22 สิงหาคม 2556

เตรียมชีวิตก้าวเข้าประตูสู่ปี 5774

สวัสดีครับเพื่อนๆผู้อ่านทุกท่าน ในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น เพราะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ (Rosh Hashanah -โรช ฮาชชะนาห์) ตามปฏิทินฮีบรู คือ ปี 5774 ปีตัวอักษรฮีบรูคือ Ayin Dalet (เอยิน-ดาเลท์)   ปีแห่งประตูแห่งความเชื่อที่จะถูกเปิดออก ให้ผู้ที่มีความชอบธรรม(Emunah-เอมูนาห์)ได้เข้าไป 
อิสยาห์ 26:2 จงเปิดประตูเมืองเถิด เพื่อประชาชาติที่ชอบธรรมซึ่งรักษาความซื่อสัตย์ไว้จะได้เข้ามา
ปี 5774 นี้ ตัวอักษรดาเลท์ Dalet หมายถึง "ประตู" ดังนั้นเราจะต้องเตรียมชีวิตเพื่อก้าวเข้าสู่ประตูในปี 5774 นี้ด้วยกัน
 
เดือนกันยายนที่จะถึงนี้จะมีเทศกาลสำคัญอยู่ 3 เทศกาลด้วยกัน คือ
 (ผู้อ่านสามารถคลิกอ่านทำความเข้าใจเทศกาลต่างๆได้ตาม Link เทศกาลต่างๆ)
    1. เทศกาลเป่าแตรเขาสัตว์ หรือ การเริ่มต้นปีใหม่ 
(Rosh Hashanah -โรช ฮาชชะนาห์) - Head of the year ตรงกับช่วงเย็นวันที่ 5 -6 กันยายน 2013
    2. เทศกาลลบมลทินบาป (Yom Kippur-ยม คิปปูร์)  - Day  of Atonement ตรงกับวันที่ วันที่ 14 กันยายน 2013
    3.เทศกาลอยู่เพิง(Sukkot-สุคคท)-Feast of Tabernacles ตรงกับช่วงวันที่ 18-24 กันยายน 2013 
ในช่วงระหว่างวันที่ 5-14 กันยายน 2013  ช่วงเวลา 10 วันแห่งความยำเกรงพระเจ้า (Days of Awe) เป็นเวลาที่จะหันชีวิตออกจากวิถีแห่งความบาป และหันกลับมาหาพระเจ้าโดยการอดอาหารอธิษฐานเป็นการเตรียมชีวิตกลับใจจากความบาป   
พระเจ้าได้ทรงสร้างเทศกาลต่างๆไว้สําหรับทุกคน   เราไม่ได้เลียนแบบวิธีการฉลองเทศกาลต่างๆ แต่เราเรียนรู้จากหลักการฉลองเทศกาลต่างๆ เพื่อเตรียมชีวิตของเราสู่วาระเวลาของพระเจ้า เพื่อเคลื่อนไปตามเวลานับพบกับพระองค์(Divine Appointment) 
 
เลวีนิติ 23:23-24  พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า " จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า ในวันที่หนึ่งของเดือนที่เจ็ด เจ้าทั้งหลายจงถือเป็นวันหยุดพักสงบวันหนึ่ง เป็นวันประชุมบริสุทธิ์ประกาศเป็นที่ระลึกด้วยเสียงแตร 
 การเริ่มต้นในแต่ละปีตามปฏิทินของชาวยิวจะมีการเป่าแตรเขาสัตว์ ซึ่งอยู่ในเดือนที่ 7 นั้น ถือเป็นการเป่าแตรเขาสัตว์ ในช่วงระยะเวลาท้ายสุดของปี เพื่อบอกถึงการสำเร็จเสร็จสิ้น ความสมบูรณ์ในแผนการของพระเจ้าสำหรับการไถ่บาป และเปิดฉากสู่การก้าวสู่เวลาใหม่ มิติใหม่   ในพระคัมภีร์เดิมเทศกาลเป่าแตรมีขึ้นในวันแรกของเดือนที่ 7 หรือเดือน “ทิชรี” แต่เดิมเรียกว่าเดือน “เอธานิม”  (1 พงศ์กษัตริย์ 8:2 เป็นเดือนที่กษัตริย์ซาโลมอนมอบถวายพระวิหารแด่พระเจ้า
แต่มาภายหลังเมื่ออิสราเอลกลับจากการเป็นทาสที่บาบิโลนจึงเรียกชื่อเดือนนี้ใหม่เป็นเดือนทิชรี   ชาวยิวเรียกวันแรกในเดือนทิชรีนี้ว่า โรช ฮาชชะนาห์ ซึ่งแปลตามตัวอักษรหมายถึง ต้นปี (Head of the year) คนยิวจึงถือเอาวันนี้เป็น “วันปีใหม่” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้น คือ เริ่มต้น 10 วันแห่งการกลับใจใหม่ หรือ เริ่มต้นวันอันน่ายำเกรง (Days of Awe) นี่เป็น 10 วันแห่งการเตรียมตัวสู่วันลบมลทินบาป (ยมคิปปูร์ –Day of Atonement ) ซึ่งอยู่ในวันที่10 ของเดือนที่ 7 
ผมเชื่อว่าในปีนี้เป็นปีแห่งประตูที่จะนำเราทั้งหลายเข้าสู่มิติที่ยกระดับขึ้นในความสดใหม่ในความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้น

