26 ธันวาคม 2557

คลื่นสึนามิฝ่ายวิญญาณ (Spiritual Tsunami Wave)กำลังเข้ามา!

วันที่ 26 ธ.ค.2014เป็นการรำลึกถึง 10 ปี เหตุการณ์คลื่นยักษ์ สึนามิ (Tsunami )ที่เป็นการทำลายล้าง สร้างความความเสียหายและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก


ขอร่วมไว้อาลัยสำหรับทุกครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

แต่ในปีนี้ ผมเชื่อว่าจะเป็นคลื่นแห่งความรักของพระเจ้า(Tsunami of love) เป็นความสร้างสรรค์ไม่ใช่การทำลายที่เข้ามาถาโถมกระหน่ำในหัวใจของเราอย่างต้านทานไม่ไหว เพราะเราจะสัมผัสถึงพระสิริที่ท่วมท้น ตามพระวจนะในฮาบากุก 2:14 ที่กล่าวว่า  "เพราะ​ว่า​พิภพ​จะ​เต็ม​ไป​ด้วย ความ​รู้​ใน​เรื่อง​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า ดัง​น้ำ​ที่​เต็ม​ทะเล"

เมื่อมองตามพระคัมภีร์ในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 6-8 เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมโลกสมัยของโนอาห์ มี 3 สิ่งที่พระเจ้าทำในเวลานั้น คือ

1.การชำระล้างความบาปชั่วร้ายของมนุษย์ (7:6-10)

2.นำทุกสิ่งกลับมาสู่การเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้า(7:11-24) โนอาห์ต่อเรือตามที่พระเจ้าบอกแบบทุกประการ(6:22)

3.รื้อฟื้นพันธสัญญา (8:20,9:9-13) เมื่อโนอาห์ออกจากเรื่อสิ่งแรกคือการนมัสการ
พระเจ้าทรงให้รุ้งเป็นพันธสัญญาจะไม่มีน้ำท่วมโลกอีก

หากเฝ้าสังเกต สิ่งนี้เป็นภาพคู่ขนานในฝ่ายกายภาพและฝ่ายวิญญาณ เป็นภาพสัญญาณเตือนใจถึงการรื้อฟื้นและการฟื้นฟูในประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่

การนมัสการ 40 วันแห่งพระสิริทั่วทุกภาาคในประเทศไทย เป็นดั่งฝนที่ตก 40 วันนำความชุ่มฉ่ำใจ ฟื้นใจเพื่อการฟื้นฟู  การฟื้นฟูครั้งนี้ไม่ใช่งานประกาศใหญ่ แต่เป็นหัวใจที่โหยหาความรักและพระองค์เติมเต็มเข้าไปด้วยหัวใจของพระบิดาที่นำการกลับคืนดี ของพ่อกับลูก(มลค.4:6)

คริสตจักรต้องรื้อฟื้นการประกาศ และเตรียมคริสตจักรให้พร้อมเพื่อรองรับคนทั้งหลายมารับความรอด เปรียบดั่งโนอาห์สร้างเรือและเชื้อเชิญคนเพื่อขึ้นเรือรับความรอด
คริสตจักรควรจะสร้างเรือเพื่อคนมารอดไม่ใช่หอบาเบล(ปฐก.11)เพื่อชื่อเสียงของตนเอง
 สิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากเหตุกาณ์สึนามิที่ผ่านมา คือ การทำสัญญาณเตือนภัย แต่สิ่งที่ต้องเรียนรู้คือ เครื่องมือที่ทันสมัยและการศึกษาข้อมูลด้วยความรู้  ก็ยังไม่สามารถรับมือกับภัยธรรมชาติได้  หากไม่เข้าใจธรรมชาติและเรียนรู้จากความใกล้ชิดติดตามธรรมชาติ

เช่นเดียวกับชีวิตฝ่ายวิญญาณ  คลื่นสึนามิฝ่ายวิญญาณ (Spiritual Tsunami Wave)

 เราต้องเรียนรู้เหตุการณ์จากพระคัมภีร์เป็น สัญญาณเตือนใจ ให้เรากลับมาทำความเข้าใจและเรียนรู้พระทัยของพระเจ้า เฝ้าระวังอยู่เสมอ  


คลื่นสึนามิใหม่และการฟื้นฟูใหญ่ในประเทศไทยกำลังจะเกิดขึ้น!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น