13 ตุลาคม 2558

เดือนเชสวาน (Cheshvan) เตือนใจให้ระวังเทศกาลและบาปของเยโรโบอัม

เรากำลังที่จะเข้าสู่เดือนที่  8 ตามปฏิทินศาสนา (Ecclesiastical calendar) ของอิสราเอลซึ่งในปี 2015 จะอยู่ในช่วงวันที่ 14 ..-12 ..  
ในเดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนทิชรี(Tishri)  เป็นช่วงเวลานัดหมาย(Divine Appointment) ที่จะพักสงบเพื่อพบพระพักตร์ของพระยาห์เวห์เนื่องจากเป็นเดือนแห่งเทศกาลของพระยาห์เวห์ ตามพระวจนะของพระยาห์เวห์ที่กล่าวไว้ในพระธรรมเลวีนิติ บทที่ 23 เดือนนี้มีเทศกาล ถึง เทศกาล นั่นคือ 
1. เทศกาลเสียงแตรเขาสัตว์(Rosh Hashanah- เริ่มต้นในช่วงเย็นวันที่ 13 .. ที่ผ่านมา ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ ปี 5776  ปีแห่งตัวอักษร Ayin Vav ปีแห่งหลักหมุดเต็นท์ 


ลนต. 23:24 “จง​กล่าว​แก่​คน​อิสราเอล​ว่า ใน​วันที่​หนึ่ง​ของ​เดือน​ที่​เจ็ด(Tishri)  เจ้า​ทั้ง​หลาย​จง​ถือ​เป็น​วันหยุด​พัก​สงบ​วัน​หนึ่ง เป็น​วัน​ประชุม​บริสุทธิ์​ประกาศ​เป็น​ที่​ระลึก​ด้วย​เสียง​แตร​...2.เทศกาลลบมลทินบาป( Yom Kippur  เริ่มต้นในช่วงเย็นวันที่ 23 ..) 
ลนต. 23:27 “​ใน​วันที่​สิบ​ของ​เดือน​ที่​เจ็ด​(Tishri) นี้​เป็น​วัน​ทำ​การ​ลบ​มลทิน จะ​เป็น​วัน​ประชุม​บริสุทธิ์​แก่​เจ้า และ​เจ้า​จง​บังคับ​ใจ​ตนเอง และ​นำ​เครื่องบูชา​ด้วย​ไฟ​ถวาย​แด่​พระ​เจ้า​


3.เทศกาลอยู่เพิง (Sukkot เริ่มต้นในช่วงเย็นวันที่ 28 ..-4 ..) 
ลนต. 23:34-35 ​34 “จง​กล่าว​แก่​คน​อิสราเอล​ว่า ใน​วันที่​สิบ​ห้า​เดือน​ที่​เจ็ด​(Tishri) นี้ เป็น​วัน​เทศกาล​อยู่​เพิงถวาย​แด่​พระ​เจ้า​สิ้น​เจ็ด​วัน​  35 จะ​มี​การ​ประชุม​บริสุทธิ์​ใน​วัน​แรก เจ้า​อย่า​ทำงาน​หนัก​...

เมื่อเราดำเนินตามวาระเวลาของพระยาห์เวห์ เราจะอยู่ในวงจรเวลาแห่งพระพรที่เราจะมีประสบการณ์ที่สวรรค์บุกรุก(Vav)เข้ามาในชีวิตของเรา

แต่ในเดือนที่ 8 นี้ คือเดือนเชสวาน (Cheshvan) ในช่วงวันที่ 14 ..-12 .. นี้ เป็นเดือนที่สำคัญที่ผมเขียนในบทความนี้คือ เดือนเชสวาน (Cheshvan) เตือนใจให้ระวังเทศกาลและบาปของเยโรโบอัม

(เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเดือนนี้ คือ “เชสวาน”   (Cheshvan) ในภาษาอังกฤษจะเขียนว่า Heshvan เพราะเป็นแปลมาจากภาษากรีกจะใส่ตัว H แทน Ch เพราะภาษาฮีบรูจะออกเป็นเสียง ฆ เพราะสะกดด้วยตัว Chet ח (เฆท)  จะออกเป็น "เฆทวาน"  
คำว่า “เชสวาน”  חֶשְׁוָן,(Cheshvanในภาษาฮีบรู  จะมีคำนำหน้าเป็นคำว่า “มาร์เชสวาน” Marcheshvan  מַרְחֶשְׁוָןแปลว่า ขม (bitter) ทั้งนี้เพราะเป็น"เดือนแห่งความขมขื่นใจ" เพราะที่ไม่มีเทศกาลอะไรเลยเป็นช่วงเวลาแห่งการอดอาหารอธิษฐาน เป็นการระลึกถึงเหตุการณ์น้ำท่วมโลก(ปฐก.7)และระลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธฺ์ยิว (Holocaust)  ปีค.ศ. 1938 ในวันที่ 15 เดือนเชสวาน  ในพระคัมภีร์ชื่อเดิมคือเดือนบูล (Bul) 
1พกษ. 6:38 และ​ใน​ปี​ที่​สิบ​เอ็ด ใน​เดือน​บูล (Bul) ซึ่ง​เป็น​เดือน​ที่​แปด พระ​นิเวศ​นั้น​ก็​สำเร็จ​หมด​ทุก​ส่วน​ตาม​ที่​กำหนด​ไว้​ทุก​อย่าง พระ​องค์​ทรง​สร้าง​พระ​นิเวศ​นั้น​เจ็ด​ปี )

ในวันที่ 15 เดือนเชสวาน  ค.ศ.1938 เกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธฺ์ยิว (Holocaust) เริ่มต้นขึ้นและท้ายที่สุดคนยิวถูกฆ่าตายมากกว่า 6 ล้านคน จะกระทั่งพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริง ทำให้พวกเขาได้รับแผ่นดินตามพระสัญญาในปี 1948 และในปี 1967 ช่วง "ปีแห่งอิสรภาพ(Jubilee)" พวกเขาได้ยึดกรุงเยรูซาเล็มกลับคืนมาได้ตามพระสัญญาของพระยาห์เวห์ 

แต่ผมขอเน้นไปในวันที่ 15 เดือนเชสวาน มันมีความหมายที่เตือนใจในฝ่ายวิญญาณให้ระวังเทศกาลและบาปของเยโรโบอัม

เทศกาลของพระยาห์เวห์ VS เทศกาลของเยโรโบอัม

วันที่ 15 เดือนเชสวาน ในประวัติศาสตร์ของอิสราเอล ซึ่งพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ในหนังสือ 
1 พงศ์กษัตริย์ บทที่ 12 :32-33

32 และ​เย​โร​โบ​อัม​ทรง​กำหนด​เทศกาล​เลี้ยง​ใน​วันที่​สิบ​ห้า​ของ​เดือน​ที่​แปด​(Cheshvan)เหมือนกับ​การ​เลี้ยง​ที่​อยู่​ใน​ยูดาห์ และ​พระ​องค์​ทรง​ถวาย​เครื่อง​สัตว​บูชา​บน​แท่น​บูชา ​พระ​องค์​ทรง​กระทำ​ใน​เบธเอล​ดังนี้​แหละ คือ​ถวาย​เครื่อง​สัตว​บูชา​แก่​รูป​ลูก​วัว​ที่​พระ​องค์​ได้​ทรง​สร้าง​ไว้​นั้น และ​พระ​องค์​ทรง​สถาปนา​ปุโรหิต​ใน​เบธเอลป​ระ​จำ​ที่​ปู​ชนีย​สถาน​สูง ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​สร้าง​ไว้​
33 ​พระ​องค์​ทรง​ขึ้น​ไป​ยัง​แท่น​บูชา ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​สร้าง​ไว้​ที่​เบธเอล​ใน​วันที่​สิบ​ห้า​เดือน​ที่​แปด ใน​เดือน​ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​ดำริ​เอง และ​พระ​องค์​ทรง​กำหนด​เทศกาล​เลี้ยง​สำหรับ​คน​อิสราเอล และ​ทรง​ขึ้น​ไป​ยัง​แท่น​บูชา​เพื่อ​ถวาย​เครื่อง​หอม​

นี่คือการจงใจที่จะทำของเทียมเพื่อเลียนแบบของแท้ ของนายโยเย หรือกษัตริย์เยโรโบอัม ของอิสราเอล(สะมาเรีย)ที่กบฎต่อพระยาห์เวห์

นายโยเย หรือ เยโรโบอัมเป็นใครกันนะ? 

