17 กันยายน 2559

พระเจ้ามีของขวัญเป็นพิเศษสำหรับคุณ(God Has Gifts Especially For You)

คำเผยพระวจนะจากเฮเลน มาเดลีน (Helen Madeline) 

"God Has Gifts Especially For You"

"พระเจ้ามีของประทาน/ของขวัญ (พหูพจน์) เป็นพิเศษสำหรับคุณ"


2-3 วันที่ผ่านมา ในขณะที่พระเจ้ากำลังสำแดงแก่ดิฉันว่าพระองค์ทรงรักเราซึ่งเป็นลูกๆ ของพระองค์มากแค่ไหน พระองค์พูดตลอดว่า "เรารักเจ้า และเราต้องการเจ้า" ดิฉันสามารถสัมผัสได้ทันทีว่า พระเจ้ากำลังสำแดงแก่เราว่าพระองค์ทรงรักเรามากแค่ไหน ผ่านการให้ของประทาน/ของขวัญต่างๆ แก่ลูกๆ ของพระองค์
ยากอบ 1:17-18  "ของประทาน​ที่​ดี​และ​เลิศ​ทุกอย่าง​นั้น​มา​จาก​เบื้องบน คือ​มา​จาก​พระ​ผู้​สร้าง​แห่ง​บรรดา​ดวง​สว่าง ใน​พระองค์​ไม่มี​การ​แปรปรวน​หรือ​เงา​ของ​การ​เปลี่ยนแปลง เมื่อ​ตั้ง​พระทัย​แล้ว พระองค์​ทรง​ให้​เรา​บังเกิด​ด้วย​พระวจนะ​แห่ง​ความ​จริง เพื่อ​ให้​เรา​เป็น​ผลิตผล​แรก​ของ​สิ่ง​ต่างๆ ที่​พระองค์​ทรง​สร้าง" 

ของประทาน/ของขวัญ (พหูพจน์) สำหรับคุณ(GIFTS ESPECIALLY FOR YOU)
จากนั้นพระเจ้าทรงสำแดงให้ดิฉันเห็นของกล่องของประทาน/ของขวัญมากมายที่ถูกห่ออย่างสวยงามวางเรียงรายเป็นแถวยาว ซึ่งเริ่มจากกล่องเล็กที่สุดและเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ กล่องเหล่านี้ทั้งหมดมีป้ายของขวัญที่เขียนว่า "พิเศษสำหรับเจ้า" 
พระเจ้าตรัสว่า "ของประทาน/ของขวัญเหล่านี้ทั้งหมดพิเศษสำหรับเจ้า เพราะเรารักเจ้าและเราต้องการเจ้า! ของประทาน/ของขวัญเหล่านี้ถูกเติมเต็มจนล้นด้วยทุกสิ่งที่เจ้าต้องการเพื่อเจ้าจะกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุด (ผลแรก) ที่เราสร้างให้เจ้าเป็น!"
("These gifts are especially for you, because I LOVE YOU and I also NEED YOU! These gifts are filled to overflowing with all that you need to become the very best (first fruits) that I created you to be!")
ดิฉันถามพระเจ้าว่า "ดิฉันควรเปิดกล่องไหนก่อน?" พระองค์ตรัสว่า "เราต้องการให้เจ้าเริ่มต้นจากกล่องที่เล็กที่สุดก่อนและค่อยๆ ไล่ไปตามแถวของของขวัญ/ของประทานเหล่านี้ ในขณะที่กล่องเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้น "อย่ากระโดดข้าม" เพราะแต่ละกล่องมีบางสิ่งที่พิเศษสุดสำหรับเจ้า"
ดิฉันเปิดกล่องที่เล็กที่สุดก่อนและจากนั้นก็เปิดกล่องถัดไปเรื่อยๆ แต่ละกล่องที่ดิฉันเปิด ดิฉันรู้สึกท่วมท้นไปด้วยความดีงาม น้ำใจที่กว้างขวงและความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อดิฉัน 

ของขวัญ/ของประทานเหล่านี้สะท้อนถึงโอกาส นัดหมายจากสวรรค์ พันธกิจการรับใช้ พระพรและอื่นๆ อีกมากมาย แต่ละกล่องที่ดิฉันแกะกระดาษห่อออก ดิฉันมั่งคั่งมากขึ้นเรื่อยๆ ในความรู้และความเข้าใจว่าดิฉันเป็นใคร และสิ่งที่พระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของดิฉัน
(The gifts represented opportunities, divine appointments, ministries, blessing and more. With each gift I unwrapped, I became richer in understanding who I was and what God has planned for my life.)

