09 ธันวาคม 2557

21 วันแห่งการใคร่ครวญเพื่อการทะลุทะลวง#Day 1

บทความครั้งนี้ ขอนำคำหนุนใจของดร.ชัค เพียร์ส ( Dr.Chuck Pierce) เนื่องใน 21 วันแห่งการทะลุทะลวงจนไปสู่เทศกาลคริสต์มาส โดยเริ่มจากวันที่ 4 ธ.ค. จนถึง 25 ธ.ค. ผมได้นำข้อความนี้มาลงใน Blog ขอบคุณอ.ใหญ่ ศิริพร สุกัญจนสิริ ที่ช่วยแปลให้ได้อ่านกันนะครับ 

"21 วันแห่งการใคร่ครวญเพื่อการทะลุทะลวงในช่วงเทศกาลนี้ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม"
นี่คือวันที่ 1 (4 ธันวาคม): หารากของความผิดหวัง ขอพระเจ้าให้ทรงรักษาและรื้อฟื้นความยินดีให้กลับคืนมาใหม่!
เมื่อคุณตื่นขึ้นในแต่ละวัน จงเตือนตัวเองว่า "นี่เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้าง!" ในแต่ละวันคุณสามารถถูกทำให้เสียการจดจ่อจากความสับสนมากมาย ความต้องการต่างๆ สำหรับวันนั้น และโอ้ ใช่เลย - คนอื่นๆ! คุณมีความคาดหวังว่าสิ่งต่างๆ ควรเป็นอย่างไร แต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็น คนที่อยู่รอบตัวคุณทำให้คุณผิดหวัง ความผิดหวังต่างๆ มาพร้อมกับเวลาที่เสียไป ความเจ็บไข้ได้ป่วยจากความหวังที่รอคอยมานานแต่ไม่เกิดขึ้นสักที ความขมขื่น รวมทั้งการตัดสินด่วนสรุปต่างๆ แต่พระเจ้าตรัสว่า "เราเป็นผู้กำหนดฤดูกาลของเจ้า -- ไม่ใช่เจ้า เราเป็นพระเจ้าแห่งเมล็ดพันธุ์ของเวลา และการเก็บเกี่ยว เพราะเจ้าดิ้นรนต่อสู้ไม่ยอมอยู่ในฤดูกาลที่เรากำหนดให้แก่เจ้าจนถึงที่สุด เจ้าจึงสูญเสียอำนาจของเมล็ดพันธุ์แห่งเวลา และพลาดการเก็บเกี่ยวนั้น เรากำลังเปิดหน้าต่างเพื่อจัดการอวยพรทั้งหลายของเราใหม่ เพื่อวางเจ้าไว้ในเวลาของเรา จงยอมจำนนวันนี้ และยอมให้เราเป็นผู้ตัดสินใจฤดูกาลข้างหน้า เพราะวันนี้ ฤดูกาลใหม่ได้เคลื่อนมาเหนือเจ้าและหากเจ้ายอมให้เราเป็นผู้ตัดสนใจสำหรับฤดูกาลนั้น สิ่งที่ดีมี่สุดของเจ้าจะรออยู่ข้างหน้า"
ทูลขอพระเจ้าสำหรับการเทครั้งใหม่ของพระคุณ!!! 2 คร.4:15-18 บอกว่า "เพราะว่าสิ่งสารพัดนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลาย เพื่อว่าเมื่อพระคุณมาถึงคนเป็นจำนวนมากขึ้น ก็จะมีการขอบพระคุณมากยิ่งขึ้น เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆ น้อยๆ ของเรา ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได้ เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์"
คงความหวังใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความผิดหวัง! ในขณะที่เราเลือกที่จะรับเอาพระคุณของพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์ยาก เราสามารถจะขึ้นไปสู่ระดับของความอดทนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมอบความหวังใจใหม่สำหรับอนาคตให้แก่เรา
รม.5:3-5   "ยิ่งกว่านั้น เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความอดทน และความอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และการที่เราเห็นเช่นนั้นทำให้เกิดมีความหวังใจ และความหวังใจมิได้ทำให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว" 