เยโรโบอัมเป็นบุตรเนบัทและนางเศรุวาห์ คนเอฟราอิมชาวเมืองเศเรดาห์ เป็นทแกล้วทหารของ
กษัตริย์ซาโลมอน(พระโอรสของกษัตริย์ดาวิด)  พระเจ้าได้ทรงใช้อาหิยาห์ผู้เผยพระวจนะให้สําแดงแก่เยโรโบอัมว่า เขาเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลปกครอง 10 เผ่า โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าเยโรโบอัมเชื่อฟังทุกสิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชา  ดําเนินในทางของพระองค์ด้วยความเที่ยงธรรมและตามกฎบัญญัติ  พระองค์จะทรงอยู่ด้วยและจะสร้างให้เขาเป็นราชวงศ์ที่มั่นคง แต่ถ้าเขาเป็น"คนโยเย"ไม่ทําตาม เขาจะประสบกับความทุกข์ใจเป็นนิตย์  ดังที่ราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดประสบ เมื่อกษัตริย์ซาโลมอนทราบข่าวเช่นนั้นก็หาทางฆ่าเยโรโบอัม แต่เยโรโบอัมหลบหลีกไปอยู่อียิปต์ จนกระทั่งซาโลมอนสิ้นพระชนม์ (1 พกษ.11:26-40)

เราทราบกันดีถึงสิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาไว้ถึงพันธสัญญาแห่งรักนิรันดร์ที่มีต่อราชวงค์กษัตริย์ดาวิดแต่เมื่อกษัตริย์ซาโลมอนทำบาปและไม่ดำเนินตามสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดพระราชบิดาทรงกระทำ พระยาห์เวห์ทรงต้องลงโทษ นั่นคือ ฉีกอาณาจักรอิสราเอล เป็น 2 อาณาจักรคือ ยูดาห์และสะมาเรีย

พระเจ้าตรัสกับกษัตริย์ซาโลมอนว์า  

11 ... “เพราะ​เจ้า​ทำ​เช่น​นี้ และ​เจ้า​ไม่​ได้​รัก​ษา​พันธ​สัญญา​และ​กฎ​เกณฑ์​ของ​เรา ซึ่ง​เรา​ได้​บัญ​ชา​เจ้า เรา​จะ​ฉีก​อา​ณา​จักร​เสีย​จาก​เจ้า​อย่าง​แน่​นอน และ​มอบ​ให้​ข้า​ราช​การ​ของ​เจ้า
12 อย่าง​ไร​ก็​ตาม เพื่อ​เห็น​แก่​ดา​วิด​บิดา​ของ​เจ้า เรา​จะ​ไม่​ทำ​ใน​สมัย​ของ​เจ้า แต่​เรา​จะ​ฉีก​มัน​ออก​จาก​มือ​บุตร​ชาย​ของ​เจ้า

13 อย่าง​ไร​ก็​ดี เรา​จะ​ไม่​ฉีก​อา​ณา​จักร​เสีย​ทั้ง​หมด แต่​เรา​จะ​ให้​เผ่า​หนึ่ง​แก่​บุตร​ชาย​ของ​เจ้า เพื่อ​เห็น​แก่​ดา​วิด​ผู้​รับ​ใช้​ของ​เรา และ​เพื่อ​เห็น​แก่​เย​รู​ซา​เล็ม​ซึ่ง​เรา​ได้​เลือก​ไว้”    (1 พกษ.11:11-13)

หลังจากที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงสิ้นพระชนม์ กษัตริย์เรโหโบอัมราชโอรสทรงขึ้นครองราชย์(อาณาจักรฝ่ายใต้ คือ ยูดาห์)  กษัตริย์เรโหโบอัมปกครองด้วยความโหดร้ายข่มเหงประชาชน  (1 พกษ. 12:11) 
อาณาจักรอิสราเอลถูกแยกออกเป็น 2 อาณาจักรหลังจากที่กษัตริย์ซาโลมอนสิ้นพระชนม์  
พระเจ้าทรงยกอาณาจักรฝ่ายเหนือ (อาณาจักรสะมาเรีย) ให้แก่เยโรโบอัม (1 พกษ. 12:19-20) 

เมื่อเยโรโบอัมขึ้นครองราชย์แล้ว พระองค์ทรงได้ทําสิ่งที่ชั่ว
ร้ายต่อพระยาห์เวห์ โดยหันเหความเชื่อศรัทธาของชาวอิสราเอลที่มีต่อพระยาห์เวห์ไปหารูปเคารพ  

ตามธรรมเนียมของคนอิสราเอลจะถวายเครื่องสัตวบูชาในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ที่กรุงเยรูซาเล็ม  กษัตริย์เยโรโบอัมเกรงว่าจิตใจของชาวอิสราเอลจะฝักใฝ่และกลับไปสวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์เรโหโบอัม 

