23 กรกฎาคม 2560

ป่าวประกาศการเริ่มต้นใหม่(Start Up)ในเดือนอับ(Av)

ป่าวประกาศการเริ่มต้นใหม่(Start Up)ในเดือนอับ(Av)
ในเย็นย่ำค่ำวันนี้(23 ก.ค.2017)เป็นการเข้าสู่เดือนใหม่หรือ โรช โคเดช (Rosh Chodesh) เป็นการเริ่มต้นใหม่ในเดือนอับ(Av) ปี 5777 (ช่วงวันที่ 24 ก.ค. -22 ส.ค.2017)

คำว่า Av”  ในรากศัพท์ภาษาฮีบรูหมายถึง “บิดา” ผู้ให้กำเนิด"  
พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระบิดาทรงมีเป้าประสงค์ลิขิตสำหรับเราทุกคน 

เราต้องทำความเข้าใจถึงหัวใจของพระบิดาโดยสดับฟังพระสุรเสียงของพระองค์ เพื่อตั้งชีวิตของเราเชื่อมตรงกับเป้าประสงค์(Alignment)

เดือนนี้เป็นการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ (Start Up)  ชีวิตของเราจะไม่อับเฉาและไม่อับแสง เพราะแสงแห่งพระสิริของพระยาห์เวห์จะฉายส่องเหนือชีวิตของเรา ให้เราลุกขึ้น(Stand up)ฉายแสง 
อิสยาห์ 60:1-
1 จง​ลุก​ขึ้น ฉาย​แสง เพราะ​ว่า​ความ​สว่าง​ของ​เจ้า​มา​แล้ว และ​พระ​สิริ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​ขึ้น​มา​เหนือ​เจ้า  2 เพราะ​ว่า​ดู​สิ ความ​มืด​จะ​ปกคลุม​แผ่น​ดิน​โลก และ​ความ​มืด​ทึบ​คลุม​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย แต่​พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ทรง​ขึ้น​มา​เหนือ​เจ้า และ​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์​จะ​ปรากฏ​เหนือ​เจ้า

เป็นเดือนที่เราจะยืนขึ้นและกล่าวถ้อยคำแห่งความจริง(Stand up,Speak up)เพื่อทำลายคำหลอกลวงของศัตรู!

อาโมส 3:8 สิงห์​เปล่ง​เสียง​คำ​ราม​แล้ว ใคร​จะ​ไม่​กลัว​บ้าง? พระ​ยาห์​เวห์​องค์​เจ้า​นาย​ตรัส​แล้ว ใครบ้างจะ​ไม่​เผย​พระ​วจนะ?


เดือนอับ(Av)เป็นเดือนที่ ตามปฏิทินศาสนาและเป็นเดือนที่ 11 ตามปฏิทินราชการของอิสราเอล ให้เราอธิษฐานป่าวประกาศดังต่อไปนี้ 

 1. เดือนแห่งการได้ยิน ตระหนักและกระทำตาม

อธิษฐานป่าวประกาศตามพระวจนะ    เฉลยธรรมบัญญัติ 6:1-“ต่อไปนี้เป็นพระบัญญัติ กฎเกณฑ์และกฎหมาย ซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย​… ​เพื่อท่านจะยำเกรงพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านโดยรักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์…​ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่าน เพื่อว่าวันคืนของท่านจะยืนยาว..จงฟังและจงระวังที่จะทำตามเพื่อจะเป็นการดีต่อท่าน…”

เดือนนี้เป็นเดือนแห่งเผ่า สิเมโอน (Simeon) ความหมายของชื่อคือ "ได้ยินและตระหนักรับรู้" เดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการพบพระพักตร์ ตระหนักรับรู้ถึงความรักของพระบิดา  มีความมั่นคงทางจิตใจและรับการปลดปล่อยจากพันธนาการที่ถ่วงรั้งอยู่เพื่อไปสู่เป้าประสงค์ของพระองค์  

 2. เดือนแห่งการยอมจำนนและถูกสร้างขึ้นใหม่ 

อธิษฐานป่าวประกาศตามพระวจนะ  สดุดี 51:10   ​ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเนรมิตสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์ ​และขอทรงสร้างจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์    

ตามประวัติศาสตร์ของอิสราเอล ในวันที่ 9 ของเดือนนี้ พระวิหารถูกทำลายและพวกเขาต้องหนีกระจัดกระจายไปทั่วโลก แต่เมื่อกลับใจ  พระยาห์เวห์ทรงให้อภัยและรื้อฟื้นประเทศกลับขึ้นมาใหม่  เดือนนี้เกี่ยวข้องกับตัวอักษร “เทธ” ในภาษาฮีบรูเป็นภาพของครรภ์มารดา ให้ความหมายถึงการคลอดสิ่งใหม่  สิ่งดีต่างๆจะเกิดขึ้น  เดือนนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำหรับการอธิษฐานสารภาพความผิดบาปด้วยใจยอมจำนนและขอพระองค์สร้างจิตใจใหม่ให้เข้มแข็ง  

3.เดือนแห่งการพัฒนาชีวิต

อธิษฐานป่าวประกาศตามพระวจนะ  สดุดี 32:8  เราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไป เราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าด้วยจับตาเจ้าอยู่

เดือนนี้พระยาห์เวห์ปรารถนาจะยกระดับฝ่ายวิญญาณของเรา เมื่อเราถ่อมใจรับถ้อยคำปรึกษาเราจะเติบโตขึ้น เราจะต้องอธิษฐานแสวงหาการทรงนำและรับคำปรึกษาจากผู้นำเพื่อการพัฒนาชีวิต

4.เดือนแห่งปลดปล่อยถ้อยคำแห่งความเชื่อ

      อธิษฐานป่าวประกาศตามพระวจนะ  สดุดี 19:1 ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า และภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์  

เดือนนี้เป็นเดือนที่พระประสงค์ของพระบิดากำลังถูกทำให้สำเร็จ พระองค์จะเริ่มทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบสนองและการมีส่วนร่วมของเรา ดังนั้นเราต้องปลดปล่อยถ้อยคำแห่งความเชื่อและดำเนินด้วยความเชื่อตามพระสัญญาของพระองค์      


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น