ทาง Glory of Zion ได้จัดงานฉลอง Rosh Hashanah นี้ในช่วงวันที่ 5- 8 กันยายนนี้ ให้ชื่อเทศกาลการฉลองนี้ว่า 
Enter In! Seeing the Open Door to New Springs! 
"เชิญเข้ามาเถิด เพื่อจะเห็นการเปิดประตูสู่สายธารน้ำพุใหม่"

ในปี 5774 นี้ภาพประตูที่เราจะได้เห็น ทำให้ผมถึงภาพของ "ประตูน้ำพุ" (fountain gate) ซึ่งเป็น 1 ใน 12 ประตูของกำแพงรอบกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก อยู่บริเวณนครของดาวิด(City of David)

เนหะมีย์ 12:37   ที่ประตูน้ำพุ เขาทั้งหลายเดินตรงไปขึ้นบันไดของนครดาวิด ที่ทางขึ้นกำแพง เหนือพระราชวังของดาวิดถึงประตูน้ำทางทิศตะวันออก
 

สถานที่นี้มีช่องประตูทางน้ำพุกิโฮนของกษัตริย์เฮเซคียาห์ที่เจาะมาเชื่อมต่อและอยู่บริเวณสระสิโลอัม (2 พศด.32:27-31)  ตอนที่ผมได้เดินทางไปอิสราเอล ผมได้เดินผ่านช่องประตูทางน้ำนี้ สิ่งที่ผมได้รับคือ
การทะลุทะลวงในชีวิตที่ต้องผ่านช่องแคบ เหมือนผ่านประตูที่คับและทางที่แคบจะนำไปสู่ทางแห่งชีวิต (มธ.7:13-15) เชื่อว่า ปีแห่งประตู จะทำให้เราได้ผ่านไปสู่ชีวิตที่มีธารน้ำพุแห่งชีวิตรอเราอยู่
"ประตูน้ำพุ" (fountain gate) ประตูนี้แสดงให้เห็นถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานกับพระวจนะของพระเจ้า  เพื่อทำให้เราได้รับชีวิตใหม่ในพระคริสต์
ประตูน้ำพุนี้ จะเปิดให้เข้าในเทศกาลอยู่เพิง
และมีการทำพิธีหลั่งน้ำเพื่อครัวเรือน (House of Water Pouring Ceremony) ภาษาฮีบรู : เบท เชอูบาห์  (Beit She’ubah)

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญสำหรับผู้เชื่อในพระเยซูเป็นน้ำแห่งชีวิต และเล็งถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์  (ยน.7:37-39)   ในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้นปุโรหิตจะนำเอาน้ำจากสระสิโลอัม มาเทบนแท่นบูชา ปุโรหิตจะยกน้ำขึ้นแล้วเท ฝูงชนจะอยู่ในความเงียบสงบ

พระเยซูทรงยืนและประกาศว่า
ถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่ม ผู้ที่วางใจในเรา แม่น้ำที่มีน้ำธำรงชีวิต จะไหลออกมาจากภายในผู้นั้น นั่นคือเป้าหมายของพระเยซูชีวิตที่ไหลล้น

นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้กับเราในทุก ๆ ปีในเทศกาลอยู่เพิง พระเจ้าต้องการให้ประสบการณ์อันสดใหม่ของชีวิตที่ไหลล้นของพระองค์กับเรา พระองค์ต้องการจะเติมเราด้วยพระสิริของพระองค์ น้ำองุ่นใหม่แห่งพระวิญญาณ พระเยซูมาในโลกนี้เพื่ออยู่กับเรา เวลานี้พระองค์เชื้อเชิญให้เราอยู่กับพระองค์ พระเยซูปรารถนาจะเลี้ยงฉลองกับเรา เชื้อเชิญพระองค์มาที่เพิงของเรา!

เชื่อว่าหลังจากนี้ในช่วงเดือนกันยายน เราคงจะได้รับคำสอนเพื่อทำความเข้าใจเพื่อเตรียมชีวิตก้าวเข้าประตูสู่ปี 5774 จากอ.นิมิต พานิช ซึ่งจะเดินทางไปประชุมกับทาง Glory of Zion ในช่วงต้นเดือนกันยายน
เราจะได้ฟังคำสอนทำความเข้าใจในเรื่องปีแห่งประตูอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
และในค่ายอยู่เพิงของคริสตจักรแห่งพระบัญชา ในวันที่ 20-22 ก.ย.13  เราจะมีประสบการณ์ที่ลึกเต็มล้นในพระวิญญาณมากขึ้น และผมจะมาแบ่งปันในบทความครั้งต่อไปนะครับ ขอพระเจ้าอวยพระพรในปีใหม่ที่จะถึงนี้
 "Shana- Tova" ชานา โตวา แปลว่า สุขสวัสดีในช่วงปีใหม่
( A Good and Sweet Year)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น