21 พฤศจิกายน 2559

ทำความเข้าใจเรื่อง "เสรีภาพในพระคริสต์"

ทำความเข้าใจเรื่อง "เสรีภาพในพระคริสต์"   แบบสายย่อพอเข้าใจแบบง่าย

เส้นบางๆระหว่างเสรีภาพกับการทำตามใจตนเอง คือ "ท่าทีในใจ"

ท่าทีส่งผลต่อท่าทางคือการกระทำและเป็นตัวกำหนดผลปลายทาง

ท่าทีดีท่าทางจะเข้าท่า  แต่ท่าทีไม่ดีท่าทางจะพลาดอย่างไม่เป็นท่า

อัครทูตเปาโล เขียนอธิบายเรื่องนี้ไว้ในจดหมายฝากถึงผู้เชื่อเมืองกาลาเทีย  ในบทที่ 5

“เพื่อ​เสรี‍ภาพ​นั้น​เอง​พระ‍คริสต์​จึง​ได้​ทรง​ให้​เรา​เป็น​ไท เพราะ‍ฉะนั้น จง​ตั้ง‍มั่น และ​อย่า​เข้า​เทียม‍แอก​ของ​การ​เป็น​ทาส​อีก​เลย” (‭‭กาลาเทีย‬ ‭5:1‬)

พระเยซูตายไถ่บาปให้เราพ้นจากการเป็นทาสแล้วอย่าไปสวมแอกแห่งทาสคือธรรมบัญญัติอีก คือ มีเสรีภาพภายใต้กรอบที่ถูกต้องคือพระวิญญาณ ไม่ใช่การงานเนื้อหนังการทำอะไรตามใจชอบ ระวังจะไปที่ชอบๆ

ประมวลกฏประหารให้ตายแต่พระวิญญาณประทานชีวิต


“พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย เพราะ‍ว่า​ท่าน​ถูก​เรียก​ให้​มี​เสรี‍ภาพ ขอ‍แต่‍เพียง​อย่า​ถือ​โอกาส​ใช้​เสรี‍ภาพ​เพื่อ​ทำ​ตาม​เนื้อ‍หนัง แต่​จง​รับ‍ใช้​กัน​และ​กัน​ด้วย​ความ​รัก​เถิด เพราะ​ว่า​ธรรม‍บัญญัติ​ทั้ง‍สิ้น​นั้น​สรุป​ได้​เป็น​คำ​เดียว คือ​ว่า จง​รัก​เพื่อน‍บ้าน​เหมือน​รัก​ตน‍เอง” (‭‭กาลาเทีย‬ ‭5:13-14‬ ‭)

เสรีภาพใหม่ส่งผลจากภายในที่เปลี่ยนโดยพระวิญญาณ

ความรักเป็นผลของพระวิญญาณ(กาลาเทีย 5:22-23)ที่สำแดงออกเป็นการกระทำตามธรรมบัญญัติ ไม่ใช่การประมวลผลแบบ input แล้วออกมาเป็น output แต่เป็นผลที่เกิดจากต้น ต้นไม้ดีให้ผลดี

ธรรมบัญญัติเป็นกฏของความรัก เพื่อปรับปรุงแก้ไข ไม่ใช่การปรักปรำเมื่อทำผิด

ธรรมบัญญัติเป็นรั้วกั้นเพื่อเราจะไม่ตกขอบ อยู่ในกรอบที่ปลอดภัย


“ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​ที่​ปรารถ‌นา​จะ​ถูก​ชำระ​ให้​ชอบ‍ธรรม​โดย​ธรรม‍บัญญัติ ก็​ถูก​ตัด‍ขาด​จาก​พระ‍คริสต์ และ​หล่น​จาก​พระ‍คุณ​ไป​เสีย​แล้ว”(‭‭กาลาเทีย‬ ‭5:4)


ธรรมบัญญัติไม่ใช่แอกที่ต้องแบกไว้ เพราะนั่นคือการเป็นทาส ที่เน้นการกระทำภายนอกแบบศาสนาที่ตัดสินคนอื่น รวมถึงการผลักไสไล่พระคริสต์  ปิดใจที่จะรับพระคุณ

การทำตามใจตนเองไม่ใช่เสรีภาพแต่เป็นการงานของเนื้อหนัง
ดังคำกล่าวที่ว่า "ทำอะไรตามใจคือไทยแท้ " แต่ความจริง  ธาตุแท้คือความเป็นทาสแท้ แพ้ความบาป เพราะตกเป็นทาสของบาปยังดำเนินอยู่ในบาป

เรามีสิทธิในการเลือกเป็นของประทานที่พระเจ้าทรงให้กับทุกคนคือ Freewill ตั้งแต่สวนเอเดน แต่สิ่งที่เราเลือกเราจะต้องรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น ดังเช่นอาดัมเลือกที่จะไม่เชื่อฟัง นำมาซึ่งความบาปส่งผลคือความตาย

“แต่​เดี๋ยว‍นี้​พวก‍ท่าน​พ้น​จาก​การ​เป็น​ทาส​ของ​บาป และ​กลับ‍มา​เป็น​ทาส​ของ​พระ‍เจ้า​แล้ว ผล‍สนอง​ที่​ท่าน​ได้​รับ​ก็​คือ​การ​ชำระ​ให้​บริ‌สุทธิ์ และ​ผล​สุด‍ท้าย​คือ​ชีวิต​นิ‌รันดร์
เพราะ‍ว่า​ค่า‍จ้าง​ของ​บาป​คือ​ความ​ตาย แต่​ของ‍ประ‌ทาน​จาก​พระ‍เจ้า​คือ​ชีวิต​นิ‌รันดร์​ใน​พระ‍เยซู‍คริสต์​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ของ​เรา” (‭‭โรม‬ ‭6:22-23‬ ‭)


คนที่ดำเนินชีวิตตามใจไร้ขอบเขต เรียกว่าทำตัว Freestyle อาจจะตายฟรีๆ เพราะขาดวินัยในการดำเนินชีวิต

เขาจะตายเพราะขาดวินัยในชีวิต และเพราะความโง่อย่างยิ่งของเขา เขาจึง หลงเจิ่นไป (สุภาษิต 5:23)

บทสรุป คือ การดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ ดั่งว่าวเคลื่อนไหวมีเสรีภาพตามลม(พระวิญญาณ)แต่ต้องมีสายป่าน(ธรรมบัญญัติ)กำกับไว้  แต่ถ้าสายป่านขาดว่าวนั้นก็ตกลงมา

“ผู้​ที่​อยู่​ฝ่าย​พระ‍เยซู‍คริสต์​ได้​ตรึง​เนื้อ‍หนัง​ไว้​ที่​กาง‌เขน ​พร้อม‍กับ​ราคะ​และ​ตัณ‌หา​แล้ว ถ้า​เรา​มี​ชีวิต​อยู่​โดย​พระ‍วิญ‌ญาณ ก็​จง​ดำ‌เนิน​ชีวิต​ตาม​พระ‍วิญ‌ญาณ​ด้วย” (‭‭กาลาเทีย‬ ‭5:24-25)

ผู้ที่รับพระคุณและรักษาธรรมบัญญัติก็เป็นสุข สนุกอย่างมีเสรีภาพ


ภาพจาก  http://www.hopecorby.org/wp-content/uploads/2013/06/FiC-logo.png

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น