13 ตุลาคม 2553

อธิษฐาน: ปืนใหญ่ฝ่ายวิญญาณ (Prayer: Spiritual Cannon)


(ข่าวคริสตชน‏ วันที่ 13 ต.ค.2010)

เราได้เรียนรู้ในเรื่องของยุทธภัณฑ์ป้องกันมาร(เอเฟซัส 6:11-17)ไปแล้ว นั่นคือสวมเข็มขัด – ดำเนินชีวิตที่ดำรงอยู่ในความจริง,ทับทรวงป้องกันอก – ความชอบธรรม,รองเท้าข่าวประเสริฐ – ดำเนินชีวิตแห่งสันติภาพที่คืนดีกับพระเจ้าและพี่น้อง, หมวกเหล็กแห่งความรอด – ดำเนินชีวิตที่มีความหวังว่าจะได้ความรอดครบบริบูรณ์ในอนาคต,และดาบ - พระวจนะของพระเจ้า
แต่แค่นั้นยังไม่เพียงพอ เพราะในพระวจนะตอนนี้ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เราต้องขะมักเขม้นอธิษฐานด้วย เพราะการอธิษฐาน จึงเปรียบเสมือน "ปืนใหญ่ฝ่ายวิญญาณ" และเป็นอาวุธสำคัญที่ต่อต้านกับมารศัตรูในสงครามฝ่ายวิญญาณ

มีคำกล่าวว่า “ปืนใหญ่ถูกเปรียบเป็นราชาแห่งสนามรบ เพราะเป็นอาวุธทางบกที่มีอำนาจการทำลายล้างรุนแรงที่สุด ด้วยเหตุนี้เหล่าทหารปืนใหญ่จึงนับได้ว่าเป็นผู้กำหนดโชคชะตาของสนามรบว่าจะแพ้หรือชนะได้ทีเดียว”

ยุทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพย่อมสร้างความได้เปรียบในการทำสงครามมากขึ้น

ในสงครามฝ่ายวิญญาณก็เช่นกัน พระเจ้าได้ประทานโอกาสแห่งชัยชนะให้แก่คนของพระองค์ที่มีอานุภาพอย่างยิ่ง สิ่งนั้นคือ การอธิษฐาน

ในพระธรรมเเอฟซัสในบทที่ 6:18-20 นี้เปาโลได้กล่าวถึงเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณที่คริสเตียนต้องเผชิญ นั่นย่อมสะท้อนว่า คนของพระเจ้าต้องเป็นนักสู้

เอเฟซัส 6:18-20
18 จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน
19 และอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคำพูดและเกิดใจกล้า ประกาศและสำแดงข้อลับลึกแห่งข่าวประเสริฐได้
20 เพราะข่าวประเสริฐนี้เองทำให้ข้าพเจ้าเป็นทูตผู้ต้องติดโซ่อยู่ เพื่อข้าพเจ้าจะเล่าข่าวประเสริฐด้วยใจกล้าตามที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าว

การอธิษฐานเปรียบเสมือน “ปืนใหญ่” ที่ยิงออกไปก่อนเพื่อทำการเคลียร์พื้นที่ ก่อนที่นักสู้ของพระเจ้าที่สวมยุทธภัณฑ์จะลงไปต่อสู้

พระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวถึงทำสงครามฝ่ายวิญญาณ ซึ่งได้กล่าวว่า การอธิษฐานเป็นได้ทั้งในเชิงรุก(offensive)และเชิงรับ(defensive)ของกลยุทธ์ในสงครามฝ่ายวิญญาณ คือเป็นการอธิษฐานขอการปกป้องธรรมิกชนของพระเจ้า ขณะเดียวกันก็เป็นการขอชัยชนะเหนือศัตรูด้วย

จอห์น บันยัน ให้ข้อคิดเรื่องการอธิษฐานว่า “ท่านสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าเดิมหลังจากที่ท่านได้อธิษฐาน แต่ท่านจะไม่สามารถทำได้ดีกว่าเดิมจนกว่าท่านจะได้อธิษฐาน”


