11 กันยายน 2559

ย้อนกลับนับพระพรก่อนเข้าสู่ปี 5777

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เทศกาล Rosh Hashanah ปี 5777 ปี Ayin Zayin  ปีแห่งดาบของการปกครอง (Year of the ruling sword) ในค่ำวันที่ 3 ต.ค.นี้ 

สดุดี 45:3 ข้า​แต่​กษัตริย์​ผู้​ทรง​อำ​นาจ ขอ​ทรง​คาด​ดาบ​ไว้​ที่​บั้น​พระ​องค์ โดย​พระ​สิริ​และ​ความ​สง่า​งาม​ของ​พระ​องค์

ผมขอนำเพื่อนผู้อ่านทุกท่านย้อนกลับไปนับพระพรถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำตั้งแต่ปี 5771-5776 ที่ผ่านมา 

ตอนนี้เรากำลังเริ่มต้นปีใหม่!  พวกเรากำลังเข้าสู่ปีฮีบรู 5777   
5700 = “ขอให้เป็นปีแห่ง...”   70 = อักษรฮีบรู  เรายังอยู่ในช่วงทศวรรษ 70 ทศวรรษแห่งการมองเห็น  อักษร Ayin  “อัยยิน”  เป็นภาพของดวงตา”  ในฤดูกาลอัยยิน พระเจ้าต้องการเพิ่มความสามารถของเราในการเห็น!   พระองค์กำลังบอกว่า  ดูใหม่อีกครั้ง!   เราคิดว่าเราเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้ว แต่ให้มองใหม่อีกครั้งและเราจะเห็นชัดเจนขึ้นอีก!  เราลองมองกลับไปนับพระพรในแต่ละปีกันอีกครั้งดังนี้

 (สามารถ click เข้าไป อ่านบทความแต่ละปีตาม link ได้นะครับ)

ปี 5771 ปี Ayin Aleph  ปีแห่งฤดูกาลแห่งสิทธิอำนาจใหม่ ด้วยฤทธานุภาพ การยอมจำนนต่อจอมกษัตรา (A season of new authority,power,and submission to the King)


ปี 5772 ปี Ayin Beth ปีแห่งพันธสัญญา พระเจ้าทรงมองมาที่บ้านของพระองค์

 ปี 5773 ปี Ayin Gimel ปีแห่งมวลอฐ ปีแห่งพระพรความมั่งคั่ง ปีการรื้อฟื้นสู่การไถ่กลับมาทั้งหมด ปีที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างช่องว่างของอดีตไปสู่อนาคต (From recovery to wholeness : A year to bridge the gap between past and future)
ปี 5774 ปี Ayin Dalet ปีแห่งประตู "เชิญเข้ามาเถิด เพื่อจะเห็นการเปิดประตูสู่สายธารน้ำพุใหม่" (Enter In! Seeing the Open Door to New Springs!)ปี 5775 เป็นปีแห่งอักษร  เฮ้  ถ้าเรามองดูสิ่งที่ขัดเป็นตารางบนหน้าต่าง มันทำจากตัวอักษรเฮ้ตัว
เล็กๆ จำนวนมาก!  ภาพของหน้าต่าง  

ความหมายของ เฮ้” คือ  เสียงลมที่พัดผ่านช่องตารางบนหน้าต่าง นอกจากนี้ยังหมายถึง ลม 
เสียง
คำว่า เฮ้ หมายถึง  ลมหายใจ พระวิญญาณ และการสำแดง  การสรรเสริญเสียงดังอย่างรุนแรง! “ฮาเลล!” (ฮาเลลูยา)
       
ดังนั้น ปีแห่งอักษรเฮ้ เป็นปีแห่งลม เสียง ถ้อยคำ ลมหายใจ พระวิญญาณ และการสำแดง
        
สดุดี 91  กล่าวถึง  “การดำเนินชีวิตในตาแห่งพายุ        ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลาง
คืนหรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน   หรือโรคภัยที่ไล่มาในความมืด หรือโรคซึ่งทำลายใน
เที่ยงวัน …เพราะท่านได้กระทำให้พระเจ้าผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า คือองค์ผู้สูงสุด เป็นที่อยู่
ของท่านไม่มีการร้ายใดๆ จะตกมาบนท่าน ไม่มีภัยมาใกล้เต็นท์ของท่าน 

ในปีฮีบรูที่ 5775 เสียงแห่งสวรรค์จะซึมซาบในที่ใหม่ของคุณ     ปีข้างหน้าดูเหมือนกับลม
หมุน เป็นลมพายุที่จะปลดปล่อยเมล็ดต่างๆ เพื่อจะหว่านสำหรับ  อนาคตของคุณ ประตูต่างๆ 
ของยุ้งฉางที่กักเมล็ดพันธุ์ทั้งหลายสำหรับอนาคตของเรา จะถูกพัดให้เปิดออก    จงโอบรับเอา
เสียงแห่งลมพายุ จากสวรรค์ และปลดปล่อยเมล็ดพันธุ์ต่างๆ สำหรับอนาคตของเรา!"

ในปี 5776 Ayin Vav ปีของการสถาปนาอนาคตของเราโดยพระยาห์เวห์ ตัวอักษรวาร์ฟ(Vav)ให้ภาพหมุดเต็นท์ ที่เราต้องตอกย้ำเชื่อมโยงอนาคตของเรากับแผนการของพระเจ้า และเราต้องปกป้องประตูแห่งอนาคตของเรา ไม่ให้ศัตรูมาทำลาย ปีที่สวรรค์นำการแทรงแซงเข้ามาในโลก 
นอกจากนี้ยังเป็นปีแห่งเสียงแตรเขาสัตว์ (Jubilee) ปีแห่งการอิสรภาพและปลดปล่อย  พระเจ้าทรงนำความโปรดปรานมาสู่ชีวิตของเรา (เลวีนิติ 25:8-12)

ในปี 5777 นี้เราจะมีการนมัสการเฉลิมฉลองและอธิษฐานป่าวประกาศการเริ่มต้นปี Rosh Hashanah  ด้วยเสียงแตรเขาสัตว์ (Shofar)เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับประเทศอิสราเอล ในวันอาทิตย์ที่ 2 ต.ค.เวลา 18.30 - 22.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 ตึก Glory บางนา
ลนต. 23:24 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า ในวันที่หนึ่งของเดือนที่เจ็ด(Tishrei) เจ้าทั้งหลายจงถือเป็นวันหยุดพักสงบวันหนึ่ง เป็นวันประชุมบริสุทธิ์ประกาศเป็นที่ระลึกด้วยเสียงแตร(Shofar)

สำหรับความหมายปี 5777 ปี Ayin Zayin เราจะได้รับฟังจากอ.นิมิต และร่วมฉลอง Rosh Hashanah 5777 ด้วยกัน  โปรดติดตามอ่านได้เร็วๆนี้ครับ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น