06 กันยายน 2559

เผ่ากาด(Gad) นักรบผู้เก่งฉกาจ

Chodesh Tov! สุขสันต์ในการเริ่มต้นใหม่ในเดือนเอลูล(Elul) เดือนแห่งความหฤหรรษ์(Entertain) เพราะผ่านช่วงเวลาแห่งความหฤโหด(Endurance)มาได้ในเดือนที่ผ่านมา 

เพราะเดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนอับ (Av) เดือนแห่ง “รูเข็ม ” (the eye of the needle)  เป็นช่วงเวลาของความทุกข์ยากลำบากที่จะต้องเดินก้าวผ่านสถานที่แคบๆไปหนทางที่กว้างเพื่อไปสู่เป้าหมาย

ผมเชื่อว่าแม้ว่าจะเป็นเดือนอับ ชีวิตของเราก็จะไม่อับเฉาหรืออับแสง  แต่พระยาห์เวห์จะทรงยกระดับ(Up class)ในชีวิตของเราให้สูงขึ้น และทรงนำเราไปสู่เป้าหมายของพระองค์ตามพระสัญญา

อิสยาห์ 62:10 จง​เข้าไป จง​เข้าไป​ทาง​ประ​ตู​ทั้งหลาย จง​จัด​เตรียม​ทาง​ไว้​ให้​ชน​ชาติ​นี้ จง​ยก​ขึ้น จง​ยก​ระดับ​ทาง​หลวง​ขึ้น จง​เก็บ​กวาด​หิน​เสีย​ให้​หมด จง​ชู​ธง​สัญ​ญาณ​ไว้​เหนือ​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย

ตามประวัติศาสตร์ในวันที่ 9 เดือนอับ(Av) หรือ Tisha B'Av เป็นวันที่มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับประเทศอิสราเอล นั่นคือ พระวิหารหลังแรกถูกทำลายในปี 587 ก่อนคริสตศักราช และพระวิหารหลังที่ 2 ถูกทำลายในปี ค.ศ.70

จากเหตุการณ์พระวิหารหลังที่ 2 ในปี ค.ศ. 70 ทำให้คนยิวกระจัดกระจายไปทั่วโลก และพวกเขาถูกลบหายไปจากแผนที่โลก และภาษาฮีบรูกลายเป็นภาษาที่ตายไปแล้ว จนกลับมารวมประเทศในปี ค.ศ. 1948 ตามพระสัญญาของพระยาห์เวห์

ในเดือนนี้คือเดือนเอลูล  เป็นเดือนที่ 6 ตามปฏิทินศาสนา และเป็นเดือนที่ 12 ตามแบบปฏิทินราชการของประเทศอิสราเอล ปี 5776 จะอยู่ในช่วงวันที่ 4 ..- 2 ..2016 ดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมชีวิตเพื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่ (Rosh Hashanah) ปี 5777 ที่จะมาถึงในเดือนข้างหน้า  

นอกจากนั้นเดือนเอลูล เป็นเดือนที่เนหะมียห์รื้อฟื้นและสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มสำเร็จ  

เนหะมีย์ 6:15 กำแพงจึงสำเร็จในวันที่ยี่สิบห้าเดือนเอลูล ในห้าสิบสองวัน​  

ดังนั้นจึงเป็นเดือนที่พระยาห์เวห์จะทรงซ่อมแซมและรื้อฟื้นจิตวิญญาณของเราขึ้นมาใหม่  

สำหรับเผ่าของอิสราเอลประจำเดือนนี้ คือ เผ่ากาด (Gad) สัญลักษณ์ของเผ่าจะเป็นภาพของเต้นท์(Tent)หรือภาพของทหาร(troop)


