09 เมษายน 2557

ปรากฏการณ์ดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือด (Tetrad)

เขียนบทความนี้เมื่อต้นปี 2014 นำมาแบ่งปันอีกครั้งเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ หมายสำคัญบนท้องฟ้า ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือด เรียกว่า เทแทรด (Tetrad)

ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือด เรียกว่า เทแทรด...
(Tetrad) นั่นคือจันทรุปราคาเต็มดวงติดต่อกัน 4 ครั้ง เมื่อมีจันทรุปราคาเต็มดวงทำให้ดวงจันทร์กลายเป็็นสีเลือด
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ บอกให้เรารู้จักสังเกตและจับตาเป็นพิเศษเพื่อจะไม่พลาดจากการสำแดงของพระเจ้า ผู้ที่สังเกตและเปิดใจจะเข้าใจและเคลื่อนไปตามวาระเวลาของพระเจ้า ตัวอย่างเช่น โหราจารย์ดูดวงดาวและตามหาพระเยซูคริสต์ (มัทธิว 2:16)

ในพระธรรมปฐมกาล 1:14 บอกว่า "พระเจ้าตรัสว่า จงให้มีดวงสว่างบนพื้นฟ้าอากาศ ... เพื่อใช้เป็นหมายสำคัญและที่กำหนดฤดู ..."
คำว่า "ฤดู" ตรงนี้ในภาษาฮีบรู คือคำว่า "โมเอ็ด" (Moed-מועד) แปลคำว่า "เทศกาล" (Festival) ในปฐมกาล 1:14 เหตุที่พระเจ้า "ให้มีดวงสว่างบนพื้นฟ้าอากาศ" เพื่อใช้เป็นหมายสำคัญ และ เพื่อกำหนดเทศกาลของพระเจ้าซึ่งคนยิวได้ฉลองกัน มี 3 เทศกาลหลัก แบ่งย่อยได้เป็น 7 เทศกาลคือ
ซึ่งในปี 2014-2015 ช่วงเทแทรด (Tetrad) จะตรงกับเทศกาลของยิวตามพระธรรมเลวีนิติบทที่ 23 ที่บันทึกไว้ ตามนี้
1.เทศกาลปัสกา (Passover-Pesach) อยู่ในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ (เดือน
มี.ค. - เม.ย.) มี 3 เทศกาลย่อย นั่นคือ

1. เทศกาลปัสกา (ปี 2014 ตรงกับวันที่ 15 เม.ย./ปี 2015 ตรงกับวันที่ 4 เม.ย.) จะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์เป็นสีเลือด
2. เทศกาลขนมปังไร้เชื้อ (Unleavened Bread)
3. เทศกาลถวายผลแรก (Firstfruits)

2.เทศกาลเพ็นเทคอสต์ (Pentecost -Shavuot) อยู่ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ (เดือน พ.ค.- มิ.ย.)
3. เทศกาลอยู่เพิง (Tabernacle-Sukkot) อยู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (เดือน ก.ย. - ต.ค.) มี 3 เทศกาลย่อย

1. เทศกาลเสียงแตรเข้าสัตว์ (เริ่มต้นปีใหม่) (Rosh Hashanah) (ปี 2015 ตรงกับวันที่ 13 ก.ย.) จะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์เป็นสีเลือด
2. เทศกาลลบมลทินบาป (Atonement-Yom kippur)
3. เทศกาลอยู่เพิง (ปี 2014 ตรงกับวันที่ 8 ต.ค./ปี 2015 ตรงกับวันที่ 28 ก.ย.) จะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์เป็นสีเลือด

ดังนั้นในสมัยพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม เมื่อเห็นว่าปรากฏการณ์แบบเทแทรด (Tetrad) บนท้องฟ้าอากาศ และมีเทศกาลพร้อมกันมีความหมายที่สมบรูณ์ของพระเจ้าเป็นปรากฏการณ์ที่เล็งถึงคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เป็นจริงตามคำพยากรณ์

มีการคำนวนการเกิดเทแทรด (Tetrad) พบว่าในศตวรรษที่ 20 มีเทดเทรด เกิดขึ้นมาแล้ว 5 ครั้ง นั่นคือ เกิดในช่วงปีค.ศ.1909-10,1927-28,1949-50,1967-68และ1985-86)
ที่ผ่านมามีเทแทรด 2 ครั้งที่น่าสนใจ คือในช่วงปี 1949-50 และอีกครั้งเริ่มในปี 1967 ซึ่งคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เป็นจริงตามคำพยากรณ์ ทั้ง 2 ครั้งคือ

1.ชนชาติอิสราเอลที่กระจัดกระจายไปทั่วโลกกลับมารวมเป็นประเทศ เกิดขึ้นเป็นจริงเมื่อปี ค.ศ.1948

ปรากฏการณ์เทแทรด (Tetrad) ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่ออิสราเอลกลับมาเป็นประเทศหลังจากไม่ได้เป็นประเทศ 1,878 ปี เมื่ออิสราเอลประกาศกลับมาเป็นประเทศ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 1948 สงครามนี้เรียกว่า สงครามของความเป็นอิสระ และเกิดในช่วงเทศกาลปัสกา หลังจากนั้นมีจันทรุปราคาเป็นการเริ่มต้นของเทแทรด (Tetrad)

2) ชนชาติอิสราเอลอิสราเอลได้กรุงเยรูซาเล็มกลับคืนมา เกิดขึ้นเป็นจริงเมื่อปี ค.ศ.1967 ในช่วงวันที่ 5 - 10 มิถุนายน เรียกว่า "สงคราม 6 วัน" ( Six Day War) สงครามนี้สำคัญมากๆเพราะในตอนนั้นเขาชนะได้เมืองหลวงของเขากลับคืนมาคือ กรุงเยรูซาเล็ม หลังจาก 1,897 ปี ใน 1967 ก่อนสงครามนั้นในวันปัสกา มีจันทรุปราคาเป็นการเริ่มต้นของเทดเทรด

จากบทความเรื่อง หมายสำคัญบนท้องฟ้าและคำอธิษฐานอวยพรประจำเดือนอาดาร์ 5774
  เข้าไปอ่านในรายละเอียดได้ที่
http://pattamarot.blogspot.com/2014/01/5774.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น