10 มกราคม 2560

เทคนิคการจำชื่อภูเขาทั้ง 7

เทคนิคการจำชื่อภูเขาทั้ง 7 โดย Haiyong Kavilar
ภูเขาทั้ง7 เป็นศัพท์ที่ใช้ในแวดวงพันธกิจเชิงอัครทูต อันหมายถึงองค์ประกอบ 7 ประการที่หล่อหลอมวัฒนธรรมของสังคม ภูเขาทั้ง7 ประกอบไปด้วย

1.ศิลปะและการบันเทิง
2.ธุรกิจและเศรษฐกิจ
3.ศาสนา
4.สื่อสารมวลชน
5.การศึกษา
6.ครอบครัว
7.การปกครอง

ภูเขาทั้ง7 นับว่าเป็นศัพท์ที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน บางครั้งเมื่อมีการสอนเรื่องภูเขาทั้ง7 ผู้ฟังก็มักจะลืมว่าภูเขาทั้ง7 ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ในที่นี้ผมขอเสนอเทคนิคการจำชื่อภูเขาทั้ง7 โดยให้เพื่อนๆจำเป็นตัวอักษร A B C D E F G โดยที่

A หมายถึง Art & Entertainment (ศิลปะและการบันเทิง)
B หมายถึง Business & Economic (ธุรกิจและเศรษฐกิจ)
C หมายถึง Church & Religious (ศาสนา)
D หมายถึง Distribution (สื่อสารมวลชน)
E หมายถึง Education (การศึกษา)
F หมายถึง Family (ครอบครัว)
G หมายถึง Government (การปกครอง)

หวังว่าเทคนิคการจำอันนี้ จะช่วยเพื่อนๆจดจำชื่อของแต่ละภูเขาไปได้อีกนาน
  
ที่มาของรูป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น