15 ตุลาคม 2557

ปี 5775 ปีแห่งพายุหมุน

ปี 5775 ปีแห่งพายุหมุน อ้าแขนรับเสียงลมหมุนแห่งสวรรค์!
( Embracing the Sound of the Whirlwind of Heaven!)


ในช่วงปีใหม่ของแต่ละปี  เป็นสิ่งที่ดีหากเราเริ่มต้นทุกปีด้วยการฟังสิ่งที่พระเจ้าพูดเกี่ยวกับปีนั้น
(วว.2:7 ,2 พศด.20:20)   เราต้องการที่จะรับการสำแดงเชิงเผยพระวจนะเกี่ยวกับปีใหม่นี้!  หนึ่งในหลายวิธีที่พระเจ้าพูดเชิงเผยพระวจนะคือ พูดผ่านปฏิทินของพระองค์   

ดังนั้น ถ้าเราต้องการเห็นสิ่ง ที่พระเจ้ากำลังทำ เราจำเป็นต้องดูที่ปฏิทินของพระเจ้า!     ในปฏิทินฮีบรู แต่ละปีใช้สัญลักษณ์แทนด้วยชุดตัวอักษรฮีบรู  คนยิวเชื่อว่าตัวอักษรของ พยัญชนะฮีบรูเป็นส่วนหนึ่งของการสำแดงเชิงเผยพระวจนะของพระเจ้า!
      
 คำในภาษาฮีบรูเดิมนั้นสร้างจากการรวมเอาความหมายของตัวอักษรแต่ละตัว ตอนนี้เรากำลังเริ่มต้นปี
ใหม่พวกเรากำลังเข้าสู่ปีฮีบรู 5775   หมายความว่าอย่างไร?
         
5700 = “ขอให้เป็นปีแห่ง...”   70 = อักษรฮีบรู “อัยยิน”  5 = อักษรฮีบรู “เฮ้”  5775: ปีของอัย
ยิน เฮ้
      
สิ่งแรกคือ... มันเป็นปีแห่งอัยยิน  อัยยินเป็นตัวแทนของฤดูกาลเชิงเผยพระวจนะที่เราอยู่
       
อักษร “อัยยิน” แต่เดิมนั้นเป็นภาพของ”ดวงตา”  ในฤดูกาลอัยยิน พระเจ้าต้องการเพิ่มความสามารถของเราในการเห็น!   พระองค์กำลังบอกว่า  ดูใหม่อีกครั้ง!   เราคิดว่าเราเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้ว แต่ให้มองใหม่อีกครั้งและเราจะเห็นชัดเจนขึ้นอีก!  

พระองค์ต้องการให้ภาพที่ชัดเจนแก่เรา เพื่อจะเห็นสิ่งที่เราไม่สามารถเห็นมาก่อน  พระเจ้าต้องการให้เราเห็นไปไกลเกินกว่าปีนี้ เพื่อจะเห็นในมิติที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อน
        
“ดวงตา” สามารถเป็นเครื่องหมายของความชั่วร้าย   ปีอัยยินจะเป็นฤดูกาลของสงครามที่รุนแรง
ที่สุดเท่าที่เราเคยรู้จักมา   แต่  “ดวงตา”  ก็สามารถเป็นภาพของพระเจ้าได้ด้วย(2พศด.16:9)  

พระเจ้ากำลังมองหาผู้ที่อุทิศตัวเองต่อพระองค์เพื่อจะสามารถสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์ต่อคน
เหล่านั้น!  
       
ในระบบตัวเลขของฮีบรู อัยยินคือหมายเลข 70 เป็นตัวเลขที่สำคัญ เป็นตัวเลขของการทำให้มีอำนาจ 
และการปลดปล่อย! (กดว.11,ลก.10) นี่เป็นปีที่จะรับฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณและรุกหน้าไปในความ
เชื่อเพื่อจะเห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์
       
อีกตัวอักษรหนึ่งสำหรับปีนี้คือ เฮ้  ถ้าเรามองดูสิ่งที่ขัดเป็นตารางบนหน้าต่าง มันทำจากตัวอักษรเฮ้ตัว
เล็กๆ จำนวนมากภาพของหน้าต่าง   ในโลกสมัยโบราณ หน้าต่างไม่มีกระจก พวกเขามีไม้ที่ขัดเป็น
ตารางเพื่อให้อากาศเข้ามาแต่กันไม่ให้สัตว์ต่างๆ เข้ามาได้

