไว้​ที่​หัว​ของ​มัน

ดนล. 7:24 ส่วน​เรื่อง​เขา​สิบ​เขา​นั้น จาก​ราช​อาณาจักร​นี้​จะ​มี​กษัตริย์​สิบ​พระ​องค์​เกิดขึ้นและ​มี​กษัตริย์​อีก​องค์​หนึ่ง​เกิดขึ้น​ภายหลัง ผิด​แปลก​กว่า​กษัตริย์​ที่​มี​มา​ก่อน​และ​จะ​โค่น​กษัตริย์​เสีย​สาม​องค์

(2) กษัตริย์เยโรโบอัมปกครอง 10 ชนเผ่าตอนเหนือของอิสราเอล  ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ถูกเรียกว่า "กษัตริย์​แห่ง​ถิ่น​เหนือ​" 

ดนล. 11:28 แล้ว​กษัตริย์​แห่ง​ถิ่น​เหนือ​ก็​จะ​กลับ​เข้า​บ้าน​เข้า​เมือง​พร้อม​กับ​ทรัพย์​สมบัติ​มาก​มาย แต่​จิตใจ​ก็​มุ่ง​ร้าย​ต่อ​พันธสัญญา​บริสุทธิ์ และ​เขา​จะ​ปฏิบัติงาน​และ​กลับ​เข้า​บ้าน​เข้า​เมือง​

(3) กษัตริย์เยโรโบถูกเรียกว่า "ผู้​ได้​นำ​อิสราเอล​ให้​ทำ​บาป" (2 กษัตริย์ 23:15.)ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ถูกเรียกว่า "คน​นอก​กฎหมาย"​ (man of lawlessness หรือ Man of Sin)  ( 2 ธส 2: 3).


2พกษ. 23:15 ยิ่ง​กว่า​นั้น​อีก แท่น​บูชา​ที่​เบธเอล​กับ​ ปูชนีย​สถาน​สูง​ซึ่ง​ตั้ง​ขึ้น​โดย​เยโรโบอัม​บุตร​ เนบัท ผู้​ได้​นำ​อิสราเอล​ให้​ทำ​บาป​ด้วย พระ​องค์​ทรง​รื้อ​แท่น​บูชา​กับ​ปูชนีย​สถาน​สูง​นั้น​ลง​และ​ ทรง​เผา​ปูชนีย​สถาน​สูง​นั้น แล้ว​บด​ให้​เป็น​ผง​และ​พระ​องค์​ทรง​เผา​เสา​อาเชราห์​ด้วย2ธส. 2:3 ​อย่า​ให้​ใคร​ล่อลวง​ท่าน​โดย​ทาง​หนึ่ง​ทาง​ใด​เลย เพราะ​ว่า​วัน​นั้น​จะ​ไม่​มาถึง​จนกว่า​จะ​มี​การ​กบฏ​เสียก่อน และ​คน​นอก​กฎหมาย​นั้น​จะ​ปรากฏ​ตัว คือ​ลูก​แห่ง​ความ​พินาศ

(4) กษัตริย์เยโรโบอัมพยายามเปลี่ยนปฏิทินของพระเจ้าโดยการเพิ่มงานเทศกาลในเดือนที่8   ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งเวลาและพระบัญญัติของพระเจ้า 

ดนล. 7:25 ท่าน​จะ​พูด​คำ​กล่าว​ร้าย​องค์​ผู้​สูงสุด และ​จะ​ให้​วิสุทธิ​ชน​ของ​องค์​ผู้​สูงสุด​นั้น​อิด​หนา​ระอา​ใจ และ​จะ​คิด​เปลี่ยนแปลง​บรรดา​วาระ​และธรรม​บัญญัติ​ และ​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​ถูก​มอบ​ไว้​ใน​มือ​ของ​ท่าน ตลอด​หนึ่ง​วาระ สอง​วาระ กับ​ครึ่ง​วาระ

