24 ธันวาคม 2557

21 วันแห่งการใคร่ครวญเพื่อการทะลุทะลวง#Day 11

บทความคำหนุนใจของดร.ชัค เพียร์ส ( Dr.Chuck Pierce) เนื่องใน 21 วันแห่งการทะลุทะลวงจนไปสู่เทศกาลคริสต์มาส โดยเริ่มจากวันที่ 4 ธ.ค. จนถึง 25 ธ.ค. ผมได้นำข้อความนี้มาลงใน Blog ขอบคุณอ.ใหญ่ ศิริพร สุกัญจนสิริ ที่ช่วยแปลให้ได้อ่านกันนะครับ


วันที่ 11 ของ 21 วัน: เชื่อมต่อผ่าน ฮานุกกาห์ ปีนี้  การปลดปล่อยฮาเลลูยาครั้งยิ่งใหญ่ภายในคุณ!

ไบรอัน โคยแมนมาหาผมเช้าวันนี้และแบ่งปันสิ่งต่อไปนี้:
การเฉลิมฉลองฮานุกกาห์จะเริ่มในคืนนี้ตอนดวงอาทิตย์ตก เทศกาลฮานุกกาห์เป็นเวลาที่พวกเราเฉลิมฉลอง "ผู้ทรงเป็นความสว่าง" ที่เสด็จเข้ามาในโลก... พระวาทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ และทรงจัดเตรียมโคมส่องให้เราเห็นทางเดินที่เราจะเดินไป ความสว่างของโลกเสด็จมาเพื่อเชื่อมต่อเรากับพระบิดาในสวรรค์ของเราอย่างถูกต้อง และเพื่อจะทรงอธิษฐานวิงวอนเพื่อเราจะนั่งอยู่กับพระองค์ในสวรรคสถาน

ห้าปีที่แล้ว คุณ (ชัค) ส่งอีเมล์ออกไปเกี่ยวกับการสำแดงเชิงเผยพระวจนะเพื่อเตรียมเราสำหรับเทศกาลฮานุกกาห์ พระวิญญาณของพระเจ้าหนุนใจให้เรายังคงเชื่อมต่อต่อไป และไม่ตัดการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันหรือหยุดการเชื่อมต่อกับท้องพระโรงของพระองค์ (ที่พระบังลังก์ตั้งอยู่) ในเวลานั้นผม (ไบรอัน) จำได้ว่าตัวเองต่อสู้ที่จะแยกตัวเองออกและไม่ต้องการที่จะเข้าสู่การเฉลิมฉลองในเทศกาลฮานุกกาห์ รวมทั้งเทศกาลแห่งความสว่าง (ใหญ่ - เป็นเทศกาลเดียวกับ Feast of Dedication ในยอห์น 10:22 หรือเทศกาลฉลองพระวิหารในฤดูหนาว) ดังนั้น ผมจึงตัดสินใจผิดหลายอย่างและพลาดพระพรทั้งหมดของฤดูกาลนี้ ผมจึงรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้ฤดูกาลนี้กับเราอีกเพื่อจะเฉลิมฉลอง
ผมเชื่อว่าเทศกาลฮานุกกาห์ปีนี้เป็นโอกาสพิเศษที่จะเชื่อมต่อในลักษณะใหม่ และเพื่อจะรับเอาความชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยมที่คอยท่าอยู่สำหรับลูกๆ ของพระเจ้าแต่ละคน ผมเชื่อว่าถ้าเราเฉลิมฉลองเทศกาลฮานุกกาห์ในปีนี้จะทำให้ประตูต่างๆ ของศัตรูถูกปิดลง มากกว่านั้นอีก เราจะเอาตัวเรามาอยู่ในจุดที่จะรับการปลดปล่อยการเจิมใดๆ ของพระเจ้าที่จะเติมเต็มความปรารถนาต่างๆ ที่อยู่ลึกที่สุดในใจของเรา และจะทำให้อัตลักษณ์ของเราในพระองค์ลุกโชติช่วงสุกใสเพื่อทั้งโลกจะเห็นได้

