19 ตุลาคม 2553

คำเผยพระวจนะและคำสอนของ ดร.ชัค เพียซ ช่วงเช้าวันที่ 17 ต.ค. 2010 ที่คจ.แห่งพระบัญชา

ขอขอบคุณพี่น้องคริสตจักรธารพระพร นครราชสีมา สำหรับช่วยส่งคำเผยพระวจนะและคำสอน Dr.Chuck Pierce มา ผมนำมาลงใน Blog ผม เพื่อเป็นพระพรสำหรับผู้อ่านต่อไปครับ
คำเผยพระวจนะและคำสอนของ ดร.ชัค เพียซ วันที่ 17 ต.ค. ช่วงเช้าที่ คริสตจักรแห่งพระบัญชา

ที่มา :http://4windsprayer.com/index.php/prophetic/92--68


สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษปึ 70 นี้ 5770 (2010) – 5779 (2019) เริ่มต้นที่ปีนี้ คือปี 5771 (2011)

ตัวอักษร อาเล็ฟ คือ ตัวเลข 1 ในภาษาฮีบรูเป็นตัวเลขที่หมายถึงความมืด ความกลุ้มใจ แต่ขณะเดียวกันความสว่างก็เกิดขึ้น และฉายแสงออกมา นี่เป็นเวลาแห่งการเฝ้าดู เป็นเวลาแห่งการเขียน เป็นเวลาแห่งการเขียนนิมิตให้ง่าย ๆ และชัดเจน

ภายในเวลาสี่เดือนนี้ เราจะทำให้นิมิตที่เจ้ามีนั้นชัดเจนขึ้น เราจะรื้อฟื้นการงาน และเจ้าจงดู

จงสอนพวกเขาที่จะฝึกฝนเพื่อเข้าสู่สงครามได้อย่างไร เพราะว่าฤทธิ์อำนาจของเราจะปรากฏท่ามกลางคนเหล่านี้ เราจะวางเจ้าไว้ในตำแหน่งที่คนเป็นจำนวนมากมาหาเจ้า

วันนี้ คือ พรุ่งนี้ของคุณ

พวกเรา อาจจะเริ่มต้นเหมือนหนอน แม้ว่าพวกเราจะเริ่มต้นอย่างหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่าพวกเราก็จะจบอย่างนั้น พวกเรากำลังถูกเปลี่ยนและบางครั้งพวกเราก็รู้สึกเหมือนว่าพวกเราจะขยับไม่ ค่อยได้ พวกเราจำต้องเข้าไปยังที่แคบ และดูเหมือนว่าเราจะกลับไปสู่โครงสร้างเดิม ๆ แต่บางสิ่งกำลังเกิดขึ้น ภายในโครงสร้างแบบเดิม ๆ นั้นแหละ สิ่งใหม่กำลังถูกสร้างขึ้นมา

ในช่วงสองปีที่ผ่านมาในประเทศไทย มันอาจจะดูไม่ค่อยงามเท่าไร ก็เป็นเพราะคุณกำลังถูกผลักออกมา คุณกำลังออกจากที่เดิม ทันใดนั้น คุณก็มีอิสระ เสรีภาพใหม่ ๆ ก็เริ่มขึ้น คุณก็ทิ้งโครงสร้างเก่านั้นไป และตอนนี้คุณอยู่ที่จุดนี้แหละ จริง ๆ คุณพร้อมแล้วที่จะกางปีกออกและบินขึ้นไป คุณพร้อมแล้วที่จะให้อัตลักษณ์ใหม่ปรากฏขึ้นมา

สิบแปดเดือนที่แล้วคุณถูกมองในภาพลักษณ์หนึ่ง แต่เวลานี้คุณสวยและหล่อสำหรับอนาคตแล้ว ตอนนี้ เราต้องเริ่มที่จะพูดสิ่งที่พระเจ้ากำลังพูดอยู่ เราต้องพูดถึงเรื่องอนาคตของเรา ไม่ว่าพระเจ้าจะพูดอย่างไร การปลดปล่อยนั้นก็จะเกิดขึ้นมา การที่คุณพูดอะไร สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริง คุณต้องเริ่มต้นพูดว่า “สิ่งใหม่กำลังเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย สิ่งใหม่ เหตุการณ์ใหม่กำลังเกิดขึ้นแล้วในภูมิภาคนี้” คุณต้องเริ่มที่จะประกาศและประกาศิตว่า “นี่คือเวลาของสิ่งใหม่ นี่คือเวลาที่คริสตจักรจะลุกขึ้นและมีชัยชนะ ในท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ อาณาจักรของพระเจ้าจะมีชัยชนะ”

