14 กันยายน 2558

5776 ปีเสียงเขาสัตว์ (Jubilee) ปีแห่งอิสรภาพและการไถ่

สวัสดีครับเพื่อนผู้อ่านที่รักทุกท่าน  เนื่องในโอกาสการเริ่มต้นปีใหม่ Rosh Hashanah(โรชชะชานาห์)  ในปี 5776 นี้ผมขอกล่าวคำว่า Shana Tovah (ชานา โตวาห์)    ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพระพรให้สุขสวัสดีในปีใหม่ 5776 นี้สำหรับในปีนี้ Rosh Hashanah จะเริ่มในเย็นวันที่ 13 .. 2015 นี้ และหลังจากนั้นในช่วงวันที่  13-23 ..  เป็นช่วง10 วันห่งความยำเกรง (Days of Awe-
เดย์ อ๊อฟ ออว์)  ในวันที่ 23 ..จะเป็นวันลบมลทินบาป(Yom Kippur) หลังจากนั้นจะเป็นเทศกาลอยู่เพิง หรือ Sukkot สุคคท ในช่วงวันที่ 28 ..  – 4 .. จะเห็นได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการนัดหมาย(Divine Appointment)กับพระยาห์เวห์เพื่อจะพักสงบในการทรงสถิตของพระองค์
ในปี 5776 นี้ตามปฏิทินฮีบรูถือเป็นปีพิเศษที่เรียกว่า ปีเสียงเขาสัตว์ (Jubilee Year) หรือภาษาฮีบรูคือ โยเบล (Yovel)  ถือเป็นปีเสียงเขาสัตว์ (Jubilee) ปีแห่งอิสรภาพและการไถ่ คือปีที่ครบ 50 ปีในรอบแห่งการพักสงบตามวงจรเวลาของพระยาห์เวห์ ตามที่กล่าวในพระธรรมเลวีนิติ 25:8-12 
เหตุที่ชาวยิวเชื่อว่าปี 5776 นี้เป็นปีเสียงเขาสัตว์ (Jubilee) ปีแห่งอิสรภาพและการไถ่  เมื่อศึกษาประวัติของประเทศอิสราเอล  หลังจากปี ค.ศ.70 พระวิหารหลังที่ 2 ถูกทำลายโดยชาวโรมันและชาวยิวได้กระจัดกจะจายไปทั่วโลก ไม่มีชาติและแผ่นดินของตนเอง จนกระทั้งมติของสหประชาชาติในวันที่ 14 พ.ค.ปี 1948 ประเทศอิสราเอลจึงได้กลับมาเป็นประเทศอีกครั้ง แต่เขายังไม่สามารถยึดกรุงเยรูซาเล็มมาครองได้ จนกระทั้งเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ในช่วงระหว่างวันที่ 24 กันยายน ปี1966 จนถึง13 ตุลาคม ปี1967 ช่วงเวลานั้นเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองปีเสียงเขาสัตว์ (Jubilee)  เป็นปีที่พวกเขาได้รับการไถ่ตามพระสัญญา เป็นปีที่พวกยิวชนะสงครามที่เรียกว่า สงคราม 6 วัน (Six days War) สามารถครองกรุงเยรูซาเลมกลับมาได้สำเร็จในวันที่7 มิถุนายน 1967 ฉะนั้นในวันที่  23 ก.ย. 2015  จะครบ 50 ปีซึ่งเป็นปีเสียงเขาสัตว์ (Jubilee) ปีแห่งอิสรภาพและการไถ่อีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนับย้อนไปในเรื่องของประวติศาสตร์และในปี 5776 นี้มีหมายสำคัญเกิดขึ้นคือ จะมีดวงจันทร์สีเลือด(Blood moon) ในวันที่ 28 ก.ย.2015 เป็นการเกิดขึ้น 4 ครั้งในรอบปีปฏิทินเดียวกัน ที่เรียกว่า เทดแทรด (Tetrad) ตรงกับวันแรกเทศกาลอยู่เพิงและในปีนี้เป็นปีพิเศษที่จะมีเดือนอาดาร์ 2 ครั้ง 
เรามาทำความเข้าใจในเรื่อง ปีเสียงเขาสัตว์ (Jubilee) ปีแห่งอิสรภาพและการไถ่ ร่วมกัน
เมื่อกล่าวถึง ปีเสียงเขาสัตว์ (Jubilee Year (Yovel)" ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "ยูบิลลี่" - Jubilee และในภาษาฮีบรูคือ โยเบล- Yovel: יובל)  ความหมายตามตัวอักษร( literally) หมายถึง เขาของแกะ (Ram's Horn)  แตรเขาสัตว์จะมีอีกคำที่เราคุ้นเคยคือ โชฟาร์ (Shofar)
แต่พระคัมภีร์ฉบับแปลจากภาษาฮีบรูเป็นกรีก หรือ เซ็ปทัวจินท์  (Septuagint-LXX)  แปลคำว่า Yovel ว่า เสียงแตรแห่งอิสรภาพ "a trumpet-blast of liberty" ในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ใน เลวีนิติ 25:8-12 (ในฉบับมตรฐานปี 2011 ใช้คำว่า ปีอิสรภาพ ฉบับปี 1971 ใช้คำว่า ​ปีเสียงเขาสัตว์)

