20 กันยายน 2557

พักสงบในปีสะบาโต (Shmita year)

สวัสดีครับเพื่อนผู้อ่านทุกท่าน เมื่อเราเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของพระเจ้า พระองค์ทรงให้หมายสำคัญหลายสิ่งเพื่อสำแดงถึงการทรงพระชมน์ของพระองค์ ว่าพระองค์ทรงทอดพระเนตรและทรงกระทำหลายสิ่งหลายอย่างให้กับลูกของพระองค์

หมายสำคัญบนท้องฟ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อเป็นการกำหนดวาระเวลา เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องโหราศาสตร์ (Astrology)แต่ไม่ใช่เป็นการดูดวงแบบจักรราศี (Horoscope)


 (ผมได้เขียนบทความเรื่อง คริสเตียนกับความเข้าใจเรื่องโหราศาสตร์ สามารถเข้าไปอ่านได้ตาม link ครับ)

พระเจ้าทรงใช้ทุกสิ่งที่ทรงสร้างในการเปิดเผยสำแดงถ้อยคำการเผยพระวจนะของพระองค์ เพื่อให้เราเข้าใจวาระเวลาของพระองค์ เพียงแต่มาราตานมันได้บิดเบือนทำให้เราหลงไปติดกับการล่อลวงของมันในเรื่องการดูดวงแบบจักรราศี (Horoscope)

ปฐก.1:14  "พระเจ้าตรัสว่า จงให้มีดวงสว่างบนพื้นฟ้าอากาศเพื่อแยกวันออกจากคืน และเพื่อใช้เป็นหมายสำคัญ และที่กำหนดฤดู วันและปีต่างๆ "

สดด.19:1-2
1 ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า และภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์
วันส่งถ้อยคำให้แก่วัน และคืนแจ้งความรู้ให้แก่คืน 

ลก.21:25,28  "จะมีหมายสำคัญที่ดวงอาทิตย์ ที่ดวงจันทร์ และที่ดวงดาวทั้งปวง และบนแผ่นดินก็จะมีความทุกข์ร้อนตามชาติต่างๆ ซึ่งมีความฉงนสนเท่ห์เพราะเสียงกึกก้องของทะเลและคลื่น ... เมื่อเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เริ่มจะบังเกิดขึ้นนั้น จงยืดตัวและผงกศีรษะขึ้น ด้วยการไถ่ท่านใกล้จะถึงแล้ว" 


ยอล.2:30-31  "เราจะสำแดงลางมหัศจรรย์ในท้องฟ้าและบนดิน เป็นเลือดและไฟและเสาควัน ดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืดดวงจันทร์เป็นเลือดก่อนวันใหญ่ยิ่งและน่าสยดสยองแห่งพระเยโฮวาห์จะมาถึง" 

วว. 6:12 "เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่หกนั้นแล้ว ดูเถิด ข้าพเจ้าก็ได้เห็นแผ่นดินไหวใหญ่โต ดวงอาทิตย์ก็กลายเป็นมืดดำดุจผ้ากระสอบขนสัตว์ และดวงจันทร์ก็กลายเป็นสีเลือด "  

ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือด(ฺblood moon) เรียกว่า "เทแทรด" (Tetrad) นั่นคือจันทรุปราคาเต็มดวงติดต่อกัน 4 ครั้ง เมื่อมีจันทรุปราคาเต็มดวงทำให้ดวงจันทร์กลายเป็็นสีเลือด 
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ บอกให้เรารู้จักสังเกตและจับตาเป็นพิเศษเพื่อจะไม่พลาดจากการสำแดงของพระเจ้า ผู้ที่สังเกตและเปิดใจจะเข้าใจและเคลื่อนไปตามวาระเวลาของพระเจ้า ตัวอย่างเช่น โหราจารย์ดูดวงดาวและตามหาพระเยซูคริสต์ (มัทธิว 2:16)  

ในพระธรรมปฐมกาล 1:14 บอกว่า "พระเจ้าตรัสว่า จงให้มีดวงสว่างบนพื้นฟ้าอากาศ ... เพื่อใช้เป็นหมายสำคัญและที่กำหนดฤดู ...

