04 กันยายน 2558

วันสำคัญของอิสราเอล ตามปฏิทินปี 5776 ปี Ayin Vav (เอยิน วาฟว์ –หลักหมุดเต้นท์)

วันสำคัญของอิสราเอล ตามปฏิทินปี 5776  ปี  Ayin Vav (เอยิน วาฟว์ หลักหมุดเต้นท์)

วันตามปฎิทินฮีบรู 5776
วันตามปฏิทินโรมัน
วันสำคัญและเทศกาล
ความสำคัญ
เดือนทิชรี  Tishrei
 เย็นวันที่ 13 ..  2015
Rosh Hashanah  5776  
โรช ฮาชชะนาห์
เทศกาลเสียงแตรเขาสัตว์   เป็นการเริ่มวันขึ้นปีใหม่ยิวตามแบบการปกครอง(Civil calendar)*
1-10 เดือนทิชรี
13-23 ..  
Days of Awe
เดย์ อ๊อฟ ออว์
10 วันห่งความยำเกรง
10 เดือนทิชรี
 23 .
Yom Kippur
ยม คิปปูร์
วันลบมลทินบาป
15 -21 เดือนทิชรี
28 ..  – 4 ..
เทศกาลอยู่เพิง Sukkot
สุคคท
เทศกาลพักสงบในเพิง
(วันที่ 28 ..มีปรากฏการณ์ดวงจันทร์สีเลือด(Blood moon)**
23 เดือนทิชรี
..
Simchat Torah
ชิมหัต โทราห์
ชื่นชมยินดีในพระบัญญัติ(Torah) ที่พระเจ้าทรงประทาน
เชสวาน Cheshvan
14 ..
Rosh Chodesh  Cheshvan
โรช โคเดช เชสวาน
วันเริ่มต้นเดือนเชสวาน 
คิสเลฟ Kislev
12 ..
Rosh Chodesh Kislev
โรช โคเดช คิสเลฟ
วันเริ่มต้นเดือนคิสเลฟ
24 Kislev – 2 Tevet เทเบท
6-14 ..
เทศกาลคานุกกะห์ หรือ ฮานุกาะห์Hanukkah(Chanukah)
เทศกาลแห่งแสงสว่าง(Chanukah) 8 วันฉลองการมีชัยชนะจากโรมันที่ทำให้พระวิหารมีมลทิน
เทเบท Tevet
13 ..
Rosh Chodesh Tevet เทเบท
วันเริ่มต้นเดือนเทเบท
เชบัท  Shevat
11 .. 2016
Rosh Chodesh Shevat
โรช โคเดช  เชบัท
วันเริ่มต้นเดือนเชบัท
15 เชบัท  Shevat
25 .. 2016
Tu B’Shvat
ทิวบา เชบัท
วันเริ่มต้นปีใหม่ของต้นไม้
อาดาร์ที่ 1 Adar I
..2016
Rosh Chodesh Adar I
โรช โคเดช อาดาร์ที่ 1
วันเริ่มต้นเดือนอาดาร์ที่ 1
(ปี 5776 มีเดือนอาดาร์ 2 เดือน)**
อาดาร์ที่ 2 Adar II
10 มี..2016
Rosh Chodesh Adar II
โรช โคเดช อาดาร์ที่ 2
วันเริ่มต้นเดือนอาดาร์ที่ 2
13-15 อาดาร์ที่ 2  Adar II
23-25 มี..2016
เทศกาลปูริม Purim
เทศกาลปูริม Purim ระลึกถึงราชินีเอสเธอร์ที่ช่วยคนยิวจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยฮามาน(อสธ.3:7;9:24-26) 
1  นิสาน Nisan
เม..2016
Rosh Chodesh Nisan
โรช โคเดช อาดาร์ที่ 2
วันเริ่มต้นเดือนนิสาน(ถือเป็นเริ่มต้นเดือนแรกตามปฏิทินศาสนา(Ecclesiastical calendar)
เดือนนิสานชื่อเดิมคือ อาบีบ(Aviv)
15-21  นิสาน Nisan
 เย็นวันที่ 22 -30 เม..2016
เทศกาลปัสกา(Passover)หรือ เพสัคห์(Pesach) 
เทศกาลที่ระลึกถึงการไถ่
จากการเป็นทาสในอียิปต์ กินขนมปังไร้เชื้อ ถวายผลแรก
อิยาร์ Iyyar
..2016
Rosh Chodesh Iyyar
โรช โคเดช  อิยาร์
วันเริ่มต้นเดือนอิยาร์
14 ..2016
วันประกาศเอกราชของอิสราเอล
สิวัน Sivan
มิ.. 2016
Rosh Chodesh Sivan
โรช โคเดช  สิวัน
วันเริ่มต้นเดือนสิวัน
6-7 สิวัน
เย็น วันที่ 11-เย็น 13 มิ.. 2016
เทศกาลสัปดาห์ หรือชาวูโอต) (Shavuot) หรือเพ็นเทคอสต์
เทศกาลสัปดาห์ หรือชาวูโอต) (Shavuot) หรือเพ็นเทคอสต์ 50 วันนับจากปัสกา เป็นเทศกาลที่พระวิญญาณเสด็จมา(กจ.2)
เป็นเทศกาลฉลองพระบัญญัติ 10 ประการที่พระเจ้ามอบให้ที่ภูเขาซีนาย
ทัมมุส Tammuz
.. 2016
Rosh Chodesh Tammuz
โรช โคเดช  ทัมมุส
วันเริ่มต้นเดือนทัมมุส
อับ Av
.. 2016
Rosh Chodesh Av
โรช โดเดช  อับ
วันเริ่มต้นเดือนอับ
อับ Av
14 .. 2016
Tisha B'Av
ทิสชาบับ
วันที่ระลึกถึงพระวิหารถูกทำลาย
เอลูล Elul
4 ก.ย. 2016
Rosh Chodesh Elul
โรช โคเดช  เอลูล
วันเริ่มต้นเดือนเอลูล
เดือนทิชรี  Tishrei
..2016
Rosh Hashanah  5777  
โรช ฮาชชะนาห์
เทศกาลเสียงแตรเขาสัตว์   เป็นการเริ่มวันขึ้นปีใหม่ยิวตามแบบการปกครอง(Civil calendar) ปี 5777 ปี Ayin Zayin ปีแห่งดาบหรือสงคราม

