30 กันยายน 2559

ต้อนรับปีใหม่ตามปฏิทินฮีบรู 5777 ปี Ayin Zayin

ในค่ำคืนวันที่ 2 ต.ค. นี้จะเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ตามปฏิทินฮีบรู (Rosh Hashanah) เป็นเวลาแห่งเสียงแตรเขาสัตว์ที่เป่าเพื่อขึ้นต้อนรับปีใหม่ตามปฏิทินฮีบรู 5777 ปี Ayin Zayin เสียงแตรของพระเจ้าได้เป่าเพื่อให้เราตื่นตระหนักและตั้งตัวใหม่ โดยตระหนักว่า เสียงแตรเป็น...

1 เสียงปลุกให้ตื่นตัวฝ่ายวิญญาณ (Revive)

2.เสียงเรียกเพื่อกลับมาแสวงหาพระเจ้า (Return)


3 เสียงแห่งการรื้อฟืน (Restore)

4.เสียงร้องชื่นชมในการทรงสถิต(Rejoice)

เป็นเวลานัดหมายของพระเจ้า(Divine Appointment) ประสบการณ์สู่พระสิริของพระเจ้า จาก Rosh Hashanah เข้าสู่ 10 วันแห่งความยำเกรง ชำระชีวิตของตนในวันลบมลทินบาป(Yom Kippur -12 ต.ค.) และเข้าสู่เทศกาลอยู่เพิง(17-24 ต.ค.)
1. ฟังเสียงปลุกให้ตื่น ดังเช่นการเข้าสู่เทศกาลเสียงแตรโดยตื่นจากหลับใหลเข้าสู่เวลาของพระองค์

2. เสาะแสวงหาพระเจ้า ในช่วง 10วันแห่งความยำเกรง

3. รับการรื้อฟื้น อธิษฐานสารภาพบาปในวันลบมลทินบาป กลับใจจากสิ่งเลวร้าย เข้ามาพึ่งพาพระคุณพระเจ้า

4. ชื่นชมในการทรงสถิตของพระเจ้า ดังเช่นการเข้าสู่เทศกาลอยู่เพิง ด้วยความหวังใจ พระเยซูเป็นดังที่พำนักในชีวิตของเรา พระองค์ทางอยู่ทามกลางเรา

ยอห์น 1:14 ​พระ​วาทะ​ได้​ทรง​บังเกิด​เป็น​มนุษย์​และ​ทรง​อยู่​ท่ามกลาง​เรา บริบูรณ์​ด้วย​พระ​คุณ​และ​ความ​จริง เรา​ทั้ง​หลาย​ได้​เห็น​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์ คือ​พระ​สิริ​อัน​สม​กับ​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​บิดา​

ขอกล่าวคำว่า Shanah Tova ! สุขสันต์ในการเริ่มต้นปีใหม่นี้

2 ความคิดเห็น:

  1. ขอต้อนรับปี 5777 พระพรเต็มล้นสู่หัวใจคนไทยทั้งประเทศ เอเมนคะ

    ตอบลบ