เศคาริยาห์ 3

เศคาริยาห์ เป็นผู้เผยพระวจนะแห่งการรื้อฟื้น เยเรมีย์ได้เผยพระวจนะไว้ว่า คุณมีอนาคตใหม่ คุณมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่ ให้บอกคนอื่น ๆ ว่า “ฉันจะมีสีสันสดใส หลีกทางให้ฉันหน่อย ฉันจะกางปีกของฉัน” และให้บอกคนอื่น ๆ ว่า “คุณเริ่มร้อนแล้วนะ” จะมีเวลาที่คุณจะสวมใส่อัตลักษณ์ใหม่ คุณจะต้องสวมเสื้อใหม่ และอัตลักษณ์ของเราในฤดูกาลใหม่นี้จะไม่เหมือนกับอัตลักษณ์ของเราในฤดูกาล ที่แล้ว เพราะว่าพระเจ้ารื้อฟื้นอัตลักษณ์ของตัวคุณให้ใหม่อยู่เสมอ แต่ละคน และเมื่อเรามารวมกัน

พวกเราก็กลายเป็นภาพรวมที่มีอัตลักษณ์ใหม่ และเมื่อพวกเรายิ่งมารวมกันมากขึ้น พวกเราก็จะกลายเป็นอาณาเขตใหม่ที่มีอัตลักษณ์ของพวกเราเอง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณจะเลือกที่จะสวมใส่สิ่งเก่าหรือจะสวมใส่สิ่งใหม่ เจ็ดสิบปีผ่านไปแล้ว ถึงสมัยของดาเนียลและเขาได้อ่านพบคำเผยพระวจนะของเยเรมีย์นั้น เขาก็ตระหนักว่านี่เป็นสิ่งที่เขาต้องเป็น เพราะว่าเมื่อคุณเผยพระวจนะ คุณก็กำลังพูดถึงอนาคต และสิ่งที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีคำเผยพระวจนะถึงพวกคุณในอดีต นั่นเอง ฉะนั้น วันนี้เมื่อคุณเผยพระวจนะคุณเองก็กำลังพูดถึงสิ่งอนาคตของคุณ

สอง ปี ที่แล้ว พระเจ้าพูดว่าจะมีเหตุการณ์บนท้องถนน เพราะว่านั่นเป็นเวลา เวลาที่พระกายพระคริสต์จะโผล่ออกมา แล้วทันใดนั้นรัฐบาลก็เริ่มที่ตระหนักว่านี่เป็นเวลาของคริสตจักร ผู้คนเคลื่อนกลับมาสู่เป้าประสงค์สูงสุดของเขา เนหะมีย์ออกมาเพื่อจะสร้างกำแพง เอสราออกมาเพื่อที่จะนำคนออกจากระบบเก่า แต่แล้วคนก็หยุดที่จะเคลื่อน สิบหกปีต่อมา ฮักกัยและเศคาริยาห์ก็ออกมาพูดอีกครั้ง คุณต้องมีคนที่มาเผยพระวจนะอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าครั้งนี้ ผู้คนเป็นคนที่แตกต่างจากเดิม คนส่วนหนึ่งเป็นคนเก่า คนส่วนหนึ่งเป็นคนใหม่ แต่ทั้งสองพวกต่างก็ต้องการที่จะก้าวเข้าไปสู่ความสมบูรณ์ของสิ่งใหม่

เหตุผล ที่คนหยุดการเคลื่อนไหวก็เพราะว่ามีสงครามฝ่ายวิญญาณมากเกิดไป แต่พระวิญญาณของพระเจ้าก็พร้อมที่จะเคลื่อนอีกครั้ง แต่ในทันใดนั้น ซาตานก็เริ่มอีกครั้ง มันเริ่มที่จะย้ำเตือนโยชูวาถึงความล้มเหลวของเขา แต่ในทันใดนั้น พระเจ้าก็ลุกขึ้นเหมือนกัน และตำหนิซาตาน เพราะว่าโยชูวานั้นพร้อมแล้วที่จะพาผู้คนเข้าไปสู่สิ่งใหม่ ซาตานเริ่มต้นพูดถึงอดีตของโยชูวาของประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการเงิน แล้วพระเจ้าก็ลุกขึ้นเหนือโยชูวา แต่พระเจ้ารู้ความผิดทุกอย่างที่เคยทำในอดีตของพวกเรา

พระองค์ตรัสว่า “เรา รู้แล้วว่าเขาทำอะไรในอดีต แต่เราพร้อมที่จะพาเขาเข้าไปสู่อนาคต เราจดจ่ออยู่กับแต่อนาคตของเขา เราจะเอาเสื้อผ้าเก่าแห่งสิ่งที่เขาทำในอดีตของเขาออกไป และหมวกเก่าแห่งความคิดเก่า ๆ ของเขา แล้วเราก็จะเอาเสื้อใหม่มาสวมให้กับเขา และเมื่อเขาสวมแล้ว เขาก็จะทำสิ่งที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ในอดีต ให้สำเร็จได้ในอนาคต นี่คือวิธีใหม่ของเรา นี่คือคนที่ก้าวเข้าไปสู่สิ่งใหม่ในอนาคต เรามีผู้นำใหม่ และเวลานี้เขาจะเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้ว”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น