ถ้อยคำของการสำแดงที่เคยปลดปล่อยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2009 ช่วงเทศกาลฮานุกกาห์!
คำเผยพระวจนะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะถ้าปราศจากการสำแดง (การเผยธรรม) เราพินาศ ผมรู้ว่าพวกเรามากมายหลายคนกำลังเผชิญกับการทดสอบอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เรากำลังได้รับคำพยานจากคนมากมายถึงการทะลุทะลวงออกมาได้อย่างอัศจรรย์ นี่เป็นคำเผยพระวจนะเพื่อจะหนุนจิตชูใจพวกคุณ:
"จงเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ จงเชื่อมต่อต่อไปในสัปดาห์นี้!
มีบางสิ่งบางอย่างที่เจ้าจะต้องเผชิญกับมันด้วยการสรรเสริญจะทะลุออกไปได้ สัปดาห์นี้ให้เชื่อต่อต่อไป! จงเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้! จงอย่าหยุดการเชื่อมต่อจากเรา จงอย่าหยุดการเชื่อมต่อกับท้องพระโรงของเรา จงอย่าหยุดการเชื่อมต่อจากที่ๆ เจ้าอยู่ จงอย่าหยุดการเชื่อมต่อจากซึ่งกันและกัน จงเชื่อมต่อต่อไปเพื่อเจ้าจะสามารถฝ่าสิ่งที่เจ้าจะต้องเผชิญออกไปได้
"เจ้าจงอยู่ในที่ๆ เรากำหนดเจ้าไว้ จะมีการเชื่อมต่อใหม่ๆ เข้ามาในเส้นทางของเจ้าในสัปดาห์นี้
เจ้าจะเริ่มมีประสบการณ์กับชีวิตในแบบที่เจ้าไม่เคยรู้จักมาก่อน ดังนั้นจงอยู่ในที่ๆ เจ้าควรจะอยู่ และเฝ้าดูเราทำกิจของเราเพื่อเจ้า จงวางการผลัดวันประกันพรุ่งไว้ใต้เท้าของเจ้า เอาความขี้เกียจวางไว้ใต้เท้าของเจ้าและจงอยู่ในที่ๆ เราบอกให้เจ้าอยู่ วางความอับอายไว้ใต้เท้าข้างหนึ่งและเอาความรังเกียจและความล่าช้าอยู่เบื้องหลังไว้ใต้เท้าอีกข้างหนึ่ง จงอยู่ในที่ๆ เราบอกให้เจ้าอยู่! เพราะการอยู่ที่นั่นจะทำให้เจ้าเริ่มที่จะเห็น
"เรากำลังดึงการสำแดงลงมาในยามกลางคืน เรากำลังส่งเหล่าทูตสวรรค์แห่งการตระเตรียมและทูตสวรรค์เพื่อการจัดวางตำแหน่ง เรากำลังทำให้เจ้าชัดเจนในวิถีใหม่ ทูตสวรรค์เหล่านี้ไม่ใช่กองทัพทูตสวรรค์ที่เจ้าเคยรู้จักในฤดูกาลอื่น ทูตสวรรค์เหล่านี้กำลังทำให้พระคำในปากของเจ้าแหลมคม พวกเขากำลังทำให้กำหนดการและวาระเวลาของเจ้าชัดเจนเพื่อจะวางเจ้าในจุดที่เราได้เรียกเจ้า เจ้ากำลังเขย่าสิ่งที่ไม่ได้มาจากเราออกไป เจ้ากำลังเขย่าสิ่งต่างๆ ที่เจ้าเคยได้ยินและพูดถึงซึ่งไม่ใช่ของฤดูกาลนี้ออกไป เรากำลังส่งกองกำลังใหม่ของทูตสวรรค์มา เจ้ากำลังรับรู้ถึงแรงอัดของพวกเขาเพราะพวกเขาทำงานเพื่อลับเจ้าเข้าที่ๆ แหลมคมที่เรากำลังวางเจ้าไว้ในวันนี้ จงคงการเชื่อมต่อไว้! เชื่อมต่อต่อไปแม้ว่านี่ไม่ใช่ถ้อยคำที่เจ้าคาดหวังการเยี่ยมเยียนของเหล่าทูตสวรรค์จากฤดูกาลที่แล้ว
"มีที่แห่งใหม่ให้เจ้าไป มีการงานใหม่ที่กำลังรอเจ้าอยู่ มีความสัมพันธ์ที่กำลังรอเจ้าอยู่ มีที่แห่งใหม่ที่เรากำลังมอบให้แก่เจ้า จงเฝ้าดูอย่างระมัดระวัง จงไปในที่ๆ เราส่งเจ้าไป จงอย่าไปด้วยกำลังของเจ้าเอง เพราะมันเป็นเราเองที่กำลังส่งเจ้าออกไป เรากำลังขับเคลื่อนเจ้า เรากำลังให้พละกำลังใหม่แก่เจ้าที่จะพลุ่งขึ้น จงไปในที่ๆ เราใช้เจ้าไป จงอย่ารู้สึกตกใจเพราะสิ่งที่เจ้าได้ยิน จงอย่าถอยหลังเพียงเพราะว่ายักษ์ทั้งหลายดูเหมือนอยู่ใกล้ จงยืนหยัดเพราะเราเองกำลังไปล่วงหน้าเจ้า เพียงแต่เจ้าไปกับเราและกล่าวว่า "ข้าพเจ้าถูกส่งมาเพื่อจะรับพระพรนี้"
"เราสามารถแยกสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกได้ เราสามารถทำให้สิ่งที่ไม่ยอมปล่อยจนเดี๋ยวนี้แยกออกเพื่อเจ้าจะสามารถผ่านไปได้ นี่เป็นเวลาของสำแดงให้เห็น เราวางแผนที่จะสำแดงให้แก่เจ้าสิ่งที่เจ้ากำลังมองหา จงอย่าถอยหลังเพราะการสำแดงให้เห็นพร้อมแล้วที่จะเริ่ม! การสำแดงให้เห็นพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นขึ้น! ดังนั้น หาที่นั่งของเจ้าในเราและเตรียมตัวให้พร้อมที่จะชมการสำแดงให้เห็นในสิ่งที่เจ้าได้ขอเรามาตลอด
"ที่นั่งของเจ้าและจุดที่เจ้าอยู่ได้ถูกเตรียมเอาไว้แล้วเพื่อเจ้า จงขึ้นมา! ผ่านการนมัสการของเจ้า จงลุกขึ้นและมานั่งกับเรา เราและเจ้าจะป่าวประกาศเข้าไปในบรรยากาศของเจ้าและทำให้ปัจจัยแวดล้อมของเจ้าเปลี่ยน จงขึ้นมา นั่งลง และเฝ้าดูบริเวณรอบตัวเจ้าในโลกถูกเติมเต็มด้วยการทรงสถิตของเรา จงเข้ามาอยู่ในที่ใหม่กับเรา ร่วมมือกับเราในวิถีใหม่ เรามีพระพรมากมายที่เจ้าไม่รู้ที่เรารอคอยมายาวนานเพื่อจะเทออกมาเหนือชีวิตของเจ้า
"เรามองหาคนกลุ่มหนึ่งตลอดมา เรามองหาตลอดมาสำหรับผู้ที่จะรับการเจิมในเวลานี้ มันมีการเจิมที่เรากำลังนำลงมาจากสวรรค์เพื่อเจ้าจะยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกันและทะลุทะลวงฝ่าเครื่องกีดขวางที่ศัตรูได้ก่อขึ้นมา เราเป็นกำลังเสด็จเข้ามาเดี๋ยวนี้!
"เรากำลังเข้ามาในชีวิตของเจ้าในวิถีใหม่ เรากำลังทำลายสิ่งที่เคยอยู่รอบตัวเจ้าตลอดมา เรากำลังทำให้เจ้าสัมผัสการทรงสถิตของเราในวิถีใหม่ เรากำลังทำให้เจ้าได้รับความโปรดปรานในวิถีใหม่ เรากำลังทะลุทะลวงสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อเลือดในสมองของเจ้า เจ้าเคยคิดว่าความรู้จะสามารถทำให้ผ่านไปได้ แต่เราต้องทะลุทะลวงสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อเลือดนั้นเพราะการไหลของละเมิดนั้นไหลจากคนรุ่นต่างๆ ในชีวิตของเจ้ายังคงมีสิทธิที่จะทำงานของมันอย่างต่อเนื่อง เราจะทำให้เจ้ามีชีวิตชีวาขึ้นและเห็นในสิ่งที่เราเห็น เรากำลังทะลวงสิ่งที่ปิดกั้นอยู่ในเลือด! เรากำลังทะลวงสิ่งที่ปิดกั้นอยู่ในเลือด! สิ่งที่ใส่แฟ้มไว้และจัดบันทึกรายการไว้บัดนี้กำลังมีชีวิตขึ้นมา เรากำลังย้อนกลับบางส่วนของโรคอัลไซเมอร์ เรากำลังกลับสภาพบางส่วนของโรคจิตเสื่อม (ที่มีผลต่อการคิด ความจำ และพฤติกรรม - dementia) เรากำลังเปลี่ยนบาสิ่งบางอย่าง เรากำลังกลับสภาพบางส่วนของการพูดตะกุกตะกัก/ติดอ่าง เรากำลังกลับสภาพของความบกพร่องของความสามารถในการอ่าน (dyslexia) เรากำลังทะลุทะลวงตัวปิดกั้นเลือดในสมองของเจ้า การทรงสถิตของเราสามารถทะลุทะลวงได้
"เราจะสำแดงพระสิริของเรา เรากำลังมาสำแดงเพื่อเราจะสามารถเปิดสิ่งที่ปิดบังสิ่งที่เจ้ากำลังมองหามาตลอด เรากำลังทำให้รูปแบบต่างๆ ของการละเมิดในโครโมโซมของเจ้าเป็นกลาง (ไม่สามารถมีอิทธิพลกับเราอีก) จงให้พระสิริของเราทะลุทะลวง! จงให้พระสิริของเราทะลุทะลวง! เรากำลังทำลายสิ่งที่ปิดกั้นจากความรู้สึกขาดความมั่นคงของเจ้า เรากำลังเปิดขุมทรัพย์ที่เจ้าตามหา เรากำลังถอนรากสิ่งที่ถูกฝังลึก และทำให้เจ้าผลิดอกและเบ่งบานในวิถีใหม่ จงยอมให้เราถอนราก! จงยอมให้เราถอนราก!"
ขอพระเจ้าอวยพระพร
ชัค ดี. เพียร์ส