บางกล่องก็น่าท้าทายที่จะรับเอาและแกะกล่องออกมา แต่พระเจ้าทรงอยู่กับดิฉัน รวมทั้งทรงช่วยและสนทนากับดิฉันให้เข้าใจแต่ละชิ้นแต่ละอัน จนกระทั่งมันเปิดเผยถึงสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นอย่างเต็มขนาด ในขณะที่ดิฉันเปิดแต่ละกล่อง ซึ่งไม่เพียงแต่ขนาดใหญ่ขึ้น แต่ความเร็วที่ดิฉันสามารถจะเปิดกล่องเหล่านั้นก็เร็วขึ้นเรื่อยๆ ด้วย

ชิ้นใหญ่(THE BIG ONE)
จากนั้น ดิฉันสังเกตเห็นของขวัญกล่องใหญ่ที่ดูเรียบๆ วางอยู่โดดๆ ไกลออกไป แล้วดิฉันถามพระเจ้าว่ากล่องใหญ่นั้นคืออะไร 

พระองค์ตรัสว่า "นั่นเป็นความคิดของมนุษย์ที่มีว่าของขวัญ/ของประทานของเราควรจะดูเป็นอย่างไรสำหรับพวกเขา บางคนต้องการแค่ชิ้นใหญ่ พวกเขาต้องการแค่พระพรใหญ่ๆ โอกาสใหญ่ๆ พันธกิจใหญ่ๆ บ่อยครั้งที่ลูกๆของเรามักจะเดินข้ามหรือแม้กระทั่งปฏิเสธของขวัญ/ของประทานเล็กๆที่เราเสนอให้แก่พวกเขาตามทาง เราต้องการให้พวกเขาเข้าใจและเรียนรู้ที่จะยอมรับของขวัญ/ของประทานเล็กๆ ก่อนที่ของขวัญ/ของประทานชิ้นใหญ่ของเราจะเป็นของพวกเขา! 

("That is man's idea of what My gift should look like for them. Some people only want THE BIG ONE. They only want the big blessings, big opportunities, the big ministries. My children will often walk past or even reject the small gifts I offer them along the way. I need them to understand and learn to accept the small gifts before My big gifts can be theirs!)

ของขวัญ/ของประทานชิ้นเล็กเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะเตรียมพวกเขาสำหรับความเต็มขนาดของสิ่งที่ใหญ่ขึ้นที่เราเตรียมไว้ข้างหน้า!
(These small gifts are key to preparing them for the fullness of the bigger ones I have ahead!)
ลูกา 16:10 "คน​ที่​ซื่อสัตย์​ใน​ของ​เล็กน้อย​จะ​ซื่อสัตย์​ใน​ของ​มาก​ด้วย และ​คน​ที่​ไม่​ซื่อสัตย์​ใน​ของ​เล็กน้อย จะ​ไม่​ซื่อสัตย์​ใน​ของ​มาก​เช่นกัน" 

จากนั้น ดิฉันเห็นคนหนึ่งวิ่งไปที่ของขวัญกล่องใหญ่ที่วางอยู่โดดๆนี้ และก็กระชากกระดาษห่อออกอย่างตื่นเต้น ทันใดนั้น ใบหน้าที่ตื่นเต้นเปลี่ยนเป็นตกใจและผิดหวังอย่างรวดเร็ว เพราะกล่องใหญ่นี้ไม่ได้เต็มไปด้วยสิ่งที่พวกเขาคาดหวังไว้ ที่จริงแล้วกล่องใบนั้นเกือบจะเป็นกล่องเปล่า คนนี้เอื้อมเข้าไปในกล่องใบใหญ่และดึงเอาของขวัญกล่องเล็กจิ๋วที่ถูกห่อไว้อย่างสวยงามพร้อมกับป้ายที่เขียนว่า "พิเศษสำหรับเจ้า" ออกมา