(สามารถเข้าไปอ่านบทความเรื่อง ปรากฏการณ์ดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือด (Tetrad) ตามที่ link ไว้ครับ)


คำว่า "ฤดู" ตรงนี้ในภาษาฮีบรู คือคำว่า  "โมเอ็ด" (Moed-מועד) แปลคำว่า "เทศกาล" (Festival)  ในปฐมกาล 1:14 เหตุที่พระเจ้า "ให้มีดวงสว่างบนพื้นฟ้าอากาศเพื่อใช้เป็นหมายสำคัญ และ เพื่อกำหนดเทศกาลของพระเจ้าซึ่งคนยิวได้ฉลองกัน มี 3 เทศกาลหลัก แบ่งย่อยได้เป็น 7 เทศกาลคือ

            
             1.เทศกาลปัสกา (Passover-Pesach) อยู่ในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ (เดือน มี.ค. - เม.ย.) มี 3 เทศกาลย่อย นั่นคือ 

             1. เทศกาลปัสกา (ปี 2014 ตรงกับวันที่ 15 เม.ย./ปี 2015  ตรงกับวันที่ 4 เม.ย.) จะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์เป็นสีเลือด

2. เทศกาลขนมปังไร้เชื้อ (Unleavened Bread)
3. เทศกาลถวายผลแรก (First fruits) 

2.เทศกาลเพ็นเทคอสต์ (Pentecost -Shavuot) อยู่ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ (เดือน พ.ค.- มิ.ย.)   

       3. เทศกาลอยู่เพิง (Tabernacle-Sukkot) อยู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (เดือน ก.ย. - ต.ค.) มี 3 เทศกาลย่อย  นั่นคือ 

1. เทศกาลเสียงแตรเข้าสัตว์ (เริ่มต้นปีใหม่) (Rosh Hashanah)  (ปี 2015 ตรงกับวันที่ 13 ก.ย.) จะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์เป็นสีเลือด
 2. เทศกาลลบมลทินบาป (Atonement-Yom kippur)
 3. เทศกาลอยู่เพิง  (ปี 2014 ตรงกับวันที่  8 ต.ค./ปี 2015 ตรงกับวันที่ 28 ก.ย.) จะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์เป็นสีเลือด


ในปี 2014 ถือเป็นปีสะบาโต  (Sabbatical year) ในภาษาฮีบรูเรียกว่า ซามิตะห์ (שמיטה -Shmita  หรือ Shemitah ซึ่งหมายถึง การปลดปล่อย (release)  มาจากคำว่า เชวิอิท ( sheviit    שביעית‎) หมายถึงลำดับที่  7 (seventh) 


 ปีสะบาโตเป็นปีแห่งเฉลิมฉลองการครบรอบเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับวันลบมลทินบาป(Yom Kippur) ทุกปี่ที่ 7 เป็นปีสะบาโต เรียกว่า  ซามิตะห์  ขณะที่ทุกปีที่ 50 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครอบรอบ (Jubilee) กล่าวอีกแง่หนึ่ง คือ    7 สะบาโตของปี (7X7 = 49) และปีต่อไปจะเป็นปีแห่งเสียงเขาสัตว์ หรือจูบิลี (ปีแห่งการครบรอบ) หมายถึง ช่วเวลาแห่งการร้องตะโกน คำฮีบรู คือ โยเบล “yobel” หรือ เสียงเป่าเขาสัตว์ เป็นการเป่าเขาแกะ (ลนต.25:8-55) เพื่อโห่ร้องถึงการพิพากษาของพระเจ้า เป็นภาพที่จะเกิดขึ้นในวาระสิ้นยุค 


เทศกาลจึงเป็นช่วงเวลานัดหมายของพระเจ้าและเป็นสัญญาณเตือนใจเราให้ดำเนินชีวิตให้พร้อมอยู่เสมอ  ทั้งนี้เทศกาลต่างๆ เป็นเพียงเงาที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์ 


(คส.2:16-17 เหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดพิพากษาปรักปรำท่านในเรื่องการกินการดื่ม ในเรื่องการถือเทศกาล วันขึ้นหนึ่งค่ำ หรือวันสะบาโต สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของเหตุการณ์ที่จะมีมาในภายหลัง แต่กายนั้นเป็นของพระคริสต์

พระเยซูคริสต์ทรงทำให้คำเผยพระวจนะในเรื่องเทศกาลสำเร็จไปแล้ว อาทิเช่น 


เทศกาลปัสกา พระองค์ทรงมาวายพระชนม์บนไม้กาเขนเพื่อไถ่บาปเรา นำเราออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างของพระองค์