ดังนั้นพระองค์จึงทรงได้สร้างรูปเคารพ คือ สร้างวัวทองคํา 2 ตัว ที่เมืองเบธเอล 1 ตัว และที่เมืองดาน 1 ตัว (1 พกษ. 12: 28)
เพื่อให้คนมากราบไหว้โคทองคำแทนที่จะต้องเดินทางไกลไปถึงเยรูซาเล็ม
นอกจากนี้พระองค์ทรงทำผิดต่อพระบัญญัติ  นั่นคือทําหน้าที่เป็นปุโรหิตถวายเครื่องบูชาเอง (1 พกษ.12: 32)และทรงแต่งตั้งปุโรหิตจากคนที่ไม่ใช่จากตระกูลเลวี  (1 พกษ.12: 31, 13:33)

สิ่งที่กษัตริย์เยโรโบอัมยังทำบาปอีกประการคือ พระองค์ทรงกําหนดเทศกาลตามใจชอบ (1 พกษ.12: 32)  และ​เย​โร​โบ​อัม​ทรง​กำหนด​เทศกาล​เลี้ยง​ใน​วันที่​สิบ​ห้า​ของ​เดือน​ที่​แปด​(Cheshvan)เหมือนกับ​การ​เลี้ยง​ที่​อยู่​ใน​ยูดาห์ 


นี่คือการตั้งตนเองเป็นพระเจ้าแทนพระยาห์เวห์ โดยต้องการปรับเปลี่ยนวาระเวลาแห่งพระพรมาเป็นของตนเอง แต่นั่นเป็นวงจรที่นำไปสู่การแช่งสาป


ความบาปกษัตริย์เยโรโบอัมที่ได้กระทำ จึงเป็นความบาปที่เรียกว่า "บาปของเยโรโบอัม"และอิทธิพลความบาปนี้นำคำแช่งสาปตกทอดไปสู่ลูกหลานของอิสราเอล  

ลูกหลานกษัตริย์ในอาณาจักรอิสราเอลจึงไม่มีสักคนหนึ่งที่กระทําสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย ทุกคนทําตาม
เยโรโบอัมต้นแบบของกษัตริย์ที่ชั่วร้าย นี่เองจึงเป็นเหตุนําความหายนะ และการทําลายมาถึงราชวงศ์นี้
จนหมดสิ้นแผ่นดิน
แต่พระยาห์เวห์มีพระเมตตาต่อราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงให้มีการรื้อฟื้นความเชื่อในพระยาห์เวห์ และทำลายปูชนีย์สถานที่สร้างเพื่อรูปเคารพ ผ่านทางกษัตริย์โยสิยาห์ในเวลาต่อมา

(เรื่องราวของกษัติย์โยสิยาห์อ่านได้ในบทความเรื่อง "คนรุ่นใหม่หัวใจโยสิยาห์" ) 

พระยาห์เวห์ทรงให้คำเผยพระวจนะล่วงหน้าโดยผู้เผยพระวจนะจากยูดาห์ไปที่เบธเอลเพื่อกล่าวต่อ กษัตริย์เยโรโบอัม
(1พกษ.13:1-3)  2...และ​ชาย​คน​นั้น​ได้​ร้อง​กล่าวโทษ​แท่น​นั้น​โดย​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​ว่า “โอ แท่น​บูชา แท่น​บูชา​พระ​เจ้า​ตรัส​ดังนี้​ว่า ‘ดู​เถิด โอรส​องค์​หนึ่ง​จะ​ประสูติ​มา​ใน​ราชวงศ์​ของ​ดาวิด ชื่อ​โย​สิ​ยาห์​และ​บน​เจ้า แท่น​นี้​จะ​ฆ่า​ปุโรหิต​แห่ง​ปู​ชนีย​สถาน​สูง​ผู้​ซึ่ง​เผา​เครื่อง​หอม​บน​เจ้า และ​เขา​จะ​เผา​กระดูก​คน​บน​เจ้า’...

นี่คือข้อคิดให้กับเรา เพื่อเตือนใจเราให้เราเชื่อมต่อกับวงจรเวลาของพระเจ้า เพื่อเราจะไม่ถูกหันเหใจไปในความบาปที่ล่อลวงเราออกจากทางของพระเจ้า

มารซาตานพยายามดึงใจเราให้ไปสนใจกับเทศกาลต่างๆของโลกนี้ เช่น เทศกาลฮาโลวีน หรือเทศกาลเกี่ยวกับดวงจันทร์และบูชาเทพเจ้าต่างๆ
เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่คริสตชนจำนวนมากไม่สนใจที่จะฉลองเทศกาลที่อยู่ในพระคัมภีร์เช่นเทศกาลปัสกา(Passover) เทศกาล
เพ็นเทคอสต์(Pentecost)  หรือ เทศกาลอยู่เพิง(Sukkot) แต่กลับไปจัดงานฉลองเทศกาลอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์แทน

โดยเฉพาะในเดือนเชสวาน (Cheshvan) ที่กำลังจะมาถึงเพื่อเตือนใจให้ระวังเทศกาลและบาปของเยโรโบอัม

กษัตริย์เยโรโบอัม เป็นเงา(Type) เล็งถึง "ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์"(The Antichrist)ที่จะมาในภายหลัง ?

