20 มกราคม 2560

กุญแจ 4 ข้อในการต่อต้านความบาปทางเพศ(4 Keys for Resisting Sexual Sin)

บทความ"กุญแจ 4 ข้อในการต่อต้านความบาปทางเพศ" (4 Keys for Resisting Sexual Sin)
โดย โคดี้ อาเชอร์(Cody Archer)

ในพระคัมภีร์มีความบาปทางเพศอยู่หลายเรื่อง และเราสามารถเรียนรู้จากทั้งเรื่องราวของความสำเร็จและความล้มเหลว ในมุมมองของข้าพเจ้า เรื่องของโยเซฟเป็นหนึ่งในเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุด ในการมีชัยชนะเหนือการล่อลวงทางเพศ

ตอนที่โยเซฟถูกขายให้กับโปทิฟาร์ในปฐมกาล 39 เขามีอายุ 17 ปี เขาต้องพบเจอกับปัญหาในชีวิตที่รุนแรง, การปฏิเสธ, ความโกรธเคือง, ความขมขื่น และความสิ้นหวังกับสิ่งที่พี่ชายของเขาได้ทำกับเขา การเป็นทาสคนฮิบรูในต่างแดน โดยที่ไม่มีทางจะทราบวิธีเดินทางกลับบ้าน ทำให้เกิดความเหงาและโดดเดี่ยว ถูกแยก เมื่อมองไปที่รายการยาวเหยียดของความท้าทายที่เขาต้องเผชิญ มันจะเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจถ้าโยเซฟยอมให้ภรรยาของโปทิฟาร์ทำความผิดบาปทางเพศตามที่หล่อนต้องการ
ข้าพเจ้าทราบว่าผู้ชายทุกคนนั้นถูกสร้างมาในแบบที่แตกต่างกัน และถ้าภรรยาของโปทิฟาร์ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ขี้เหร่ที่สุดหรือเป็นผู้หญิงที่ไม่น่ารักที่สุดบนโลก สิ่งนี้ก็เป็นการทดลองใหญ่ไม่ว่ากับผู้ชายคนใด ฉะนั้น อะไรคือกุญแจที่ทำให้โยเซฟไม่หลวมตัว   ไปกับการล่อลวงทางเพศนี้

1. รู้ว่าพระเจ้าอยู่กับคุณ (Know God is with you)

 ปฐมกาล 39:2-3
2 ​พระ​ยาห์เวห์​ทรง​สถิต​อยู่​กับ​โยเซฟ โยเซฟ​จึง​เจริญ​รวดเร็ว เขา​อยู่​ใน​บ้าน​คน​อียิปต์​นาย​ของ​เขา​
3 นาย​ก็​เห็น​ว่า​พระ​ยาห์เวห์​ทรง​สถิต​อยู่​กับ​โยเซฟ และ​พระ​ยาห์เวห์​ทรง​โปรด​ให้​การ​งาน​ทุก​อย่าง​ที่​กระทำ​เจริญ​ขึ้น​มาก​ใน​มือ​ของ​โยเซฟ​

โยเซฟได้ตระหนักว่าพระเจ้าอยู่กับเขา และพระองค์เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเหนือธรรมชาติของเขา สำหรับเราในฐานะผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่ในพระเยซู พระเจ้าไม่ได้เพียงแค่อยู่กับเรา แต่พระองค์อาศัยอยู่ในเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ การตระหนักถึงและเชื่อมต่อกับทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิ่งสำคัญที่นำมาซึ่งชัยชนะ เราสามารถเข้าถึงฤทธิ์เดชแบบไม่จำกัด และเข้าถึงความกล้าหาญสำหรับการต่อต้านและการเอาชนะความบาป เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอและเพื่อเรา

2. รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายจากพระเจ้า(Know what has been entrusted to you)

 ปฐมกาล 39:8-9 
 8 ​แต่​ท่าน​ปฏิเสธ และ​ตอบ​กับ​ภรรยา​ของ​นาย​ว่า “คิด​ดู​เถิด เมื่อ​มี​ข้าพเจ้า นาย​ก็​ไม่ได้​ห่วง​สิ่ง​ใด​ซึ่ง​อยู่​ใน​บ้าน​เรือน นาย​ได้​มอบ​ของ​ทุก​อย่าง​ที่​มี​อยู่​ไว้​ใน​มือ​ข้าพเจ้า
 9 ​ใน​บ้าน​นี้​นาย​ก็​ไม่​ใหญ่​กว่า​ข้าพเจ้า นาย​ไม่ได้​หวง​สิ่ง​ใด​จาก​ข้าพเจ้า เว้น​แต่​ตัว​ท่าน​เพราะ​เป็น​ภรรยา​ของ​นาย ข้าพเจ้า​จะ​ทำ​ความ​ชั่ว​ร้าย​ใหญ่​หลวง​นี้ และ​ทำ​บาป​ต่อ​พระ​เจ้า​อย่างไร​ได้”

เมื่อถูกล่อลวงโดยความบาปทางเพศ โยเซฟตอบสนองโดยการตรวจสอบความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในมือของเขา   ไม่มีอะไรในบ้านของโปทิฟาร์ที่ถูกหวงห้ามไว้สำหรับเขา ยกเว้นภรรยาโปทิฟาร์ โดยความยำเกรงพระเจ้า โยเซฟได้ตระหนักว่าการเลือกมีประสบการณ์เร้าเพียงชั่วครู่ จะหักล้างความสำเร็จและความน่าเชื่อถือที่กำลังมีมากขึ้นของเขา

