03 กรกฎาคม 2560

คำเผยพระวจนะ: เตรียมตัวรับการกระแทกกับเป้าประสงค์ชีวิตของคุณในเดือนกรกฎาคม

 "คำเผยพระวจนะ: เตรียมตัวรับการกระแทกกับเป้าประสงค์ชีวิตของคุณในเดือนกรกฎาคม" โดย ดั๊ก แอ๊ดดิสัน 

พระเจ้าตรัสว่า "เรากำลังจะทำให้พระสัญญาต่างๆ ที่เราเคยทำไว้กับเจ้านั้นสำเร็จ ทั้งหมดที่เราได้พูดกับเจ้าไว้บัดนี้กำลังจะเกิดขึ้น และเรากำลังจะทำให้เจ้าเป็นอิสระจากโซ่ตรวนทั้งหลายที่เคยฉุดรั้งเจ้าไว้ในอดีต และเรายังจะตั้งศูนย์เจ้าใหม่สำหรับฤดูกาลใหม่นี้ของชีวิตเจ้า" "เวลานี้จงอยู่ใกล้ชิดกับเรา และเฝ้าดูเราเคลื่อนท่ามกลางพายุ"

แปลโดย อ.ใหญ่ ศิริพร สุกัญจนศิริ

"Prophetic Word: Embrace for Impact With Your Destiny in July" by Doug Addison
The Lord says, "I'm going to fulfill the promises I made to you. All that I have spoken to you is now coming and I'm going to free you from the chains that have held you back in the past and also I'm going to align you for this new season of your life."
"Stay close to Me right now, and watch Me move in the midst of a storm."


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น