29 พฤศจิกายน 2559

คริสตจักรแบบกระจาย(Extended Church)

C Peter Wagner
คริสตจักรแบบกระจาย(Extended Church) โดย Haiyong Kavilar


ปีเตอร์ แวกเนอร์(C Peter Wagner) นักเพิ่มพูนคริสตจักรชื่อดังแห่งสถาบันศาสนศาสตร์ฟูลเลอร์ ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของคริสตจักรในศตวรรษที่21 โดยจุดสำคัญของการเปลี่ยนแปลงก็คือการปฏิรูปอัครทูตครั้งใหม่ (New Apostolic Reformation) ซึ่งการปฏิรูปนี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของคริสตจักรที่จะทำให้อาณาจักรพระเจ้าขยายไปอย่างรุดหน้า

ลักษณะหนึ่งของคริสตจักรที่ขับเคลื่อนตามลักษณะของอัครทูตก็คือ การที่ผู้เชื่อเข้าไปมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งต่างกับคริสตจักรที่ขับเคลื่อนแบบศิษยาภิบาลที่เน้นแต่การเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกจุดจดจ่อของการขับเคลื่อนแบบอัครทูตก็คือ อาณาจักรพระเจ้า ซึ่งผู้เชื่อทุกคนมีส่วนสำคัญในการนำอาณาจักรของพระเจ้าเข้าไปครอบครองสังคม

ในหนังสือคริสตจักรที่กำลังเปลี่ยนแปลง(Changing Church) ของ ปีเตอร์ แวกเนอร์ ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงด้านหนึ่งของคริสตจักรนั่นก็คือ จากการเพิ่มพูนคริสตจักรสู่การปฏิรูปสังคม หากคริสตจักรขับเคลื่อนแบบศิษยาภิบาล จุดจดจ่อของคริสตจักรจะอยู่ที่ โบสถ์ ซึ่งให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูนคริสตจักรเพียงอย่างเดียว แต่คริสตจักรที่ขับเคลื่อนแบบอัครทูตจะไม่จดจ่ออยู่กับการเพิ่มพูนคริสตจักรเท่านั้น แต่จะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วย ทั้งนี้เพราะจุดจดจ่อแบบอัครทูตอยู่ที่ อาณาจักรพระเจ้า” ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในกำแพงของโบสถ์

หนังสือ Changing Church
เมื่อผู้เชื่อก้าวเข้าสู่การขับเคลื่อนแบบอัครทูตที่เน้นการเปลี่ยนแปลงสังคม กรอบความเข้าใจของคำว่าคริสตจักรอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ เมื่อเอ่ยถึงคริสตจักร หลายคนมักจะนึกถึงอาคารหรือสถานที่ที่คริสเตียนมารวมตัวกัน แต่แท้จริงแล้วตามรากภาษาเดิมคริสตจักรไม่ได้หมายถึงตัวอาคารหรือโบสถ์ แต่หมายถึงการที่ผู้เชื่อมารวมตัวกัน อย่างไรก็ตามการรวมตัวกันของผู้เชื่อก็เป็นเพียงความหมายด้านหนึ่งของคริสตจักร คำว่าคริสตจักรในพระคัมภีร์มีความหมายชี้ถึง “ประชากรของพระเจ้า”นั้นหมายความว่าเมื่อผู้เชื่อมารวมตัวกันในวันอาทิตย์ ผู้เชื่อก็เป็นคริสตจักร วันจันทร์ถึงวันเสาร์ขณะที่ผู้เชื่อกระจายตัวเข้าไปสู่ที่ทำงาน ผู้เชื่อก็ยังเป็นคริสตจักรอยู่ อัครทูตทอมมี่ เฟ็มไรท์  (Tommi Femrite) ได้สรุปถ้อยคำเกี่ยวกับคริสตจักรไว้ในหนังสือ “อธิษฐานวิงวอนเพื่อภูเขาทั้ง 7” ว่า 
“เราไม่ได้คริสตจักร แต่เราเป็นคริสตจักร”