ในทางศาสนศาสตร์ นักวิชการพระคัมภีร์หลายท่านให้มุมมองโดยเทียบกับ กษัตริย์เยโรโบอัม ว่าเป็นเงา(Type) เล็งถึง "ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์"(The Antichrist) โดยเทียบจากหนังสือพระคัมภีร์ที่กล่าวคำพยากรณ์ไว้ถึง "ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์"(The Antichrist)

 มีข้อสังเกตดังนี้ 
(1) กษัตริย์เยโรโบอัมปกครอง 10 ชนเผ่าตอนเหนือของอิสราเอล  ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ได้ครอบครองราชอาณาจักร 10 อาณาจักร 

วว. 13:1 และ​ข้าพเจ้า​ได้​เห็น​สัตว์​ร้าย​ตัว​หนึ่ง​ขึ้น​มา​จาก​ทะเล มัน​มี​เจ็ด​หัว​และ​สิบ​เขา ที่​เขา​ทั้ง​สิบ​นั้น​มี​มงกุฎ​สิบ​อัน และ​มี​ชื่อ​ที่​เป็น​คำ​หมิ่น​ประมาท​พระ​เจ้า​จารึก​ไว้​ที่​หัว​ของ​มัน

ดนล. 7:24 ส่วน​เรื่อง​เขา​สิบ​เขา​นั้น จาก​ราช​อาณาจักร​นี้​จะ​มี​กษัตริย์​สิบ​พระ​องค์​เกิดขึ้นและ​มี​กษัตริย์​อีก​องค์​หนึ่ง​เกิดขึ้น​ภายหลัง ผิด​แปลก​กว่า​กษัตริย์​ที่​มี​มา​ก่อน​และ​จะ​โค่น​กษัตริย์​เสีย​สาม​องค์

(2) กษัตริย์เยโรโบอัมปกครอง 10 ชนเผ่าตอนเหนือของอิสราเอล  ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ถูกเรียกว่า "กษัตริย์​แห่ง​ถิ่น​เหนือ​" 

ดนล. 11:28 แล้ว​กษัตริย์​แห่ง​ถิ่น​เหนือ​ก็​จะ​กลับ​เข้า​บ้าน​เข้า​เมือง​พร้อม​กับ​ทรัพย์​สมบัติ​มาก​มาย แต่​จิตใจ​ก็​มุ่ง​ร้าย​ต่อ​พันธสัญญา​บริสุทธิ์ และ​เขา​จะ​ปฏิบัติงาน​และ​กลับ​เข้า​บ้าน​เข้า​เมือง​

(3) กษัตริย์เยโรโบถูกเรียกว่า "ผู้​ได้​นำ​อิสราเอล​ให้​ทำ​บาป" (2 กษัตริย์ 23:15.)ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ถูกเรียกว่า "คน​นอก​กฎหมาย"​ (man of lawlessness หรือ Man of Sin)  ( 2 ธส 2: 3).


2พกษ. 23:15 ยิ่ง​กว่า​นั้น​อีก แท่น​บูชา​ที่​เบธเอล​กับ​ ปูชนีย​สถาน​สูง​ซึ่ง​ตั้ง​ขึ้น​โดย​เยโรโบอัม​บุตร​ เนบัท ผู้​ได้​นำ​อิสราเอล​ให้​ทำ​บาป​ด้วย พระ​องค์​ทรง​รื้อ​แท่น​บูชา​กับ​ปูชนีย​สถาน​สูง​นั้น​ลง​และ​ ทรง​เผา​ปูชนีย​สถาน​สูง​นั้น แล้ว​บด​ให้​เป็น​ผง​และ​พระ​องค์​ทรง​เผา​เสา​อาเชราห์​ด้วย2ธส. 2:3 ​อย่า​ให้​ใคร​ล่อลวง​ท่าน​โดย​ทาง​หนึ่ง​ทาง​ใด​เลย เพราะ​ว่า​วัน​นั้น​จะ​ไม่​มาถึง​จนกว่า​จะ​มี​การ​กบฏ​เสียก่อน และ​คน​นอก​กฎหมาย​นั้น​จะ​ปรากฏ​ตัว คือ​ลูก​แห่ง​ความ​พินาศ

(4) กษัตริย์เยโรโบอัมพยายามเปลี่ยนปฏิทินของพระเจ้าโดยการเพิ่มงานเทศกาลในเดือนที่8   ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งเวลาและพระบัญญัติของพระเจ้า 

ดนล. 7:25 ท่าน​จะ​พูด​คำ​กล่าว​ร้าย​องค์​ผู้​สูงสุด และ​จะ​ให้​วิสุทธิ​ชน​ของ​องค์​ผู้​สูงสุด​นั้น​อิด​หนา​ระอา​ใจ และ​จะ​คิด​เปลี่ยนแปลง​บรรดา​วาระ​และธรรม​บัญญัติ​ และ​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​ถูก​มอบ​ไว้​ใน​มือ​ของ​ท่าน ตลอด​หนึ่ง​วาระ สอง​วาระ กับ​ครึ่ง​วาระ

(5) กษัตริย์เยโรโบอัมก่อตั้งศาสนาและสร้างระบบของตัวเองขึ้นมาปกครองคน  และนำให้คนกราบไหว้รูปเคารพ   ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็จะสถาบันศาสนาของตัวเอง รวมถึงระบบต่างๆและพาคนให้เคารพบูชาของรูปเคารพ 
วว.13:11-18 
 ...12 ​มัน​ใช้​สิทธิอำนาจ​ทั้งหมด​ของ​สัตว์​ร้าย​ตัว​แรก​ต่อ​หน้า​สัตว์​ร้าย​นั้น มัน​ทำ​ให้​โลก​และ​คน​ที่​อยู่​ใน​โลก​บูชา​สัตว์​ร้าย​ตัว​ที่​มี​บาดแผล​ฉกรรจ์​ซึ่ง​ได้รับ​การ​รักษา​แล้ว​
 13 ​มัน​ทำ​หมาย​สำคัญ​ที่​ยิ่งใหญ่​ถึง​ขั้น​ทำ​ให้​ไฟ​ตก​จาก​ฟ้า​ลง​มายัง​แผ่นดิน​โลก​ต่อ​หน้า​คน​ทั้ง​หลาย
 14 ​มัน​ล่อลวง​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​อยู่​บน​แผ่นดิน​โลก​ด้วย​หมาย​สำคัญ​ต่างๆ ที่​ทรง​อนุญาต​ให้​มัน ทำ​ต่อ​หน้า​สัตว์​ร้าย​ตัว​แรก​นั้น และ​มัน​สั่ง​ให้​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​อยู่​บน​แผ่นดิน​โลก สร้าง​รูป​จำลอง​รูป​หนึ่ง​ให้กับ​สัตว์​ร้าย​ตัว​ที่​มี​บาดแผล​จาก​ดาบ​แต่​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​นั้น
15 ​และ​ทรง​อนุญาต​ให้​มัน​สามารถ​ให้​ลม​หายใจ​แก่​รูป​ของ​สัตว์​ร้าย เพื่อให้​รูป​สัตว์​ร้าย​นั้น​พูด​ได้ และ​ทำ​ให้​พวก​ที่​ไม่​ยอม​บูชา​รูป​สัตว์​ร้าย​นั้น​ถึง​แก่​ความ​ตาย
16 ​และ​มัน​ยัง​บังคับ​ทุก​คน ทั้ง​คน​เล็กน้อย​และ​คน​ใหญ่โต คน​มั่ง​มี​และ​คน​ยากจน เสรี​ชน​และ​ทาส​ให้​รับ​เครื่องหมาย​ไว้​ที่​มือ​ขวา​หรือ​ที่​หน้าผาก​ของ​พวก​เขา
17 ​เพื่อ​ไม่ให้​ใคร​สามารถ​ซื้อ​หรือ​ขาย​ได้ ถ้า​หาก​ไม่​มี​เครื่องหมาย​ที่​เป็น​ชื่อ​ของ​สัตว์​ร้าย หรือ​เป็น​ตัวเลข​ของ​ชื่อ​มัน
18 ​ใน​เรื่อง​นี้​ต้อง​ใช้​สติปัญญา​ให้​ดี ถ้า​ใคร​มี​ความ​เข้าใจ ​ก็​จง​คิด​คำนวณ​เลข​ของ​สัตว์​ร้าย​ตัว​นั้น เพราะ​ว่า​เป็น​เลข​ของ​คน​ผู้​หนึ่ง เลข​ของ​มัน​คือ​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก​(666)