8“จงนับปีสะบาโตเจ็ดปีคือเจ็ดคูณเจ็ดปี (7X7) เวลาปีสะบาโตเจ็ดปีจึงเป็นสี่สิบเก้า(49)​ปีแก่เจ้า
9จงให้เป่าเขาสัตว์ดังสนั่นในวันที่สิบเดือนที่เจ็ด เจ้าจงให้เป่าเขาสัตว์ทั่วแผ่นดินในวันลบมลทิน 
10จงถือปีที่ห้าสิบ​ (50)ไว้เป็นปีบริสุทธิ์ และประกาศอิสรภาพแก่บรรดาคนที่อาศัยอยู่ทั่วแผ่นดินของเจ้า ให้เป็นปีอิสรภาพแก่เจ้า ให้ทุกคนกลับไปยังภูมิลำเนาอันเป็นทรัพย์สินของตน และกลับไปสู่ครัวเรือนของตน 
11ปีที่ห้าสิบ(50)​นั้นเป็นปีอิสรภาพ(Jubilee)​ของเจ้า ในปีนั้นเจ้าอย่าหว่านพืชหรือเกี่ยวเก็บผลที่เกิดขึ้นมาเอง หรือเก็บองุ่นจากเถาที่ไม่ได้ตกแต่ง
12เพราะเป็นปีอิสรภาพ จะเป็นปีบริสุทธิ์แก่เจ้า เจ้าจงรับประทานพืชผลที่งอกขึ้นเองในปีนั้น

ในพระคัมภีร์กล่าวถึงปีสะบาโต  (Sabbatical year) ในภาษาฮีบรูเรียกว่า ซามิตะห์ (שמיטה -Shmita  หรือ Shemitah ซึ่งหมายถึง การปลดปล่อย (release)  มาจากคำว่า เชวิอิท ( sheviit    שביעית) หมายถึงลำดับที่  7 (seventh) ซึ่งในปี 5775 หรือ 2014 ที่ผ่านมาเป็นปีซามิตะห์ 

(ผมได้เขียนบทความเรื่อง พักสงบในปีสะบาโต (Shmita year) สามารถ click เข้าไปอ่านได้ครับ)

และเมื่อปีซามิตะห์ครบ 7 รอบ (49 ปี) ในปีที่50 จะเป็นเวลาของการเฉลิมฉลองและดีใจสำหรับชาวอิสราเอล เขาแกะที่ถูกเป่าในวันที่ 10 เดือนที่ 7 (เดือนทิชรี) (ลนต.25:9)  ที่จะเริ่มต้นปีที่ 50 หรือ ปีปีเสียงเขาสัตว์( Jubilee Year (Yovel) ของการไถ่ถอน การปลดปล่อยภาระหนี้สิน
เหตุที่เป่าในวันที่ 10 ทั้งนี้เนื่องจากในวันที่ 1 ของเดือนทิชรี จะเป็นการเป่าเขาสัตว์(Shofar) เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ หรือที่เรียกว่า โรช ชะชานาห์  (Rosh  Hashanah) หลังจากนั้นจะเป็นช่วง 10 วันตั้งแต่ Rosh Hashanah ถึง Yom Kippur (วันลบมลทินบาป) เป็นช่วงวันแห่งความยำเกรงพระเจ้า (Days of Awe)(Awesome) ก่อนจะเข้าสู่เทศกาลอยู่เพิง หรือสุคคท(Sukkot) ในวันที่ 15 ดือนที่ 7 (เดือนทิชรี) 
สามารถอ่านได้ในพระธรรมเลวีนิติ บทที่ 23:23-37