Day 11 of 21 Days: Stay Connected this Hanukkah!
Brian Kooiman came to me this morning and shared the following:
The celebration of Hanukkah will begin tonight at sundown. Hanukkah is a time that we celebrate the Light that came to the world … the Word that became flesh, and that provides a lamp to our feet. This Light of the World came to rightly connect us with our Heavenly Father, and to make intercession for us so that we are seated with Him in heavenly places.
Five years ago, you sent out an emailer with prophetic revelation to prepare us for Hanukkah. The Spirit of God exhorted us to stay connected, and not to disconnect from each other or the Throne Room. At that time, I remember wrestling with isolation and not wanting to enter into the celebration of Hanukkah and the Festival of Lights. Therefore, I made some wrong decisions and missed the whole blessing of this season. I am just grateful to God that He gives us another season to celebrate.
I believe this Hanukkah is a unique opportunity to align in new ways, and to receive a fullness of joy that awaits each of God’s children. I believe that if we celebrate Hanukkah this year any portal of the enemy will be shut. Furthermore, we will position ourselves for a release of God’s anointing that will fill our deepest desires and cause our identity in Him to blaze brightly for all the world to see. 

Prophetic Revelation Previously Released on December 10, 2009 at Hanukkah!
Prophecy is so important. Without prophecy we perish. I know that so many of us are going through tremendous trials. However, we are receiving incredible breakthrough reports from many. Here is a prophetic word to encourage you:
"Stay connected this week! Stay connected this week!
There is something that you are going to have to praise your way through. Stay connected this week! Stay connected this week! Do not disconnect from Me. Do not disconnect from My Throne Room. Do not disconnect from where you are. Do not disconnect from each other. Stay connected so you can press on through what you'll be going through.
"Be where I assign you, when I assign you. There are new connections coming into your path this week.
You will begin to experience life in a way that you've not known in the past. So be where you are to be, when you are to be there, and watch Me work on your behalf. Put procrastination under your feet. Put laziness under your feet, and be where I tell you to be. Put shame under one foot and put disgust and lagging behind under the other foot. Be where I tell you to be! It's at that place you will begin to see.

