26 ธันวาคม 2559

Christmas SALE- ลด แลก แจก แถม

ในช่วงท้ายปลายปีของแต่ละปีจะมีสีสันที่สดใสของแสงไฟและการประดับประดาด้วยต้นคริสต์มาส,ของขวัญ,หลอดไฟสีและอื่นๆ ตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า
ช่วงเวลานี้ หลายๆคนชอบไปถ่ายรูปและจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆเพื่อเป็นของขวัญมอบให้แก่กันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
ห้างสรรพสินค้าต่างๆจะมีจัดรายการเพื่อส่งเสริมการขาย(Promotion) มีการลดราคาสินค้าต่างๆ จะเราจะเห็นว่าสินค้าต่างๆในห้างฯ จะติดป้าย "SALE" นั่นเป็นการ "ประกาศขายของ" เพื่อจะทำการระบายสินค้า(Clearance)ออกไปขาย ไม่ให้เหลือค้างเก็บไว้ในสต๊อกเก็บของ
แต่วันนี้ผมขอใช้เวลานี้สำหรับการ"ประกาศขายข่าว" แต่เป็น "ข่าวประเสริฐ"(Gospel) ข่าวดีสำหรับทุกๆคนเพราะช่วงเวลาคริสต์มาส เป็นเทศกาลที่ระลึกองค์พระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นดั่งของขวัญอันล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้กับโลกนี้ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระคริสต์จะได้ชีวิตนิรันดร์
ยอห์น 3:16 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​รัก​โลก จน​ได้​ทรง​ประทาน​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วางใจ​ใน​พระ​บุตร​นั้น​จะ​ไม่​พินาศ แต่​มี​ชีวิต​นิรันดร์​
ของขวัญนี้มีคุณค่าสูงแต่ให้เราทุกคนโดยไม่ต้องจ่ายราคา คือ "ของฟรีที่ดีกว่าของราคาถูก" สิ่งที่ให้ฟรีไม่ใช่ว่าไม่ดี แต่ที่ได้ฟรีเพราะผู้ที่ให้เขาไม่คิดราคา ของแพงอาจจะดีแต่บางครั้งราคาสูงเกินคุณภาพความเป็นจริง เราจะเรียกว่า "แพง" ของดีที่ราคาคุณภาพสูงก็มี บางทีของดีแต่ราคาไม่สูง เราเรียกว่า "ถูก" เพราะมันถูกใจเรา ใครๆก็ชอบของดีราคาถูกทั้งนั้น จะดียิ่งกว่านั้นคือ "ของฟรี" ที่เราได้รับเราจะถูกอกถูกใจมาก
ของขวัญก็เช่นเดียวกันครับ มันคือ "ของฟรีที่ระบุการให้อย่างเจาะจงสำหรับผู้รับ"
วันนี้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ เป็นช่วงเวลแห่งการส่งเสริมการขายข่าวประเสริฐ เป็น Christmas SALE ที่มีทั้ง ลด แลก แจก แถม ! ผมขอใช้คำว่า "S-A-L-E" ในภาษาอังกฤษ เพื่ออธิบายความหมายดังนี้ึีครับ

S: Salvation ความรอดแบบลดการจ่ายราคา
เราจะได้รับความรอด แบบไม่ต้องจ่ายราคาด้วยการกระทำ เราไม่จำเป็นต้องทำดีถึงได้รับความรอด แต่ได้รับความรอดโดยพระคุณ

โรม 3:24 แต่​พระ​เจ้า​ทรง​มี​พระ​คุณ​ให้​เขา​เป็น​ผู้​ชอบ​ธรรม​โดย​ไม่​คิด​มูล​ค่า โดย​ที่​พระ​เยซู​คริสต์​ทรง​ไถ่​เขา​ให้​พ้น​บาป​แล้ว

