12 มกราคม 2560

คำเผยพระวจนะทั้งสองของโยนาห์

คำเผยพระวจนะทั้งสองของโยนาห์ (Jonah's Two Prophecies)
 โดย อาเชอร์ อินเทรเตอร์(Asher Intrater)

โยนาห์ได้เผยคำพยากรณ์สองเรื่องหลัก เรื่องแรกอยู่ใน 2 พงศ์กษัตริย์ 14:25 คือเรื่อง การขยายดินแดนอิสราเอล ซึ่งเป็นถ้อยคำเกี่ยวกับชัยชนะและอำนาจ และดูเขาจะตื่นเต้นกับคำพยากรณ์แบบนี้เป็นอย่างมาก
เรื่องที่สองบันทึกไว้ในพระธรรมโยนาห์เกี่ยวกับการนำการกลับใจใหม่และการฟื้นฟูไปยังชนชาติอัสซีเรียซึ่งเป็นชนต่างชาติ และนับว่าเป็นศัตรูของอิสราเอล โยนาห์ไม่อยากเผยถ้อยคำพยากรณ์นี้เลย สิ่งที่พระเจ้าให้กล่าวมันดูเหมือนไม่ถูกต้องโดยสัญชาติญาณและมันขัดแย้งกับแรงจูงใจและแนวทางของตัวเขาจนต้องพูดว่า ไม่กับพระเจ้า
เขาต้องเอาชนะแรงต่อต้านจากตนเองที่มีต่อถ้อยคำของพระเจ้า และเมื่อเขาทำได้ (โดยความช่วยเหลือของปลาใหญ่) ถ้อยคำพยากรณ์ก็นำการฟื้นฟูมายังทั้งชนชาติ ถ้อยคำเกี่ยวกับการกลับใจใหม่นั้นตั้งอยู่บนคำพยานของเขาเองถึงประสบการณ์ ตายและฟื้นคืนชีพอันอัศจรรย์ นี่เป็นเนื้อหานำร่องพระกิตติคุณอย่างหนึ่ง เขาก็เหมือนบรรลุภาพๆหนึ่งของเยชูวาห์ให้เป็นที่ประจักษ์ (พระเยซูคริสต์ในภาษาฮีบรู)
มัทธิว 12:40  ด้วย​ว่า โย​นาห์​ได้​อยู่​ใน​ท้อง​ปลา​มหึมา​สาม​วัน สาม​คืน ฉัน​ใด บุตร​มนุษย์​จะ​อยู่​ใน​ท้อง​แผ่นดิน สาม​วัน​สาม​คืน​ฉัน​นั้น​

ทั้งประเทศกลับมายังความเชื่อ นี่คือจุดเริ่มต้นของคริสตจักรชนต่างชาติทั้งหลายในอนาคต นี่เป็นสิ่งที่มาก่อนการสั่งสอนของเปาโลแก่ชนต่างชาติและการก่อตั้งคริสตจักรไปทั่วโลก
นอกจากนี้การปฏิรูปด้านจริยธรรมในอัสซีเรียได้เปลี่ยนสังคมทั้งหมด พวกเขากลายเป็นประเทศที่ทรงอำนาจบนโลกและมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ของตะวันออกกลางตลอดทั้งศตวรรษที่ 8ก่อนคริสตกาล พวกเขากลายเป็น อาณาจักร ยิ่งใหญ่เรืองอำนาจของโลก
การกลับใจ การฟื้นฟู คำพยานถึงการตายและฟื้นพระชนม์ของพระเยซูในอนาคต คริสตจักรชนต่างชาติ อาณาจักรทรงอำนาจ ประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงล้วนเป็นผลมาจากถ้อยคำพยากรณ์เดียว คำพยากรณ์ทั้งสองของโยนาห์นั้นเป็นเรื่องคู่ขนานกัน แต่คำเผยที่มีต่ออัสซีเรียกลับมีผลมากกว่าคำเผยที่มีต่ออิสราเอล คำเผยที่เรียกร้องให้ตายต่อความหยิ่งและความถือดีเกิดผลมากกว่าคำเผยเรื่องชัยชนะและอำนาจ
ผู้คนมักถูกจูงใจด้วยคำเผยประเภทที่ตรงกับความคิดเรื่องชัยชนะของเขา แต่บางครั้งคำเผยที่เรียกร้องให้เราปฏิเสธตนเองและ     ละความทะเยอทะยานกลับมีผลต่ออาณาจักรพระเจ้ามากกว่า แม้แต่พระเยซูยังต้องอธิษฐานที่สวนเกทเสมาเนก่อนการตรึงการเขนว่าอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด….” ท้ายที่สุดการเชื่อฟังด้วยการปฏิเสธตัวเองสร้างผลที่มากยิ่งกว่าการฟื้นฟูจากการรักษาโรคก่อนการถูกตรึงกางเขนเสียอีก
เราสามารถมองคำพยากรณ์ทั้งสองประเภทนี้เป็นเส้นทางคู่ขนานกันระหว่างอิสราเอลและคริสตจักร สาวกของพระเยซูต้องการ รื้อฟื้นอาณาจักรให้อิสราเอลนศตวรรษที่หนึ่ง (กิจการ 1:6) อย่างไรก็ดีพระเยซูได้ส่งพวกเขาไปยังชนต่างชาติ จนสุดปลายแผ่นดินโลก (กิจการ 1:8) บางทีพวกเขาอาจไม่ต้องการ มอบ อาณาจักรแก่ชนต่างชาติเหมือนอย่างที่โยนาห์เป็นก็ได้
ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกวันนี้เรามีโอกาสที่จะทำทั้งสองอย่าง เรารับใช้เพื่อการรื้อฟื้นทั้งสองด้านไม่ว่าจะอิสราเอลและคริสตจักร   (โรม11) ทั้งสองกำลังจะสำเร็จขณะที่เราเข้าไปใกล้การกลับมาของอาณาจักรแห่งพระเมสสิยาห์สู่โลกนี้

 ขอบคุณข้อมูลจาก http://reviveisrael.org/ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น