20 ตุลาคม 2553

คำเผยพระวจนะและคำสอนของพระเจ้าผ่าน Dr. Chuck Pierce ที่ คจ ใจสมาน ซอยรามคำแหง 68

ขอขอบคุณพี่น้องคริสตจักรธารพระพร นครราชสีมา สำหรับช่วยส่งคำเผยพระวจนะและคำสอน Dr.Chuck Pierce มา ผมนำมาลงใน Blog ผม เพื่อเป็นพระพรสำหรับผู้อ่านต่อไปครับ

คำเผยพระวจนะและคำสอนของพระเจ้าผ่าน Dr. Chuck Pierce ที่ คจ ใจสมาน ซอยรามคำแหง68 ช่วงค่ำ
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2010

ที่มา : http://4windsprayer.com/index.php/prophetic/92--68


นี่เป็นเวลาของพระเจ้าสำหรับประเทศไทย นาฬิกาทรายพระเจ้าได้ปลดสิ่งที่ผูกมัด หรือผูกติดประเทศนี้เอาไว้และเวลาของพระเจ้านั้นอยู่ที่ประเทศนี้ผมเชื่อว่าเรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาใหม่ ที่พระเจ้ามีให้กับพวกคุณผมเชื่อว่าพวกคุณจะเตรียมสำหรับพระสิริของพระเจ้าที่กำลังจะมาพระองค์ทรงเลือกประเทศนี้ที่พระสิริของพระองค์จะประทับอยู่เหนือแผ่นดินนี้พระแห่งแผ่นดินนี้จะต้องก้มหัวลงให้กับพระเจ้าพระสิริของพระองค์ สิ่งที่ผมสังเกตคือพระวิญญาณของพระเจ้านั้นเคลื่อนไหวตลอดทั่วแผ่นดินนี้อย่างไร?

เราเองมีสิทธิพิเศษที่จะได้เดินทางไปทั่วโลกพระกายของพระองค์กำลังโหยหาที่จะพบกับพระเจ้าตลอดทั่วแผ่นดินโลกคนส่วนน้อยที่คงเหลืออยู่กำลังลุกขึ้นเพื่อที่จะรองรับ ขอให้พระสิริของพระเจ้านั้นเสด็จเข้ามาในโลกนี้ครั้งนี้ผมสัมผัสได้ว่าพระเจ้ากำลังให้ประชากรแห่งชัยชนะกำลังเกิดขึ้น และกำลังเริ่มนมัสการพระองค์จากเหนือมาใต้ ตะวันออกไปตะวันตกพระเจ้าได้พูดในคืนวันนี้

มือที่เต้นรำที่เต้นอยู่ของพระเจ้ากำลังไปทั่วประเทศนี้ มันจะมีเวลาที่ปรากฏขึ้นในข่าวสาร ที่จะเห็นประเทศไทยนั้นนมัสการพระเจ้าและ คนของพระเจ้านั้นเต้นรำทั่วประเทศนี้ทั่วทั้งโลกจะตระหนักว่าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ที่ประเทศไทยหลายสิ่งหลายอย่างกำลังจะเกิดขึ้นเพราะเราได้เคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง ผมเชื่อว่าในคืนวันนี้เรากำลังได้รับมอบหมายส่งท่านทั้งลายให้เคลื่อนเข้าไปสู่จุดใหม่ของท่านทั้งหลาย "เตรียมตัวให้พร้อม ให้เคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งจากไฟระดับหนึ่ง ไปสู่ไฟอีกระดับหนึ่งจากน้ำในแม่น้ำของพระเจ้าหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง" เรากำลังย้ายจากถุงหนังแบบหนึ่ง ไปสู่อีกถุงหนังหนึ่งตอนนี้กำลังพูดถึงโครงสร้าง ที่จะ นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตอนนี้กำลังก่อตัวขึ้นแล้ว