พระธรรมตอนนี้ เปาโลยังกล่าวหนุนใจผู้เชื่อให้อธิษฐานเผื่อตัวท่านและเผื่อธรรมิกชนทุกคน การอธิษฐานของเราจะเต็มด้วยพลานุภาพได้อย่างไร พระวจนะกล่าวไว้อย่างน้อย 3 ประการดังนี้

1. อธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง (ข้อ 18ก-20) (Pray always with all prayer)

พระวจนะกล่าวว่า “จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง...” คำว่า “ทุกอย่าง” ในภาษากรีกมีความหมายว่า ทุกวิถีทาง ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม หรือใครก็ตาม

สะท้อนว่าเปาโลตระหนักถึงพลานุภาพแห่งการอธิษฐาน คือไม่ว่าใครหรือเรื่องใดก็ล้วนต้องการคำอธิษฐานเผื่อทั้งสิ้น เป็นการเชิญฤทธิ์เดชของพระเจ้ามาปกคลุมอยู่เหนือทุกเรื่องในชีวิต ทำให้เราสามารถไว้วางใจพระเจ้าได้ในทุกสิ่งอย่างแท้จริง

2. อธิษฐานโดยพระวิญญาณทุกเวลา (ข้อ 18ข) (Pray always in the Spirit)

พระวจนะกล่าวว่า“...จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา...” คำว่า “ขอโดยพระวิญญาณ” ในภาษากรีกหมายถึง การร้องขอด้วยอาการที่ปรารถนาจะเข้าอยู่ในการปกคลุมโดยพระวิญญาณของพระเจ้า ผู้เป็นองค์สูงสุด

ส่วนคำว่า “ทุกเวลา” ในภาษากรีกให้ความหมายว่า ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้าย สุขสบายหรือทุกข์ยาก

การต่อสู้ฝ่ายวิญญาณที่ตามองไม่เห็นนั้น เราจำเป็นต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณจะเป็นผู้ช่วยเราในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ประทานความเข้าใจ สติปัญญา ฤทธิ์เดช และการกลับใจใหม่ รวมทั้งสำแดงน้ำพระทัยของพระเจ้า อันเป็นเงื่อนไขให้คำอธิษฐานของเรามีพลังและสัมฤทธิ์ผล

ผมขอหนุนใจว่าปัจจุบัน เราอาจจะมีโทรศัพท์ Iphone แต่ขอเปลี่ยนเป็น Ipray เพื่อเราจะอธิษฐานสม่ำเสมอ เครื่อข่ายโทรศัพท์มือถือบริษัทหนึ่ง มี Slogan ว่า "Anytime Anywhere Everyone" ดังนั้นในชีวิตฝ่ายวิญญาณ "ไม่ว่าเวลาไหน ในทุกสถานที่ เราทุกคนก็อธิษฐานได้ " ใช่ไหมครับ

3. อธิษฐานด้วยความเพียร (ข้อ 18ค) (Pray with all perseverance)

พระวจนะกล่าวว่า“...ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง...” คำว่า “ความเพียร” ในภาษากรีกหมายถึง ความอดทนสู้ เป็นการเรียนรู้ที่จะรอคอย และไม่เลิกราในการอธิษฐาน

เพราะพระเจ้าไม่เคยลืมคำอธิษฐานของเรา แต่ทรงมีเวลาและแผนการของพระองค์เองในการตอบ และจะประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้ที่มาร้องขอต่อพระองค์ด้วยความเชื่อและด้วยความเพียร


ในครั้งนี้เราต้องทำสงครามฝ่ายวิญญาณกับมาร ได้เวลาตอบกลับด้วยคำอธิษฐานที่เป็นปืนใหญ่อันทรงพลัง คำอธิษฐานจะนำมาซึ่งชัยชนะ ได้ว่ายิงสลุต ฉลองชัยแล้ว !

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น