06 มิถุนายน 2558

ร่วมรำลึกสงคราม 6 วัน

ร่วมรำลึกสงคราม วัน 

ในปี 1967 ช่วงวันที่ 5-10 มิ.ย. เกิดสงครามที่เรียกว่า สงคราม วัน (Six Days of War) ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดภัยพิบัติสำหรับอิสราเอล พระเมตตาของพระเจ้าทำให้อิสราเอลได้รับชัยชนะอีกครั้ง อิสราเอลสามารถยึดครองภูเขาซีนาย(Sinai), ฉนวนกาซ่า(Gaza Strip),ที่ราบ West Bank และที่ราบสูงโกลาน(Golan Heights) ในเวลาเพียง วัน ความขัดแย้งนี้ เราได้มองเห็นภาพอันน่าทึ่งของพวกเขา โดยชาวยิวสามารถยึดครองกรุงเยรูซาเล็ม(Jerusalem) มาได้สำเร็จ และได้รื้อฟื้นพระวิหารที่ถูกทำลายขึ้นใหม่ ส่วนที่เหลือของพระวิหารนั้นเรียกว่า
"
กำแพงตะวันตก (Western Wall) หรือ กำแพงร้องไห้(Wailing Wall)" ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญสำหรับคนอิสราเอล
หลังจากที่พระวิหารถูกทำลายไปใน ปี คศ 70 พระเจ้าทรงมีพระสัญญาที่จะรื้อฟื้นยูดาห์(ยิว)
แต่พระยาห์เวห์จะทรงพระเมตตาต่อยาโคบและจะทรงเลือกอิสราเอลอีก ทั้งจะตั้งเขาทั้งหลายไว้ในแผ่นดินของเขา แล้วคนต่างด้าวจะมาสมทบกับเขาทั้งหลาย และจะผูกพันเข้ากับเชื้อสายของยาโคบ ชนชาติทั้งหลายจะรับพวกเขาและนำเขาทั้งหลายมายังที่ของเขา และเชื้อสายของอิสราเอลจะได้ชนชาติทั้งหลายเป็นกรรมสิทธิ์ โดยให้เป็นทาสและทาสีในแผ่นดินของพระยาห์เวห์ พวกที่เคยจับเขาทั้งหลายเป็นเชลยจะถูกพวกเขาจับเป็นเชลย และพวกเขาจะปกครองเหนือพวกที่เคยบีบบังคับเขา (อิสยาห์ 14:1-2 THSV11)

กรุงเยรูซาเล็มตั้งอยู่บนเขตแดนของเผ่ายูดาห์ /ในเหตุการณ์ช่วงนั้นมีหมายสำคัญบนท้องฟ้าคือ ดวงจันทร์สีเลือด (blood moon) เกิดขึ้น / ในปี 1966 ก่อนนั้นเป็นปีสะบาโตแห่งการปลดปล่อย (Smitah) ในปีต่อมาคือ ปี 1967 พวกเขาได้รับการปลดปล่อยได้กลับมายึดครองกรุงเยรูซาเล็มสำเร็จ / ข้อสังเกต หากนับปีสะบาโตตั้งแต่ปี 1966 (5726)จะครบปีสะบาโต ที่ 7 (49ปี) ปี 2016(5776) จะเป็นการเริ่มต้นปีแห่งเสียงแตรเขาสัตว์ (Jubilee) จะมีหมายสำคัญบนท้องฟ้าคือ ดวงจันทร์สีเลือดอีกครั้งในช่วงเทศกาลอยู่เพิง (28ก.ย.15) หมายถึง ช่วงเวลาแห่งการร้องตะโกน คำฮีบรู คือ โยเบล “yobel” หรือ เสียงเป่าเขาสัตว์ เป็นการเป่าเขาแกะ (ลนต.25:8-55) เพื่อโห่ร้องถึงการพิพากษาของพระเจ้า เป็นภาพที่จะเกิดขึ้นในวาระสิ้นยุค ก่อนจะเข้าสู่สงคราม การกันดารอาหารและกลียุค ?//ทุกช่วงเวลาที่เกี่ยวกับอิสราเอลจึงเป็นสัญญาณเตือนใจเรา ในการดำเนินชีวิตให้พร้อมเสมอ สรรเสริญพระเจ้า

เจ้าจงนับปีสะบาโตเจ็ดปีคือเจ็ดคูณเจ็ดปี เวลาปีสะบาโตเจ็ดปีจึงเป็นสี่สิบเก้าปีแก่เจ้า เจ้าจงให้เป่าเขาสัตว์ดังสนั่นในวันที่สิบเดือนที่เจ็ด เจ้าจงให้เป่าเขาสัตว์ทั่วแผ่นดินในวันทำการลบมลทิน เจ้าจงถือปีที่ห้าสิบไว้เป็นปีบริสุทธิ์ และประกาศอิสรภาพแก่บรรดาคนที่อาศัย อยู่ทั่วแผ่นดินของเจ้า ให้เป็นปีเสียงเขาสัตว์แก่เจ้า ให้ทุกคนกลับไปยังภูมิลำเนาอันเป็นทรัพย์สินของตน และกลับไปสู่ตระกูลของตน (เลวีนิติ 25:8-10 TH1971)

ทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นข้อสังเกตที่เราต้องจับตาและเฝ้าระวัง ไม่ตื่นตระหนกตกใจเพราะพระเจ้าจะตรัสให้เราทราบและพระองค์จะกลับมารับเราตามเวลาที่นัดหมายไว้ 

ชาโลม  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น