13 พฤษภาคม 2553

12 สัปดาห์แห่งพระพร คริสตจักรแห่งพระบัญชา

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ นับตั้งแต่เราได้เริ่มคริสตจักรแห่งพระบัญชา เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2010 ที่ผ่านมา จนถึงกลับจากค่ายอาณาจักรแห่งพระสิริ นับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณ 12 สัปดาห์แล้ว มีพระพรหลายประการ อยากจะแบ่งปันเล่าสู่กันฟัง

1.อพยพตามพระบัญชา

ช่วง 4 ช่วง 4 สัปดาห์แรก เรียกว่า “ช่วงอพยพตามพระบัญชา” ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับผู้นำคือท่านอาจารย์นิมิตและอาจารย์อ้อย ระเบียบ ที่เป็นเสมือนผู้นำทางให้เราได้เดินไปสู่พระบัญชาของพระเจ้าในชีวิตของเรา
เป้าประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคริสตจักร 12 ประการ ผมถือว่าเป็นเสมือนพระบัญชาของพระองค์ที่พระเจ้าทรงเรียกเราได้ก้าวเดินด้วยความมั่นใจ
ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องร่วมพระบัญชาที่พระเจ้าทรงเรียกมาที่คริสตจักรแห่งนี้
ไม่ง่ายเลยที่จะต้องออกจากที่เดิม เพราะหนทางข้างหน้าเป็นหนทางใหม่ แต่ขอบพระคุณพระเจ้า หลังจากจัดขบวนไพร่พล เราก็ได้สถานที่ใหม่ คือ หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก หลังจากที่เดินคอตกออกมาจากสถานที่ที่ไปติดต่อหลายแห่ง แต่ก็ได้รับการอวยพระพรจากพระเจ้า

1 โครินธ์ 2:9 ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า สิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์

พี่น้องหลายท่าน เห็นสถานที่่แล้วบอกว่า โอ้! พระเจ้า จอร์จ มันยอดมากเลย ขอบคุณ คุณจอร์จ ศักดิ์ชัย ที่ช่วยติดต่อสถานที่จริงๆ
การเคลื่อนไปกับพระเจ้าครั้งนี้ ผมสัมผัสถึงการทรงนำของพระเจ้า หากนึกภาพในพระธรรมอพยพ พระเจ้าทรงนำคนอิสราเอลด้วยเสาเมฆ และเสาเพลิง เราไม่เดินเดียวดาย มีพี่น้องร่วมพระบัญชาที่มีกันและกัน ในการสนับสนุน ทุกคนมีส่วนร่วมกันอธิษฐานเผื่อ และสนับสนุนอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ในช่วงนี้ เราต้องเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆ เช่น อัสสัมชัญ บางรัก ,โรงแรม Central Sofitel, โรงแรม Winsor บ้าง เรียกว่าเป็น "พลับพลาสัญจร"

พี่น้องทุกคนจะตั้งใจรับฟังว่าสัปดาห์ต่อไปเราจะไปที่ไหนกัน บางท่านก็เข้าไปสำรวจข้อมูลทาง Web. ของคริสตจักรเรา ภาพเหมือนชาวอิสราเอล ตั้งค่าย และรอฟังเสียงแตรและเดินทางต่อไป
แม้จะมีเหนื่อยบ้างในการสื่อสารและการขนย้ายอุปกรณ์ ขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระเจ้าเปลี่ยนเสียงบ่นของเราเป็นเสียงอธิษฐานคร่ำครวญต่อพระเจ้า กลุ่มนักอธิษฐานและโครงการนิเวศอธิษฐานเริ่มเกิดขึ้น ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับอ.ปู,อ.เชษฐ์ อ.อ๊อดและอ.เค ฝ่ายสถานที่ พวกเราเดินทางไปไหนก็ ไม่หลงทางเพราะมีน้องๆนักศึกษา เหล่าทูตสวรรค์ถือป้ายบอกทาง