พระเจ้ามีวิธีที่จะเห็นเราอย่างทะลุปรุโปร่งได้เสมอ แต่วิธีของพระเจ้าไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดเพื่อหลีกหนีความเจ็บปวด ไม่ใช่เช่นนั้นเลย แต่พระคุณของพระเจ้าในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าทั้งหลายช่วยเราให้เดินผ่านความเจ็บปวดนั้นด้วยความหวังใจสำหรับอนาคต ในช่วงเวลาที่เจ็บปวดลึกที่สุด พระคุณของพระเจ้าเป็นดั่งเส้นต่อชีวิตที่เราต้องคว้าไว้ด้วยสองมือของเรา เมื่อเราคว้าพระคุณ และความหวังใจของพระเจ้าเอาไว้ ความชัดเจนเริ่มจะเข้ามาในสถานการณ์ของเรา และการปลอบประโลมใจที่ยิ่งใหญ่จะพัดเข้ามาเหนือเรา เรามาถึงการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในระดับใหม่
รากหรือเหตุการณ์ที่เชื่อมเข้ากับความผิดหวังในชีวิตเรานั้นมีอยู่เสมอ หาช่วงเวลานั้นให้เจอและทูลขอพระคุณที่จะเติมเต็มรอยแตกในหัวใจของคุณ ซึ่งเป็นจุดที่ความผิดหวังเคยเกิดขึ้น จากนั้นเลือกที่จะมองทะลุมันด้วยสายตาใหม่แห่งพระคุณ

Day 1: FIND THE ROOT OF YOUR DISAPPOINTMENT. ASK THE LORD FOR HEALING AND RENEWED JOY!

When you get up each day, remind yourself, “This is the day the Lord has made!” Each day you could be distracted by lots of confusion, the needs of the day, and oh yes — people! You have expectations of how things should go, and then when they do not go that way, everyone around you becomes a disappointment. Out of disappointment comes lost time, sickness from hope deferred, bitterness, and judgments. But God says: "I have determined your seasons -- not you. I am the God of seed-time and harvest. Because you have strived to stay in a season that I have determined to end, you have lost the power of seed-time and miss the harvest. I am opening a window to reorder My blessings and set you in My timing. Submit today, and allow Me to determine the season ahead. For today, a new season has shifted upon you and if you will allow Me to be the determining factor of that season, your best will be ahead.”

ASK THE LORD FOR A NEW INFUSION OF GRACE!!!! 


2 Cor. 4:15-18 says, “Every detail works to your advantage and to God's glory: more and more grace, more and more people, more and more praise! So we're not giving up. How could we! Even though on the outside it often looks like things are falling apart on us, on the inside, where God is making new life, not a day goes by without his unfolding grace. These hard times are small potatoes compared to the coming good times, the lavish celebration prepared for us. There's far more here than meets the eye. The things we see now are here today, gone tomorrow. But the things we can’t see now will last forever.” (The Message) 
REMAIN IN HOPE, WHICH IS THE OPPOSITE OF DISAPPOINTMENT! As we choose to receive God’s grace in the midst of difficulty, we are able to reach a higher level of perseverance, which grants us new hope for the future. 


Romans 5:3-5 says, “And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance; and perseverance, character; and character, hope. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us.” God always has a way to see us through. But God’s way is not simply a survival mode to gut the pain out. Not by any means. God’s grace in times of grief helps us walk through the pain with hope for the future. In the times of deepest pain, grace is the lifeline we must grab with both hands. As we grab on to God’s grace and hope, clarity begins to come in our situation, and great comfort can sweep over us. We reach a new level of maturity.

THERE IS ALWAYS A ROOT CAUSE OR AN INCIDENT THAT IS LINKED WITH DISAPPOINTMENT IN YOUR LIFE. FIND THAT MOMENT AND ASK FOR GRACE TO FILL THE CREVICES OF THE PLACE IN YOUR SOUL WHERE DISAPPOINTMENT OCCURRED! THEN CHOOSE TO SEE THROUGH NEW EYES OF GRACE.

1 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

    ตอบลบ