การทำดีไม่ใช่ว่าไม่ดี แต่ความดีที่เราทำมันไม่เพียงพอและเราไม่สามารถทำได้ถึงมาตรฐานตามกฏเกณฑ์ทางศาสนา จึงเป็นเหตุให้พระเยซูคริสต์ต้องตายไถ่บาปเพื่อช่วยเราได้รับความรอด เรารอดได้โดยพระคุณ
เอเฟซัส 2:8-9
8 ด้วย​ว่า​ซึ่ง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​รอด​นั้น​ก็​รอด​โดย​พระ​คุณ​เพราะ​ความ​เชื่อ และ​มิใช่​โดย​ตัว​ท่าน​ทั้ง​หลาย​กระทำ​เอง แต่​พระ​เจ้า​ทรง​ประทาน​ให้​ 9 ความ​รอด​นั้น​จะ​เนื่อง​ด้วย​การ​กระทำ​ก็​หา​มิได้ เพื่อ​มิ​ให้​คน​หนึ่ง​คน​ใด​อวด​ได้​
เมื่อเราได้รับความรอดแล้วพระเยซูคริสต์จะเปลี่ยนเราจะจากภายใน ถ้าภายในดี เราจะทำความดีออกมาจากท่าทีภายในไม่ใช่เพียงการกรทำภายนอก
เอเฟซัส 2: 10 เพราะ​ว่า​เรา​เป็น​ฝี​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์ ที่​ทรง​สร้าง​ขึ้น​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​เพื่อให้​ประกอบการ​ดี ซึ่ง​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​ดำริ​ไว้​ล่วงหน้า​เพื่อให้​เรา​กระทำ​
พระคุณ(grace) คือ เราไม่สมควรจะได้รับแต่เราได้รับ เราไม่ดีพอที่จะได้แต่พระคุณมีพอดีทำให้เราได้รับ เพีียงเพราะความเชื่อที่เราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ว่าพระองค์จ่ายราคาด้วยชีวิตของพระองค์

A: Attitude ทัศนคติที่แลกเปลี่ยนใหม่
สิ่งที่เราจะได้รับคือ "การแลกเปลี่ยนทัศคติเก่าและรับทัศนคติใหม่" คือ เราจะได้ชื่อว่า ผู้เป็นสุข (The Beatitudes)
คำเทศนาของพระเยซูคริสต์ครั้งแรก คือ การเทศนาทำให้เราเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติใหม่ คือ คิดดีเราจะมีสุข
มัทธิว 5:3-10
3 “คน​ที่​ยาก​จน​ด้าน​จิต​วิญ​ญาณ​ก็​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​แผ่น​ดิน​สวรรค์​เป็น​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย 4 “คน​ที่​โศก​เศร้าก็​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​รับ​การ​หนุน​ใจ 5 “คน​ที่​สุภาพ​อ่อน​โยน ก็​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​รับ​แผ่น​ดิน​โลก​เป็น​มร​ดก 6 “คน​ที่​หิว​และ​กระ​หาย​ความ​ชอบ​ธรรมก็​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​พระเจ้า​จะ​ทรง​ให้​อิ่ม 7 “คน​ที่​มี​ใจ​เมต​ตา ก็​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​รับ​พระ​เมต​ตา​ตอบ 8 “คน​ที่​มี​ใจ​บริ​สุทธิ์ ก็​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​เห็น​พระ​เจ้า 9 “คน​ที่​สร้าง​สันติ​ก็​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​เรียก​เขา​ทั้ง​หลาย​ว่า​เป็น​ลูก 10 “คน​ที่​ถูก​ข่ม​เหง​เพราะ​เหตุ​ความ​ชอบ​ธรรม ก็​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​แผ่น​ดิน​สวรรค์​เป็น​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย
การจะได้รับสิ่งนี้ คือ เราต้องเอาของเก่ามาแลกเหมือนในห้างสรรพสินค้าจะมีการให้ผู้ซื้อนำของเก่ามาแลกของใหม่ เช่นเดียวกัน เราจะต้องเอาความคิดและการดำเนินชีวิตเพื่อรับการเปลี่ยนใหม่ในพระเยซูคริสต์
2 โครินธ์ 5:17 ฉะนั้น​ถ้า​ใคร​อยู่​ใน​พระ​คริสต์ เขา​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สาร​พัด​ที่​เก่าๆ ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้ง​นั้น

