30 กันยายน 2553

ชีวิตที่ผ่านบททดสอบ จากชีวิตของเปโตร (1)


ชีวิตที่ผ่านบททดสอบ จากชีวิตของเปโตร (บททดสอบเพื่อเรียกให้เป็นผู้นำ)


ผมได้ฟังคำสอนจากท่านอาจารย์นิมิตที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาในเรื่อง "ชีวิตที่ผ่านบททดสอบ จากชีวิตของเปโตร" จึงได้ไปศึกษาเพิ่มเติมและสรุปมาให้อ่านดังนี้ (สามารถเข้าไปฟังคำสอนได้ที่ http://www.uccfellowship.com)

สรุปจากคำสอน

การทดสอบมาถึงชีวิตเราได้ทุกเวลา และบางครั้ง เราก็ไม่ทันได้ตระหนักว่านั่นคือ การทดสอบที่มาถึงชีวิต พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ชอบทดสอบชีวิตคน เป้าประสงค์ของการทดสอบของพระองค์ ก็เพื่อจะให้เราผ่านและพาเราให้ติดตามพระองค์อย่างเข็มแข็งเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น (สดด.11:4) พระวจนะบอกว่า ทรงทดลองเรา ก็เพื่อกระทำให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองในท้ายที่สุด (ฉธบ. 8:16)
อัครทูตเปโตรก็ต้องผ่านบททดสอบเช่นเดียวกัน ในพระธรรมลูกา 5:1-11 เราก็ได้เห็นพระเยซูทรงทดสอบชีวิตของเปโตรที่ทะเลสาบกาลิลี มีคำถามที่เราจะมาพิจาณาร่วมกัน

1.เราตอบสนองต่อบททดสอบแห่งความผิดหวังและความล้มเหลวอย่างไร

เปโตรและเพื่อนร่วมงาน ทั้งสี่คนกลับมาจากจับปลาแต่จับไม่ได้เลยตลอดทั้งคืน การเป็นชาวประมง แล้วจับปลาไม่ได้เลย เป็นสภาพที่น่าผิดหวังอย่างมาก เปโตรกับเพื่อนร่วมงานได้ประสบกับคืนแห่งความผิดหวังจากความล้มเหลว เนื่องจากจับปลาไม่ได้เลย แต่นั่นไม่สามารถยับยั้งพวกเขาจากการออกไปอีก พวกเขาจับปลาไม่ได้ในคืนนั้น เพราะสิ่งนี้อยู่ในแผนการของพระเจ้า เพื่อจะทดสอบเขา
เราได้เห็นแล้วว่า เปโตรผ่านบททดสอบแรกนี้ เขาตอบสนองต่อความล้มเหลวได้อย่างดี นั่นคือ เขาไม่ยอมเลิกรา มีความหวังมุ่งมั่นที่จะทำต่อไป เขาตอบสนองตามเสียงพระเจ้าอย่างไม่ลังเล แม้อาจดูเหมือนค้านกับความคิด ความรู้สึกของตนเองบ้าง แต่เมื่อทำตามแล้วเห็นถึงความสำเร็จ (ลก.5:4-6)

4 เมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้ว จึงตรัสแก่ซีโมนว่า "จงถอยออกไปที่น้ำลึก หย่อนอวนลงจับปลา"
5 ซีโมนทูลตอบว่า "พระอาจารย์เจ้าข้า ข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยังรุ่งไม่ได้อะไรเลย แต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์"
6 เมื่อเขาหย่อนลงแล้วก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมาก จนอวนของเขากำลังปริ


2.เราจะตอบสนองต่อบททดสอบเกี่ยวกับผู้มีสิทธิอำนาจได้อย่างไร

เราได้เห็นว่า เปโตรมีความเชื่อจึงเชื้อเชิญพระเยซูขึ้นมาบนเรือ เนื่องจากสิ่งที่พระองค์ต้องการก็คือ การประกาศกับฝูงชน แต่แล้วพระองค์ก็ควบคุมเรือ และบอกเปโตรว่า “จงถอยออกไปที่น้ำลึก หย่อนอวนลงจับปลา” (ลูกา 5:4)
พระเยซูกำลังเตรียมเปโตรไปสู่ก้าวแห่งความเชื่อที่เขาจะมอบทุกสิ่งให้พระองค์ เราได้เห็นแล้วว่า กุญแจที่ไขไปสู่ความสำเร็จของชีวิตอยู่ที่การเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์(ลก.5:5)
เปโตรผ่านการทดสอบขั้นที่สอง คือ เขายอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระคริสต์ และเชื่อฟังพระองค์ การยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจนี่เอง ทำให้พระเยซูสามารถใช้เปโตรได้อย่างมากทีเดียว และเปโตรเองสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ได้