2. พำนักที่เต้นท์นัดพบ

ช่วง 4 สัปดาห์ต่อมา ขอบพระคุณพระเจ้าหลังจากที่หาสถานที่มาหลายแห่ง เราก็มาลงตัวที่ตึกหอการค้าไทยจีน ถนนสาทร ช่วงนี้ขอเรียกว่า “พำนักที่เต้นท์นัดพบ”
ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพี่ลัดดาและทีมงานในการติดต่อสถานที่แห่งนี้
ช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการเสริมสร้างพระกาย การปลดปล่อยของประทานพระคริสต์ (Fivefold ministry) เราได้รับเกียรติจากผู้นำคริสตจักรต่างๆ มาช่วยเสริมสร้างคริสตจักรของเรา เช่น อ.ติ๊ก วรรณา,อใหญ่ สิริพร เป็นต้น รวมถึงเราได้ไปร่วมสัมมนากับพี่น้องคริสตจักรต่างๆด้วย

เอเฟซัส 4:11-12
11 ของประทานของพระองค์ ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์
12 เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น

ช่วงสำคัญช่วงหนึ่งคือ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม เป็นวันเปิดคริสตจักรของเราอย่างเป็นทางการ
(Grand opening) จะเรียกชื่ออีกอย่างไม่เป็นทางการว่า “งานรวมศิษย์เก่าความหวัง “
ตอน "...มันยังอยู่" แม้แต่ละท่านจะไปเกิดผลในที่ต่างๆ แต่ “ความผูกพันมันยังอยู่” อย่างไรก็มาร่วมแสดงความยินดี

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้ใหญ่วงการคริสเตียน ให้เกียรติมาร่วมงานและกล่าวอวยพร เช่นอ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ,ผู้ปกครอง วีระศักดิ์ ทำให้เรามีความอบอุ่นใจว่าวันนี้เราไม่โดดเดี่ยวและเดินเดียวดาย เราได้ เชื่อมพระกายกับคริสตจักรต่างๆ
สิ่งที่น่าจดจำในช่วงนี้คือ พระเจ้าทรงเปิดประตูสู่ฤดูกาลใหม่(New season) ให้กับคริสตจักรของเรา เราไม่สามารถคิดแบบเก่า ทำสิ่งเดิมได้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

อิสยาห์ 48:7 เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่ ไม่ใช่นานแล้ว ก่อนวันนี้เจ้าไม่เคยได้ยินถึง เกรงเจ้าจะพูดว่า 'ดูเถิด เรารู้แล้ว

เสื้อสีขาวฤดูกาลใหม่ที่เราสวมใส่ เป็นสิ่งเตือนใจเราว่าพระเจ้าได้ปลดเปลื้องสิ่งเก่าให้เราสวมสิ่ งใหม่ ที่พระเจ้าพาเราข้ามสิ่งเก่าเข้าสู่วาระฤดูกาลใหม่ของพระองค์

โคโลสี 3:9-10
9 … เพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่า กับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้ว
10 และได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ ที่กำลังทรงสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายของพระองค์ผู้ทรงสร้าง ให้รู้จัก พระเจ้า


ในช่วงนี้เราได้รับพิธีปัสกา(Passover) ในช่วงเทศกาล Easter เราได้ก้าวข้ามผ่านปัญหาและสิ่งที่เราต้องการเปลี่ยนแปลง ทะเลแดงแห่งปัญหาที่ขวางทาง พระเจ้าทรงพาคริสตจักรของเราข้ามไปด้วยพระคุณ

3. เทศกาลแห่งการพักสงบ

ช่วง 4 สัปดาห์นี้เป็นช่วงที่คริสตจักรของเราเข้าสู่ “เทศกาลแห่งการพักสงบ” เพราะเป็นการเตรียมชีวิตที่จะไปค่าย 2010 อาณาจักรแห่งพระสิริ
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอ.ซีคังเส็ง (Chee Kang Seng) และ อ.ซูซาน วัตสัน (Susan Watson)
ที่ท่านมาช่วยเตรียมชีวิตของเราทำให้เราได้เข้าใจเรื่องค่านิยมแห่งอาณาจักรพระเจ้า และชีวิตที่เคลื่อนไปตามพระวิญญาณบริสุทธิ์
ในค่าย 2010 ครั้งนี้ นอกจากสถานที่ที่ยอดเยี่ยมมากๆ คือ โรงแรม Royal Cliff beach resort พัทยา จ.ชลบุรี โรงแรมหรูหรา อยู่บนอุ้งผาแห่งขุนเขา
เป็นเทศกาลแห่งการพักสงบจริงๆ เพราะที่ผ่านมา หลายๆ ท่านอาจจะเป็นมารธาทำงานหนักแต่ไม่ได้พักพิงในพระเจ้า แต่ในค่ายครั้งนี้ เราเป็นดังมารีย์ที่ได้พักสงบในพระองค์

