27 มีนาคม 2556

การหลั่งพระโลหิต7ครั้งของพระเยซู

Chag Pesach Sameach :Happy Passover 

สำหรับพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่าน ผมทำสรุปคำสอนของ อ.นิมิต พานิช เรื่องการหลั่งพระโลหิต 7 ครั้ง เป็นการประกาศถึงชัยชนะในเทศกาลปัสกา ในกลุ่มสามัคคีธรรมเราจะรับพิธีมหาสนิทและอธิษฐานป่าวประกาศด้วยฤทธิ์พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ร่วมกัน

1.เหงื่อที่หลั่งออกเป็นเลือดที่สวนเกทเสมานี (ลก.22:44) เล็งถึงชนะเหนือความเครียด

2.พระเยซูถูกตบจนเลือดกลบปาก( มธ.26:67)  เล็งถึงชนะเหนือการถูกทำร้ายเรื่องคำพูด ชนะด้วยสัจจะความจริงของโดยพระคำของพระเยซู 

3. พระเยซูถูกดึงเคราทำให้โลหิตออก  เคราหมายถึงศักดิ์ศรี เล็งถึงชนะเหนือการดูหมิ่น  เยาะเย้ย ( อสย.50:6-7,52:14,มธ.26:67)

4.โลหิตที่หลั่งออกที่หลังเมื่อพวกทหารโรมันโบยตีด้วยตะบอง 39 ครั้ง เล็งถึงชนะเหนือโรคภัยไข้เจ็บ เราต้องอธิษฐานป่าวประกาศถึงการรักษาโรค  (อสย.53,1ปต.2:24)

5.โลหิตที่ถูกหลั่งออกจากพระเศียร (มธ.27:29-30) เล็งถึงชนะเหนือความยากจน  มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแผ่นถูกสาปมีพืชหนามและทำงานตรากตรำเหงื่อไหล(ปฐก.3)   (2คร.8:9 ชนะเหนือความยากจน)

 6.โลหิตที่หลั่งออกจากมือและเท้า  (มธ.27,สดด.22) เล็งถึงชนะเหนือความบาปในชีวิต

7.โลหิตที่ถูกแทงที่สีข้าง ( ยน.19:34)  เล็งถึงชนะความบาดเจ็บโดยความสัมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น