3.เราตอบสนองต่อบททดสอบเรื่องความสำเร็จอย่างไร

เปโตรและอันดรูว์หย่อนอวนลงในทะเล และพระเยซูทำให้ปลาติดอวนเป็นจำนวนมากจนอวนแทบปริ เปโตรตอบสนองต่อความสำเร็จที่ดีนี้อย่างไร

ประการแรก แบ่งปันกับผู้อื่น คือ เรียกให้เรืออีกลำมาที่เขาด้วย เพื่อจะได้ปลาไป(6-7)

พระเจ้าอวยพรเราเพื่อว่าเราจะเป็นพรกับผู้อื่น นี่คือ หลักของพระเจ้า พระเจ้าไม่ได้อวยพรแล้วให้เราเก็บไว้เป็นของตนแต่ให้เราแบ่งปันพระพรออกไป (ปฐก.12:2)(2 คร. 9:11) มีคำกล่าวว่า "การแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่น เพิ่มความสุขให้กับตนเองเป็นสองเท่า การแบ่งเบาความทุกข์ของผู้อื่น ลดความทุกข์ของตนเองลงครึ่งหนึ่ง" การให้จึงมีความสุขยิ่งกว่าการรับ(กจ.20:35)และการมีคนช่วยเหลือเราทำให้ความทุกข์ได้รับการแบ่งเบา (สภษ.17:17)

ประการที่สอง การถ่อมตน คือ เปโตรกราบพระเยซูด้วยใจถ่อม (5:8)

เมื่อเราทำสิ่งใดสำเร็จ เราได้ทำเหมือนเปโตรหรือไม่ ที่เข้าไปกราบพระเยซูด้วยท่าทีขอบพระคุณ มีคำกล่าวหนึ่งกล่าวว่า “เมื่อความสำเร็จทำให้เราถ่อมใจ ความล้มเหลวจะไม่กระหน่ำซ้ำเติมเรา แต่ถ้าความสำเร็จทำให้เราหยิ่งยโสโอหัง ความล้มเหลวก็จะทำให้เราท้อใจ และอาจทำลายชีวิตเราได้”

4.เราตอบสนองต่อบททดสอบชีวิตแห่งความเชื่ออย่างไร

ประการแรก คือ การอัศจรรย์ครั้งนี้ได้ลบล้างการเรียนรู้ และประสบการณ์ในอดีตของเขาไปอย่างสิ้นเชิง

เปโตรต้องเริ่มต้นใหม่เสมือนว่าเขาเองไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องเรือ และการหาปลา นั่นเป็นเพราะ ความอัศจรรย์ของพระองค์ที่พระองค์ทำ เป็นมากกว่า ความคิด ความรู้ ประสบการณ์ที่เปโตร หรือเราร่ำเรียนมา ดังนั้นความกลัวจึงเป็นอุปสรรคของความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาทั้งหมดของเขาในอาชีพการประมงไม่สูญเปล่า เพราะพระเจ้าไม่เคยให้อะไร
ต้องสูญเปล่า พระเยซูทรงเรียกเปโตรและเพื่อนร่วมงานของเขามาเป็น “ผู้จับคนดั่งจับปลา” คำว่า “จับคนดั่งจับปลา” นี้มีมาก่อนที่พระเยซูจะใช้เรียกเปโตรนานแล้ว นักปรัชญากรีกและรับบียิวใช้สำนวนนี้บรรยายถึง “การจับสาวกโดยการเหวี่ยงแหแห่งความจริง”

ชาวประมงทั้งสี่เคยจับปลาเป็น ด้วย แหอวนของเขา แต่แล้วปลานั้นก็ตาย แต่ตอนนี้เขาจะจับปลาตาย คือ คนบาปที่ตายแล้วด้วย “แหอวนแห่งพระกิตติคุณ” แทน เปโตรตัดสินใจทันทีที่เรือถึงฝั่ง เขาพร้อมจะละทิ้งทุกสิ่ง ติดตามพระองค์ไป

ประการที่สอง คือ เขาละทิ้งทุกสิ่ง และติดตามพระคริสต์

อะไรทีทำให้เขาละทิ้งทุกสิ่ง และกล้าหาญที่จะติดตามพระคริสต์ได้ นั่นคือ ความเชื่อ ที่เขามีต่อพระองค์ เปโตรได้สอบผ่านบททดสอบแห่งความเชื่อ (ลก.5:9-11)

นั่นเป็นบททดสอบแรกที่อัครเปโตรได้รับและผ่านไปได้ ทำให้เขาได้ยืนหยัดและร่วมเดินทางไปทำพระราชกิจร่วมกับพระเยซูคริสต์ และเป็นผู้ได้ชื่อว่า "ชาวประมงผู้คว่ำโลก"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น