บทความครั้งนี้ เราจะมาเรียนรู้จากลักษณะชีวิตของเผ่ากาดด้วยกัน

(หมายเหตุ เรียนรู้จักลักษณะของเผ่าต่างๆประจำเดือนของอิสราเอล สามารถอ่านได้ตาม Link นี้ครับ   สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ (Lion of Judah),อิสสาคาร์ - ลาที่มีกำลังกล้าหาญ,เศบูลุน-เรือสำเภามุ่งสู่จุดหมาย,เผ่ารูเบน - บุตรชายสายน้ำเชี่ยว)


คำว่า "กาด" หมายถึง "ตลาด" แฮ่! ล้อเล่น  กาดอันนั้นมันเป็นภาษาถิ่นของภาคเหนือของไทย 

คำว่า "กาด" גָּד ในภาษาฮีบรู หมายถึง โชคดี  (fortune) หรือ מזל טוב (Mazel Tov)

ทั้งนี้เนื่องจาก "กาด" เกิดจากนางศิลปาห์(Zilpah) สาวใช้ของนางเลอาห์(Leah) ที่ยกให้เป็นภรรยาของยาโคบ(Jacob) เนื่องจากนางเลอาห์ ไม่สามารถมีบุตรให้กับยาโคบแล้ว 

เมื่อตอนที่กาดได้ถือกำเนิด นางเลอาห์กล่าวว่า “โชคดีจริงๆ" จึง​ตั้ง​ชื่อ​บุตร​นั้น​ว่า กาด (ปฐมกาล 30:11)  

ซึ่งมีนัยบ่งบอกถึง การเพิ่มทวี”  นางเลอาห์ดีใจ เพราะพระยาห์เวห์ทรงให้มีเด็กที่เกิดขึ้นในครรภ์สาวใช้ของเธอ  ทำให้เธอมีลูกให้กับยาโคบเพิ่มมากขึ้นกว่านางราเชล(Rachel)   

"กาด" หรือชื่อภาษาไทยที่ผมตั้งให้คือ "เด็กชายสบโชค" เป็นบุตรชายคนที่ 7 ของยาโคบ 

1.รูเบน(Reuben) ลูกชายคนโต ชื่อหมายความว่า "บุตรชาย" หรือ "สมชาย" จะบอกว่ายาโคบว่าเธอมีลูกชายให้แล้วนะ รู้ยัง เพราะการมีลูกชายจะทำให้ยาโคบรักเธอ แต่ยาโคบรักนางราเชล 

2.สิเมโอน(Simeon) ชื่อหมายความว่า "รับฟัง" หรือ เด็กชาย"สดับฟัง" เพื่อสำนึกถึงการที่พระยาห์เวห์ทรงสดับรับฟังเสียงคำอธิษฐานของเธอ ทำให้เธอได้มีบุตรคนที่สองกับยาโคบ

3.เลวี(Levi)  ชื่อหมายความว่า "สนิทสนม" หรือ เด็กชาย"สนิทใจ" เหตุที่เธอตั้งชื่อบุตรเช่นนี้เพราะต้องการให้สามีสนิทสนมกับเธอบ้าง

4.ยูดาห์(Judah) ชื่อหมายความว่า "การยกมือขึ้น สรรเสริญ" หรือ เด็กชาย "สรรเสริญ" เป็นการแสดงถึงการขอบพระคุณพระยาห์เวห์ที่ทรงประทานบุตรให้กับเธออีก

5.อิสสาคาร์(Issachar) ชื่อหมายความว่า "สินจ้าง"(hire) หรือ เด็กชาย "สินชัย" นางเลอาห์ จึงตั้งชื่อลูกว่า อิสสาคาร์  หมายถึง  "สินจ้าง"(hire) ค้าจ้างที่ได้ให้ผลดูดาอิมกับนางราเชลเพื่อได้หลับนอนกับยาโคบ 

6.เศบูลุน(Zebulun) ชื่อหมายความว่า "การให้เกียรติ" หรือ เด็กชาย "สมเกียรติ"


