31 ธันวาคม 2558

การเคลื่อนไหวกำลังเปิดออกสู่อนาคตของคุณ!(The Movement is Opening for Your Future!)

คำเผยพระวจนะล่าสุดจาก Glory of Zion 


คำเผยพระวจนะหลัก : การเคลื่อนไหวกำลังเปิดออกสู่อนาคตของคุณ!

ช่างเป็นเช้าวันอาทิตย์(27/12/2015) ที่เหลือเชื่อจริงๆ พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังวนเวียนรอคอยที่สำแดงความคิดและน้ำพระทัยของพระเจ้า  นี่เป็นเวลาที่เราต้องฟังและจดจ่อต่อการเคลื่อนไหวที่จะนำเราไปสู่อนาคต  ผมได้ยินพระเจ้าตรัสว่า “สวรรค์กำลังเริ่มเคลื่อนไหวอย่างมากในเวลานี้  มีการเคลื่อนไหวหลายอย่างเกิด
ขึ้นในสวรรค์  การเคลื่อนไหวเหล่านี้กำลังมายังมิติของโลก  ซึ่งนั่นก็หมายถึงเจ้ากำลังเดินเข้าไปสู่มิติของสวรรค์ เพราะเราทำให้เกิดการเคลื่อนไหวภายในกระดูกของเจ้าผ่านเลือดของเจ้า  ฉะนั้นเราจึงจะใช้เจ้าให้เป็นผู้ที่ปรับเปลี่ยนโลกนี้ บรรดาประชาชาติจะรับการปรับแต่งใหม่  เราจะทำให้เจ้าต้องประหลาดใจด้วยการเผชิญหน้ากับเราหลายต่อหลายครั้ง 

เราจะปรับแต่งเจ้าใหม่ให้อยู่ในแนวเดียวกับสวรรค์ซึ่งกำลังเข้ามายังโลกนี้  และเจ้าอาจถามว่า “สิ่งต่างๆจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกหรือไม่” และเราบอกเจ้าว่า “ไม่  ขอย้ำว่า ไม่” เพราะสิ่งที่เราทำให้รุดหน้าไปนั้นมันเกินกว่าประสบการณ์ที่เจ้าเคยมีมาก่อนหน้านี้  จงก้าวเข้ามาสู่การเคลื่อนไหว เพราะการเคลื่อนไหวกำลังมาแล้ว  เราจะกลับไปยังอดีตของเจ้าและปรับแต่งความผิดพลาดของเจ้าเสียใหม่อย่างรวดเร็ว  เราปรับแต่งเจ้าก็เพื่อให้เจ้าสามารถเคลื่อนไปกับเราได้  อย่ามัวเสียเวลามองดูอดีต มิฉะนั้นเจ้าจะพลาดการเคลื่อนไหวครั้งนี้ที่กำลังจะเปิดออกเพื่อเจ้าในอนาคต  ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกกำลังเชื่อมต่อกันในวันนี้เหนือชีวิตของเจ้าและผ่านกระดูกของเจ้า”

นี่เป็นเวลาของการปรับแต่งเพื่ออนาคตของคุณ  และเป็นเวลาของการป่าวประกาศว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังรออยู่ข้างหน้า


ขอบคุณข้อมูลจาก อ.นิมิต พานิช

Key Prophecy: The Movement is Opening for Your Future!

What an incredible morning we had on Sunday!  Holy Spirit was hovering and waiting to express the mind and heart of God.  Now is a time to listen and watch carefully for the movement that will take us into our future.  I heard the LORD say, “The heavens are now beginning to move greatly.  There are many movements in the heavens. These movements are now coming into the earth realm, the Heaven that you’re walking in.  Because of My Movement in your bones through your blood, 

I will use you to re-arrange the earth. Nations will re-align.   I will surprise you with confrontations; I will re-align you for the alignment of Heaven that is entering into the earth! And you might say, 'Will things ever be the same again?' And I say to you, 'No, an emphatic NO!' For what I have ahead is beyond even what you experienced earlier today.  Get in the Movement for the Movement is now coming! I will go back in your past and in an accelerated moment re-align your mistakes.  I can re-align you so that you move with Me.  Don't spend so much time looking in the past or you’ll lose the Movement that is opening for you in the future. Heaven and Earth are re-aligning today over you and through your bones!”

Now is the time to align for your future, and declare that the best is yet ahead!


ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/TheElijahList

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น