30 กันยายน 2559

คำที่ไม่ควรพูดแต่ควรพูดคำใหม่

อย่าพูดคำว่า "ยาก" หากไม่พยายาม แต่ให้พูดคำว่า "เยี่ยม" เพราะสิ่งที่ยากจะท้าทายความสามารถให้ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมออกมา

อย่าพูดคำว่า "ขี้เกียจ" เพราะเรามีความสามารถไม่ใช่ขี้ๆ แต่ให้พูดว่า "มีเกียรติ" เพราะทุกงานมีเกียรติ ทำอย่างดีที่สุด


อย่าพูดคำว่า "ท้อ" เพราะคนที่ท้อจะไม่ใช่คนแท้ ท้อเทียมได้แต่อย่าท้อแท้ พูดคำว่า "ทน" และลงมือทำจะนำพาความสำเร็จ


อย่าพูดว่า"ทำไม่ได้" เพราะไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้า

ทำความเข้าใจใหม่แล้ว พูดว่า "ทำได้ง่าย" เราจะทำได้โดยพระองค์ที่เสริมกำลังเรา  
ฟีลิปปี 4:13 ข้าพเจ้า​ผจญ​ทุก​สิ่ง​ได้ โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำลัง​ข้าพเจ้า

อย่าพูดคำว่า "เหนื่อย" ถ้าเหนื่อยเมื่อยก็พักผ่อน นอนให้พอ พอตื่นมา พูดคำว่า"หนุก" เพราะมาจากคำว่า "สนุก" เมื่อเราสนุกเราก็จะไม่เหนื่อย สนุกกับทุกสิ่งที่ได้ทำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น