ถึงแม้นางเลอาห์จะมีลูกชายถึง 6 คนให้กับยาโคบแต่สิ่งที่นางไม่ได้รับคือ ความสนใจและความรักที่สามีควรจะมีต่อภรรยา ไม่ว่าจะมี เด็กชาย สมชาย,สดับฟัง,สนิทใจ,สรรเสริญ,สินชัยและสมเกียรติ แต่ยาโคบก็ยังมีความรักต่อนางราเชลไม่เปลี่ยนแปลง


แม้ว่าเธอไม่สามารถมีบุตรให้กับยาโคบได้อีกแล้ว เธอก็ยังยกนางศิลปาห์ สาวใช้ของนางเธอให้เป็นภรรยาของยาโคบเพื่อจะมีลูก และเธอก็ได้ลูกสมใจเธอจึงตั้งชื่อว่า "กาด" หมายถึง "โชคดี" ถือเป็นการประสบพบโชคดี  

สำหรับเราในฐานะคริสตชนแล้ว คำว่าโชคดี ไม่อยู่ในพจนานุกรมคริสเตียน ฉบับถวายเกียรติพระเจ้า เพราะเราไม่ได้เชื่อในเรื่องของดวงชะตา วาสนา แต่เรารู้ว่าสิ่งดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามาจากการอวยพรของพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นผู้มีเป้าประสงค์ลิขิต(destiny)ในชีวิตของเราแต่ละคน

เผ่ากาดก็เช่นกัน  คำว่า "กาด" ยังให้ ความหมายถึง "นักรบ หรือทหาร (troop)"
คำอธิษฐานอวยพรของผู้เป็นบิดา คือ ยาโคบ ได้กำหนดอัตลักษณ์ของเขาว่าเป็น "กาด(Gad) นักรบผู้เก่งฉกาจ"


ปฐมกาล 49:19  ฝ่าย​กาด​นั้น​จะ​ถูก​พวก​ปล้น(troop) ไล่​ปล้น​เขา แต่​เขา​จะ​กลับ​ไล่​ปล้น​ติด​ส้น​พวก​นั้น”

หมายถึงว่าแม้มีศัตรูมาปล้นเขาแต่พวกเขาจะชัยชนะและได้รับสิ่งที่เคยถูกศัตรูปล้นเอาไปกลับคืนเป็น 2 เท่า 

เนื่องจากก่อนตายยาโคบได้สั่งเสียไว้กับโยเซฟ บุตรชายที่อยู่ในประเทศอียิปต์  ขอให้นำกระดูกของท่านออกจากอียิปต์มาฝังในดินแดนคานาอัน ดินแดนแห่งพันธสัญญา(ปฐมกาล 47:27-31)
และเมื่อยาโคบตาย โยเซฟก็ได้นำศพของยาโคบไปฝังไว้ที่เดียวกับอับราฮัม บรรพบุรุษของท่าน


ปฐมกาล 50:13 คือ​บรรดา​บุตร​นำ​ศพ​ไป​ยัง​ดิน​แดน​คา​นา​อัน แล้ว​ฝัง​ไว้​ใน​ถ้ำ​ที่​อยู่​ใน​นา​ชื่อ มัค​เป-ลาห์ เป็น​นา​ซึ่ง​อับ​รา​ฮัม​ซื้อ​ไว้​จาก​เอ​โฟรน​คน​ฮิต​ไทต์​เป็น​สุสาน อยู่​หน้า​มัมเร

และยาโคบยังมีความปรารถนาให้ลูกหลานของเขา อยู่ในดินแดนนี้และตายที่นี่ แต่ต่อมาภายหลังดินแดนนี้ถูกศัตรูยึดไปจากอิสราเอล


แต่ในที่สุดคำเผยพระวจนะของยาโคบเป็นจริงในสมัยของโมเสส เพราะเผ่ากาดเป็นทหารผู้กล้าหาญที่นำคนอิสราเอลได้รับชัยชนะในการพิชิตดินแดนที่พระยาห์เวห์สัญญาไว้แล้วกลับไปของคนอิสราเอลอีกครั้ง(กันดารวิถี 32:16-21)  

