14 กันยายน 2553

คุณอยู่เผ่าไหนในกองกำลังของพระเจ้า?

ในการเคลื่อนพลอพยพออกจากอียิปต์ของมาถึงภูเขาซีนาย อิสราเอลได้ออกเดินทางเป็นลำดับตามที่พระเจ้าทรงตรัสสั่งโมเสสได้ดังนี้

ต้นขบวนนำโดยเผ่ายูดาห์ เผ่าอิสสาคาร์ เผ่าเศบูลุน และตามด้วยวงศ์วานเกอร์โชน และวงศ์วานเมรารี ตามลำดับ ต่อด้วยเผ่ารูเบน เผ่าสิเมโอน เผ่ากาด และตามด้วยวงศ์วานโคอาทตามลำดับ และปิดขบวนด้วย เผ่าเอฟราอิม เผ่ามนัสเสห์ เผ่าเบนยามิน เผ่าดาน เผ่าอาเชอร์ และเผ่านัฟทาลีเป็นลำดับสุดท้าย

ดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ในเผ่าใด เราก็จะเคลื่อนตามการทรงนำของพระเจ้าไปได้ วันนี้ ผมจึงมีแบบทดสอบจาก Web.เพื่อเทียบปฎิทินระหว่างวันเดือนปีเกิดของเรา กับ ปฎิทินฮีบรู ตาม Web.นี้ครับ

http://www.bsswebsite.me.uk/Daysanddates/hebrewdate.htm

ใส่วันเดือนปีเกิดของเรา หากช่วงเวลาเกิดหลังดวงอาทิตย์ตก ต้อง Click ในช่อง After sunset เพราะปฎิทินยิวนับวันใหม่หลังจากดวงอาทิตย์ตก เสร็จแล้ว ก็กดที่ปุ่ม Gregorian to Hebrew เราก็จะได้วันเดือนปีเกิดของเราในปฎิทิน ฮีบรู
และเข้าไปเทียบเผ่าจากเดือนของเราที่ Web.http://www.inner.org/times/times.htmเราก็จะทราบว่าเราอยู่ในเผ่าใด และไปศึกษาว่าแต่ละเผ่ามีลักษณะอย่างไร มี Web.ที่ให้ความหมายตามนี้ครับ

http://www.teachinghearts.org/dre17hstsanct2.html
http://www.templesanjose.org/JudaismInfo/history/12tribes.htm

ความหมายเผ่าต่างๆ ภาษาไทย

http://translate.google.co.th/translate?hl=th&langpair=enCth&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Israelites

Click ตามชื่อเผ่าได้ครับ


ตัวอย่างของผม ผมเกิดวันที่ 23 November เทียบกับปฏิทินยิวจะตรงวันที่ 19 เดือน kislev ปี 5736
ช่วงสัปดาห์ Yom rishon คือ สัปดาห์แรก ของ 7 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 7 คือ สัปดาห์สะบาโต Sabbath day ให้หยุดพัก (Rest day)

ผมจะอยู่ในเผ่า เบนยามิน มีลักษณะคือเป็นเผ่าแห่งชัยชนะ มีความมั่นใจ ชอบพักผ่อนในการนอน มีความสามารถในการรบและสอนผู้อื่นได้ในการรบ

ตัวอักษรประจำเผ่า คือตัว ס samech รูปเหมือนใบหู สัญลักษณ์พื้นฐานความจริงปรากฏ ตั้งอยู่บนความจริง

ลองเข้าไปเทียบดูได้ครับ (ไม่ได้เทียบเพื่อดูดวงแต่เพื่อระลึกถึงความหมายในฝ่ายวิญญาณ เพื่อให้นำชีวิตเราอยู่ในเวลาของพระเจ้า)

เราศึกษาเรื่องเผ่าต่างๆของอิสราเอลเพื่อเราอยู่ในกองกำลังของพระเจ้าในเผ่าต่างๆ เพื่อมีส่วนรับใช้ตามบทบาทของเรา และผมก็ไม่ใช่หมอดูนะครับ ไม่อยากเป็นหมอดูทัก ฟันธงผิด หมอดูคิด บอก Confirm แต่พระเจ้า Cancel

หนุนใจว่าพี่น้องไปศึกษาด้วยตนเองและแสวงหาพระเจ้า จะได้รับคำตอบจากพระองค์


ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น