"I am pulling down revelation in the night season. I am sending angels of preparation and angels of positioning. 

I am defining you in a new way. These are not the angelic hosts that you have known in other seasons. These are angels that are sharpening the Word that is in your mouth. They are sharpening your schedule and your timing to put you in the position to which I have called you. You are shaking off what is not of Me. You are shaking off things you have heard and said that were not about this season. I am sending a new angelic force. You are feeling their pressure as they work to hone you into that sharp place I am putting you in this day. Stay connected! Stay connected even though this is not the message you have expected from a former season of angelic visitation.
"There is a new place for you to go. There is a new job waiting on you. There is a relationship waiting on you. There is a new place that I am assigning you. Watch carefully. Go where I send you. Do not go in your own strength, for it is Me that is sending you forth. I AM mobilizing you. I AM giving you the strength to rise up. Go where I send you. Do not be frightened by what you hear. Do not back up just because giants seem near. Stand firm for I AM going before you. Just go with Me and say, 'I have been sent to receive this blessing.'
"I can part what is un-partable. I can cause that which would not let go to now come apart so you can pass through. This is a time of showing. I plan on showing you what you are looking for. Do not back up for the show is ready to begin! The show is ready to begin! Therefore, find your seat in Me and get ready to watch the manifestation that you have been asking Me about.
"Your seat and your position have already been prepared for you. Come up! Through your worship, rise up and be seated with Me. Together we will decree into your atmosphere and change your condition. Come up, be seated, and watch that area around you in the earth realm be filled with My presence. Come into a new place with Me. Join Me in a new way. I have blessings that you know not of that I long to pour out over you.
"I have been looking for a group. I have been looking for the ones to anoint now. There is an anointing that I am bringing down from heaven so you can stand as one and break through the barrier that the enemy has erected. I AM coming in NOW!"
"I am coming into your life in new ways. I am breaking that which has been around you. I am causing you to feel My presence in new ways. I am causing you to be favored in new ways. I am breaking through the blood carrier in your brain. You thought that knowledge could get through, but I have got to break that blood barrier where the iniquitous flow from generations in your life continues to have right to operate. I will cause you to come alive and see what I would see. I am breaking through a blood barrier! I am breaking through a blood barrier! What has been filed and catalogued is now coming alive. I am going to reverse some Alzheimer's. I am going to reverse some dementia. I am changing some things. I am going to reverse stuttering. I am going to reverse dyslexia. I am breaking through the blood barrier in your brain. My presence can penetrate.
"I will reveal My glory. I am coming to reveal so I can break open the seal that has closed up what you have been looking for. I am neutralizing your chromosomes from iniquitous patterns. Let My glory penetrate! Let My glory penetrate! I am breaking your insecurity barrier. I am uncovering the treasure that you have been. I am uprooting what has been buried deep, and causing you to flower and blossom forth in a new way. Let Me uproot! Let Me uproot!"
Blessings,
Chuck D. Pierce

1 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

    ตอบลบ