เมื่อผู้เชื่อมารวมตัวกันผู้เชื่อก็เป็นคริสตจักร เมื่อผู้เชื่อกระจายตัวเข้าไปในที่ทำงานผู้เชื่อก็ยังคงเป็นคริสตจักร การที่ผู้เชื่อเข้าไปในที่ทำงานในวันจันทร์ถึงเสาร์ไม่ได้ทำให้ผู้เชื่อสูญเสียสภาพของการเป็นคริสตจักร ผู้เชื่อไม่ได้เป็นคริสตจักรเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น แต่ผู้เชื่อเป็นคริสตจักรในวันจันทร์ถึงเสาร์ด้วย
ลีโอ ลาวสัน (Leo Lawson)แห่งพันธกิจมอร์นิงสตาร์ (Morning star ministries)ได้เรียกรูปแบบของคริสตจักรได้น่าสนใจ ลาวสันเรียกสภาวะของผู้เชื่อที่มารวมตัวกันในวันอาทิตย์ว่า Nuclear Church(คริสตจักรแบบกระจุก) และเรียกสภาวะของผู้เชื่อที่กระจายตัวในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ว่า Extended Church(คริสตจักรแบบกระจาย)
                                                  
คริสตจักรแบบกระจุก(Nuclear Church) 

คริสตจักรแบบกระจาย(Extended Church)

ไม่ว่าผู้เชื่อจะมารวมตัวกันในโบสถ์หรือจะกระจายตัวไปในที่ทำงาน ผู้เชื่อก็ยังคงเป็นคริสตจักรอยู่ แต่รูปแบบและจุดประสงค์มีความแตกต่างกัน ในสภาพของคริสตจักรแบบกระจุก ผู้เชื่อมาชุมนุมกันเพื่ออธิษฐานและนมัสการ แต่ในสภาพของคริสตจักรแบบกระจาย ผู้เชื่อมีหน้าที่ในการนำอาณาจักรพระเจ้าแผ่ขยายเข้าสู่สังคมและที่ทำงาน พันธกิจหลักของคริสตจักรแบบกระจุกก็คือการที่ผู้เชื่อมารวมตัวกันเป็นนิเวศน์อธิษฐานเพื่อนมัสการและอธิษฐาน แต่พันธกิจหลักของคริสตจักรแบบกระจายคือการที่ผู้เชื่อนำอาณาจักรพระเจ้าเข้าไปยังสังคมและที่ทำงาน

คำว่า "คริสตจักร" ไม่ได้หมายถึงการรวมตัวกันของผู้เชื่อเท่านั้น แต่หมายถึงการกระจายตัวของผู้เชื่อด้วย ดังนั้นพันธกิจของคริสตจักรจึงไม่ได้หมายถึงภาระงานในโบสถ์ของคริสตจักรแบบกระจุกเท่านั้น แต่พันธกิจของคริสตจักรยังหมายถึงภาระงานในโลกของคริสตจักรแบบกระจายด้วย คำว่าพันธกิจไม่ได้เป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะงานในโบสถ์ แต่ยังเป็นศัพท์ที่ใช้ในงานอาชีพด้วย ในวันจันทร์ถึงเสาร์ ผู้เชื่อแต่ละคนจึงมีพันธกิจในการรับใช้ผู้คนเพื่อนำอาณาจักรพระเจ้าเข้าไปยังสังคม การเปลี่ยนแปลงสังคมจะเกิดขึ้นได้ มิใช่โดยคำอธิษฐานของผู้เชื่อในคริสตจักรแบบกระจุกเท่านั้น แต่การเปลี่ยนแปลงสังคมจะเกิดขึ้นได้โดยพันธกิจของผู้เชื่อในคริสตจักรแบบกระจายด้วย 

โอ ขอให้อัครทูตในที่ทำงานจงลุกขึ้นเถิด!

หนังสือแนะนำเพิ่มเติม
ปฏิรูปประชาชาติ​          เขียนโดย ซินดี้ เจคอปส์
อธิษฐานวิงวอนเพื่อภูเขาทั้ง7เขียนโดย ทอมมี่ เฟ็มไรท์
The Church in the Workplace    เขียนโดย C. Peter Wagner

ที่มาของรูป
รูป C. Peter Wagner จาก
http://apprising.org/2011/10/27/an-unhealthy-update-on-c-peter-wagner-the-nefarious-narians/
รูปหนังสือ Churching Church จาก
https://www.arsenalbooks.com/Changing-Church-C-Peter-Wagner-p/9780830736584.htm

1 ความคิดเห็น:

  1. คริสตจักรคงไม่ได้หมายความว่า "การที่ผู้เชื่อมารวมตัวกัน" หรือ “ประชากรของพระเจ้า” แต่ คนที่พระเจ้าเรียกออกมา "เอกเครเซีย" ส่วนอื่น ๆ ที่ผิดมากมาย ไม่มีเวลาสอน

    ตอบลบ