หมายเหตุ
  * ปี 5776 หากนับตามปฏิทินยิวแบบใหม่จะเป็นปีที่ 50 หรือปีเสียงเขาสัตว์ เรียกว่า โยเบล(Yobel)หรือ จูบิลี่ (Jubilee) (ลนต.25:10 เจ้าจงถือปีที่ห้าสิบไว้เป็นปีบริสุทธิ์ และประกาศอิสรภาพแก่บรรดาคนที่อาศัยอยู่ทั่วแผ่นดินของเจ้า ให้เป็นปีเสียงเขาสัตว์แก่เจ้า ให้ทุกคนกลับไปยังภูมิลำเนาอันเป็นทรัพย์สินของตน และกลับไปสู่ตระกูลของตน)
**วันที่ 28 ..มีปรากฏการณ์ดวงจันทร์สีเลือด(Blood moon)* เป็นครั้งที่ 4 ในรอบปี เรียกว่า เทแทรด (Tetrad) มักจะมีเหตุการณ์ร้ายเกี่ยวกับอิสราเอล
***  ปี 5776 ในปีพิเศษ ปีอธิกมาส (leap year) จะมีเดือนอาดาร์ 2 เดือน (เดือนอาดาร์ที่ 1 หรือ อาดาร์ อาเลฟ (Adar א เดือนอาดาร์ที่ หรือ อาดาร์ เบท (Adar בสาเหตุที่มีเดือนอาดาร์ 2 หนในปีที่เป็นปีอธิกมาส (leap year) ทั้งนี้เพราะปฏิทินฮีบรูเป็นการนับปฏิทินสุริยจันทรคติ  จะมีการนับเดือนจันทรคติที่ 13 โดยการเพิ่ม 7 ครั้งทุก 19 ปีเข้าไปในเดือนจันทรคติ 12 เดือนในปีอธิกมาส เพื่อให้ปีปฏิทินไม่คาดเคลื่อนจากฤดูกาลเร็วเกินไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น