ในขณะที่เขาถือของขวัญ/ของประทานชั้นนี้ ดิฉันสามารถสัมผัสได้ว่าเขารู้สึกสับสน เสียอารมณ์ และผิดหวัง เขารู้สึกอยากจะยอมแพ้ รู้สึกเหมือนพระเจ้าไม่ได้มีอะไรพิเศษให้แก่เขา จากนั้น มีผู้ชายคนหนึ่งเดินไปหาเขา คือพระเยซูนั่นเอง ดิฉันสามารถเห็นพระองค์พูดคุยกับคนนี้ พระองค์โอบกอดเขาในขณะที่เขาร้องไห้ จากนั้น พระองค์ประคองให้เขาเงยศรีษะขึ้นและเชื้อเชิญให้เขาเปิดของขวัญ/ของประทานกล่องเล็กจิ๋วนี้ที่อยู่ในมือเขา

มันเล็กมากจนคนนี้ไม่คิดว่าของขวัญ/ของประทานที่เล็กจิ๋วขนาดนั้นจะมีอะไรพิเศษได้ แต่ในขณะที่เขาเปิด ใบหน้าของเขาสว่างและเปล่งประกายด้วยความดีใจในสิ่งที่อยู่ในกล่องนั้น จากนั้น พระเยซูทรงประคองศรีษะของเขาให้หันไปดูแถวของขวัญ/ของประทานที่เรียงรายจากเล็กไปถึงใหญ่ที่มีป้ายติดไว้ว่า "พิเศษสำหรับเจ้า" ที่คนเหล่านี้ไม่เคยเห็นในขณะที่พวกเขาพยายามแต่จะไปเอากล่องใหญ่ 

พระเยซูทรงยืนอยู่กับพวกเขา และทรงเทความรักของพระองค์ลมาเหนือคนเหล่านี้ ในขณะที่พวกเขามองไปข้างหน้าและเปิดกล่องของขวัญที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆด้วยกัน
(Jesus stood with them and poured out His love upon them as they looked forward and opened the increasing gifts together.)

ฟีลิปปี 3:12-16 "มิใช่​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​แล้ว หรือ​สำเร็จ​แล้ว แต่​ข้าพเจ้า​กำลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไป เพื่อ​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​ฉวย​เอาไว้​เป็น​ของ​ตน อย่าง​ที่​พระ​เยซู​คริสต์​ได้​ทรง​ฉวย​ข้าพเจ้า​ไว้​เป็น​ของ​พระ​องค์​แล้ว​ ดูก่อน​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพเจ้า​ไม่​ถือ​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​ฉวย​ไว้​ได้​แล้ว แต่​ข้าพเจ้า​ทำ​อย่าง​หนึ่ง คือ​ลืม​สิ่ง​ที่​ผ่าน​พ้น​มา​แล้ว​เสีย และ​โน้ม​ตัว​ออกไป​หา​สิ่ง​ที่​อยู่​ข้างหน้า​ ข้าพเจ้า​กำลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไปสู่​หลัก​ชัย เพื่อ​จะ​ได้รับ​รางวัล ซึ่ง​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เรียก​จาก​เบื้อง​บน ให้​เรา​ไป​รับ​ เรา​ซึ่ง​เป็น​ผู้ใหญ่​แล้ว​จึง​คิด​อย่าง​นั้น และ​ถ้า​ท่าน​คิด​อย่าง​อื่น ​พระ​เจ้า​ก็​จะ​ทรง​โปรด​ให้​เรื่อง​นั้น​ประจักษ์​แก่​ท่าน​ด้วย​ แต่​เรา​ได้​แค่​ไหน​แล้ว ​ก็​ให้​เรา​ดำเนิน​ตรง​ตามนั้น​ต่อไป" 
Helen Madeline


Helen Madeline
His Light Tower

Email: hislighttower@hotmail.com

ขอขอบคุณผู้แปล อ.ศิริพร สุกัญจนศิริ(ใหญ่)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น