เหตุที่มีการเป่าเขาแกะในวันที่ 10 ของเดือนทิชรี(ปี 5776 นี้จะเริ่มเข้าสู่ปีเสียงเขาสัตว์ (Jubilee)ในเย็นวันที่ 23 ก.ย.2015 นี้)  ทั้งนี้เพราะเป็นการป่าวประกาศการยกโทษบาปแล้วโดยพระยาห์เวห์ สิ่งเหล่านี้เล็งถึงพระเยซูคริสต์ที่ทำการลบมลทินให้กับเราผ่านทางกางเขนแล้ว เราไม่ต้องชำระมลทินบาปผ่านทางมหาปุโรหิตที่ทำตั้งแต่สมัยพันธสัญญาเดิม 

(ผมได้เขียนบทความเรื่องนี้ไว้ คือ เทศกาลลบมลทินบาป สามารถเข้าไปอ่านได้ครับ)

การเป่าแตรของปีเสียงเขาสัตว์( Jubilee Year (Yovel) เล็งถึงเสียงแตรสุดท้ายของโอกาสแห่งการกลับใจใหม่ แตรสุดท้ายเพื่อการพิพากษาโลกและพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาเป็นครั้งที่ 2 เพื่อมารับผู้เชื่อไปร่วมครอบครองในแผ่นดินสวรรค์ด้วย
พระเยซูคริสต์กล่าวถึงการให้อภัยและเล็งถึงโอกาสสุดท้ายในการกลับใจใหม่ก่อนจะมีการพิพากษาโลกนี้ 
พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เรามิได้ว่าเพียงเจ็ดครั้งเท่านั้น แต่เจ็ดสิบครั้งคูณด้วยเจ็ด (มธ.18:22) 
(สิ้นสุดสัปตะสุดท้าย 70 สัปตะ (70x7=490)

ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยเสียงกู่ก้อง ด้วยสำเนียงของเทพบดี และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน   ( 1 ธส.4:16)

แต่บัดนี้เขาปรารถนาที่จะอยู่ในเมืองที่ประเสริฐกว่านั้น คือเมืองสวรรค์ เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงมิได้ทรงละอายเมื่อเขาเรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าของเขา เพราะพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สำหรับเขาแล้ว (ฮบ.11:16)

หลังจากนั้น ข้าพเจ้าเห็นพระวิหารคือเต็นท์แห่งสักขีพยานในสวรรค์เปิดออก  (วว. 15:5) 

ปีเสียงเขาสัตว์( Jubilee Year :Yovel) เป็นปีแห่งการปลดปล่อยจากภาระหนี้ (เลวีนิติ 25: 23-38) และการไถ่จากการเป็นทาสให้เป็นไท (เลวีนิติ 25: 39-55) นักโทษและเชลยถูกปล่อยเป็นอิสระพวกเขาได้รับการอภัยและบ้านเรือนไร่นาที่ถูกยึดก็จะต้องคืนกลับไปสู่เจ้าของเดิม  นอกจากนี้งานทุกอย่างก็จะยุติการเป็นเวลา 1 ปีและสัญญาแรงงานจะสิ้นสุด ลูกจ้างได้รับการปล่อยตัว  ประโยชน์ของปีเสียงเขาสัตว์ หรือปีอิสรภาพ( Jubilee Year :Yovel) คือที่ดินและผู้คนก็สามารถที่จะพักผ่อน

ปีเสียงเขาสัตว์ หรือปีอิสรภาพ( Jubilee Year :Yovel) เป็นภาพที่สวยงามในรูปแบบพันธสัญญาใหม่ของการไถ่ถอนและการให้อภัย พระคริสต์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ผู้ที่เป็นทาสได้กลายเป็นไทและพ้นจากความบาป  
รม. 8:2 เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย

 กท. 5:1 เพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไท เหตุฉะนั้นจงตั้งมั่น และอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย

 กท. 3:22 แต่พระคัมภีร์ได้บ่งว่าทุกคนอยู่ในความบาป เพื่อจะประทานตามพระสัญญาแก่คนทั้งปวง ที่เชื่อโดยอาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นหลัก


หนี้ของบาปเราเป็นหนี้กับพระเจ้าได้จ่ายเป็นบนไม้กางเขนพระเยซูสิ้นพระชนม์ในนามของเรา 