(ยังมีข้อพระคัมภีร์อื่นๆที่สนับสนุนแต่ผมไม่ได้ยกมาอ้างอิง เนื่องจากพื้นที่จำกัด แต่พอสรุปได้ว่า กษัตริย์เยโรโบอัมทำในสิ่งที่่เป็นแนวทางเดี่ยวกับที่"ปฏิปักษ์ของพระคริสต์"(The Antichrist) จะทำในอนาคต  สิ่งเป็นข้อคิดเตือนใจเราให้ระมัดระวังในอนาคตหากถึงเวลาที่ปฏิปักษ์ของพระคริสต์"(The Antichrist) ได้ปรากฏตัวขึ้น )

ผมไม่ได้สรุปนะครับ ว่าในวันที่ 15 เดือนเชสวาน ( วันที่ 28 ต.ค. 2015) ที่กำลังจะถึงนี้ จะมีพิธีกรรมหรือสิ่งเลวร้ายที่มารพยายามจะทำให้เกิดขึ้น หรืออาจจะเป็นการเริ่มต้นของการเกิด "ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์"(The Antichrist)  แต่ให้เราเฝ้าอธิษฐานเผื่ออิสราเอลและระมัดระวังชีวิตของเราไว้เสมอไม่ให้เราหลงไปกับเทศกาลและบาปของเยโรโบอัมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ในวันที่ 15 ของเดือนเชสวานในประวัติศาสตร์ มีเหตุการณ์ร้ายเกี่ยวกับอิสราเอล เช่น เหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธฺ์ยิว (Holocaust)  ปีค.ศ. 1938 เริ่มต้นในวันที่ 15 เดือนเชสวาน โดยฮิตเลอร์ของพรรคนาซี


มัทธิวหรือมัทธิยาฮู (Mattityahu -แปลว่าของขวัญแด่พระเจ้า) ซึ่งเป็นผู้ประท้วงและต่อต้านการที่ทำให้พระวิหารเป็นมลทิน  ท่านได้เสียชีวิตในวันที่ 15 เดือนเชสวาน ปี 3622  หรือ 139 ปีก่อนคริสตศักราช ) และต่อมา ตระกูลมัคคาบีส (The Maccabees) โดยบุตรชาย 5 คนของเขามีชัยชนะเหนือกองทัพของกษัตริย์แอนติโคคัสที่ 4(Antiochus IV) แห่งซีเรียเมื่อประมาณ 165 ปี ก่อนคริสตศักราช จึงมีการ เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งแสงสว่าง (Chanukah หรือ Hanukkah) ในแต่ละปี


(สามารถอ่านทำความเข้าใจ เรื่อง เทศกาลแห่งแสงสว่าง หรือ Chanukah หรือ Hanukkah ได้ในบทความเรื่อง เทศกาลแสงสว่างแห่งความหวังใจ)

สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือ แม้ว่าเดือนนี้จะมีเหตุการณ์ร้ายในอดีต และสำหรับในเดือนนี้เราจะต้องป่าวประกาศชัยชนะของพระยาห์เวห์ เพราะผู้ที่อยู่ในชีวิตของเรา ยิ่งใหญ่กว่ามารซาตานที่อยู่ในโลกนี้(1ยน.4:4)

หากเราศึกษาพระคัมภีร์จะเห็นได้ว่า สุดท้ายพระยาห์เวห์ทรงลงโทษและทำลายกษัตริย์เยโรโบอัมที่ทำบาปอย่างสิ้นเชิง และวาระสุดท้ายในอนาคต "ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์"(The Antichrist) ก็จะถูกจัดการเช่นเดียวกัน

ในพระธรรม 1 พกษ.13:1-5  บันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ว่า พระยาห์เวห์ส่งให้ผู้เผยพระวจนะจากยูดาห์ไปกล่าวโทษกษัตริย์เยโรโบอัม ว่าโยสิยาห์จะมาทำลายสิ่งที่กษัตริย์เยโรโบอัมได้สร้าง และเมื่อกษัตริย์เยโรโบอัมกางมือออก มือของพระองค์เหี่ยวแห้งไป  และสิ่งที่กษัตริย์เยโรโบอัมได้ทำบาปและราชวงศ์ของพระองค์ถูกทำลายเสียสิ้นในเวลาต่อมา 
1 พกษ.21:20-22 
20 อาหับ​ตรัส​กับ​เอลียาห์​ว่า “โอ ศัตรู​ของ​เรา เจ้า​พบ​เรา​เข้า​แล้ว​หรือ?” ท่าน​ทูล​ตอบ​ว่า “ข้า​พระ​บาท​พบ​ฝ่า​พระ​บาท​เข้า​แล้ว เพราะ​ว่า​ฝ่า​พระ​บาท​ยอม​ขาย​พระ​องค์​เข้า​ทำ​สิ่ง​ชั่ว​ใน​สาย​พระ​เนตร​พระ​ยาห์เวห์