(5) กษัตริย์เยโรโบอัมก่อตั้งศาสนาและสร้างระบบของตัวเองขึ้นมาปกครองคน  และนำให้คนกราบไหว้รูปเคารพ   ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็จะสถาบันศาสนาของตัวเอง รวมถึงระบบต่างๆและพาคนให้เคารพบูชาของรูปเคารพ 
วว.13:11-18 
 ...12 ​มัน​ใช้​สิทธิอำนาจ​ทั้งหมด​ของ​สัตว์​ร้าย​ตัว​แรก​ต่อ​หน้า​สัตว์​ร้าย​นั้น มัน​ทำ​ให้​โลก​และ​คน​ที่​อยู่​ใน​โลก​บูชา​สัตว์​ร้าย​ตัว​ที่​มี​บาดแผล​ฉกรรจ์​ซึ่ง​ได้รับ​การ​รักษา​แล้ว​
 13 ​มัน​ทำ​หมาย​สำคัญ​ที่​ยิ่งใหญ่​ถึง​ขั้น​ทำ​ให้​ไฟ​ตก​จาก​ฟ้า​ลง​มายัง​แผ่นดิน​โลก​ต่อ​หน้า​คน​ทั้ง​หลาย
 14 ​มัน​ล่อลวง​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​อยู่​บน​แผ่นดิน​โลก​ด้วย​หมาย​สำคัญ​ต่างๆ ที่​ทรง​อนุญาต​ให้​มัน ทำ​ต่อ​หน้า​สัตว์​ร้าย​ตัว​แรก​นั้น และ​มัน​สั่ง​ให้​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​อยู่​บน​แผ่นดิน​โลก สร้าง​รูป​จำลอง​รูป​หนึ่ง​ให้กับ​สัตว์​ร้าย​ตัว​ที่​มี​บาดแผล​จาก​ดาบ​แต่​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​นั้น
15 ​และ​ทรง​อนุญาต​ให้​มัน​สามารถ​ให้​ลม​หายใจ​แก่​รูป​ของ​สัตว์​ร้าย เพื่อให้​รูป​สัตว์​ร้าย​นั้น​พูด​ได้ และ​ทำ​ให้​พวก​ที่​ไม่​ยอม​บูชา​รูป​สัตว์​ร้าย​นั้น​ถึง​แก่​ความ​ตาย
16 ​และ​มัน​ยัง​บังคับ​ทุก​คน ทั้ง​คน​เล็กน้อย​และ​คน​ใหญ่โต คน​มั่ง​มี​และ​คน​ยากจน เสรี​ชน​และ​ทาส​ให้​รับ​เครื่องหมาย​ไว้​ที่​มือ​ขวา​หรือ​ที่​หน้าผาก​ของ​พวก​เขา
17 ​เพื่อ​ไม่ให้​ใคร​สามารถ​ซื้อ​หรือ​ขาย​ได้ ถ้า​หาก​ไม่​มี​เครื่องหมาย​ที่​เป็น​ชื่อ​ของ​สัตว์​ร้าย หรือ​เป็น​ตัวเลข​ของ​ชื่อ​มัน
18 ​ใน​เรื่อง​นี้​ต้อง​ใช้​สติปัญญา​ให้​ดี ถ้า​ใคร​มี​ความ​เข้าใจ ​ก็​จง​คิด​คำนวณ​เลข​ของ​สัตว์​ร้าย​ตัว​นั้น เพราะ​ว่า​เป็น​เลข​ของ​คน​ผู้​หนึ่ง เลข​ของ​มัน​คือ​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก​(666)

(ยังมีข้อพระคัมภีร์อื่นๆที่สนับสนุนแต่ผมไม่ได้ยกมาอ้างอิง เนื่องจากพื้นที่จำกัด แต่พอสรุปได้ว่า กษัตริย์เยโรโบอัมทำในสิ่งที่่เป็นแนวทางเดี่ยวกับที่"ปฏิปักษ์ของพระคริสต์"(The Antichrist) จะทำในอนาคต  สิ่งเป็นข้อคิดเตือนใจเราให้ระมัดระวังในอนาคตหากถึงเวลาที่ปฏิปักษ์ของพระคริสต์"(The Antichrist) ได้ปรากฏตัวขึ้น )