และเมื่อสมัยของโยชูวาแบ่งดินแดนพวกเขาได้มรดกเป็นดินแดนทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน (โยชูวา 22:1-34) กระดูกของโยเซฟก็ได้มาฝังในดินแดนนี้ 

โยชูวา 24:32 กระ​ดูก​ของ​โย​เซฟ​ซึ่ง​ประ​ชา​ชน​อิส​รา​เอล​นำ​ขึ้น​มา​จาก​อียิปต์​นั้น เขา​ฝัง​ไว้​ที่​เมือง​เช​เคม ใน​ส่วน​ที่​ดิน​ซึ่ง​ยา​โคบ​ซื้อ​ไว้​จาก​บุตร​หลาน​ของ​ฮา​โมร์​บิดา​ของ​เช​เคม​เป็น​เงิน​หนึ่ง​ร้อย​แผ่น ที่​นี้​ตก​เป็น​มรดก​ของ​พงศ์​พันธุ์​โย​เซฟ

คำเผยพระวจนะของโมเสส เกี่ยวกับเผ่ากาด
เฉลยธรรมบัญญัติ 33:20-21  

20 ท่าน​กล่าวถึง​กาด​ว่า “สาธุการ​แด่​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ขยาย​กาด กาด​หมอบ​อยู่​เหมือนกับ​สิงห์ เขา​ทึ้ง​แขน​และ​กระหม่อม​บน​ศีรษะ


21 เขา​เลือก​แผ่นดิน​ส่วน​ดี​ที่สุด​เป็น​ของ​ตน เพราะ​ส่วน​ของ​ผู้บังคับบัญชา​ได้​มี​เ​ก็​บ​ไว้​ที่​นั่น​แล้ว​ และ​เขา​มาถึง​หัวหน้า​ของ​ชน​ชาติ​นี้ เขา​ได้​กระทำ​ตาม​ความ​ชอบธรรม​ของ​พระ​เจ้า และ​ตาม​กฎหมาย​ซึ่ง​มี​ต่อ​อิสราเอล”
  
เผ่ากาดเป็นนักรบที่เก่งฉกาจ เป็นสิงห์ทะเลทราย เมื่อเราศึกษาจากพระคัมภีร์เราจะเห็นเผ่ากาดเป็นเผ่าที่ต่อสู้ร่วมกับโมเสสและโยชูวามาโดยตลอด

เมื่อโมเสสได้สำรวจประชากรอิสราเอล จะเห็นว่าเผ่ากาดมีจำนวนเกือบจะน้อยที่สุดคือ 40,500 คน 
กันดารวิถี 26:18 เหล่า​นี้​เป็น​คน​ตระกูล​ของ​บุตร​ของ​กาด​ตาม​จำนวน​ของ​เขา​มี​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​คน

พวกเขามีจำนวนน้อยแต่พวกเขาเป็นนักรบที่เก่งฉกาจ  ถึงแม้ว่าพวกเขาจะพอใจในดินแดนทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน เช่นเดียวกับเผ่ารูเบนและเผ่ามัสเสห์ครึ่งเผ่า 

แต่เท่านั้นยังไม่พอ เผ่ากาดได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนร่วมกับเผ่าอื่น ๆ เพื่อไปยึดครองดินแดนทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน คือดินแดนแห่งพันธสัญญาทั้งหมดที่พระยาห์เวห์ทรงสัญญาไว้  

