05 เมษายน 2557

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาลปัสกา

ในช่วงเทกาลปัสกา(Passover หรือ Pesach เพเสคในภาษาฮีบรู) วันที่ 14-21 เม.ย.14 เป็นการฉลองการไถ่ของพระเจ้าสำหรับคนอิสราเอลที่ออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ และเป็นภาพเงาถึงพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้า ทรงให้พระเยซูคริสต์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปชีวิตของเราทั้งหลาย
ผมจึงรวบรวมบทความต่างๆไว้ เพื่อนำไปอ่านทบทวนและแบ่งปันต่อกันได้นะครับ ตาม Link นะครับ
 
Chag Pesach Sameach :Happy Passover
 
http://pattamarot.blogspot.com/2011/04/blog-post_15.htmlทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทศกาลปัสกาและอีสเตอร์
 
ปัสกา เทศกาลแห่งชัยชนะ
 
เทศกาลปัสกา : ก้าวสู่เสรีภาพใหม่ด้วยใจขอบพระคุณ


 อาหารในเทศกาลปัสกา 


การหลั่งพระโลหิต7ครั้งของพระเยซู

ไขปริศนา วันที่แท้จริงที่พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนม์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น