02 ธันวาคม 2557

รวบรวมบทความวัน "พ่อ"


รวบรวมบทความเนื่องใน "วันพ่อ"
ภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินของพ่อหลวง  ดีใจที่ได้เป็นลูกของพ่อเฉลิม ตื่นตันใจที่ได้เป็นพ่อคนแล้ว และขอบคุณพระบิดาในสวรรค์


ความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติhttp://pattamarot.blogspot.com/2010/12/blog-post.html


ทำเนียบพ่อต้นแบบ http://pattamarot.blogspot.com/2010/12/blog-post_03.html


บทความเรื่อง ศรัทธา http://pattamarot.blogspot.com/2010/12/blog-post_21.html


สายธารแห่งน้ำพระทัยของพ่อหลวง
http://pattamarot.blogspot.com/2011/12/blog-post_09.html


เรียกพระบิดาว่า พ่อจ๋าhttp://pattamarot.blogspot.com/2012/11/blog-post.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น