กันดารวิถี 32:20-22 
20 โมเสส​จึง​กล่าว​แก่​เขา​ทั้ง​หลาย​ว่า “ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​หยิบ​อาวุธ​ขึ้น​เข้า​สู่​สงคราม​ต่อ​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า​
 21 และ​คน​ของ​ท่าน​ทุก​คน​ที่​ถือ​อา​วุธ​จะ​ข้าม​แม่​น้ำ​จอร์​แดน​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​ยาห์​เวห์ จน​กว่า​พระ​องค์​จะ​ทรง​ขับ​ไล่​ศัตรู​จาก​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์ 
22 และ​แผ่น​ดิน​นั้น​พ่าย​แพ้​ต่อ​พระ​ยาห์​เวห์ ภาย​หลัง​ท่าน​จึง​จะ​กลับ​บ้าน​และ​พ้น​จาก​พันธะ​ที่​มี​ต่อ​พระ​ยาห์​เวห์​และ​อิส​รา​เอล แผ่น​ดิน​นี้​ก็​จะ​ตก​เป็น​กรรม​สิทธิ์​ของ​พวก​ท่าน​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​ยาห์​เวห์

พวกเขาได้ร่วมต่อสู้จนชนะกษัตริย์สิโหนและโอกและได้รับรางวัลในดินแดนทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนเป็นกรรมสิทธิ์  (โยชูวา 12:1-6)

เผ่ากาดแสดงเห็นถึงหัวใจนักรบที่เสียสละ  พวกเขาไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนป็นหลัก แต่มีใจเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและเชื่อฟังพระเจ้าด้วยสุดใจ 

ข้อคิดจากเผ่ากาด คือ เราต้องมีหัวใจแห่งนักรบ ต้องต่อสู้เพื่อชัยชนะ  ฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จให้ได้ ไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนแต่ขึ้นอยู่กับใจที่ยอมจำนนต่อพระเจ้า และเราจะได้รับชัยชนะและให้เรามีใจที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตัว 

ขอพระเจ้าอวยพระพรเดือนนี้ให้เป็นเดือนแห่งชัยชนะ ที่เราผ่านแรงกดดันและการทดสอบเข้ามาในช่วงเดือนที่ผ่านมา เชื่อว่าเราได้รับการอวยพรทวีคูณจากสิ่งที่เคยถูกศัตรูปล้นเอาไปแต่จะได้กลับคืนเป็น 2 เท่า เช่นเดียวกับเผ่ากาด(ปฐมกาล 49:19 ) 

เดือนนี้เป็นเดือนที่พระยาห์เวห์  จอมกษัตราอยู่ในสมรภูมิชีวิตของเรา   (The King is in the field)  

เดือนเอลูลเป็นช่วงเวลาที่กษัตริย์จะเสด็จออกท้องทุ่งและทำการรบร่วมกับเราในทุกสมรภูมิชีวิต 
ปัญญาจารย์  5:9 อย่าง‍ไร​ก็​ตาม ผล‍ประ‌โยชน์​ของ​ประ‌เทศ​คือ​มี​กษัตริย์​ดู‍แล​ไร่‍น า
พงศาวดาร 19:4เย‌โฮ‌ชา‌ฟัท​ประ‌ทับ​ที่​กรุง‍เย‌รู‌ซา‌เล็ม​และ​พระ‍องค์​เสด็จ​ออก​ไป​ท่าม‍กลาง​ประชาชน​อีก 
เดือนนี้เชื่อว่าเราจะได้เก็บเกี่ยว "รางวัล" คือ สิ่งที่เราหว่าน และลงแรงอย่างต่อเนื่อง  เราต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับความอุดมสมบูรณ์ที่พระองค์ทรงกระทำในชีวิต   ในพระธรรมสดุดี 27 เป็นพระธรรมที่ใช้อ่านประจำเดือนนี้
  
สดุดี  27:13 ​ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า ข้าพเจ้าจะเห็นความดีของพระยาห์เวห์ในแผ่นดินของคนเป็น

คำว่า “เชื่อแน่ว่า”  มาจากคำว่า “เอลูล” คือ เชื่อและทำอย่างพากเพียรจนได้เก็บเกี่ยว ดังเช่นเผ่ากาดพวกเขาร่วมต่อสู้ร่วมกับคนอิสราเอล จนได้ดินแดนแห่งพันธสัญญามาเป็นรางวัล