เทศกาลเพ็นเทคอสต์ ในพระธรรมกิจการฯบทที่ 2 พระวิญญาณฯเทลงมา ทำให้คำเผยพระวจนะของโยเอลและพระสัญญาของพระเยซูคริสต์เป็นจริง

จะเหลือเพียงเทศกาลเสียงแตรเขาสัตว์ (Rosh Hashanah) และเทศกาลอยู่เพิงที่จะสำเร็จในช่วงเวลาสิ้นยุคนั่นคือ เมื่อปีแห่งเสียงเขาสัตว์ (Jubilee -โยเบล -70X7  สิ้นสัปตะที่ 70 สัปตะสุดท้าย ตามพระธรรมดาเนียล บทที่ 9)  มีเสียงแตรดังขึ้น (Rosh Hashanah) วาระแห่งการให้อภัยสิ้นสุดลง   พระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อพิพากษาโลก (Yom Kippur) โดยชำระมลทินบาป และพระองค์พาผู้เชื่อไปอยู่ในเพิงพำนักถาวรบนแผ่นดินสวรรค์


พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เรามิได้ว่าเพียงเจ็ดครั้งเท่านั้น แต่เจ็ดสิบครั้งคูณด้วยเจ็ด (มธ.18:22) 


ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยเสียงกู่ก้อง ด้วยสำเนียงของเทพบดี และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน   ( 1 ธส.4:16)


แต่บัดนี้เขาปรารถนาที่จะอยู่ในเมืองที่ประเสริฐกว่านั้น คือเมืองสวรรค์ เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงมิได้ทรงละอายเมื่อเขาเรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าของเขา เพราะพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สำหรับเขาแล้ว (ฮบ.11:16)


หลังจากนั้น ข้าพเจ้าเห็นพระวิหารคือเต็นท์แห่งสักขีพยานในสวรรค์เปิดออก  (วว. 15:5) 


เราเห็นหมายสำคัญบนท้องฟ้า เป็นปรากฏการณ์ดวงจันทร์สีเลือด   สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะพูดกับเราผ่านหมายสำคัญบนท้องฟ้า ตามพระธรรมสดุดี 19 ท้องฟ้าจะป่าวประกาศพระสิริของพระเจ้า


เมื่อเรากลับไปศึกษาเราจะพบว่า ปรากฏการณ์ดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือด หรือที่เรียกว่า "เทแทรด" (Tetrad)  สิ่งเหล่านี้พึ่งเกิดขึ้น 8 ครั้ง เท่านั้น และตามพระคัมภีร์ เลข 8 คือ การเริ่มต้นใหม่

เราพบว่าแต่ละครั้งมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้น  เราจะดูโดยสังเขปดังนี้ 

จากปรากฏการณ์ดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือดใน ปี คศ. 32 -33  เป็นช่วงที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน และทรงฟื้นขึ้นจากความตาย เป็นการปลุกเราให้ตื่น ที่เราควรจะตื่นได้แล้วจากการหลับไหลฝ่ายวิญญาณเพื่อรับชีวิตนิรันดร์ในพระองค์   
จากนั้นก็เกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือดในปีปฏิทินเดียวกัน 4 ครั้งเรียกว่า "เทแทรด" (Tetrad) เกิดขึ้นถึง 8 ครั้งดังนี้ 

ครั้งที่ 1 – 4  ปรากฏการณ์ดวงจันทร์สีเลือดที่เกิดแต่ละครั้งจะมีอาณาจักรต่างๆทำการสู้รบกัน และมีจุดประสงค์เพื่อจะทำลายอิสราเอล แต่อิสราเอลได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้า   

ครั้งที่ 1 ปี ค.ศ.162 - 163 อิสราเอลถูกอาณาจักรโรมันข่มเหง
ครั้งที่ 2  ปี ค.ศ.795 - 796 อาณาจักรโรมันต่อสู้กับอิสลามเพื่อแย่งชิงอำนาจ
ครั้งที่ 3  ปี ค.ศ.842 - 843   นครวาติกันถูกโจมตีโดยอิสลาม
ครั้งที่ 4 ปี ค.ศ.860 - 861 อาณาจักรไบเซนไทน์พ่ายแพ้กองทัพอาหรับในประเทศตุรกีและหยุดการรุกรานของอิสลามในยุโรปตะวันออกอย่างถาวร 