คส. 2:13 -14
13และท่านที่ตายแล้วด้วยการละเมิดทั้งหลายของท่าน และด้วยเหตุที่เนื้อหนังของท่านมิได้เข้าสุหนัตพระองค์ได้ทรงให้ท่านมีชีวิตร่วมกับพระองค์ และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทั้งหลายของท่าน
14 ​พระองค์ทรงฉีกกรมธรรม์ซึ่งได้ผูกมัดเราด้วยบัญญัติต่างๆ ซึ่งขัดขวางเรา และได้ทรงหยิบเอาไปเสียให้พ้นโดยทรงตรึงไว้ที่กางเขน

และเราได้รับการอภัยหนี้ไปตลอดกาล เราไม่ได้อยู่ในทาสทาสไม่ทำบาปได้รับอิสระจากพระคริสต์และเราอย่างแท้จริงสามารถเข้าสู่ส่วนที่เหลือให้พระเจ้าที่เราหยุดทำงานหนักเพื่อให้ตัวเองได้รับการยอมรับจากผลงานของพระเจ้าของเราเอง (ฮีบรู 4: 9-10) .
ฮบ. 4:9-10
9 ฉะนั้นจึงยังมีการพำนักสะบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้า
 10 เพราะว่าผู้ใดที่ได้เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้วก็ได้พักงานของตน เหมือนพระเจ้าได้ทรงพักพระราชกิจของพระองค์

สำหรับเราในฐานะคริสตชน ปีเสียงเขาสัตว์ (Jubilee) มีความหมายอย่างไรในชีวิตของเรา
  1. เป็นปีแห่งการพักสงบเพื่อที่จะวางใจในการจัดสรรของพระยาห์เวห์ ยีเรห์
  2. เป็นปีแห่งการไถ่ เราจึงเชื่อในเรื่องการไถ่จากพันธนาการทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายกายภาพ เชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการจัดสรรด้านการเงินให้เราพ้นจากสภาวะหนี้สิน เราจะได้รับการไถ่จากพระองค์
  3. เป็นปีแห่งการหันกลับมาแสวงหาพระยาห์เวห์ เพราะเสียงแตรเป็นสัญญาณเตือนใจเราให้เรากลับใจจากบาป ก่อนที่วาระแห่งการอภัยจะสิ้นสุดเสียงแตรสุดท้ายจะดังขึ้นและการพิพากษาของพระยาห์เวห์จะมาถึง
  4. เป็นปีแห่งการนัดหมาย ทุกเทศกาลเป็นเวลาที่เราจะเตรียมพร้อมเสมอในการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์
  5. เป็นปีแห่งการป่าวประกาศอิสรภาพให้แก่บรรดาเชลยเพื่อจะรับการไถ่ให้เป็นไท เช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์เริ่มต้นพระราชกิจด้วยการอ่านพระวจนะในพระธรรมอิสยาห์ 61:1-4 และพระองค์ก็เป็นผู้นำการไถ่มาถึงเราทั้งหลาย และพระองค์มอบหมายให้เราออกไปประกาศข่าวดีนี้เพื่อให้คนได้รับความรอด
นอกจากนี้ยังเป็นปีที่เราจะต้องจับตาและเฝ้าระวังในการอธิษฐานเผื่ออิสราเอลและสถานการณ์ต่างๆของโลก ที่กำลังเคลื่อนไปสู่วาระเวลาของพระยาห์เวห์ มีหลายสถานะการณ์ของโลกที่เราจะเฝ้าดูและอธิษฐานเผื่อ   เช่น ในระหว่างวันที่25ถึง27กันยายน 2015 นี้ ที่เมืองนิวยอร์ค  ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีผู้นำโลกทั้วโลกรวมทั้งพระสันตปะปาฟรานซิสไปร่วมประชุมและกล่าวสุนทรพจน์ หัวใจของการประชุมเรื่องความยั่งยืนคือธรรมาภิบาลของโลก (global governance)  เพื่อจะมีการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Summit)  สิ่งนี้อาจจะเป็นการรวมตัวของรัฐบาลของโลกใหม่หรือ (New world order) และจะนำไปสู่การเกิดผู้ที่ต่อต้านพระคริสต์หรือ The Anti Christ หรืออื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามที่พระคัมภีร์ในพระธรรมวิวรณ์ได้กล่าวไว้หรือไม่ 

 ติดตามในบทความครั้งต่อไปนะครับ ขอพระเจ้าอวยพระพร

2 ความคิดเห็น: