04 กันยายน 2559

โครงการ Aliyah นำคนอิสราเอลกลับสู่ดินแดนพันธสัญญา

โครงการ Aliyah นำคนอิสราเอลกลับสู่ดินแดนพันธสัญญา
#ร่วมพลิกฟื้นประเทศไทยผ่านการอวยพรอิสราเอลชนชาติของพระองค์ เราทั้งหลายจะได้เห็นพระพรตามพระสัญญา เพราะพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อเสมอ นี่เป็นโอกาสทองแห่งพระพรสำหรับประเทศไทย...
เอเสเคียล 37:21...พระ​ยาห์​เวห์​องค์​เจ้า​นาย​ตรัส​ดัง​นี้​ว่า ดู​สิ เรา​จะ​นำ​คน​อิส​รา​เอล​มา​จาก​ท่าม​กลาง​บรร​ดาประ​ชา​ชาติ​ที่​พวก​เขา​ได้​เข้า​ไป​อยู่​ด้วย​นั้น และ​จะ​รวบ​รวม​เขา​มา​จาก​รอบ​ด้าน แล้ว​นำ​เขา​มา​ยัง​แผ่น​ดิน​ของ​เขา​เอง...

Who
Keren Hayesod เป็นหน่วยงานของราชการ จัดตั้งโดยรัฐบาลอิสราเอล เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1920 เพื่อให้การสนับสนุนและมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูและก่อตั้งประเทศอิสราเอล มาเป็นเวลานานกว่า 90 ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการระดมเงินทุนและแหล่งความช่วยเหลือที่จำเป็นในการวางรากฐานให้อิสราเอลกลับมาเป็นประเทศอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากชนชาติยิวจำนวนหนึ่งในสามของโลกได้ถูกทำลายล้างครั้งหฤโหดใน "สงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์" เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 1947 สมัชชาสหประชาชาติได้ผ่านมติความเห็นชอบข้อ 181 ประกาศอนุมัติให้ชนชาติยิวเป็นรัฐอิสระ และประเทศอิสราเอลจึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 14 พฤษภาคม 1948
What
Aliyah เป็นภาษาฮีบรู มาจากรากศัพท์คำว่า "laalot" ซึ่งมีความหมายว่า "ขึ้นไปที่สูง" หมายถึงการย้ายถิ่นฐานกลับคืนสู่ประเทศอิสราเอลของชาวยิว จากความคิดที่เป็นหนึ่งเดียวกันในเรื่องของมรดกตกทอดทางความเชื่อ ชาวยิวและคริสเตียนทั่วโลกได้จับมือทำงานร่วมกันโดยให้การสนับสนุนโครงการ Keren Hayesod ที่กำลังดำเนินรุดหน้าอยู่อย่างขะมักเขม้น ที่จะนำพาชาวยิวกลับสู่ประเทศอิสราเอล เพื่อจะสงวนรักษาชีวิตและความปลอดภัยของพวกเขาไว้

Why
ทำไมจึงต้องมีศูนย์ช่วยเหลือกอบกู้?
เมื่อผู้อพยพเดินทางมาถึง โดยเที่ยวบิน "Aliyah" พวกเขาจะถูกส่งตัวไปยังที่แห่งหนึ่งในจำนวน 17 ศูนย์ ของศูนย์ความช่วยเหลือของ Keren Hayesod และ ศูนย์ปฏิบัติการกอบกู้ของตัวแทนชาวยิว ที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศอิสราเอล ซึ่งพวกเขาจะสามารถอยู่ได้นานถึงสองปี จนกระทั่งมีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ของพวกเขา

How
เชิญร่วมงานเลี้ยงเพื่อหาทุนสนับสนุนช่วยเหลือคนอิสราเอลกลับประเทศ ในโครงการอาลียาห์ ครั้งที่ 1 (ในประเทศไทย)
When
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2016 เวลา 17.00-21.00น.
Where
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 12 หอการค้าไทย-จีน อาคารบี ถนนสาทรใต้ (ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสุรศักดิ์)
นี่คือโอกาสทองแห่งฟ้าสวรรค์ที่เปิดออกเพื่อให้เราได้รับพระพรอย่างเต็มล้นในการมีส่วนร่วมในครั้งนี้
1. อิสราเอลชนชาติพิเศษที่รักยิ่งและเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้า เมื่อเรารักพระเจ้า เราก็จะรักชนชาติที่พระเจ้าทรงรักด้วย
2. อิสราเอลเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรไว้ เพื่อให้พระเยซูคริสต์พระผู้ไถ่ของโลกถือกำเนิดมา
3. การช่วยเหลือและสนับสนุนส่งคนยิวกลับบ้าน เรากำลังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แผนการใหญ่ของพระเจ้าสำเร็จบรรลุตามพระประสงค์
4. เป็นกุญแจไขไปสู่พระพรตามพระสัญญาของพระเจ้าหลั่งไหลสู่คนไทย และประเทศไทยโดยถ้วนหน้า ผู้ใดรักและอวยพรอิสราเอล พระเจ้าจะอวยพรผู้นั้น
ด้วยเหตุนี้เอง ทางคณะกรรมการจัดงานนี้ จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมรับพระพร โดยจำหน่ายบัตรในราคาต่างๆ ตามกำลังของแต่ละท่าน คือมีราคาตั้งแต่ ที่นั่งละ 10,000 บาท / 5,000 บาท / 2,500 บาท และ 1,500 บาท
เพื่อให้ทุกท่านสามารถมีโอกาสหว่านด้วยการซื้อบัตรในราคาที่เหมาะสม เพื่อร่วมรับพระพรกันถ้วนหน้า
ในงานเลี้ยงครั้งนี้ นอกจากอาหารโต๊ะจีนเลิศรสที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับท่านแล้ว ภาคพิธีการท่านจะได้รับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับโครงการนำคนยิวกลับสู่ประเทศอิสราเอลเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ท่าน วาไรตี้โชว์ และการแสดงชุด Aliyah ที่งดงามอลังการ ที่จะทำให้ท่านได้รับพระพร และเบิกบานใจที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้อีกด้วย
สนใจติดต่อซื้อบัตรหรือมีส่วนร่วมในการหว่านตามกำลังศรัทธาและภาระใจของท่านเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ ได้ที่ คุณเมสินี 088-897-8698 หรือคุณธิดา 092-416-2883

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น