ผมไม่ได้สรุปนะครับ ว่าในวันที่ 15 เดือนเชสวาน ( วันที่ 28 ต.ค. 2015) ที่กำลังจะถึงนี้ จะมีพิธีกรรมหรือสิ่งเลวร้ายที่มารพยายามจะทำให้เกิดขึ้น หรืออาจจะเป็นการเริ่มต้นของการเกิด "ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์"(The Antichrist)  แต่ให้เราเฝ้าอธิษฐานเผื่ออิสราเอลและระมัดระวังชีวิตของเราไว้เสมอไม่ให้เราหลงไปกับเทศกาลและบาปของเยโรโบอัมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ในวันที่ 15 ของเดือนเชสวานในประวัติศาสตร์ มีเหตุการณ์ร้ายเกี่ยวกับอิสราเอล เช่น เหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธฺ์ยิว (Holocaust)  ปีค.ศ. 1938 เริ่มต้นในวันที่ 15 เดือนเชสวาน โดยฮิตเลอร์ของพรรคนาซี


มัทธิวหรือมัทธิยาฮู (Mattityahu -แปลว่าของขวัญแด่พระเจ้า) ซึ่งเป็นผู้ประท้วงและต่อต้านการที่ทำให้พระวิหารเป็นมลทิน  ท่านได้เสียชีวิตในวันที่ 15 เดือนเชสวาน ปี 3622  หรือ 139 ปีก่อนคริสตศักราช ) และต่อมา ตระกูลมัคคาบีส (The Maccabees) โดยบุตรชาย 5 คนของเขามีชัยชนะเหนือกองทัพของกษัตริย์แอนติโคคัสที่ 4(Antiochus IV) แห่งซีเรียเมื่อประมาณ 165 ปี ก่อนคริสตศักราช จึงมีการ เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งแสงสว่าง (Chanukah หรือ Hanukkah) ในแต่ละปี


(สามารถอ่านทำความเข้าใจ เรื่อง เทศกาลแห่งแสงสว่าง หรือ Chanukah หรือ Hanukkah ได้ในบทความเรื่อง เทศกาลแสงสว่างแห่งความหวังใจ)

สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือ แม้ว่าเดือนนี้จะมีเหตุการณ์ร้ายในอดีต และสำหรับในเดือนนี้เราจะต้องป่าวประกาศชัยชนะของพระยาห์เวห์ เพราะผู้ที่อยู่ในชีวิตของเรา ยิ่งใหญ่กว่ามารซาตานที่อยู่ในโลกนี้(1ยน.4:4)

หากเราศึกษาพระคัมภีร์จะเห็นได้ว่า สุดท้ายพระยาห์เวห์ทรงลงโทษและทำลายกษัตริย์เยโรโบอัมที่ทำบาปอย่างสิ้นเชิง และวาระสุดท้ายในอนาคต "ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์"(The Antichrist) ก็จะถูกจัดการเช่นเดียวกัน

ในพระธรรม 1 พกษ.13:1-5  บันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ว่า พระยาห์เวห์ส่งให้ผู้เผยพระวจนะจากยูดาห์ไปกล่าวโทษกษัตริย์เยโรโบอัม ว่าโยสิยาห์จะมาทำลายสิ่งที่กษัตริย์เยโรโบอัมได้สร้าง และเมื่อกษัตริย์เยโรโบอัมกางมือออก มือของพระองค์เหี่ยวแห้งไป  และสิ่งที่กษัตริย์เยโรโบอัมได้ทำบาปและราชวงศ์ของพระองค์ถูกทำลายเสียสิ้นในเวลาต่อมา 
1 พกษ.21:20-22 
20 อาหับ​ตรัส​กับ​เอลียาห์​ว่า “โอ ศัตรู​ของ​เรา เจ้า​พบ​เรา​เข้า​แล้ว​หรือ?” ท่าน​ทูล​ตอบ​ว่า “ข้า​พระ​บาท​พบ​ฝ่า​พระ​บาท​เข้า​แล้ว เพราะ​ว่า​ฝ่า​พระ​บาท​ยอม​ขาย​พระ​องค์​เข้า​ทำ​สิ่ง​ชั่ว​ใน​สาย​พระ​เนตร​พระ​ยาห์เวห์