ขอปิดท้ายบทความนี้ ด้วยการกล่าวถึง คนชื่อ "กาด" ที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ แม้ว่าคนนี้จะไม่ได้อยู่ในเผ่ากาด แต่เขามีความสำคัญ เพราะเขาคือ "กาด ผู้ทำนาย(the seer) " 

ผู้ทำนาย คือผู้เผยพระวจนะในสมัยก่อนของอิสราเอล เป็นผู้นำเสียงของพระเจ้ามาถึงประชาชน

1 ซามูเอล 9:9  ในอิสราเอลสมัยเดิม เมื่อคนใดจะไปทูลถามพระเจ้า เขากล่าวว่า "มาเถิด ให้เราไปหาผู้ทำนายกัน" เพราะผู้ที่ในสมัยนี้เราเรียกว่าผู้เผยพระวจนะนั้น ในสมัยเดิมเขาเรียกว่า ผู้ทำนาย

ซามูเอล  22:5 แล้วผู้พยากรณ์กาดกล่าวแก่ดาวิดว่า "ท่านอย่าอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งนี้เลย จงไปเข้าในแผ่นดินยูดาห์เถิด" ดาวิดก็ไปและมาอยู่ในป่าเฮเรท

กาดเป็นบุคคลสำคัญ เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ดาวิดและเป็นผู้บันทึกเรื่องราวต่างๆ ของอิสราเอล
1พงศาวดาร 29:29-30  
29 ส่วนพระราชกิจของกษัตริย์ดาวิด ตั้งแต่ต้นจนที่สุด ดูเถิด ได้บันทึกไว้ในหนังสือของซามูเอลผู้ทำนาย และในหนังสือของนาธันผู้พยากรณ์ และในหนังสือของกาดผู้ทำนาย
30 มีเรื่องราวการครอบครองของพระองค์ทั้งสิ้น และยุทธพลังของพระองค์ และเรื่องราวที่บังเกิดกับพระองค์และกับอิสราเอล และบรรดาราชอาณาจักรทั้งสิ้นของประเทศต่างๆ

ผมเชื่อว่าในยุคปัจจุบัน เป็นยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ช่วงเวลาของธรรมิกชน พระเจ้าทรงปรารถนาจะเปิดเผยสำแดง เมื่อคนของพระองค์เข้ามาอธิษฐานและฟังเสียงของพระองค์
แม้ในปัจจุบัน เราอาจจะยังไม่เป็น The Seer เป็นแต่ เดอะ ซีเอ๋อ มองแล้วยังเอ๋อๆ งงอยู่ ยังเห็นไม่ค่อยชัเจน ขอหนุนใจว่า "เห็นมัวๆ ดีกว่ามั่วเห็นๆ" ฝึกฝนต่อไปและพัฒนาของประทานที่เป็นเมล็ดพันธ์ในชีวิตวันหนึ่งมันจะงอกงามเป็นต้นกล้าที่เติบโต พระเจ้าจะประทานสายตาในฝ่ายวิญญาณให้เราได้เห็นและรู้จักพระองค์มากขึ้น 

1โครินธ์ 13:11-12
11 เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก ข้าพเจ้าพูดอย่างเด็ก คิดอย่างเด็ก ใคร่ครวญหาเหตุผลอย่างเด็ก แต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ ข้าพเจ้าก็เลิกอาการเด็กเสีย
12 เพราะว่าบัดนี้เราเห็นสลัวๆเหมือนดูในกระจก แต่เวลานั้นจะได้เห็นพระพักตร์ชัดเจน เดี๋ยวนี้ความรู้ของข้าพเจ้าไม่สมบูรณ์ เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้า

ขอพระเจ้าอวยพร พบกันใหม่เดือนหน้าคือเดือนทิชรี(Tishri) การเริ่มใหม่ของปี 5777  เดือนแห่งเผ่าเอฟราอิม(Ephraim)  นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น