09 กันยายน 2553

เตรียมชีวิตเข้าสู่เทศกาลแห่งการอวยพระพรขอหนุนใจพี่น้องทุกท่านในการเตรียมชีวิตในเข้าสู่ ช่วงการยำเกรงพระเจ้า เริ่มต้นเฉลิมฉลอง เทศกาล รอชฮาชานา ไปสู่การกลับใจใหม่ในวันลบมลทินบาป และไปสู่เทศกาลอยู่เพิงเพื่อฟังเสียงพระวจนะของพระเจ้า

ซึ่งในเดือนนี้มีเทศกาลอยู่ 3 เทศกาลด้วยกัน คือ เทศกาลเป่าแตร เทศกาลลบมนทินบาป และเทศกาลอยู่เพิง เทียบตามปฏิทินสากลจะเป็นดังนี้ วันที่ 8-9 กันยายน เทศกาลเป่าแตรเขาสัตว์,วันที่ 17-18 กันยายน วันลบมลทินบาป,และวันที่ 22-29 กันยายน เทศกาลอยู่เพิง


วันที่ 8-17 กันยายน 2010 ช่วงเวลาแห่งความยำเกรงพระเจ้า เป็นเวลาที่จะหันชีวิตออกจากวิถีแห่งความบาป และหันกลับมาหาพระเจ้าโดยการอดอาหารอธิษฐาน
4 สิ่งที่จะช่วยเราในงาน 10 วันนี้ เป็นการเตรียมชีวิตกลับใจจากความบาป


1. ตั้งเวลานมัสการและใคร่ครวญพระวจนะยาวมากกว่าเดิม

เพื่อสัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และที่จะลึกซึ้งกับพระองค์ สัมผัสการทรงสถิต และพระสิริในระดับที่สูงขั้น
(สดุดี 1:2-3)

2. อธิษฐานขอพระเจ้า เปิดเผยวงจรวิถีชีวิตเก่า

เป็นเวลาที่จะพิจารณาการดำเนินชีวิตของเราว่าเราเป็นอย่างไร ดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายหรือไร้จุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิต (2โครินธ์ 5:10-21)

3. อธิษฐานขอพระเจ้าเปิดเผยความบาปที่ซ่อนเร้นอยู่

ขอพระเจ้าเปิดเผยเพื่อเราจะกลับใจใหม่ ขอการอภัยบาป และขอพระโลหิตพระคริสต์ปกคลุมชีวิตเราให้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมเพราะพระเยซูไถ่เราแล้ว (โรม 3:21-26)

4. อธิษฐานขอพระเจ้านำเราสู่ความรักในระดับใหม่ในพระเจ้า

เป็นเวลาที่เราจะแช่ตัวในลำธารรักของพระเจ้า และให้ไฟรักของพระองค์เต็มหัวใจเรา ให้เร่าร้อนในการที่จะรักพระองค์ในระดับใหม่ที่ลึกขึ้นกว่าเดิม (เอเสเคียล 47:1-10)

ในกลุ่มสามัคคีธรรม
เชิญชวนร่วมเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ 5771 ร่วมเฉลิมฉลองในกลุ่มโดยการเป่าเสียงแตรและใช้เวลาในการนมัสการและใคร่ครวญพระวจนะมากกว่าเดิม เพื่อท่านจะสัมผัสพระเจ้าในระดับที่ลึกขึ้น


โยเอล 2:15 จงเป่าเขาสัตว์ที่ในศิโยน จงเตรียมทำพิธีอดอาหาร จงเรียกประชุมตามพิธี


2 พงศาวดาร 15:12 และเขาก็เข้าทำพันธสัญญาที่จะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา ด้วยสุดจิตสุดใจของเขา

ขอสันติสุขของพระเจ้าอยู่กับเราเสมอ Shalom

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณมากครับ ปีนี้ จะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจะเทพระสิริของพระองค์ลงมา เตรียมการเก็บเกี่ยวอันมโหฬารให้ดีนะครับ

    ตอบลบ