27 พฤศจิกายน 2557

Happy Thanksgiving Day! สุขสันต์วันขอบคุณพระเจ้า

Happy Thanksgiving Day! สุขสันต์วันขอบคุณพระเจ้า (วันพฤหัสบดีที่4 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี)

ความเป็นมาของวันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day)

วันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day) เป็นวันฉลองการเก็บเกี่ยวที่เดิมเป็นการแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้าเมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว วันขอบคุณพระเจ้านี้เดิมมาจากเทศกาลที่เกี่ยวกับคริสต์ศาสนาแต่ในปัจจุบันวันขอบคุณพระเจ้าเป็นเพียงวันหยุดที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ฉลองกันในสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ในสหรัฐอเมริกา วันขอบคุณพระเจ้าจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในขณะที่ในประเทศแคนาดาจะตรงกับวันจันทร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม 
ประเพณีนี้เกิดขึ้นภายหลังจากการอพยพของชาวยุโรปมาที่ทวีปอเมริกาเหนือ ถึงแม้ว่าประเพณีนี้เป็นประเพณีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ที่ฉลองกันโดยบุคคลในทวีปอเมริกาทั้งที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนและอื่นๆ แต่เป็นการฉลองที่มีที่มาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกาเหนือ ฉะนั้นเทศกาลนี้จึงไม่มีการฉลองกันในทวีปยุโรปหรือประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์อื่นๆ

ในวันขอบคุณพระเจ้านี้ชาวอเมริกันจะใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวและรับประทานอาหารมื้อใหญ่ด้วยกัน โดยอาหารที่นิยมรับประทานจนเป็นประเพณีคือไก่งวง และนอกจากนี้ในเมืองนิวยอร์กจะมีขบวนพาเหรดที่มีชื่อเสียงจัดโดยห้างสรรพสินค้า เมซีส์ ในชื่อ เมซีส์เดย์พาเหรด (Macy's Day Parade)

ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/ 

เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า ดร.ชัค เพียร์ส(Chuck Pierce) กล่าวดังนี้ว่า 

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความสุขมากมายจากพระองค์ ขอพระองค์อวยพระพรเราด้วยพระพรทั้งหมดในสวรรค์  ให้เราระลึกถึงว่าที่นั่นมีชีวิตและชีวิตในสวรรค์เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่เราจะได้สัมผัส   

สดุดี 100 "จง​เข้า​ประตู​ของ​พระ​องค์​ด้วย​การ​โมทนา และ​เข้า​บริเวณ​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​องค์​ด้วย​การ​สรรเสริญ จง​ถวาย​โมทนา​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์ จง​ถวาย​สาธุการ​แด่​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์

ผมกำลังอธิษฐานเพื่อเราจะได้ยกมือสรรเสริญพระเจ้า(ยาดาห์- Yadah) และขอบพระคุณ(โทดาห์- todah) นั่นหมายถึง การยกมือของเราเพื่อถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าและเทิดทูนพระองค์ในท่ามกลางของการเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้าของเรา   ผมยังกำลังอธิษฐานที่เราจะปลดปล่อยเสียงร้องของความสุข   เสียงแตรแห่งการรบ (เทรัวห์-teru'ah) เป็นเสียงร้องที่เป็นเสียงแตร  มันเป็นเสียงร้องตะโกนด้วยชัยชนะ ผมได้อธิษฐานให้เรามีชัยชนะในทุกสิ่ง  ให้เราไว้วางใจพระเจ้า 

สดุดี 27: 6  " และ​บัดนี้​ศีรษะ​ของ​ข้าพเจ้า​จะ​เชิด​ขึ้น เหนือ​ศัตรู​ของ​ข้าพเจ้า​ที่​อยู่​รอบ​ข้าง และ​ข้าพเจ้า​จะ​ถวาย​เครื่อง​สัตว​บูชา​ใน​พลับพลา​ของ​พระ​องค์​ด้วย​การ​โห่​ร้อง ข้าพเจ้า​จะ​ร้อง​เพลง​และ​ถวาย​สดุดี​แด่​พระ​เจ้า"

ารให้ออกไปด้วยใจขอบคุณ คือ การขอบพระคุณพระเจ้า! (GIVING WITH THANKS IS THANKSGIVING!) 

และเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้านี้ ผมขอป่าวประกาศการอวยพรจากพระธรรมมาลาคี 3:10 
..จงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่า เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่" 

ขอพระเจ้าเปิด "บัญชร"ท้องฟ้า เทพระพรใส่ "บัญชี" รายรับของทุกคนที่เชื่อ เอเมน!


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น