ความหมายของ “เฮ้” คือ  เสียงลมที่พัดผ่านช่องตารางบนหน้าต่าง นอกจากนี้ยังหมายถึง ลม 
เสียง

คำ ลมหายใจ พระวิญญาณ และการสำแดง  การ สรรเสริญเสียงดังอย่างรุนแรง! “ฮาเลล!” (ฮาเลลูยา)
       
ดังนั้น ปีนี้เป็นปีแห่งอักษรเฮ้ เป็นปีแห่งลม เสียง ถ้อยคำ ลมหายใจ พระวิญญาณ และการ
สำแดง
        
สดุดี 91  กล่าวถึง  การดำเนินชีวิตในตาแห่งพายุ        ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลาง
คืนหรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน   หรือโรคภัยที่ไล่มาในความมืด หรือโรคซึ่งทำลายใน
เที่ยงวัน เพราะท่านได้กระทำให้พระเจ้าผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า คือองค์ผู้สูงสุด เป็นที่อยู่
ของท่านไม่มีการร้ายใดๆ จะตกมาบนท่าน ไม่มีภัยมาใกล้เต็นท์ของท่าน

       
มันไม่สำคัญว่าอะไรคือสิ่งที่กำลังหมุนไปรอบๆ เราในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็น ความหายนะ โรคภัยไข้เจ็บ ความ
น่ากลัว อันตราย  สงคราม ภัยพิบัติ  ศัตรู  การกดขี่ หรือ  การทำลายล้าง         
แต่พระเจ้าตรัสว่า “จงมาใกล้เรา และยึดฉวยพระสัญญาทั้งหลายของเราเอาไว้ เรามีที่แห่งการ
ปกป้องคุ้มภัยสำหรับเจ้าที่จุดศูนย์กลางของพายุ    จงเข้าสู่ที่แห่งการปกป้องคุ้มภัยของพระเจ้าในปีนี้  

พระธรรมสดุดี 91 บอกถึงการปกป้องที่ไม่ได้  ให้แก่ใครก็ได้ แต่มอบให้แก่คนทั้งหลายที่... รักพระเจ้า  
วางใจในพระองค์  ลี้ภัยในพระองค์  เข้ามาใกล้พระองค์ และรู้จักพระองค์อย่างใกล้ชิดสนิทสนม ดังนั้น 
จงมาใกล้พระเจ้าในปีนี้และให้พระองค์เป็นที่ลี้ภัยของเรา นี่เป็นปีที่สำคัญที่จะยึดฉวยพระสัญญาต่างๆ 
ของพระเจ้าเอาไว้      
       
        
คำเผยพระวจนะของ ดร.ชัค เพียร์ส สำหรับปี 5775 นั่นคือ 

     “เรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่โกลาหลเมื่อลม แห่งการเปลี่ยนแปลงก่อตัวขึ้น  ในฐานะคนของ
พระเจ้า เราต้องตระหนักการเปลี่ยนแปลงในฤดูกาลต่างๆ และเรียนรู้ว่าพระเจ้ากำลังปรับ
เปลี่ยนทางเดินของเราอย่างไร  

ในปีฮีบรูที่ 5775 เสียงแห่งสวรรค์จะซึมซาบในที่ใหม่ของคุณ     ปีข้างหน้าดูเหมือนกับลม
หมุน เป็นลมพายุที่จะปลดปล่อยเมล็ดต่างๆ เพื่อจะหว่านสำหรับ  อนาคตของคุณ ประตูต่างๆ 
ของยุ้งฉางที่กักเมล็ดพันธุ์ทั้งหลายสำหรับอนาคตของเรา จะถูกพัดให้เปิดออก    จงโอบรับเอา
เสียงแห่งลมพายุ จากสวรรค์ และปลดปล่อยเมล็ดพันธุ์ต่างๆ สำหรับอนาคตของเรา!"

(สรุปจากคำสอนปี 5775 ปีแห่งพายุหมุน อ้าแขนรับเสียงลมหมุนแห่งสวรรค์!” โดย อ.นิมิต พานิช คริสตจักรแห่งพระบัญชา )

http://uccfellowship.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น