07 มกราคม 2560

รวบรวมบทความเกี่ยวกับเด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี  ปี พ.ศ.2560 จะตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 

คำขวัญวันเด็ก ปีนี้คือ  "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"  โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พระวจนะของพระเจ้าบอกให้เราสอนเด็กเพื่อเด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในทางที่ถุกต้อง 

สุภาษิต 22:6 จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น

ผมจึงรวบรวมบทความเกี่ยวกับเด็กๆ มาให้อ่านกันตามนี้นะครับ  
 (Click เข้าไปอ่านตาม Link ได้เลยครับ)


ที่มาของวันเด็กแห่งชาติ 
ความคิดแบบผู้ใหญ่ หัวใจแบบเด็กๆ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น