"ข้าพ‌เจ้าจะทำความชั่ว‍ร้ายใหญ่‍หลวงนี้ และทำบาปต่อพระ‍เจ้าอย่าง‍ไร?"   ปฐมกาล 39:9
ในฐานะที่เป็นประชาชนของอาณาจักรพระเจ้า เราเป็นทูตของพระเยซู และได้รับมอบความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในฐานะตัวแทนของพระองค์และทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จบนโลกนี้ ความผิดบาปทางเพศ, ภาพลามกอนาจาร และความบาปทางเพศลับๆทุกรูปแบบ จะนำไปสู่การทำลายล้างในชีวิตของเรา ชีวิตของผู้ที่ใกล้ชิดกับเรา และส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราที่จะอารักขาสิ่งที่ได้มอบหมายให้เราดูแลรักษาเป็นอย่างดี

3. ปฏิเสธ(Refuse) 
ปฐมกาล 39:8,10 
8 ​แต่​ท่าน​ปฏิเสธ และ​ตอบ​กับ​ภรรยา​ของ​นาย​ว่า “คิด​ดู​เถิด เมื่อ​มี​ข้าพเจ้า นาย​ก็​ไม่ได้​ห่วง​สิ่ง​ใด​ซึ่ง​อยู่​ใน​บ้าน​เรือน นาย​ได้​มอบ​ของ​ทุก​อย่าง​ที่​มี​อยู่​ไว้​ใน​มือ​ข้าพเจ้า...
10 ​แม้​นาง​ชวน​โยเซฟ​วัน​แล้ว​วัน​เล่า ท่าน​ก็​ไม่​ยอม​ฟัง​นาง​คือ​ที่​จะ​ไป​นอน​กับ​นาง​หรือ​อยู่​ด้วย​กัน​กับ​นาง


โยเซฟปฏิเสธอย่างเด็ดขาดที่จะยอมทำตาม เขาปฏิเสธคำขอประจำวันของเธอ และไม่เข้าใกล้เธอ เขามุ่งมั่นที่จะเดินในทางแคบและยากลำบาก และไม่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ จะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นเหมือนโยเซฟจะเป็นอย่างไรถ้าต่อไปนี้เราจะปฏิเสธที่จะมีความคิดทำบาปทางเพศ ปฏิเสธราคะตัณหา ปฏิเสธสื่อลามกอนาจาร และปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์นอกการสมรส?

4. หนี (Flee)  
ปฐมกาล 39:11-12 
11 ​วัน​หนึ่ง​ท่าน​เข้า​ไป​ใน​บ้าน​เพื่อ​ทำงาน​ของ​ท่าน ไม่​มี​ชาย​ประจำ​บ้าน​คน​ใด​อยู่​ใน​นั้น
12 ​นาง​ก็​คว้า​ผ้า​พัน​ตัว​ของ​ท่าน​ไว้ แล้ว​พูด​ว่า “มา​นอน​กับ​ฉัน​เถิด” แต่​ท่าน​ทิ้ง​ผ้า​พัน​ตัว​ไว้​ใน​มือ​นาง หนี​ออกไป​ข้าง​นอก

เมื่อได้เวลาที่เหมาะสม ไม่มีใครอยู่บ้าน ภรรยาของโปทิฟาร์เริ่มเพิ่มความร้อนแรงด้วยการสัมผัสทางกาย แต่เช่นเดียวกับทุกครั้งที่ผ่านมา โยเซฟพร้อมกับการตอบสนองที่ตัดสินใจไว้ล่วงหน้าแล้วว่า - "ไม่ ไม่และไม่!" รองเท้าวิ่งไนกี้ของเขาถูกผูกให้แน่น และเขาเบือนหนีทันทีเมื่อเธอพยายามจะถึงตัวเขา บ่อยครั้งที่เราสรุปแบบผิดๆว่า เมื่อไม่มีใครอยู่รอบๆ เราสามารถต่อสู้กับสิ่งล่อใจทางเพศได้ด้วยตัวเอง การหนีหมายถึงการเอาร่างกายของเราออกจากสถานที่นั้น, ปิดคอมพิวเตอร์, หรือโทรศัพท์ไปขอคำอธิษฐาน ... ผมเรียกสิ่งนี้ว่าการป้องกันความบริสุทธิ์เชิงรุก หากคุณไม่สนุกกับการสารภาพบาปของคุณกับคนอื่นๆ ฝึกตัวเองให้หนีไปก่อนที่บาปจะเกิดขึ้น!
โคดี้ อาเชอร์(Cody Archer)

พระเจ้าตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะเมื่อหลายปีที่ผ่านมาว่า "สำหรับคนที่ไม่มีสิ่งใดเจือปน เราจะให้วิญญาณของเราโดยไม่จำกัดขนาด!"

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าการแสวงหาความบริสุทธิ์ของโยเซฟ เป็นตัวอย่างที่ดีของการทรงเรียกตามคำเผยวจนะ เพื่อให้คนรุ่นเรา   เอาความประนีประนอมกับความบาปทางเพศออกไปให้หมด ไม่ว่าจะต้องจ่ายราคาเท่าใด เพื่อเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์สะอาด ปราศจากตำหนิที่พร้อมเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา

ข้อมูลจาก http://reviveisrael.org/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น