ครั้งที่ 5  ปี ค.ศ.1493  เป็นเวลาการคุกคามคนยิวในประเทศสเปน นี่เป็นเวลาที่คริสตจักร ข่มเหงคนยิวด้วย จึงเกิดคำว่า คริสเตียนเรียกคนยิวว่าเป็นพวกที่ฆ่าพระคริสต์ และถ้าคนยิวไม่เปลี่ยนมานับถือพระเยซูคริสต์ พวกเขาจะถูกฆ่า และขยายจน บอกว่าไม่ต้องการให้คนยิวอยู่ที่นั่นอีก ออกจากประเทศ หรือมาเป็นคริสเตียน หรือถูกฆ่าตาย


ครั้งที่ 6 ปี ค.ศ.1949 อิสราเอลได้เกิดเป็นประเทศอีกครั้งในปี ค.ศ.1948  และภายใน 24 ชั่วโมง ประเทศที่อยู่รอบ พยายามโจมตีอิสราเอล แต่อิสราเอลได้รับชัยชนะ  


ครั้งที่ 7 ปี ค.ศ. 1967 - 1968 กองทัพอาหรับโจมตีอิสราเอล เพื่อต้องการยึดเยรูซาเล็มและอิสราเอลได้รับชัยชนะยึดกรุงเยณูซาเล็มได้สำเร็จ ภายใน 6 วัน เรียกว่า สงคราม  6 วัน 


และในครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 8 ก็ดูเหมือนจะมีสิ่งเหล่านี้ ด้วยเช่นกัน เราควรจะอธิษฐานเผื่อประเทศอิสราเอลและขอให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลาง เราไม่ได้รักคนยิวและเกลียดชังประเทศอื่น ึ่งไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า 


หลังจากการเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือด หรือที่เรียกว่า "เทแทรด" (Tetrad) ครั้งนี้และจะไม่มีอีกรอบ 600 ปี


สำหรับในครั้งนี้ในช่วงปี 2014-2015 เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสิ่งใหม่ เป็นปีสะบาโต  ปีแห่งการพักสงบ (Shmita year)  เป็นปีที่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะพักสงบในพระเจ้า 


การพักสงบไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทำอะไรเลย แต่เราเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเท่าที่จะเป็นไปได้(possible) ที่เหลือจะเป็นสิ่งที่จะเห็นการอวยพรของพระเจ้าในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้(Impossible) สุดมือของเราคือฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า 


• เรามีการพยากรณ์ 2 ชั้นที่ซ้อนกันอยู่ ราวกับว่า พระเจ้าคว้าเหตุการณ์นี้ด้วย ปีแห่งสะบาโต ที่เป็นคำเชื้อเชิญจากกพระเจ้า ที่มาถึงทุกคน และอิสราเอลด้วย ที่จะเป็นพยานสำหรับประชาชาติ


• ปีแห่งสะบาโต เป็นปีที่จะไม่ต้องทำอะไรเลย และต้องวางใจว่า ไม่ต้องทำอะไร ถึง 2 ปี และกว่าจะเพาะปลูกสิ่งต่าง ๆ ต้องใช้ความเชื่ออีก ที่จะต้องวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมทุกอย่างให้กับเรา


ปีสะบาโตหรือ ซามิตะห์ (שמיטה -Shmita  หรือ Shemitah ซึ่งหมายถึง การปลดปล่อย (release)  มาจากคำว่า เชวิอิท ( sheviit    שביעית‎) หมายถึงลำดับที่  7 (seventh) 

เมื่อเราศึกษาตามพระคัมภีร์เราจะเห็นการอวยพรและการปลดปล่อยจากทาสไปส่ความเป็นไทในพระเจ้าตามพระธรรมลนต.25

เมื่อเราเฝ้าสังเกตถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางในปี 2014  ประเทศอิสราเอลอาจจะเผชิญความยากลำบาก แต่เชื่อว่าพระเจ้าจะทำให้อิสราเอลชนะอีก และจะมีการเทลงมาในฝ่ายวิญญาณให้กับพระกายของพระคริสต์ครั้งยิ่งใหญ่อีก สำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า

สำหรับเราให้เราเตรียมตัว และเตรียมคริสตจักรของพระองค์ ด้วยความรัก ถ้าพระเจ้าส่งคนไทยมาเชื่อในคริสตจักรในตอนนี้ คริสตจักรยังไม่พร้อมที่จะสร้างสาวกที่มากมายในขณะนี้ 


เราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะทำสิ่งใด กับวงจรดวงจันทร์สีเลือดนี้ แต่ที่เรารู้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น หน้าตา ที่แท้จริงของเมล็ดนี้คือ พระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ ในการปกป้องอิสราเอลไว้ และพระองค์จะเทพระวิญญาณของพระองค์ ลงมาในมิติที่ยิ่งใหญ่ทั่วโลก และในปีสะบาโต ที่ทบเข้าไปอีก ถ้าเรามีชีวิตที่รักพระเจ้า รักผู้อื่น รักอิสราเอล เราจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้า ในเชิงเศรษฐกิจ และเราจะปลอดภัย แต่จงขอสติปัญญาจากพระเจ้า


ในช่วงเทศกาลเสียงแตรเข้าสัตว์(Rosh Hashanah) ปีนี้เป็นปี 5775 เป็นปีของอักษรฮีบรูคือ Ayin Hei (อัยยิน เฮ้) เป็นปีแห่งการเฝ้าดู (Behold) สิ่งที่พระเจ้าจะทำอย่างไรกับชีวิตของเรามากขึ้นต่อไป   เชื่อว่าจะเป็นปีที่พระเจ้าจะเทพระพรจากบัญชร(หน้าต่าง)ท้องฟ้าลงมาสู่ชีวิตเรา (มลค.3:10)


พระเจ้าต้องการให้เราเป็นความสว่างที่เจิดจ้าให้กับประชาชาติ และรับพระพรแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าลงมา  

ให้เรากลับไปและทบทวนจนมันเข้าลงลึกไปจิตวิญญาณของคุณ นี่เป็นความเข้าใจจากพระวิญญาณที่ได้สำแดง ให้เราเอาไปใคร่ครวญจนกว่าเราจะเข้าใจและตระหนักอย่างแท้จริง ในสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น


พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ประชากรของพระองค์ทุกคนยึดถือปีสะบาโต(Sabbatical year)  เพื่อให้แผ่นดินได้หยุด ปีสะบาโต เป็นการจัดสรรของพระเจ้าเกี่ยวกับแผ่นดิน 


ลนต.25:2-5 

2 "จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า เมื่อเจ้าทั้งหลายเข้าแผ่นดินที่เราให้เจ้านั้น จงให้แผ่นดินนั้นถือสะบาโต 3 เจ้าจงหว่านพืชในนาของเจ้าหกปี และจงลิดแขนงสวนองุ่นของเจ้าและเก็บผลหกปี 4 แต่ในปีที่เจ็ดนั้นเป็นปีสะบาโต จงให้แผ่นดินหยุดพักสงบเป็น ปีสะบาโตแด่พระเจ้า เจ้าอย่าหว่านพืชในนา หรือลิดแขนงสวนองุ่นของเจ้า 
5 สิ่งใดที่งอกขึ้นมาเอง เจ้าอย่าเก็บเกี่ยว องุ่นอันเกิดอยู่ที่เถาอันเจ้ามิได้ตกแต่งก็อย่าเก็บ ให้เป็นปีที่แผ่นดินหยุดพักสงบ

 
จุดสูงสุดของปีสะบาโตเป็นปีที่เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี เป็นปีเสียงเขาสัตว์(Jubilee Year)  


ลนต.25:8 "เจ้าจงนับปีสะบาโตเจ็ดปีคือเจ็ดคูณเจ็ดปี เวลาปีสะบาโตเจ็ดปีจึงเป็นสี่สิบเก้าปีแก่เจ้า

ปีสะบาโตเป็นปีที่ ที่ดินจะตกกลับไปเป็นของเจ้าของดั้งเดิม คือ พระเจ้า มีกฎเกณฑ์ให้มีการยกหนี้ และปล่อยทาสให้เป็นไท เป็นเวลาแห่งการสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าและพัฒนาความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงประทานอาหารให้

 ขอพระเจ้าอวยพระพรในปี 5775 ที่กำลังจะมาถึงนี้ เชื่อว่านี่จะเป็นวาระเวลาแห่งการพักสงบและพบกับพระพักตร์ของพระเจ้า!   

กจ.3:19 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่ เพื่อจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย เพื่อเวลาชื่นใจยินดีจะได้มาจากพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

พบกับความหมาย   ปี 5775 ปี Ayin Hei ในครั้งหน้านะครับ  ชาโลม!


2 ความคิดเห็น:

  1. หนุนใจมากคะที่เราจะเตรียมตัวพร้อมเสมอรักษาจิตใจของตัวเองที่จะระวังมากขึ้น

    ตอบลบ
  2. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

    ตอบลบ