13 กรกฎาคม 2560

"เข้าใจพระคุณที่ไม่ผันแปร"


"เข้าใจพระคุณที่ไม่ผันแปร" 
  
พระคุณนั้นไม่แฟร์(Grace is Unfair)


โรม 2:1-4 

1 เพราะ​ฉะนั้น มนุษย์​เอ๋ย ไม่​ว่า​ท่าน​จะ​เป็น​ใคร เมื่อ​ท่าน​พิ​พาก​ษา​อีก​คน​หนึ่ง​นั้น ท่าน​ไม่​มี​ข้อ​แก้​ตัว​เลย เพราะ​เมื่อ​พิพากษา​เขา ก็​ได้​ลง​โทษ​ตัว​เอง​ด้วย เพราะ​ว่า​ท่าน​ที่​ตัด​สิน​เขา​ก็​ยัง​ประ​พฤติ​อยู่​อย่าง​เดียว​กับ​เขา
2 เรา​รู้​ว่า การ​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ลง​โทษ​คนที่​ประ​พฤติ​เช่น​นั้น​ก็​สม​ควร​จริงๆ
3 มนุษย์​เอ๋ย ท่าน​ที่​ตัด​สิน​คน​ที่​ประ​พฤติ​เช่น​นั้น แต่​ยัง​ประ​พฤติ​เช่น​เดียว​กับ​เขา ท่าน​คิด​ว่า​จะ​พ้น​จาก​การ​ลง​โทษ​ของ​พระ​เจ้า​หรือ?
4 หรือ​ว่า​ท่าน​ประ​มาท​พระ​กรุ​ณา​อัน​อุดม ความ​อด​กลั้น​พระ​ทัย และ​ความ​อด​ทน​ของ​พระ​องค์ โดย​ไม่​รู้​หรือ​ว่า​พระ​กรุ​ณา​คุณ​ของ​พระ​เจ้า​นั้น มุ่ง​จะ​ชัก​นำ​ท่าน​ให้​กลับ​ใจ​ใหม่?

พระคุณนั้นไม่แฟร์ แม้จะเป็นใคร เทียบกันไม่ได้ เอกสิทธิ์อยู่ที่ผู้ให้พระคุณคือพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าไม่มีเงื่อนไข ไม่ขึ้นอยู่กับคุณความดี เป็นสิ่งที่เทียบกันไม่ได้ ความยุติธรรมของพระเจ้าไม่ใช่ตามกฏเกณฑ์ของมนุษย์พระเจ้าทรงประทานความยุติธรรมกับทุกคน เราจึงไม่ควรเอาสิ่งดีของเราไปเทียบกับสิ่งด้อยของคนอื่น 

พระคุณนั้นต้องแคร์(Grace must be Cared)


ฮีบรู 12:15 จง​ระวัง​ให้​ดี​อย่า​ให้​ใคร​เพิกเฉย​ต่อ​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า และ​อย่า​ให้​มี​ราก​ขม​ขื่น​งอก​ขึ้น​มา ทำ​ความ​ยุ่งยาก​ให้ ซึ่ง​จะ​เป็น​เหตุ​ให้​คน​เป็น​อัน​มาก​เสีย​ไป​


พระคุณนั้นต้องแคร์ดูแลและเอาใจใส่ให้ความสำคัญ อย่าเพิกเฉย เมื่อเรารับพระคุณ เราก็มีความรักที่พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจที่ถ่อม

จอห์น สต็อต กล่าวว่า "พระคุณคือความรักที่เอาใจใส่ที่โน้มตัวเพื่อให้การช่วยเหลือ"
“Grace is love that cares and stoops and rescues.”(John Stott)


พระคุณนั้นต้องแชร์ (Grace must be Shared)


มัทธิว 10:8 ...ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​รับ​เปล่าๆ ก็​จง​ให้​เปล่าๆ


พระคุณเป็นของขวัญที่ให้เราเพื่อแบ่งปัน เราได้รับของประทาน ความสามารถต่างๆ เพื่อเราจะแบ่งปันออกไปโดยไม่คิดมูลค่า เพราะคุณค่าจากการสำนึกในพระคุณที่เราได้รับ
ดังนั้นพระคุณของพระเจ้าไม่เคยที่ผันแปรเปลี่ยนไป  ในพระองค์ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนเวลา และไม่มีเงื่อนงำ ทำด้วยความจริงใจ 
พระเจ้าทรงประทานพระคุณโดยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของมัดจำทำให้เรามั่นใจว่าพระคุณของพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอ 

2 โครินธ์ 1:22 และ​พระ​องค์​ทรง​ประทับตรา​เรา และ​ประทาน​พระ​วิญญาณ​ไว้​ใน​ใจ​ของ​เรา​เป็น​มัด​จำ​ด้วย


คำสัญญาของคนในโลกจะมีการให้วางเงินมัดจำทำให้เกิดความมั่นใจ 

มัดจำคือการทำสัญญาชั่วคราว แต่มัดใจทำพันธสัญญานิรันดร์


เงินทองนั้นเป็นของ "มัดจำ" แต่คำสัญญาเป็นสิ่ง"มัดใจ" ในพระเจ้าเราสามารถมั่นใจในพระสัญญาของพระองค์เสมอ 

ขอบพระคุณพระเจ้า


https://www.pageqq.com/en/content/view/page/cntth1/0-3698956.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น