L: Love ความรักที่ได้รับแจกแบบไม่มีเงื่อนไข
โดยทั่วไปแล้วของแจกมักจะเป็นของที่เหลือ หรือไม่มีคุณค่ามากนัก นำมาแจกหรือเป็นสินค้าตัวใหม่นำมาแจกให้เราลองใช้ โดยมีเงืื่อนไขต่างๆ เพื่อจะทำให้เราต้องมาซื้อสินค้าต่อไป
แต่เทศกาลคริสต์มาสนี้ เราจะได้รับความรักแบบไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนงำ อุบายเก็บซ่อนไว้
ความรักของพระเจ้าเป็นความรักแบบอากเป้ คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไข แม้เราไม่น่ารักแต่พระเจ้าทรงรักเราเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก
1 ยอห์น 4:7-9
7 ท่าน​ที่​รัก​ทั้ง​หลาย ขอ​ให้​เรา​รัก​กัน​และ​กัน เพราะ​ว่า​ความ​รัก​มา​จาก​พระ​เจ้า และ​ทุก​คน​ที่​รัก​ก็​เกิด​จาก​พระ​เจ้า และ​รู้​จัก​พระ​เจ้า 8 ผู้​ที่​ไม่​รัก​ก็​ไม่​รู้​จัก​พระ​เจ้า เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ความ​รัก 9 ความ​รัก​ของ​พระ​เจ้า​ก็​เป็น​ที่​ประ​จักษ์​แก่​เรา​โดย​ข้อ​นี้ คือ​พระ​เจ้า​ทรง​ใช้​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์​เข้า​มา​ใน​โลก เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ดำ​รง​ชีวิต​โดย​พระ​บุตร
พระเยซูคริสต์สอนเราให้เราเพื่อนบ้าน (ผู้อื่น)เหมือนรักตนเอง ความรักเป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถใช้ได้อย่างฟุ่มเฟือยได้ไม่ต้องประหยัดมัธยัสถ์ และแจกจ่ายความรัก การให้จึงเป็นเหตุให้เราได้รับความสุข
กิจการฯ 20:35 ...และ​ระลึก​ถึง​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เยซู​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ตาม​ที่​พระ​องค์​ตรัส​ว่า ‘การ​ให้​เป็น​เหตุ​ให้​มี​ความ​สุข​ยิ่ง​กว่า​การ​รับ’ ”

E : Everlasting life ชีวิตนิรันดร์แถมให้ทันทีที่เชื่อ

เมื่อเราตัดสินใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ เราจะได้รับความรอด ไม่เพียงเช่นนั้นของแถมที่ตามมาคือ การได้รับชีวิตนิรัดร์ เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในทุกสิ่ง

โรม 6:23 เพราะ​ว่า​ค่าจ้าง​ของ​ความ​บาป​คือ​ความ​ตาย แต่​ของ​ประทาน​จาก​พระ​เจ้า​คือ​ ชีวิต​นิรันดร์​ ใน​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา​

ยอห์น 10:10 ขโมย​นั้น​ย่อม​มา​เพื่อ​จะ​ลัก ฆ่า และ​ทำลาย เรา​มา​เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​ชีวิต​และ​จะ​ได้​อย่าง​ครบ​บริ​บูรณ์

ชีวิตนิรัดร์เป็นของขวัญที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราทุกคนในโลกนี้ เราต่างดีใจเมื่อเราได้รับของขวัญในเทศกาลแห่งความสุข ในวันคริสต์มาสคือ วันที่ 25 ธ.ค. หรือ วันที่ 26 ธ.ค.เป็นวันแกะกล่องของขวัญ (Boxing Day) ไม่ใช่วันต่อยมวยนะครับ

สิ่งที่สำคัญในเทศกาลคริสต์คือ ของขวัญอัศจรรย์วันคริสต์มาส(Amazing Christmas Gift)

เราจะเห็นว่าของขวัญอัศจรรย์วันคริสต์มาส(Amazing  Christmas Gift) เป็นของขวัญที่ให้โดยไม่มีเงื่อนไข  เป็นของขวัญที่ให้อย่างไม่จำกัด สำหรับทุกๆคน และเป็นของขวัญที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ความรักที่พระเยซูคริสต์ทรงมีต่อเราไม่เคยเปลี่ยนแปลง แม้เราจะเปลี่ยนไป แต่พระองค์ทรงรักเราเสมอ 

เทศกาลคริสต์มาสปีนี้มีข่าวดีสำหรับทุกคน เป็น Christmas SALE ที่มีทั้ง ลด แลก แจกและแถมคือ

 S: Salvation ความรอดแบบลดราคาแต่ไม่ลดคุณค่า
A: Attitude ทัศนคติที่แลกเปลี่ยนใหม่
L: Love ความรักที่ได้รับแจกแบบไม่มีเงื่อนไข
E : Everlasting life ชีวิตนิรันดร์แถมให้ทันทีที่เชื่อ

ลูกา  2:14 “​พระ​สิริ​จง​มี​แด่​พระ​เจ้า​ใน​ที่​สูงสุด ส่วนบน​แผ่นดิน​โลก สันติ​สุข​จง​มี​ท่ามกลาง​มนุษย์​ทั้ง​ปวง ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​โปรด​ปราน​นั้น”

ขอพระเจ้าอวยพร สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2017 ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น