21 นี่แน่ะ เรา​จะ​นำ​เหตุ​ร้าย​มา​เหนือ​เจ้า เรา​จะ​กวาด​เจ้า​ออก​ไป​เสีย​ให้​สิ้น และ​จะ​กำจัด​ผู้​ชาย​ทุก​คน​เสีย​จาก​อาหับ​ใน​อิสราเอล ไม่​ว่า​ทาส​หรือ​ไท

22 และ​เรา​จะ​ทำ​ให้​ราช​วงศ์​ของ​เจ้า​เหมือน​ราช​วงศ์​ของ​เยโรโบอัม​บุตร​เนบัท และ​เหมือน​ราช​วงศ์​ของ​บาอาชา​บุตร​อาหิยาห์ เพราะ​เจ้า​ทำ​ให้​เรา​โกรธ และ​เพราะ​เจ้า​ทำ​ให้​อิสราเอล​ทำ​บาป​ด้วย"ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์"(The Antichrist) ก็จะถูกจัดการเช่นเดียวกัน ตามพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ดนล. 7:11 ข้าพเจ้า​ก็​จ้อง​ดู เพราะ​เขา​เล็ก​นั้น​พูด​คำ​ใหญ่โต และ​เมื่อ​ข้าพเจ้า​จ้อง​ดู​สัตว์​ตัว​นั้น​ก็​ถูก​ฆ่า และ​ศพ​ก็​ถูก​ทำลาย​มอบ​ให้​เผา​เสีย​ด้วย​ไฟ​2ธส. 2:8 ขณะนั้น​คน​นอก​กฎหมาย​(The Antichrist) นั้น​ก็​จะ​ปรากฏ​ตัว​ขึ้น และ​พระ​เยซู​เจ้า​จะ​ทรง​ประหาร​มัน​ด้วย​ลม​พระ​โอษฐ์​ของ​พระ​องค์ และ​จะ​ทรง​ผลาญ​ให้​สูญ​ไป​ด้วย​การ​ปรากฏ​และ​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระ​องค์​เดือนนี้ให้เราอธิษฐานป่าวประกาศดังนี้      อธิษฐานป่าวประกาศว่า เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความยินดีแทนการขมขื่นใจ ไม่ใช่ เดือนที่ชื่อว่า “มาร์เชสวาน” Marcheshvan  מַרְחֶשְׁוָןแปลว่า ขม (bitter เพราะเดือนนี้คือเดือนเป็นเชสวาน (Cheshvan) เดือนแห่งเผ่ามนัสเสห์ พระเจ้าทรงทำให้โยเซฟลืมความยากลำบากและความทุกข์ยาก   ดังความหมายของชื่อเผ่ามนัสเสห์ (ปฐก 41:51)   

     อธิษฐานป่าวประกาศว่า เดือนนี้เป็นเดือนแห่งพันธสัญญานิรันดร์ของพระเมสิยาห์(Messiahอธิษฐานป่าวประกาศ   ตามพันธสัญญาของพระเมสิยาห์ พระองค์เป็นผู้เริ่มต้นการดีและทรงนำความสำเร็จ(ฟป.1:6)   
     
     อธิษฐานป่าวประกาศว่า เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความกล้าหาญ  เดือนนี้เป็นเดือนของกิเดนโอน ชาวเผ่ามนัสเสห์ พระเจ้าทรงเรียก กิเดโอนว่า “บุรุษผู้กล้าหาญ” (วนฉ.6:14-15)  เรียกตัวเราว่า ฉันเป็นนักรบของพระเจ้า(ยอล.3:10)  ขอพระเยซูทรงเหยียบหัวงู(ซาตาน) และเราสามารถทำและจะต้องทำอย่างเดียวกับพระองค์ (รม 16.20)  เราจะขึ้นไปเหยียบแผนของศัตรู  สามารถมีชัยชนะเหนืออุบายทั้งสิ้นของผีร้ายได้ด้วยการให้อภัย 

ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