ลูกา 10:41-42
41 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบเธอว่า "มารธา มารธาเอ๋ย เธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งนัก
42 สิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียว มารีย์ได้เลือกเอาส่วนดีนั้น ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้"


ค่ายครั้งนี้ความรู้สึกผมเหมือนกับว่า ได้มาเทศกาลอยู่เพิง ฟังพระคำของพระเจ้า และได้พบปะกับพี่น้องคริสตจักรร่วมพระบัญชาจากต่างจังหวัด คำพยานที่แต่ละท่านมาเล่าให้ฟังเป็นสิ่งที่ทำให้ได้เราการหนุนน้ำใจมาก
ในค่ายครั้งนี้ ดีใจกับพี่น้องหลายๆ ท่านที่ได้รับประสบการณ์แห่งพระวิญญาณฯ เต็มล้นในพระสิรของพระเจ้าและได้รับการเยียวยารักษาจิตใจภายใน ในค่ำคืนแห่งการเยียวยา (Inner Healing)

ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับวิทยากร Workshop ทั้ง 2 ท่านคืออ.ใหญ่ ศิริพร ชั้นเยียวยาภายใน (Inner Healing) และอ.วรรณา ชั้นสนิทสนมกับพระเจ้า (Intimacy) ที่ไม่ใช่เพียงแค่สอนแต่จับถือเราทำด้วยประสบการณ์ของท่าน ทำให้เราเข้าใจและเข้าถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งในพระเจ้า

โปรแกรมค่ายที่น่าประทับใจอีกโปรแกรมหนึ่งคือ การเชื่อมพระกาย กำแพงแห่งอคติ 7 สิ่งได้ถูกทำลายลงแล้ว คริสตจักรต่างๆในประเทศไทยได้ร่วมรับใช้เป็นพระกายเดียวกัน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรประเทศไทยของเรา ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าเรากับพระเจ้า และระหว่างเรากับพี่น้องทั้งหลายกลับคืนมา

เอเฟซัส 2:13-14
13 แต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกล ได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์
14 เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเรา เป็นผู้ทรงกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทรงรื้อกำแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลง


ขอบพระคุณคณะผู้จัดงานค่าย ไม่ว่าจะเป็น อ.โปร เกรียงไกร เพื่อนทุกท่าน อ.อ้อย สุกันยาและทีมงานคริสตจักรอาณาจักรแห่งพระสิริ ที่จัดค่ายครั้งนี้ได้น่าประทับใจจริงๆ

4. มุ่งสู่ดินแดนคานาอัน

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเรียกเราทั้งหลายมาร่วมพระบัญชาของพระองค์ในคริสตจักรแห่งนี้ใน 12 สัปดาห์ที่ผ่านมา ดีใจที่เรามีกันและกันในวันนี้ เราทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระ
คริสต์ที่ผูกพันกัน ประสานกันและทำงานร่วมกัน

เอเฟซัส 4:16 คือเนื่องจากพระองค์นั้น ร่างกายทั้งสิ้นที่ติดต่อสนิทและประสานกันโดยทุกๆข้อต่อ ที่ทรงประทานได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรัก เมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้ว

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีส่วนช่วยกันสร้างอาณาจักรพระเจ้าบนแผ่นดินโลกร่วมกันครับ
เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราเดินทางไปด้วยกัน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเดินมุ่งสู่ดินแดนคานาอันของพระองค์ด้วยกัน

………………………………..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น