ในอดีตความฝันที่เรารอความหวังที่เรารอแล้วรออีก แล้วไม่เกิดขึ้นและการที่โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายมาสู่การหายดีแผ่นดินนี้ต้องการการเจิม ที่เคลื่อนเข้าสู่การชื่นชมยินดีในอดีตที่เราปกครองตัวเราเอง ทำตามใจเราเองนั้นเราได้เคลื่อนเข้าไปสู่การเป็นระเบียบในฝ่ายวิญญาณ ในระดับใหม่เราเคลื่อนย้ายจากแนวความคิดที่คิดถึงแต่คริสตจักรของเราก้าวเข้าสู่ความเป็นจริงแห่งอาณาจักรของพระเจ้า ที่จะปรากฏขึ้นอาณาจักรของพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่จริงจังเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ในประเทศไทยเราเคลื่อนจากการเจิมระดับหนึ่ง ไปสู่การเจิมอีกระดับหนึ่ง และการเจิมนั้นหักแอกทั้งหลาย และศัตรูนั้นพยายามต่อสู้พยายามหยุดยั้งการเจิมใหม่นี้ "คุณคือผู้ที่ถูกเจิม" เพราะคุณถูกเจิม คุณจะทะลวงคุณจะทะลุออกไปได้เราเองเคลื่อนจากอีกที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งจากหน้าหนึ่งไปสู่อีกหน้าหนึ่งจากความเชื่อหนึ่งไปสู่อีกความเชื่อหนึ่งนั่นหมายถึงจะมีการแสดงออกของการเจิม จะมีการเยียวยารักษาการอัศจรรย์ทั้งหลายเกิดขึ้นท่ามกลางพระกายของพระองค์แต่นี่คือสิ่งที่ผมเห็น

สำหรับประเทศไทย คุณเองกำลังเคลื่อนจากระดับเดียวของการนมัสการ ของการชื่นชมยินดี หรือการเฉลิมฉลองคุณกำลังก้าวเข้าไปสู่ของระดับการเทิดทูนชื่นชมเมื่อพระเจ้ามาท่ามกลางคุณโลกนี้จะรู้จักประเทศไทย ว่าเป็นแผ่นดินแห่งการนมัสการแผ่นดินแห่งการสรรเสริญ และขณะที่คุณเองมีชื่อเสียงอย่างหนึ่งทั่วโลกคุณจะมีชื่อเสียงใหม่ ว่าลูกหลานแห่งแผ่นดินนี้นมัสการและสรรเสริญพระเจ้า

ประเทศไทยจะมีภาพลักษณ์ใหม่และประชากรของพระเจ้านั้นจะเริ่มฉายแสงเขากำลังเคลื่อนเข้าสู่การเผยพระวจนะในระดับใหม่ที่จะผลิตประชาชนที่มีชัยชนะของพระเจ้าสิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ จะมีชัยชนะตอนนี้คุณจะเป็นตัวแทนของสิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ตลอดทั่วแผ่นดินนี้ คุณต้องกล้าหาญ ต้องหนักแน่น ในการก้าวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่นี้ เรากำลังเข้าสู่ฤดูกาลแห่งการเก็บเกี่ยวในฤดูกาลแห่งการเก็บเกี่ยวใหม่ของ พระเจ้านี้ คนของพระเจ้าต้องก้าวเข้าไปสู่การกล้าหาญแบบใหม่เราจะต้องคิดแตกต่างออกไป หัวใจของเราต้องเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงไปหาพระเจ้า ให้กับพระเจ้าในระดับใหม่ เอามือวางที่หัวใจของคุณ หัวใจนั้นเต้น เพราะว่าหัวใจนั้นคิดเป็นเพราะฉะนั้นหัวใจจึงต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะมีหัวใจแห่งความเมตตากรุณา ความสงสาร ตลอดทั่วแผ่นดินนี้ เมื่อหัวใจของคุณเปลี่ยนสมองของคุณก็จะคิดแตกต่างออกไป เพราะฉะนั้นตอนนี้คนของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงจากหัวใจ หัวใจของเขา สมองของเขาก็จะเริ่มคิดในวิถีทางใหม่ๆอีกมือที่วางบนหัวของคุณ ตะโกนว่า เปลี่ยน ! ตะโกนว่าพระองค์กำลังเปลี่ยนคนของพระองค์


