01 ธันวาคม 2559

ลิขิตชีวิตที่พระเจ้ามีสำหรับคนอาหรับและคนยิว (God’s Destiny for Arabs and Jews)

 ลิขิตชีวิตที่พระเจ้ามีสำหรับคนอาหรับและคนยิว (God’s Destiny for Arabs and Jews)
โดย อาเชอร์ อินเทรเตอร์ (Asher Intrater)
ในการประชุมพบปะกับผู้นำคริสเตียนชาวอาหรับ ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นในอิสราเอลหรือในการประชุมระดับโลก แต่ละครั้งจะมีการสำแดงที่สดใหม่เกี่ยวกับลิขิตชีวิตที่พระเจ้ามีสำหรับคนอาหรับและคนยิว ในการประชุมครั้งล่าสุดที่เยรูซาเล็ม  หนึ่งใน   ศิษยาภิบาลชาวอาหรับให้ข้อสังเกตว่า มีแค่ 4 คนในพระคัมภีร์ที่ถูกตั้งชื่อไว้ก่อนที่เค้าจะกำเนิดมา คือ อิชมาเอล, อิสอัค, ยอห์น  ผู้ให้บัพติสมา, และเยชูวาห์ (พระเยซูคริสต์ในภาษาฮีบรู)
ศิษยาภิบาลเห็นข้อเปรียบเทียบระหว่างอิสอัคและเยชูวาห์ และข้อเปรียบเทียบระหว่างอิชมาเอลและยอห์นผู้ให้บัพติสมา อีกนัยหนึ่งก็คือ ลิขิตชีวิตของชุมชนคริสเตียนชาวอาหรับคือการจัดเตรียมหนทางสำหรับการฟื้นฟูในยุคสุดท้าย ของเมสสิยานิคยิวที่เหลือ   ในอิสราเอลและการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง เป็นแบบเดียวกับที่ยอห์นจัดเตรียมหนทางสำหรับเยชูวาห์ในการเสด็จมาครั้งแรก 
มุ่งความสนใจไปในแง่บวก (Focusing on the Positive)
มีความบาปและความผิดพลาดมากมายในอัตชีวประวัติของบรรพบุรุษของพวกเรา เช่นฮักการ์และอิชมาเอล และอับราฮัมและ    ซาร่าห์ ถึงแม้เค้าจะมีความบาปและทำผิด พระเจ้าก็ยังคงมีลิขิตชีวิตสำหรับชาวยิวและชาวอาหรับ เรามีข้อท้าทายที่จะต้องมองข้ามประวัติศาสตร์ด้านลบของกลุ่มคนของเราทั้งคู่ เพื่อที่จะค้นพบข้อดีของลิขิตชีวิตที่พระเจ้ามีให้กับกันและกัน (ระหว่างคนอาหรับและคนยิว)
แม้แต่ความคิดที่ว่าคนอาหรับมีลิขิตชีวิตที่ดีก็เป็นเรื่องอื้อฉาวสำหรับชาวยิวบางคน ในทางเดียวกันลิขิตชีวิตที่พระเจ้ามีต่อคนยิว    ก็เป็นเรื่องอื้อฉาวสำหรับคริสเตียนและชาวอาหรับบางคน ลิขิตชีวิตของอิชมาเอลและชาวอาหรับมีความสัมพันธ์กับคนยิว เพราะพันธสัญญาของพระผู้ช่วยให้รอดมีผ่านทางอิสอัค ดังนั้นเมสสิยานิคยิว และคริสเตียนชาวอาหรับต้องการกันและกัน
แผนการที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า(Pre-destined Plan)
อิชมาเอลถูกเข้าสุหนัตในพันธสัญญาของอับราฮัมก่อนที่อิสอัคจะเกิดมา พระเจ้าสัญญาว่าจะอวยพรเค้า และตั้งชื่อเค้าก่อนที่เค้าจะเกิด นั่นเป็นเพราะพระเจ้ามีแผนการสำหรับเขาไว้ล่วงหน้าแล้ว ศิษยาภิบาลชาวอียิปต์ท่านหนึ่งได้แบ่งปันกับข้าพเจ้าว่า อิชมาเอล และก็คือชาวอาหรับในปัจจุบัน ถูกกำหนดให้เป็นผู้ปกป้องอิสอัค เป็นพี่ชายใหญ่อิชมาเอลนั้นเข้มแข็ง เป็นดั่งนักรบ และเป็น ผู้ที่เจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคั่ง
ปัจจุบันนี้ผู้นำคริสเตียนชาวอาหรับเริ่มจะมองเห็นการทรงเรียกเพื่อช่วยเหลือชุมชนชาวเมสสิยานิคยิวในอิสราเอล และตระหนักถึงวัตถุประสงค์ทางพันธสัญญาของพระเจ้าต่อชนชาติอิสราเอล จงให้เราระลึกว่า ในทุกประเทศ ลิขิตชีวิตของพระเจ้าจะไม่ถูกพบในกลุ่มผู้ไม่เชื่อกลุ่มใหญ่ แต่จะถูกพบอยู่ในกลุ่มผู้เชื่อกลุ่มเล็กๆ สิ่งนี้เป็นความจริงสำหรับทั้งในยุโรป เอเชีย อเมริกา แอฟริกา สำหรับชาวอาหรับ และชาวยิว
คนอาหรับมีลิขิตชีวิตที่ดีที่ถูกกำหนดมาแล้วล่วงหน้าโดยพระเจ้า ลิขิตชีวิตเช่นนี้ไม่ถูกพบในลัทธิอิสลามหัวรุนแรง หรือในแวดวงการเมือง แต่ถูกพบในชุมชนคริสเตียนชาวอาหรับ ผู้ที่บังเกิดใหม่ เติมเต็มด้วยพระวิญญาณ เชื่อในพระคัมภีร์ ผู้ที่หลงเหลืออยู่ในประเทศต่างๆ เราอยู่ในพันธสัญญาเดียวกันกับพวกเค้า ผ่านทางความเชื่อในพระเยชูวาห์ และเราเชื่อว่าพวกเค้าเหล่านั้นจะยืนคียงข้างเราและประเทศของเราในเวลายากลำบากที่กำลังจะมาถึง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น