21 นี่แน่ะ เรา​จะ​นำ​เหตุ​ร้าย​มา​เหนือ​เจ้า เรา​จะ​กวาด​เจ้า​ออก​ไป​เสีย​ให้​สิ้น และ​จะ​กำจัด​ผู้​ชาย​ทุก​คน​เสีย​จาก​อาหับ​ใน​อิสราเอล ไม่​ว่า​ทาส​หรือ​ไท

22 และ​เรา​จะ​ทำ​ให้​ราช​วงศ์​ของ​เจ้า​เหมือน​ราช​วงศ์​ของ​เยโรโบอัม​บุตร​เนบัท และ​เหมือน​ราช​วงศ์​ของ​บาอาชา​บุตร​อาหิยาห์ เพราะ​เจ้า​ทำ​ให้​เรา​โกรธ และ​เพราะ​เจ้า​ทำ​ให้​อิสราเอล​ทำ​บาป​ด้วย"ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์"(The Antichrist) ก็จะถูกจัดการเช่นเดียวกัน ตามพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ดนล. 7:11 ข้าพเจ้า​ก็​จ้อง​ดู เพราะ​เขา​เล็ก​นั้น​พูด​คำ​ใหญ่โต และ​เมื่อ​ข้าพเจ้า​จ้อง​ดู​สัตว์​ตัว​นั้น​ก็​ถูก​ฆ่า และ​ศพ​ก็​ถูก​ทำลาย​มอบ​ให้​เผา​เสีย​ด้วย​ไฟ​2ธส. 2:8 ขณะนั้น​คน​นอก​กฎหมาย​(The Antichrist) นั้น​ก็​จะ​ปรากฏ​ตัว​ขึ้น และ​พระ​เยซู​เจ้า​จะ​ทรง​ประหาร​มัน​ด้วย​ลม​พระ​โอษฐ์​ของ​พระ​องค์ และ​จะ​ทรง​ผลาญ​ให้​สูญ​ไป​ด้วย​การ​ปรากฏ​และ​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระ​องค์​เดือนนี้ให้เราอธิษฐานป่าวประกาศดังนี้      อธิษฐานป่าวประกาศว่า เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความยินดีแทนการขมขื่นใจ ไม่ใช่ เดือนที่ชื่อว่า “มาร์เชสวาน” Marcheshvan  מַרְחֶשְׁוָןแปลว่า ขม (bitter เพราะเดือนนี้คือเดือนเป็นเชสวาน (Cheshvan) เดือนแห่งเผ่ามนัสเสห์ พระเจ้าทรงทำให้โยเซฟลืมความยากลำบากและความทุกข์ยาก   ดังความหมายของชื่อเผ่ามนัสเสห์ (ปฐก 41:51)   

     อธิษฐานป่าวประกาศว่า เดือนนี้เป็นเดือนแห่งพันธสัญญานิรันดร์ของพระเมสิยาห์(Messiahอธิษฐานป่าวประกาศ   ตามพันธสัญญาของพระเมสิยาห์ พระองค์เป็นผู้เริ่มต้นการดีและทรงนำความสำเร็จ(ฟป.1:6)   
     
     อธิษฐานป่าวประกาศว่า เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความกล้าหาญ  เดือนนี้เป็นเดือนของกิเดนโอน ชาวเผ่ามนัสเสห์ พระเจ้าทรงเรียก กิเดโอนว่า “บุรุษผู้กล้าหาญ” (วนฉ.6:14-15)  เรียกตัวเราว่า ฉันเป็นนักรบของพระเจ้า(ยอล.3:10)  ขอพระเยซูทรงเหยียบหัวงู(ซาตาน) และเราสามารถทำและจะต้องทำอย่างเดียวกับพระองค์ (รม 16.20)  เราจะขึ้นไปเหยียบแผนของศัตรู  สามารถมีชัยชนะเหนืออุบายทั้งสิ้นของผีร้ายได้ด้วยการให้อภัย 

ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น