บนแผ่นดินนี้ผมปลดปล่อยศักยภาพให้กับพวกคุณที่จะคิดนอกกรอบผมปลดปล่อยที่วิญญาณของพระเจ้าจะเคลื่อนไหวในพวกคุณทั้งหลาย อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ตอนนี้คุณกำลังเคลื่อนกำลังเคลื่อนออกจากถุงหนังใหม่ เพราะถุงหนังใหม่ได้ระเบิดออกมาแล้วพวกคุณเองก็ถูกเทออกมาในวิถีทางใหม่ๆ พระเจ้าพูดกับผมว่าให้ฝึกปรือมือของพวกเขาที่จะทำสงครามให้ฝึกปรือมือของพวกเขาที่จะทำสงครามให้เตรียมมือของพวกเขาฝึกปรือมือของพวกเขาที่จะทำสงคราม หมายความว่าเราจะนำคนเหล่านี้ไปสู่จุดใหม่แห่งการใช้พระวจนะของเราพวกเขาสามารถที่จะโก่งคันธนูอย่างเต็มที่แล้วปล่อยธนูนี้วิ่งออกไปข้างหน้า ครั้งแรกผมที่มาผมได้เห็นไฟของพระเจ้าลุกทั่วประเทศนี้ผมได้เผยพระวจนะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของการปกครองและหลังจากนั้น ถนนในกรุงเทพ ก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้น

ครั้งนี้ผมเห็นสิ่งที่แตกต่างออกไปพระเจ้าบอกให้ฝึกปรือมือของพวกเขาเพื่อทำสงครามพระวิญาณของพระเจ้าตรัสว่าจงเตรียมจงฝึกปรือมือของพวกเขาเพื่อทำสงคราม ยกมือของเราขึ้นพระเจ้าพระองค์ได้มองเห็นมือของคนส่วนน้อยที่หลงเหลืออยู่นี้ในพระวจนะมือของคนของพระเจ้าคือมีอิสรภาพมือของคุณมีอิสระที่จะสะบัดสิ่งที่จับคุณเอาไว้ให้หลุดออกไปได้สะบัดมือของคุณ สั่นมือของคุณต่อหน้าพระเจ้าฤดูที่แล้วอะไรก็แล้วแต่ที่พยายามจับมือของคุณเอาไว้พระเจ้าเราบอกว่าตอนนี้เขย่าหลุดไปแล้ว มือที่กำลังแกว่งของพระเจ้ากำลังเคลื่อนไปทั่วแผ่นดินนี้มือของคุณมีอิสระที่จะเคลื่อนไปกับมือที่เต้นรำอยู่ของพระเจ้ามันหมายถึงพระเจ้าจะปลดปล่อยมือของพวกคุณทั้งหลายที่จะมั่งคั่งพระเจ้ากำลังปลดปล่อยมือของคุณให้อิสระที่จะทวีคูณชูมือของคุณขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ และนี่คือภาพที่ผมเห็น

เมื่อพระเจ้าปลดปล่อยมือของคุณให้มีอิสระในประเทศไทยพระองค์เองก็จะฝึกปรือมือของพวกคุณให้ทำสงครามทันใดนั้นดาบก็ก็ล่วงหล่นลงมาจากฟ้าสวรรค์ลงมาในมือของพวกเราและคนของพระเจ้าก็เริ่มคว้าดาบเหล่านี้ที่กำลังลงมาและคนของพระเจ้าก็เริ่มตัดปลดปล่อยให้มีอิสรภาพและคนของพระเจ้าก็เริ่มเคลื่อนในวิถีใหม่และคนของพระเจ้าก็เริ่มเปิดที่ใหม่ๆ ที่ไม่เคยเปิดมาก่อน ผมมาที่นี่เพื่อป่าวประกาศกับพวกคุณทั้งหลายว่าพระเจ้าจะฝึกปรือมือของพวกคุณให้ทำสงครามและดาบของพระเจ้าตอนนี้จะเคลื่อนไปที่ประเทศไทยดาบแห่งพระวิญญาณพระแสงดาบแห่งพระวิญญาณของพระเจ้านั้นจะเริ่มต้นตัดและแยกสิ่งต่างๆออกในเวลานี้ของคนทั้งหลาย ที่ถูกพันธนาการโดยโครงสร้างโดยศาสนาจะเริ่มมีอิสรภาพที่จะนมัสการพระเจ้า

ผมมาเพื่อป่าวประกาศกับคุณทั้งหลายว่าตอนนี้การเคลื่อนไหวของการนมัสการใหม่กำลังจะพัดไปทั่วประเทศนี้ผมมาเพื่อประกาศกับการประชุมนี้ว่า จะมีสิ่งใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆคลื่นใหม่ปรากฏขึ้นที่ประเทศนี้และการนมัสการที่สุดแล้ว จะคว่ำประเทศนี้ลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น